Orarul interviurilor cu aplicanţii la runda a X-a a Programului de granturi mici

Fondul pentru Tineri Ialoveni a încheiat la 13 martie 2015 procesul de recepţionare a solicitărilor de finanţare din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri, runda a X-a. La această rundă au fost depuse 15 proiecte din 9 localităţi ale raionului Ialoveni prin care se solicită suport financiar în valoare totală de 95,4 mii lei. Mijloacele financiare disponibile în prezenta rundă constituie 47 mii lei, sumă care va fi distribuită între proiectele cîştigătoare în urma evaluării dosarelor.

Majoritatea proiectelor depuse au ca scop încurajarea şi creşterea participării tinerilor din localităţile raionului Ialoveni în proiecte de salubrizare, amenajare şi reabilitare a spaţiilor verzi publice, accesul tinerilor la informaţie, participarea tinerilor la viaţa culturală şi petrercerea timpului liber în mod util. Toate propunerile de proiecte primite în runda a X-a a Programului de granturi mici sunt analizate şi evaluate de către membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni, formată dintr-un grup de tineri din localităţile raionului Ialoveni, care pînă la data de 29 martie 2015 vor anunţa public lista proiectelor cîştigătoare la această rundă.

Procesul de selecţie a proiectelor cuprinde trei etape: preselecţia aplicaţiilor pe baza criteriilor de eligibilitate; o etapă intermediară în care vor fi realizate interviuri clarificatoare cu aplicanţii şi selecţia finală realizată pe baza criteriilor de selecţie. În acest sens, joi, 26 martie 2015, de la 14.00 pînă la 17.00, toate grupurile de iniţiativă vor participa la etapa de intervievare care se va desfăşura la Consiliul raional Ialoveni, etajul II, Sala mică de şedinţe, conform următorului grafic: Orarul interviurilor (descarcă).

Continue reading