Fondul pentru Tineri Ialoveni susţine proiectele complementare

Semnare_acorduriXConsiliul Raional Ialoveni a găzduit la 03 aprilie 2015 Festivitatea de semnare a Acordurilor de colaborare şi a certificatelor de grant pentru implementarea celor 11 de proiecte din Runda a X – a a Programului de Granturi Mici al Fondului pentru Tineri Ialoveni. La eveniment ne-au onorat cu prezenţa sa, partenerii Programului Fondul pentru Tineri Ialoveni: administraţia raionului Ialoveni, Fundaţia Est-Europeană din Moldova, A.O. ,,Eco-Răzeni”, precum şi consiliile locale de tineret, grupuri de iniţiativă din Ialoveni, Horeşti, Nimoreni, Ruseştii Noi, Răzeni, Costeşti, Puhoi, Ţîpala.

În deschiderea şedinţei, domnul Mihai BRAGA, vicepreşedintele raionului Ialoveni, a îndemnat tinerii să fie cît mai activi şi să contribuie la dezvoltarea comunităţilor. Domnul Sergiu GURĂU, preşedintele A.O. ,,Eco-Răzeni”, a subliniat că, Fondul pentru Tineri Ialoveni a ajuns la aniversarea a 5 ani de activitate, cu desfăşurarea a 10 runde de granturi mici, unde tinerii au avut posibilitatea de a participa la identificarea problemelor din comunitate, scrierea şi implementarea unui proiect pentru soluţionarea lor.

Moderatorul festivităţii, domnul Victor PLETOSU, specialist în domeniul politicilor de tineret, Consiliul Raional Ialoveni, a subliniat că, Programul Fondul pentru Tineri Ialoveni asigură ocupabilitatea eficientă a tinerilor şi dezvoltă cetăţenia inteligentă şi activă. Evenimentul a continuat cu înmînarea acordurilor de colaborare şi a certificatelor de grant celor 11 de grupuri de tineret şi s-a finalizat cu un atelier de instruire despre procedurile de implementare a proiectelor şi desigur managementul financiar.

Participanţii la şedinţă au elaborat calendarul rundei:
– pînă la 15 aprilie 2015 aplicanţii vor expedia electronic procesele-verbale cu privire la planul de acţiuni şi necesităţile fiecărui proiect;
– la 30 aprilie 2015, orele 15:00, sala mare de şedinţe, Consiliul Raional Ialoveni, se va desfăşura Clubul Tinerilor Lideri Comunitari – un atelier de lucru pentru analiza realizărilor şi problemelor în cadrul implementării celor 11 de proiecte;
– la 24 mai 2015, orele 17:00, Casa Raională de Cultură Ialoveni, tinerii sînt invitaţi să participe la Festivitatea de aniversare a 5 ani de activitate ai Fondului pentru Tineri Ialoveni, cu prilejul Zilei Internaţionale a Fondului pentru Tineri;
– la 20 iunie 2015, se finalizează implementarea proiectelor;
– la 25 iunie 2015, se va organiza Gala Bunelor Practici – festivitate care va celebra public realizările celor 11 consilii locale de tineret, pentru ca cele 11 de proiecte implementate să demonstreze potenţialul uman al tinerilor, parteneriatul şi co-managementul consolidat al actorilor comunitari, iar o comisie specială va desemna cele mai reuşite proiecte, care vor corespunde criteriilor: inovaţie (o nouă abordare a activităţilor de tineret); continuitate; impact asupra comunităţii, tinerilor; durabilitate; replicabilitate (practica poate fi implementată în alte localităţi); eficienţă; utilizarea raţională a resurselor (raportul cost-eficienţă); participare (implicarea cetăţenilor, ONG-urilor, mass-media, în procesul de promovare a acţiunilor de tineret).

Vă prezentăm finaliştii Rundei a X-a a Programului de Granturi Mici al Fondului pentru Tineri Ialoveni.

1. Consiliul Local de Tineret Horeşti, pentru implementarea proiectului ,,În ritm de dans”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 5 000 lei;
2. Consiliul Local de Tineret Nimoreni, pentru implementarea proiectului ,,Gîndeşte verde, gîndeşte curat”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 7 000 lei;
3. Consiliul Local de Tineret Ruseştii Noi pentru implementarea proiectului ,,Tineri pentru Europa”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 7 000 lei;
4. Consiliul Raional de Tineret Ialoveni pentru implementarea proiectului ,,Tinerii informaţi – viitor prosper”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 7 000 lei;
5. Consiliul LOcal de Tineret Costeşti pentru implementarea proiectului ,,Funny Intelectual Games”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 5 000 lei;
6. Grupul de iniţiativă ,,Biruitorii”, Horeşti, pentru implementarea proiectului ,,Starturi vesele şi jocuri pentru copii”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 3 000 lei;
7. Grupul de iniţiativă ,,Tinerii ecologişti”, Răzeni, pentru implementarea proiectului ,,Sădim un copac – salvăm viitorul comunei Răzeni”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 4 344 lei;
8. Grupul de iniţiativă ,,Cheia succesului”, Puhoi, pentru implementarea proiectului ,,Camping. Învăţăm şi ne distrăm împreună”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 6 000 lei;
9. Grupul de iniţiativă ,,IaloVERDE”, Ialoveni pentru implementarea proiectului ,,Un mediu curat şi sănătos pentru un viitor frumos”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 5 000 lei;
10. Grupul de iniţiativă Ialoveni pentru implementarea proiectului ,,Tinerii instruiţi pentru o dezvoltare durabilă”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 5 000 lei;
11. Consiliul Local de Tineret Ţipala pentru implementarea proiectului ,,Precum rîul Botna. Mereu altul şi mereu acelaşi”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 4 000 lei.

Tinerilor activi le dorim mult succes!

Articol realizat de:
Victor PLETOSU,
Specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Consiliul Raional Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Comments are closed.