Finaliştii Programului de granturi mici, runda a XVIII-a

Fondul pentru Tineri Ialoveni vă informează despre rezultatele evaluării propunerilor de proiecte depuse în runda a XVIII-a a Programului de granturi mici pentru tineri. Din 31 proiecte intrate în concurs, au fost selectate 22 proiecte pentru finanţare cu un buget total de 133 mii lei. Proiectele vor fi implementate de grupurile de iniţiativă ale tinerilor și Consiliile Locale ale Tinerilor în 14 localităţi din raionul Ialoveni pe parcursul a trei luni (16 martie – 25 iunie 2019) cu scopul de a crea condiţii, oportunităţi de dezvoltare personală şi participare a tinerilor la viaţa comunităţii.

Mulţumim tuturor grupurilor de iniţiativă ale tinerilor, Consiliilor Locale ale Tinerilor şi comunităţilor participante la concurs, iar următoarea rundă a Programului de granturi mici va fi desfăşurată în perioada septembrie – decembrie 2019. Sincere felicitări tuturor învingătorilor din partea membrilor echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni şi partenerilor programului. Vă comunicăm cu deosebită plăcere că Festivitatea de semnare a Acordurilor de colaborare cu Fondul pentru Tineri Ialoveni este planificată pentru vineri, 15 martie 2019, ora 14.30 în sala mare de ședințe a Consiliului raional Ialoveni.

Programul de Granturi Mici este desfăşurat de Fondul pentru Tineri Ialoveni cu suportul financiar oferit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Consiliul raional IaloveniFundația Est-Europeană / East Europe Foundation – Moldova din resursele Suediei. Aceste activități sunt realizate de către Asociația Obștească Eco-Razeni în cadrul Programului ,,Costești – Capitala Tineretului 2019″.

În urma procedurii de vot online, a interviurilor cu aplicanţii şi a analizei dosarelor, membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni au decis să finanţeze următoarele iniţiative ale tinerilor descarcă lista proiectelor.

Sesiuni gratuite de educație economică, antreprenorială și financiară pentru tinerii din Ialoveni

Dacă cele trei afimații de mai jos te caracterizează, atunci acest anunț important este pentru tine:

 • Unul dintre obiectivele vieții tale este să ai a afacere prosperă?
 • Îți place să încerci lucruri noi și să îți asumi riscuri?
 • Ești permanent în proces de învățare pentru a dezvolta noi abilități și cunoștințe?

Fondul de susținere a antreprenoriatului penru tineri Ialoveni, alături de parteneri de încredere, invită tinerii din localitățile raionului Ialoveni, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, să-și stimuleze spiritul de antreprenor și cunoștințele în cadrul sesiunilor de educație economică, antreprenorială și financiară, activitate ce va avea loc în or. Ialoveni, timp de nouă zile conform următorului orar:

 1. 17 martie 2019, duminică, 10.00 – 16.00
 2. 19 martie 2019, marți, 15.00 – 19.00
 3. 23 martie 2019, sâmbătă, 10.00 – 16.00
 4. 26 martie 2019, marți, 14.30 – 18.30
 5. 31 martie 2019, duminică, 10.00 – 16.00
 6. 5 aprilie 2019, vineri, 14.30 – 18.30
 7. 6 aprilie 2019, sâmbătă, 10.00 – 16.00
 8. 13 aprilie 2019, sâmbătă, 10.00 – 16.00
 9. 19 aprilie 2019, vineri, 14.30 – 18.30

Urmând sesiunile de instruire GRATUITE, tinerii vor reuși să-și dezvolte competențe și abilități necesare oricărui antreprenor responsabil pentru a demara şi/sau conduce cu succes o mică afacere în comunitatea din care fac parte. Astfel, viitorii și actualii tineri antreprenori, selectați pentru a participa la instruiri, vor avea șansa să cunoască şi să schimbe cunoştinţe prețioase, idei inovatoare de afaceri cu formatori și antreprenori experimentați, care le vor împărtăși din cunoștințele și lecțiile învățate, inclusiv secretele acestei meserii, să ia notă de procedurile și oportunitățile de finanțare a unei afacerii, dar și să obțină fonduri nerambursabile în valoare de până la 75 000 lei pentru lansarea și/sau dezvoltarea ideii lor de business.

Femeile și bărbații tineri interesaţi să înveţe cum să-şi facă o afacere proprie şi să-i asigure continuitatea, se pot înscrie până la data de 25 martie 2019 pentru sesiunile de educație antreprenorială, completând formularul disponibil aici https://goo.gl/forms/mpw6PsHh0TeIegXQ2 . Pentru clarificări și informații suplimentare, rămânem disponibili la adresa de e-mail: fondultinerilor@gmail.com sau la telefonul: 026873325. Menționăm că cheltuielile de alimentare, materiale de suport și transport vor fi asigurate de către organizatori.

Grăbește-te, locurile sunt limitate! Se va forma un grup de până la 25 persoane, care vor fi selectate în baza principiului „primul venit, primul servit”.

Vă prezentăm mai jos subiectele care vor fi abordate în timpul sesiunilor de instruire:
1. Identificarea ideii și inițierea unei afaceri (Definirea Antreprenoriatul, identificarea ideii și a nișei de afaceri, analiza pieței, testarea ideii de afaceri si aplicarea instrumentului CANVAS, identificarea segmentului de consumatori, sistemul de valori și priorități);
2. Planificarea afacerii (Tipuri de business plan, conținutul unui business plan (accent aplicativ), elaborarea business planului și dezvoltarea propriei idei de afacerii);
3. Management financiar (Calcularea costului unei idei de afaceri, sursele de finanțare indicatori financiari, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, fluxul de numerar, puncte de control, taxe obligatorii achitate la stat, rapoarte financiare obligatorii, banking, politica de contabilitate, calcularea costurilor și planificarea financiară, Indicatori economici);
4. Aspecte legale privind administrarea afacerii (Înregistrare, pașii de lansare și procedura de înregistrare a afacerii, obținerea autorizațiilor, formele organizatorico-juridice ale întreprinderilor, procesul de lichidare și radiere, evidenta contabilă, raportare obligatorii, managementul resurselor umane);
5. Bazele Marketingului. Digital marketing. Branding (Analiza 7P, Produs, Preț, Oameni (people), Promovarea, Plasarea produsului, Proces, Mediul fizic (physic environment), Instrumente de marketing online, creare logo etc., Instrumente de analiză micro și macro financiară);
6. Atragerea și fidelizarea clienților (Crearea bazei de clienți și consolidarea acesteia);
7. Comunicarea și negocierea în afaceri (Tehnici și metode, managementul relațiilor cu clienții, furnizorii și parteneri, stabilirea parteneriatelor);
8. Management și Leadership (Noțiuni despre management și leadership (tangențe și diferența), stiluri de management și leadership, instrumente de management, cultura organizațională, comunicarea în cadrul echipei, gestionarea riscurilor);
9. De la planificarea strategică la managementul operațioanal al resurselor și proceselor(Compilarea finală a tuturor componentelor business planului, finalizarea business planului, sumarizarea materialului parcurs, concluzii, recomandări etc.).

Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni este administrat de Asociația Obștească “Eco-Răzeni”, în parteneriat cu Consiliul raional Ialoveni, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est-Europene, în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socio-economică a țării”. Opiniile exprimate aici aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene, Consiliului raional Ialoveni, Fundației Est-Europene sau al Suediei.

Aceste activități sunt realizate în cadrul Programului ,,Costești – Capitala Tineretului 2019″.

START vot online!

📧Fondul pentru Tineri Ialoveni a încheiat la 2 martie 2019 procesul de recepţionare a solicitărilor de finanţare din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri, runda a XVIII-a. La această rundă au fost depuse 31 proiecte prin care se solicită suport financiar în valoare totală de 274,6 mii lei.

✍️Selectarea proiectelor se desfășoară în două etape, fiecare dintre ele asigurând câte 50% din votul final:

⭐️1. votarea online pe pagina web www.fondultinerilor.md , unde orice persoană are posibilitatea să-și dea votul pentru maximum 3 proiecte favorite din lista proiectelor depuse spre finanțare în această rundă de granturi și

⭐️2. punctajul acordat în urma interviurilor și analizei dosarelor de către membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni, în baza celor 6 criterii de selecție (fezabilitatea ideii de proiect, măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului, raportul cost beneficii, impactul, parteneriate).

⏳Procesul de vot online a demarat în data de 5 martie 2019, la ora 09.00 și se va încheia pe 9 martie 2019, ora 23.59. Petru a participa la vot, apasă AICI. Oferă șansa tinerilor să participe la dezvoltarea comunității!

ATENȚIE! Aveți posibilitate să votați cîte un proiect din fiecare dintre cele 3 liste de proiecte intrate în concurs: 404 – 413, 414 – 423 și/sau 424 – 434. Respectiv, în total puteți vota maximum 3 proiecte, 2 proiecte sau 1 proiect, la alegere. După ce ai ales proiectele, apasă butonul VALIDATE din partea de jos a paginii. Vă mulțumim!

Programul de Granturi Mici pentru tineri este desfăşurat de Fondul pentru Tineri Ialoveni cu suportul financiar oferit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Consiliul raional Ialoveni, Fundaţia Est-Europeană Moldova din resursele Suediei şi mijloacele băneşti acumulate de membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni de la agenţi economici, persoane fizice şi din organizarea evenimentelor speciale. Aceste activități sunt realizate de către Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” în cadrul Programului ,,Costești – Capitala Tineretului 2019″.

Orarul interviurilor şi lista proiectelor depuse în runda a XVIII-a a Programului de granturi mici

Fondul pentru Tineri Ialoveni a încheiat la 2 martie 2019 procesul de recepţionare a solicitărilor de finanţare din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri, runda a XVIII-a. La această rundă au fost depuse 31 proiecte prin care se solicită suport financiar în valoare totală de 274,6 mii lei (suma nu include alte surse de finanţare identificate de grupurile de iniţiativă).

Circa 196 tineri, din care: 89% elevi, 3% studenți şi 8% angajați, cu vîrsta cuprinsă între 14 – 35 ani, din 15 localităţi ialovenene au reuşit să formeze grupuri de iniţiativă și Consilii Locale ale Tinerilor cu scopul de creare a oportunităților de participare a tinerilor pentru a contribui la dezvoltarea comunității și dezvoltarea personală. Grupurile de iniţiativă, în medie, au în componenţa lor cîte 5 – 6 tineri, dintre care din totalul lor sînt: 60 băieţi şi 136 fete.

Miercuri, 06 martie 2019, ora 14.00 – 18.00 și joi, 07 martie 2019, ora 09.30 – 14.00, în sala mare de şedinţe a Consiliului raional Ialoveni se vor desfăşura interviuri de clarificare cu toate grupurile de iniţiativă aplicante conform următorului orar (descarcă orar interviuri), iar la data de 15 martie 2019, ora 14.30 se va organiza festivitatea de semnare a Acordurilor de colaborare cu grupurile de iniţiativă finaliste din această rundă. Vă reamintim că proiectele vor fi implementate în perioada 16 martie – 25 iunie 2019.

Menționăm că selectarea proiectelor se va desfășura în două etape, fiecare dintre ele asigurând câte 50% din votul final:

1. votarea online pe pagina web www.fondultinerilor.md , unde orice persoană va avea posibilitatea să-și dea votul pentru maximum 3 proiecte favorite din lista proiectelor depuse spre finanțare în această rundă de granturi și

2. punctajul acordat în urma interviurilor și analizei dosarelor de către membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni, în baza celor 6 criterii de selecție (fezabilitatea ideii de proiect, măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului, raportul cost beneficii, impactul, parteneriate).

Procesul de vot online va demara în data de 5 martie 2019, la ora 09.00 și se va încheia pe 9 martie 2019, ora 23.59.

Programul de Granturi Mici pentru tineri este desfăşurat de Fondul pentru Tineri Ialoveni cu suportul financiar oferit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Consiliul raional Ialoveni, Fundaţia Est-Europeană Moldova din resursele Suediei şi mijloacele băneşti acumulate de membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni de la agenţi economici, persoane fizice şi din organizarea evenimentelor speciale. Aceste activități sunt realizate de către Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” în cadrul Programului ,,Costești – Capitala Tineretului 2019″.

Vă prezentăm lista proiectelor depuse spre finanţare: descarcă lista proiectelor.

O nouă oportunitate de finanțare pentru realizarea ideilor tinerilor ialoveneni

Ești tânăr(ă) și activ(ă)? Dornic(ă) să te implici și să aduci o schimbare semnificativă în beneficiul comunității din care faci parte? Fondul pentru Tineri Ialoveni îți vine în ajutor, oferindu-ți susținere financiară prin intermediul rundei a XVIII-a a concursului de proiecte din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri. Îți reamintim că Programul se adresează în excluzivitate grupurilor de iniţiativă ale tinerilor, precum şi Consiliilor Locale ale Tinerilor din localităţile raionului Ialoveni pentru a le crea un mediu atractiv și dinamic de a participa cît mai activ la dezvoltarea socio-economică a comunității.

După 17 runde realizate cu succes, Fondul pentru Tineri Ialoveni vine cu o nouă oportunitate pentru tineri de a accesa fonduri pentru implementarea ideilor de proiect, precum și de a acumula experiență valoroasă în domeniul managementului proiectelor. Pentru a fi selectate, proiectele, ce urmează a fi depuse în runda a XVIII-a de granturi mici, trebuie să facă parte din aria geografică a raionului Ialoveni și să aibă ca obiectiv central responsabilizarea civică a membrilor tineri ai comunității prin participarea activă a acestora în diverse activități de voluntariat.

Așadar, te îndemnăm să ne fii și de data această alături și să te asiguri că întrunești pe deplin următoarele condiții:

 1. Formează un grup de iniţiativă compus din cel puţin 3 tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 30 de ani sau convoacă membrii Consiliului Local al Tinerilor.
 2. Descarcă formularul de aplicare de pe site-ul www.fondultinerilor.md. Tot aici găsești și Ghidul solicitantului de finanţare pentru a afla mai multe despre concurs şi criteriile de eligibilitate.
 3. Completează formularul de aplicare împreună cu membrii grupului/Consiliului Local al Tinerilor din localitate.
 4. Trimite formularul de aplicare până la 02 martie 2019 la adresa pgm@fondultinerilor.md sau la sediul Consiliului Raional Ialoveni (or. Ialoveni, MD 6801, str. Alexandru cel Bun 33, et. 2, Anticamera). Grupurile de iniţiativă ale tinerilor şi consiliile locale ale tinerilor pot expedia unul sau mai multe proiecte.

Totodată, ținem să te informăm că durata maximă de implementare a fiecărui proiect va fi de 2 luni și jumătate, iar valoare maximă de grant nu va depăși 10 000 lei. Data preconizată de începere a proiectelor este 16 martie 2019, iar data de finisare – data de 25 iunie 2019. Pentru ca proiectul tău să beneficieze de votul de încredere al Fondului pentru Tineri Ialoveni, asigură-te că ne propui un proiect realist, în termeni de implementare a acestuia (primăvară-vară). Iar pentru informaţii suplimentare, echipa noastră îți stă la dispoziție la telefonul 026895146 sau la email: pgm@fondultinerilor.md

La justificarea proiectului, descrieţi clar, într-un scurt filmuleț de max. 3 minute, problema pe care proiectul urmează să o abordeze şi justificați totodată necesitatea realizării acestuia. Filmulețul Dumneavoastră va include obligatoriu imagini video de la locul cu problemă, dar și câte un interviu cu cel puțin un tânar și un adult, care să se pronunțe referitor la problema identificată. Pentru relizarea fimulețului, vă sugerăm să utilizați aplicațiile VivaVideo și Vidstitch, pe care le puteți descărca gratuit în telefoanele Dumneavoastră inteligente, direct de pe Google Play. După ce ați finisat filmulețul, vă rugăm să-l înregistrați pe YouTube și să indicați link-ul în formularul de aplicare.

Selectarea proiectelor se va desfășura în două etape, fiecare dintre ele asigurând câte 50% din votul final:

 1. votarea online pe pagina web www.fondultinerilor.md , unde orice persoană va avea posibilitatea să-și dea votul pentru maximum 3 proiecte favorite din lista proiectelor depuse spre finanțare în această rundă de granturi și
 2. punctajul acordat de către membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni, în baza celor 6 criterii de selecție (fezabilitatea ideii de proiect, măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului, raportul cost beneficii, impactul, parteneriate).

Procesul de vot online va demara în data de 5 martie 2019, la ora 09.00 și se va încheia pe 9 martie 2019, ora 23.59.

DESCARCĂ
Formularul de aplicare (pentru completare)
Formularul de aplicare (model completat)

CONSULTĂ
Ghidul solicitantului de finanţare

Tipurile de activităţi eligibile pentru finanţare includ, dar nu se limitează la următoarele:

– crearea și dezvoltarea capacităților Consiliilor Locale ale Tinerilor;

– activități pentru realizarea Planului de acțiuni al Consiliilor Locale ale Tinerilor;

– organizarea festivalurilor de muzică, teatru, dans, etc.;

– desfăşurarea expoziţiilor şi a acţiunilor de colectare a fondurilor;

– concursuri de creaţie (desen, eseuri, fotografie, Origami, desen pe asfalt, graffitti, etc.) sau sportive;

– caravane şi campanii de sensibilizare, instruire şi educaţie nonformală în domeniile: corupţiei, violenţei, drogurilor, alcoolismului, SIDA, traficului de persoane, educaţiei civice, etc.;

– proiecţie de film, vizite la teatre, muzee, excursii pentru tinerii defavorizaţi, vulnerabili, marginalizaţi, cu dizabilităţi;

– vizite de studiu şi schimb de experienţă în domeniul acţiunilor de tineret;

– discuţii, forumuri, dezbateri, mese rotunde cu participarea tinerilor;

– elaborarea blogurilor şi paginilor web pentru tineri;

– mese rotunde, conferinţe, simpozioane cu participarea tinerilor;

– seminare, training-uri, workshop-uri, cursuri de instruire de scurtă durată pentru tineri;

– acțiuni de salubrizare, plantare a arborilor, colectare selectivă a deșeurilor;

– acțiuni de îmbunătățire a infrastructurii sociale și educaționale;

– constituirea cluburilor de interes, atelierelor de creaţie.

Exemplele de activităţi menţionate mai sus sunt doar ilustrative. Încurajăm creativitatea şi originalitatea ideilor de proiecte. Finanţarea va fi acordată proiectelor care vor fi formulate mai convingător şi care vor demonstra posibilitatea producerii unui impact practic.

Cheltuielile eligibile includ:

1. Cheltuieli de organizare a evenimentelor (ex: formator, amenajare, arendă sală şi aparataj, premii, pauze de cafea, etc.);

2. Cheltuieli de deplasare (ex: arendă autobuz, microbuz, combustibil, etc.);

3. Consumabile, materiale promoţionale, cheltuieli de editare şi multiplicare (ex: rechizite de birou, broşuri, pliante, postere, tricouri promoţionale, etc.);

4. Cheltuieli care se referă la achiziţii de echipament şi utilaj, mobilier, materiale de construcţie şi alte bunuri de valoare mare (cu condiţia că Fondul pentru Tineri Ialoveni va finanţa doar 50% din costul total al fiecărui bun procurat, restul sumei fiind acoperită din alte surse). Valoarea acestei categorii de cheltuieli nu poate fi mai mare decît 70% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri Ialoveni.

Membrii grupurilor de iniţiativă şi ai Consiliilor Locale ale Tinerilor implicaţi în procesul de realizare a proiectelor, vor obţine după perioada de raportare un certificat care va confirma perioada de voluntariat, sarcinile îndeplinite şi competenţele obţinute pe parcursul implementării proiectului finanţat din resursele Fondului pentru Tineri Ialoveni.

CALENDARUL CONCURSULUI DE FINANŢARE

Nr. Etapa Perioada
1. Sesiune de instruire pentru tineri privind scrierea proiectelor 09, 10 februarie 2019
2. Primirea aplicațiilor02 martie 2019
3. Procesul de selectare (preselecţie, interviuri, selecţie finală) 03-11 martie 2019
4. Interviuri cu aplicanţii 06, 07 martie 2019
5. Anunţarea proiectelor selectate 11 martie 2019
6. Atelier de instruire cu beneficiarii finanţării 15 martie 2019
7. Semnarea Acordurilor de colaborare 15 martie 2019
8. Implementarea şi monitorizarea proiectelor 16 martie – 25 iunie 2019
9. Şedinţa de coordonare/raportare intermediară 01 mai 2019
10. Gala Bunelor Practici29 iunie 2019
11. Raportarea narativă și financiară20-30 iunie 2019

Programul „Fondul pentru Tineri Ialoveni” este coordonat de Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni şi realizat cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, a Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Suedia. Menționăm că runda a XVIII-a a Programului de granturi mici se realizează în cadrul Proiectului național „Costești – Capitala Tineretului 2019”.

Îți mulţumim pentru interesul manifestat pentru acest program şi îți urăm mult succes!

Orarul interviurilor cu aplicanţii la runda a X-a a Programului de granturi mici

Fondul pentru Tineri Ialoveni a încheiat la 13 martie 2015 procesul de recepţionare a solicitărilor de finanţare din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri, runda a X-a. La această rundă au fost depuse 15 proiecte din 9 localităţi ale raionului Ialoveni prin care se solicită suport financiar în valoare totală de 95,4 mii lei. Mijloacele financiare disponibile în prezenta rundă constituie 47 mii lei, sumă care va fi distribuită între proiectele cîştigătoare în urma evaluării dosarelor.

Majoritatea proiectelor depuse au ca scop încurajarea şi creşterea participării tinerilor din localităţile raionului Ialoveni în proiecte de salubrizare, amenajare şi reabilitare a spaţiilor verzi publice, accesul tinerilor la informaţie, participarea tinerilor la viaţa culturală şi petrercerea timpului liber în mod util. Toate propunerile de proiecte primite în runda a X-a a Programului de granturi mici sunt analizate şi evaluate de către membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni, formată dintr-un grup de tineri din localităţile raionului Ialoveni, care pînă la data de 29 martie 2015 vor anunţa public lista proiectelor cîştigătoare la această rundă.

Procesul de selecţie a proiectelor cuprinde trei etape: preselecţia aplicaţiilor pe baza criteriilor de eligibilitate; o etapă intermediară în care vor fi realizate interviuri clarificatoare cu aplicanţii şi selecţia finală realizată pe baza criteriilor de selecţie. În acest sens, joi, 26 martie 2015, de la 14.00 pînă la 17.00, toate grupurile de iniţiativă vor participa la etapa de intervievare care se va desfăşura la Consiliul raional Ialoveni, etajul II, Sala mică de şedinţe, conform următorului grafic: Orarul interviurilor (descarcă).

Continuă să citești