Tinerii din raionul Ialoveni instruiți în domeniul egalității de gen

În contextul suitei de manifestări dedicate Zilei Naționale a Tineretului, la 21 noiembrie 2021, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni, s-a desfășurat Atelierul de instruire despre principiile de bază ale egalității de gen, la care au participat activ reprezentanții celor 24 de echipe de tineri din 15 localități ale raionului, care implementează proiecte în cadrul Rundei a XXIII-a de granturi mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”.

Prin jocuri energizante, interactive şi activităţi de educaţie non-formală participanții au înțeles că, egalitatea de gen presupune că toți oamenii (bărbați și femei) sunt liberi să-și dezvolte abilitățile personale și să facă alegeri, fără a fi limitate de stereotipuri, roluri rigide de gen și prejudecăți. Continuă să citești

Concursul planurilor de afaceri pentru tinerii din localitățile raionului Ialoveni, ediția a III-a

Din august 2018, în raionul Ialoveni se implementează proiectul „Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni”, administrat de Asociația Obștească “Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul raional Ialoveni.  Proiectul presupune, atât instruiri în domeniul antreprenoriatului, mentorat, vizite de studiu în țară și peste hotare, cât și finanțarea sub formă de grant a proiectelor testarea, lansarea și/sau dezvoltarea ideilor de afaceri, inițiate de echipe de tineri cu vârsta între 17 – 35 de ani din localitățile raionului Ialoveni.

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de maxim 100 000 lei. Suma maximă oferită per plan de afaceri nu va depăși 35 000 lei. În total vor fi acordate cel puțin 3 (trei) granturi de finanțare a Planurilor de afaceri dezvoltate de grupuri de tineri din localitățile raionului. Continuă să citești

Este semnat acordul de parteneriat privind lansarea rundei a III-a de granturi pentru tinerii antreprenori

În temeiul Deciziei Consiliului Raional Ialoveni nr. 1/3 din 05 februarie 2021, domnul Mihail SILISTRARU, președintele raionului Ialoveni și domnul Sergiu GURĂU, directorul executiv al Asociației Obștești ,,Eco-Răzeni”, au semnat Acordul de parteneriat privind implementarea Programului ,,Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni”, ce cuprinde desfășurarea rundei a III – a de granturi mici pentru finanțarea planurilor de afaceri ale tinerilor din localitățile raionului, în perioada octombrie 2021 – august 2022, cu suportul Fundației Est-Europene din Moldova.

Totodată, prin Decizia Consiliului Raional Ialoveni nr. 7/17 din 24 decembrie 2020, a fost aprobat Planul de acțiuni pentru dezvoltarea politicilor de tineret ale raionului Ialoveni pentru anul 2021, unde concursul planurilor de afaceri ale tinerilor, ediția a III – a, este a II-a prioritate ,,Abilitarea economică și antreprenoriatul în rândul tinerilor”. Continuă să citești

Finaliştii Programului de granturi mici, runda a XXIII-a

Fondul pentru Tineri Ialoveni vă informează despre rezultatele evaluării propunerilor de proiecte depuse în runda a XXIII-a a Programului de granturi mici pentru tineri. Toate cele 24 proiecte intrate în concurs au fost selectate pentru finanţare cu un buget total de 202 000 lei. Proiectele vor fi implementate de grupurile de iniţiativă ale tinerilor și consiliile locale de tineret în cincisprezece localităţi din raionul Ialoveni pe parcursul a trei luni (12 octombrie – 20 decembrie 2021) cu scopul de a crea condiţii, oportunităţi de dezvoltare personală şi participare a tinerilor la viaţa comunităţii.

Mulţumim tuturor grupurilor de iniţiativă ale tinerilor şi comunităţilor participante la concurs, iar următoarea rundă a Programului de granturi mici va fi desfăşurată în perioada martie – iulie 2022. Sincere felicitări tuturor învingătorilor din partea membrilor echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni şi partenerilor programului. Vă comunicăm cu deosebită plăcere că procedura de semnare a Acordurilor de colaborare cu Fondul pentru Tineri Ialoveni este planificată pentru luna octombrie 2021 (cu detalii revenim), prin deplasarea echipei noastre în cele cincisprezece localități în care se vor implementa proiectele. Continuă să citești

(video) Topul proiectelor din runda a XXIII-a: clasamentul publicului

În perioada 04 – 07 octombrie 2021, publicul a avut posibilitatea să voteze inițiativele favorite din lista celor 25 proiecte depuse spre finanțare de către consilii locale de tineret și grupuri de inițiativă, din cincisprezece localități ale raionului Ialoveni, în runda a XXIII-a a Programului de granturi mici. În total, proiectele au adunat peste 7700 voturi. Menționăm că selectarea proiectelor se desfășoară în două etape, fiecare dintre ele asigurând câte 50% din votul final:

1. votarea online pe pagina web www.fondultinerilor.md , unde orice persoană are posibilitatea să-și dea votul pentru maximum 3 proiecte favorite din lista proiectelor depuse spre finanțare în această rundă de granturi și

2. punctajul acordat în urma interviurilor și analizei dosarelor de către membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni, în baza celor 6 criterii de selecție (fezabilitatea ideii de proiect, măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului, raportul cost beneficii, impactul, parteneriate). Continuă să citești

START vot online! Vezi filmulețele pregătite de către echipele de tineri.

Fondul pentru Tineri Ialoveni a încheiat la 30 septembrie 2021 procesul de recepţionare a solicitărilor de finanţare din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri, runda a XXIII-a. La această rundă au fost depuse 25 proiecte prin care se solicită suport financiar în valoare totală de 257,8 mii lei. Menționăm că selectarea proiectelor se desfășoară în două etape, fiecare dintre ele asigurând câte 50% din votul final:

1. votarea online pe pagina web www.fondultinerilor.md , unde orice persoană va avea posibilitatea să-și dea votul pentru maximum 3 proiecte favorite din lista proiectelor depuse spre finanțare în această rundă de granturi și

2. punctajul acordat în urma interviurilor și analizei dosarelor de către membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni, în baza celor 6 criterii de selecție (fezabilitatea ideii de proiect, măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului, raportul cost beneficii, impactul, parteneriate). Continuă să citești

Lista proiectelor depuse și orarul interviurilor pentru runda a XXIII-a a Programului de granturi mici

Fondul pentru Tineri Ialoveni a încheiat la 30 septembrie 2021 procesul de recepţionare a solicitărilor de finanţare din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri, runda a XXIII-a. La această rundă au fost depuse 25 proiecte prin care se solicită suport financiar în valoare totală de 257,8 mii lei (suma nu include alte surse de finanţare identificate de grupurile de iniţiativă).

Circa 151 tineri, din care: 91% elevi, 6% studenți şi 3% angajați, cu vîrsta cuprinsă între 14 – 35 ani, din 15 localităţi ialovenene au reuşit să formeze grupuri de iniţiativă și Consilii Locale ale Tinerilor cu scopul de creare a oportunităților de participare a tinerilor pentru a contribui la dezvoltarea comunității și dezvoltarea personală. Grupurile de iniţiativă, în medie, au în componenţa lor cîte 5 – 6 tineri, dintre care din totalul lor sînt: 26 băieţi şi 125 fete. Continuă să citești

Rezultatele rundei a XXII-a de granturi mici a Fondului pentru Tineri Ialoveni

În scopul stimulării activismului civic al tinerilor și promovării voluntariatului, partenerii Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”: administraţia raionului Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” au desfășurat Runda a XXII-a de granturi mici pentru tineri, și au oferit suportul metodologic, logistic și financiar pentru susținerea implementării celor 18 proiecte realizate de consiliile locale de tineret şi grupurile de iniţiativă din 13 localităţi ale raionului, în perioada 14 mai – 30 august 2021.

Programul ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” este realizat conform Deciziei Consiliului Raional Ialoveni nr. 6/7 din 03 decembrie 2020 ,,Cu privire la aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Raional Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” privind implementarea Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” în perioada 2021 – 2023. Continuă să citești

Masa rotundă de prezentare a proiectului Programului de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni 2022-2026

Miercuri, 15 septembrie 2021, în regim online, pe platforma Zoom, a fost organizată Masa rotundă de prezentare a proiectului Programului de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni și a Planului de acțiuni pentru anii 2022-2026, la care au participat administrația raionului Ialoveni, consilieri raionali, membrii grupului de lucru responsabili de elaborarea programului și tineri din localitățile raionului Ialoveni.

Tinerii din raionul Ialoveni reprezintă o resursă valoroasă care poate susține dezvoltarea durabilă a localităților dacă beneficiază de o serie de condiții și servicii menite să activeze și exploreze potențialul acestui grup a populației. Programul de dezvoltare a politicilor de tineret este un document de politică publică ce are menirea să consolideze și să ghideze acțiunile autorităților publice locale, pe sectorul de tineret, în perioada anilor 2022 – 2026. Programul vine să demonstreze preocuparea tuturor actorilor locali – administraţiei publice locale, sectorului asociativ, agenţilor economici, instituţiilor de educaţie, grupurilor de iniţiativă, că tinerii reprezintă grupul ţintă al dezvoltării în regiune. Continuă să citești

A fost lansată runda a XXIII-a a Programului de granturi mici. Termenul de depunere a proiectelor – 30 septembrie 2021.

Ești tânăr(ă) și activ(ă)? Dornic(ă) să te implici și să aduci o schimbare semnificativă în beneficiul comunității din care faci parte? Fondul pentru Tineri Ialoveni îți vine în ajutor, oferind susținere financiară prin intermediul rundei a XXIII-a a concursului de proiecte din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri. Îți reamintim că Programul se adresează în exclusivitate grupurilor de iniţiativă ale tinerilor, precum şi Consiliilor Locale ale Tinerilor din localităţile raionului Ialoveni pentru a le crea un mediu atractiv și dinamic de a participa cît mai activ la dezvoltarea socio-economică a comunității.

După 22 runde realizate cu succes, Fondul pentru Tineri Ialoveni vine cu o nouă oportunitate pentru tineri de a accesa resurse financiare pentru implementarea ideilor de proiect, precum și de a acumula experiență valoroasă în domeniul managementului proiectelor. Pentru a fi selectate, proiectele, ce urmează a fi depuse în runda a XXIII-a de granturi mici, trebuie să facă parte din aria geografică a raionului Ialoveni și să aibă ca obiectiv central responsabilizarea civică a membrilor tineri ai comunității prin participarea activă a acestora în diverse activități de voluntariat și la procesul decizional local în subiectele ce îi vizează pe tineri.

Așadar, te îndemnăm să ne fii și de data această alături și să te asiguri că întrunești pe deplin următoarele condiții: Continuă să citești

Invităm tinerii la atelierul de instruire ,,Scrierea proiectelor”

Partenerii Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”: administrația raionului Ialoveni și A. O. ,,Eco-Răzeni” invită tinerii activi din grupurile de iniţiativă civică, consiliile elevilor și consiliile locale de tineret, care au dorința de a elabora proiecte, și intenția de a participa la concursul de proiecte lansat în cadrul Rundei a XXIII – a de granturi mici pentru tineri, să participe la atelierul de instruire ,,Scrierea proiectelor”, ce se va desfăşura sâmbătă și duminică, 11 și 12 septembrie 2021, orele 10:00 – 16:00, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni.

Începem runda de toamnă cu o instruire despre elaborarea unui proiect conform matricii cadrului logic (problema, scopul, obiectivele, planul de acțiuni, bugetul și rezultatele scontate), deoarece, aplicanții care vor participa la concursul de proiecte, vor fi antrenați în exercițiul de accesare a Platformei online a tinerilor activi: ,,Eu sunt Ialoveni”. Continuă să citești

Gala Bunelor Practici: ,,Activismul civic al tinerilor – soluția dezvoltării comunitare”, ediția a XI-a

În scopul celebrării rezultatelor performante ale celor 10 proiecte din 8 localități ale raionului, implementate în cadrul Rundei a XXII-a de granturi mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, și prezentării celor 8 consilii locale de tineret, reconstituite în 8 localități prin exercițiul democratic al alegerilor participative, la 04 septembrie 2021, administraţia raionului Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, au organizat Gala Bunelor Practici, cu genericul: ,,Activismul civic al tinerilor – soluția dezvoltării comunitare”, Ediţia a XI-a, în incinta Centrului de Sprijinire a Mediului de Afaceri Transfrontaliere – Training, Expoziţii şi Simpozioane, loc pitoresc în Pădurea Ruseştii Noi.

Acest eveniment s-a remarcat prin participarea activă a circa 60 de tineri ingenioși (femei și bărbați), cu vârste cuprinse între 14 și 35 ani, care s-au implicat în implementarea celor 10 proiecte din 8 localități, precum și în organizarea alegerilor pentru reconstituirea celor 8 consilii ale tinerilor din 8 localități, împreună cu mentorii lor adulți și autoritățile administrației publice locale. Continuă să citești

Al doilea Forum Raional de Tineret Ialoveni

În contextul finalizării procesului de elaborare a Programului de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni pentru anii 2022 – 2026, la 30 iunie 2021, administraţia raionului Ialoveni în parteneriat cu Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, au organizat Forumul Raional de Tineret Ialoveni, Ediția a II-a, în incinta Centrului de Sprijinire a Mediului de Afaceri Transfrontaliere – Training, Expoziţii şi Simpozioane, loc pitoresc în Pădurea Ruseştii Noi.

Acest eveniment s-a remarcat prin implicarea activă a circa 70 de tineri bravi şi ingenioși (femei și bărbați), cu vârste cuprinse între 14 și 35 ani, din 14 localități ale raionului Ialoveni, care activează în diferite domenii ale vieții social-economice și sunt implicați în proiectele și acțiunile de voluntariat desfășurate de asociațiile obștești, consiliile locale de tineret, consiliile elevilor și grupurile de inițiativă civică. Participanții reprezintă tineretul din localitățile: Ialoveni, Costești, Răzeni, Molești, Puhoi, Zîmbreni, Hansca, Ulmu, Cărbuna, Horești, Ruseștii Noi, Văsieni, Țipala și Sociteni. Continuă să citești

Invitaţie la al doilea Forum Raional de Tineret

Partenerii Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”: administrația raionului Ialoveni și A. O. ,,Eco-Răzeni” invită tinerii activi (femei și bărbați), cu vârste cuprinse între 14 și 35 ani, din localitățile raionului Ialoveni, să participe la Forumul Raional de Tineret, Ediția a II-a, care se va desfășura miercuri, 30 iunie 2021, orele 11:00 – 15:00, Centrul de Business Ialoveni – loc pitoresc în Pădurea Ruseștii Noi. Evenimentul se desfășoară în contextul finalizării procesului de elaborare a Programului de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni pentru anii 2022 – 2026.

În agenda evenimentului sunt incluse următoarele subiecte:
1. Stabilirea direcțiilor strategice, cât și a obiectivelor programului;
2. Elaborarea planului de acțiuni, cu indicarea resurselor necesare, a perioadei de realizare, și desemnarea responsabililor și a partenerilor”;
3. Prezentarea rezultatelor preliminare ale implementării proiectelor finanțate în cadrul Rundei a XXII-a de granturi mici a Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”. Continuă să citești

Atelierul de planificare strategică în domeniul politicilor de tineret

În scopul elaborării Programului de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni pentru anii 2022 – 2026, în perioada 15 și 17 iunie 2021, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni s-a desfășurat al doilea Atelier de planificare strategică în domeniul politicilor de tineret, organizat de administrația raionului Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, cu participarea tinerilor activi împreună cu actorii politicilor de tineret.

Domnul Vitalie Cîrhană, expert în domeniul planificării strategice, a reușit să implice, în mod ingenios, în cadrul lucrărilor atelierului, cei 12 tineri (5 fete și 7 băieți) din localitățile: Costești, Ruseștii Noi, Țipala, Suruceni, Răzeni și Molești, împreună cu doamna Galina Tonu, vicepreședintele raionului Ialoveni, domnul Sergiu Gurău, director executiv al A.O. ,,Eco-Răzeni”, domnul Victor Pletosu, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, precum și reprezentanții – funcționari responsabili ai Direcției Generale Educație, Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Familiei, Secției Cultură, Inspectoratului de Poliție Ialoveni și ai Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”. Continuă să citești