Forumul Raional de Tineret Ialoveni 2021

În contextul lansării procesului de elaborare a Programului de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni pentru anii 2022 – 2026, la 05 iunie 2021, administraţia raionului Ialoveni în parteneriat cu Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, au organizat Forumul Raional de Tineret Ialoveni în incinta Centrului de Sprijinire a Mediului de Afaceri Transfrontaliere – Training, Expoziţii şi Simpozioane, loc pitoresc în Pădurea Ruseştii Noi.

Acest eveniment s-a remarcat prin implicarea activă a peste 90 de tineri bravi şi ingenioși (femei și bărbați), cu vârste cuprinse între 14 și 35 ani, din 23 de localități ale raionului Ialoveni, care activează în diferite domenii ale vieții social-economice: educație, cultură, medicină, sport, tineri specialiști, tineri antreprenori, precum și tineri implicați în proiectele și acțiunile de voluntariat desfășurate de consiliile locale de tineret, de consiliile elevilor, asociațiile obștești și grupurile de inițiativă civică. Participanții reprezintă tineretul din localitățile: Ialoveni, Bardar, Costești, Răzeni, Molești, Puhoi, Mileștii Mici, Zîmbreni, Suruceni, Malcoci, Hansca, Ulmu, Dănceni, Nimoreni, Cărbuna, Cigîrleni, Horești, Ruseștii Noi, Văsieni, Gangura, Horodca, Țipala, Sociteni. Continuă să citești

Prima ședință de planificare strategică în domeniul politicilor de tineret

În scopul susținerii dezvoltării armonioase a tinerilor pentru a participa, mai activ, la viața social-economică a raionului, la 18 mai 2021, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni s-a desfășurat prima ședință a grupului de lucru privind elaborarea Programului de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni pentru perioada 2022 – 2026.

Din componența grupului de lucru fac parte reprezentanții instituțiilor și organizațiilor: administrația raionului, direcția generală educație, direcția economie, direcția asistență socială și protecția familiei, direcția finanțe, secția cultură, inspectoratul de poliție, centrul medicilor de familie, centrul de sănătate prietenos tinerilor, direcția pentru ocuparea forței de muncă, asociații obștești, consilii de tineret și echipa Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”. Continuă să citești

Atelier de instruire ,,Alegerile pentru tineret – exercițiu al democrației participative”, partea a II-a

În scopul promovării tradiției de implicare a tinerilor în mecanismele democrației participative, în spiritul continuității, în perioada 15 – 16 mai 2021, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni, și-a desfășurat lucrările cel de-al doilea atelier de instruire ,,Alegerile pentru tineret – exercițiu al democrației participative”, organizat de către A.O. ,,Eco-Răzeni” și administrația raionului Ialoveni pentru tinerii activi care au dorința de a implementa proiecte privind organizarea alegerilor pentru tineret, conform etapelor de creare ale unui consiliu local al tinerilor.

La instruire au participat activ circa 40 de tineri (băieți și fete) din 12 localități ale raionului: Ialoveni, Costești, Puhoi, Suruceni, Ulmu, Văsieni, Ruseștii Noi, Molești, Țipala, Sociteni, Hansca și Horodca. Tinerii, asociați în grupuri de inițiativă civică, au dorința de a accesa resurse financiare în cadrul rundei a XXII-a de granturi mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, pentru implementarea proiectelor de organizare și desfășurare a alegerilor de tineret și constituirea consiliului local al tinerilor, în parteneriat și cu susținerea autorităților administrației publice locale de nivelul I. Continuă să citești

Finaliştii Programului de granturi mici, runda a XXII-a

Fondul pentru Tineri Ialoveni vă informează despre rezultatele evaluării propunerilor de proiecte depuse în runda a XXII-a a Programului de granturi mici pentru tineri. Toate cele 10 proiecte intrate în concurs au fost selectate pentru finanţare cu un buget total de 52 200 lei. Proiectele vor fi implementate de grupurile de iniţiativă ale tinerilor în opt localităţi din raionul Ialoveni pe parcursul a trei luni (14 mai – 31 iulie 2021) cu scopul de a crea condiţii, oportunităţi de dezvoltare personală şi participare a tinerilor la viaţa comunităţii.

Mulţumim tuturor grupurilor de iniţiativă ale tinerilor şi comunităţilor participante la concurs, iar următoarea rundă a Programului de granturi mici va fi desfăşurată în perioada septembrie – decembrie 2021. Sincere felicitări tuturor învingătorilor din partea membrilor echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni şi partenerilor programului. Vă comunicăm cu deosebită plăcere că procedura de semnare a Acordurilor de colaborare cu Fondul pentru Tineri Ialoveni este planificată pentru data de 14 mai 2021 (cu detalii revenim), prin deplasarea echipei noastre în cele opt localități în care se vor implementa proiectele. Continuă să citești

Interviul de clarificare cu grupurile de inițiativă civică și consiliile locale de tineret

Programul ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” a încheiat la 25 aprilie 2021 procesul de recepţionare a solicitărilor de finanţare din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri, Runda a XXII-a. La 28 aprilie 2021, online, pe Platforma Zoom, s-a desfășurat interviul de clarificare cu grupurile de inițiativă civică și consiliile locale de tineret care solicită suport financiar în cadrul acestei runde de granturi.

Participanţii la interviu și-au structurat comunicarea de 15 minute conform punctelor de reper: arborele problemei identificate (justificarea proiectului); arborele soluțiilor creative (scopul și obiectivele proiectului); descrierea detaliată a activităţilor; evidenţierea rolului participativ al tinerilor; enumerarea rezultatelor scontate; contribuţia comunităţii și bugetul proiectului. Continuă să citești

Tinerii din Ialoveni planifică organizarea alegerilor de tineret

În contextul lansării celei de-a XXII-a runde de granturi mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, la 24 aprilie 2021, online, pe Platforma Zoom, s-a desfășurat atelierul de instruire ,,Alegerile pentru tineret – exercițiu al democrației participative”, organizat de către A.O. ,,Eco-Răzeni” și administrația raionului Ialoveni pentru tinerii activi care au dorința de a implementa proiecte privind organizarea alegerilor pentru tineret.

În cadrul acestei runde este oferită o nouă oportunitate de a accesa resurse financiare pentru proiectele de organizare și desfășurare a alegerilor de tineret și constituirea consiliului local al tinerilor, care poate fi elaborat și implementat de actualul consiliu local al tinerilor sau un grup de inițiativă civică al tinerilor din comunitate. Subliniem că, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru constituirea consiliului local al tinerilor va fi în coordonare cu specialistul de tineret din localitate sau altă persoană responsabilă desemnată de primăria localității pentru a fi mentorul proiectului. Continuă să citești

Atelierul instruire pentru tineri ,,Managementul proiectelor de dezvoltare comunitară”

În contextul lansării celei de-a XXII-a runde de granturi mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, la 10 și 17 aprilie 2021, online, pe Platforma Zoom, s-a desfășurat atelierul de instruire ,,Managementul proiectelor de dezvoltare comunitară”, organizat pentru tinerii activi de către A.O. ,,Eco-Răzeni” și administrația raionului Ialoveni. La instruire au participat activ circa 38 de reprezentanți ai grupurilor de iniţiativă civică și ai consiliilor locale de tineret din 13 localități ale raionului: Ialoveni, Ulmu, Molești, Zîmbreni, Răzeni, Mileștii Mici, Horești, Puhoi, Horodca, Țipala, Ruseștii Noi, Sociteni, Cărbuna.

Participanții și-au împărtășit reciproc experiența în scrierea și implementarea proiectelor, pasiunea fiecăruia, cea mai îndepărtată localitate pe care au vizitat-o și titlul unei cărți pe care au citit-o. Apoi fiecare s-a regăsit într-un jucător ce-i reprezintă rolul său în echipă, într-o imagine cu un meci de fotbal pe terenul de sport.

Tinerii au definit ce este un proiect ce contribuie la dezvoltarea comunității: un set de acțiuni sau activități planificate și desfășurate de un grup de oameni, ca rezultat al deciziei luate în comun pentru efectuarea unei schimbări pozitive sau îmbunătățiri în comunitate, într-un cadru de timp limitat, conform resurselor disponibile. Sămânța din care răsare ideea de proiect este problema ce-i afectează negativ pe oameni.
Tinerii au parcurs etapele iniţierii şi scrierii unui proiect: Continuă să citești

Atelierul de instruire ,,Alegerile pentru tineret – exercițiu al democrației participative”

Partenerii Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”: administrația raionului Ialoveni și A.O. ,,Eco-Răzeni” invită și încurajează tinerii activi și cointeresați, cu vârste cuprinse între 14 și 35 ani, din grupurile de iniţiativă civică și consiliile locale de tineret din localitățile raionului Ialoveni, care au dorința de a scrie proiecte privind organizarea alegerilor pentru tineret și de a obține suportul necesar pentru desfășurarea lor, în cadrul Rundei a XXII-a de Granturi Mici pentru Tineri, să participe la atelierul de instruire ,,Alegerile pentru tineret – exercițiu al democrației participative”, ce se va desfăşura joi, 22 aprilie 2021, orele 18:00 – 19:30, online, pe Platforma Zoom (https://us02web.zoom.us/j/82704442861?pwd=dGZYdlNXM0ZrV3Y1ME9zc29YdUMyZz09).

Participanţii vor beneficia de o instruire despre completarea formularului de proiect privind obținerea suportului financiar în valoare de 5 000 de lei pentru antrenarea tinerilor în procesul democrației participative de organizare și desfășurare a alegerilor de tineret și constituirea consiliului local al tinerilor, care poate fi elaborat și implementat de actualul consiliu local al tinerilor sau un grup de inițiativă civică al tinerilor din comunitate. Continuă să citești

A fost lansată runda a XXII-a a Programului de granturi mici. Termenul de depunere a proiectelor – 25 aprilie 2021.

Ești tânăr(ă) și activ(ă)? Dornic(ă) să te implici și să aduci o schimbare semnificativă în beneficiul comunității din care faci parte? Fondul pentru Tineri Ialoveni îți vine în ajutor, oferind susținere financiară prin intermediul rundei a XXII-a a concursului de proiecte din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri. Îți reamintim că Programul se adresează în exclusivitate grupurilor de iniţiativă ale tinerilor, precum şi Consiliilor Locale ale Tinerilor din localităţile raionului Ialoveni pentru a le crea un mediu atractiv și dinamic de a participa cît mai activ la dezvoltarea socio-economică a comunității.

După 21 runde realizate cu succes, Fondul pentru Tineri Ialoveni vine cu o nouă oportunitate pentru tineri de a accesa resurse financiare pentru implementarea ideilor de proiect, precum și de a acumula experiență valoroasă în domeniul managementului proiectelor. Pentru a fi selectate, proiectele, ce urmează a fi depuse în runda a XXII-a de granturi mici, trebuie să facă parte din aria geografică a raionului Ialoveni și să aibă ca obiectiv central responsabilizarea civică a membrilor tineri ai comunității prin participarea activă a acestora în diverse activități de voluntariat și la procesul decizional local în subiectele ce îi vizează pe tineri.

Continuă să citești

Un Dănceni mai curat și prietenos cu mediul

Cei 17 tineri ambițioși, membri ai Consiliului Local de Tineret din Dănceni și-au propus să contribuie personal la schimbarea calității vieții oamenilor din satul lor, scriind și implementând proiecte de soluționare a problemelor existente în localitate. Una dintre aceste inițiative frumoase este proiectul „Un sat frumos cu un viitor sănătos”, menit să doteze cu urne cele șase stații de așteptare a microbuzului din Dănceni și să stopeze transformarea localității în gunoiște publică.

Dornici de a schimba păreri, atitudini, comportamente și mentalități, tinerii din Dănceni și-au concentrat eforturile spre transformarea spațiilor de așteptare a microbuzului din localitate în modele de comportament civilizat, responsabil cu mediul și sănătatea celor din jur. Cu pași mici, dar siguri, ei au reușit să schimbe spre bine aspectul celor șase stații de așteptare și a mediului aferent, prin instalarea a șase urne de gunoi, iluminarea stațiilor cu energie electrică pe perioada rece a anului și salubrizarea acestora. Totodată, una din sursele de poluare a solului, apelor freatice și aerului din Dănceni și-a găsit soluția prin implicarea activă și eco-responsabilă a tinerilor. Proiectul a debutat cu activități de salubrizare a spațiilor, prin care au fost colectate deșeurile existente, tăiată iarba în exces, și vopsite scaunele. După finalizarea acestei prime etape, a urmat achiziționarea și montarea urnelor, lucrări care au fost, de asemenea, posibile grație mobilizării de invidiat a tinerilor din Dănceni. Administrația publică locală a venit în întâmpinarea acestei frumoase inițiative a Consiliului Local de Tineret, conectând stațiile la serviciul de iluminare publică din localitate, fapt care a ușurat cu mult mobilitatea membrilor în etate ai comunității, făcând, totodată, așteptarea mult mai agreabilă și securitară. Continuă să citești

Sportul a revenit la Costești

Credem cu toții că un viitor sănătos se construiește prin mișcare și sport. În lipsa unor terenuri sportive accesibile și practicabile, tot mai mulți reprezentanți ai generației de mâine aleg astăzi să-și petreacă majoritatea timpului liber pe internet, angrenați în jocuri video sau în fața televizorului. În vederea promovării sportului și a unui mod sănătos de viață în rândul tinerilor, grupul de inițiativă „Olimpicii” din Costești au decis să reanimeze terenul de sport al Liceului Teoretic „Olimp”și să procure echipament sportiv.

Pasionați de practicarea sportului și dornici de a influența cât mai mulți tineri din anturajul apropiat să-și schimbe modul sedentar de viață pe unul activ, „Olimpicii” din Costești au elaborat proiectul „Renaștem prin sport”, prin care și-au propus să readucă sportul în aria de interes a tinerilor costeșteni. Terenul de sport al Liceului Teoretic ”Olimp”, care face obiectul proiectului, este locul unde își petrec orele de educație fizică sau practică sportul cei peste 500 de elevi ai instituției de învățământ, secțiile de sport la care sunt înscriși aceștia, dar și tinerii satului Costești, care organizează meciuri de fotbal, baschet, volei ș.a. Pentru ca acest teren să devină cu adevărat practicabil și util, membrii echipei de proiect au decis să se implice personal și să lase, în acest fel, amprenta lor în localitate, fapt care va favoriza dezvoltarea unor generații de cetățeni mai sănătoși, mai activi și mai implicați. Continuă să citești

Tinerii din Ulmu mai aproape de comunitate

Orice intrare într-o localitate este o adevărată carte de vizită a așezării și a comunității care o locuiește. Și indiferent de vârstă, etnie sau statut social, fiecare locuitor contribuie la imaginea de ansamblu a localității sale. Din dragoste de satul lor și dorința de a schimba spre bine lucrurile, membrii Consiliului Local de Tineret Ulmu au decis să pună umărul și ei la schimbarea aspectului intrării în sat, aflată într-o stare deplorabilă.

Proiectului “Drag de satul meu – ULMU”, inițiat de tinerii activi din satul Ulmu, a pornit de la motto-ul – Prin dorință și implicare aducem schimbare. Astfel, membrii grupului de inițiativă au decis să se alăture acțiunii colective major, inițiată de administrația publică locală, tinerii consilieri și majoritatea localnicilor în vederea amenajării spațiului public al satului,. În acest sens, echipa de proiect s-a mobilizat constructiv în lucrări de salubrizare și curățare a terenului adiacent inscripției de la intrarea din localitate. Succesul activităților a fost determinat de parteneriatul fructuos dintre membrii grupului de inițiativă, administrația locală, tinerii consilieri, susținuți, de asemenea, de Asociația Băștinașilor din Diasporă “Ulmule – sătucul meu”. Fântânița cu apă potabilă, situată în imediata apropiere a inscripției, a fost și ea curățată și renovată, continuând să fie acea bijuterie reprezentativă a satului pentru localnici și vizitatorii dornici de a explora împrejurimile. Continuă să citești

Elevii costeșteni au o curte nouă

Ambițioși, perseverenți și cu un înalt spirit de implicare civică, membrii grupului de inițiativă „Tânărul ecologist” din Costești și-au propus să facă mai plăcută viața liceenilor din localitate prin amenajarea și restructurarea, cu forțele proprii, curtea Liceului Teoretic Costești. Astfel, proiectul „Odihnă – garanția vieții” vine să rezolve atât imaginea dezolantă a accesului în școală, cât mai ales lipsa unor spații amenajate de recreere, necesare interacțiunii și integrării sociale a copiilor.

Grupul „Tânărul Ecolog”, împreună cu 15 voluntari și corpul didactic al Liceului Teoretic Costești, a identificat o problemă majoră: starea deplorabilă a mobilierului din curtea liceului, lipsa urnelor și a tomberoanelor pentru deșeuri. Elevii, profesorii și părinții au menționat că starea degradantă a băncilor și lipsa urnelor, tomberoanelor strică întreg aspectul liceului, fapt care îi descurajează să se odihnească în acest spațiu, în timpul pauzelor. Pentru a motiva liceenii să vină cu mai mult drag la școală, a o vedea ca pe un loc prietenos și călduros, ca pe a doua lor casă, membrii grupului de inițiativă au elaborat proiectul „Odihnă – garanția vieții” prin care au reușit să aducă acea schimbare pozitivă așteptată de întreaga comunitate a liceului și să se bucure de aprecierea ei. Din necesitatea de a economisi, dar și de a implica cât mai activ tinerii voluntari, elevi ai aceluiași liceu în viața școlară, echipa de proiect a ales să se ocupe ei înșiși de salubrizarea teritoriului unde urmează a fi instalate scaunele și tomberoanele, de pregătirea temeliei pentru tomberoane. Ajutați și de părinți, tinerii au reușit să prelucreze lemnul și să reconstruiască carcasa metalică a băncilor, iar mai apoi să monteze scândurile celor opt scaune și să instaleze cele cinci tomberoane. Continuă să citești

Tineri ialoveneni își descoperă identitatea

În ciuda eforturilor de promovare a valorilor naționale și a dezvoltării sentimentului de apartenență în rândul tinerilor, relația generației tinere cu tezaurul național rămâne încă una controversată. Dragostea de neam, de pământul natal și de țară se cultivă odată cu respectul și aprecierea trecutului, valorificarea lui și conectarea cu prezentul și viitorul. Proiectul „Descoperă-ți țara” vine să ofere tinerilor din Ialoveni diverse posibilități de implicare civică întru promovarea valorilor naționale.

Grupul de inițiativă al Consiliului Local de Tineret Ialoveni și-a propus ca misiune să crească nivelul de cunoaștere a tinerilor ialoveneni privind valorile tezaurului național. În acest sens, o serie de activități cognitive și educative au fost organizate pentru explorarea mai multor reperele istorice, culturale și turistice din înprejurimile Ialoveni-ului. Proiectul a debutat cu training-ul „În siguranţă pe bicicleta” și cursa de ciclism „VELO Ialoveni”, evenimente care au permis tinerilor participanți explorarea traseului Ialoveni – Milestii Mici pe biciclete și vizitarea pivnițelor subterane ale Combinatului de vinuri de calitate Mileștii Mici ÎS. City Quest-ul „Descoperă IaLOVEni-ul” a dezvoltat curiozitățile tinerilor privitor la comorile ascunse ale orașului Ialoveni, antrenându-le totodată logica, gândirea, lucrul în echipă și mai ales orientarea în spațiu. Concursul raional de inteligență „Battle of the Brains” și organizarea Serii filmelor autohtone „Oamenii Zâmbărele” au amplificat socializarea și relaționarea tinerilor ialoveneni, ajutându-i să se cunoască mai bine şi să-și dezvolte abilităţi de lucru în echipă. Continuă să citești

Echipă consolidată și funcțională

Orice echipă constituită este formată din oameni diferiți, cu mentalități și stiluri de viață diferite. Iar pentru ca ea să fie una eficientă și unită, trebuie identificate punctele tari și punctele slabe ale fiecărui membru și împărțite sarcinile în așa fel încât fiecare să dețină calitățile necesare pentru a îndeplini obiectivele propuse, cu succes. În acest scop, Consiliul Local de Tineret Molești a elaborat proiectul „Nu putem schimba lumea, dar putem schimba viitorul” pentru consolidarea și fortificarea unei echipe funcționale.

Motivați de dorința de a se implica activ în viața comunității, membrii Consiliul Local de Tineret Molești au început cu crearea unei legături strânse între membrii echipei sale, dezvoltând spiritul de echipa și încrederea între membrii acesteia. Pentru acest lucru, au planificat o serie de activități și evenimente interactive, menite să trezească spiritul civic și să conecteze tinerii și mai mult la comunitate. Organizarea cele două schimburi de experiență cu membrii Consiliului Local al Tinerilor Ialoveni și cei ai Consiliului Raional al Tinerilor Ialoveni a însemnat extrem de mult pentru echipa tinerilor din Molești: de la facilitarea comunicării între membrii echipei la îmbunătățirea relațiilor între ei și alte grupuri de tineri similare lor. În urma acestor întâlniri amicale și plăcute tuturor participanților, tinerii au ajuns la concluzia că echipele pe care le-au creat (consiliile de tineret) pot și trebuie să fie locul unde conștientizează împreună existența unei probleme comunitare, dar unde găsesc unanim soluția. Utilizarea jocurilor de socializare și de societate, din cadrul acestor activități, le-au permis, totodată, să descopere lucruri noi despre colegi și să învețe să-și accepte individualitățile întru atingerea unui scop comun. Continuă să citești