Festivalul Raional al Tinerilor Activi, ediţia a XIII-a

În scopul celebrării rezultatelor performante ale proiectelor şi bunelor practici implementate de consiliile locale ale tinerilor, consiliile elevilor și grupurile de inițiativă civică în cadrul Rundei a XXV – a de granturi mici a Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, în perioada septembrie – decembrie 2022, precum şi în scopul promovării structurilor de reprezentare și de participare ale tinerilor și a organizațiilor de tineret, care realizează proiecte de dezvoltare comunitară, activităţi de educație nonformală, de voluntariat şi servicii pentru tineret, în contextul marcării sărbătorilor: ,,5 decembrie – Ziua Internaţională a Voluntariatului” și ,,10 decembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului”, la 10 decembrie 2022, administraţia raionului Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, au organizat Festivalul Raional al Tinerilor Activi, Ediţia a XIII-a, în incinta Centrului de sprijinire a mediului de afaceri transfrontaliere – training, expoziţii şi simpozioane, loc pitoresc în pădurea Ruseştii Noi.

Acest eveniment s-a remarcat prin participarea activă a peste 100 de tineri ingenioși (fete și băieți), cu vârste cuprinse între 14 și 35 ani, care s-au implicat activ în implementarea proiectelor din cadrul Rundei a XXV – a de granturi mici, îndrumați de mentorii lor adulți și autoritățile administrației publice locale, împreună cu structurile și organizațiile care prestează servicii de educație non-formală pentru tineri. Continuă să citești

Forumul anual privind participarea tinerilor la dezvoltarea social-economică a localităților raionului Ialoveni, ediția 2022

În contextul sărbătorii ,,Ziua Națională a Tineretului”, la 13 noiembrie 2022, administraţia raionului Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, au organizat Forumul anual: ,,Participarea tinerilor la dezvoltarea social-economică a localităților raionului Ialoveni”, în incinta Centrului de Business, loc pitoresc în pădurea Ruseştii Noi.

La festivitate ne-au onorat cu prezenţa domnul Mihail SILISTRARU, Președintele raionului Ialoveni și doamna Galina TONU, Vicepreședintele raionului Ialoveni, care au felicitat cordial tinerii dorindu-le succese notabile, energie inepuizabilă, perseverenţă zilnică şi performanțe valoroase în proiectele pe care le desfășoară. Continuă să citești

Gala Bunelor Practici: Activismul civic al tinerilor – soluția dezvoltării comunitare, ediția a XII-a

În cadrul Școlii de Vară ,,YouthBank”, la 01 iulie 2022, în sălile de conferințe ale Complexului Turistic Costești s-a desfășurat Gala Bunelor Practici, cu genericul: ,,Activismul civic al tinerilor – soluția dezvoltării comunitare”, Ediţia a XII-a, în scopul celebrării rezultatelor performante ale celor 34 de proiecte realizate de tinerii activi din 15 localități ale raionului, în cadrul Rundei a XXIV – a de granturi mici a Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”.

La festivitate ne-au onorat cu prezenţa lor şi cu frumoase mesaje de susţinere şi de încurajare partenerii pentru dezvoltarea politicilor de tineret, care au subliniat importanța programului în sporirea activismului civic al tinerilor și dezvoltarea durabilă a comunităților locale, precum și consolidarea eforturilor pentru asigurarea continuității acestui program care susține diversitatea și incluziunea socială a tinerilor (fete și băieți), inclusiv din categoriile defavorizate:
– Domnul Sorin MEREACRE, Președintele Fundației Est-Europene din Moldova;
– Excelența Sa, distinsa doamnă Katarina FRIED, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului Suediei în Republica Moldova;
– Domnul Mihail SILISTRARU, Președintele raionului Ialoveni;
– Distinsa doamnă Galina TONU, Vicepreşedintele raionului Ialoveni.

Continuă să citești

“Tinerii artizani” de la Costești dornici să studieze arta cusutului tradițional

Ciocârlia este o comunitate de femei din satul Costești, raionul Ialoveni, ce cos cămăși tradiționale românești așa cum se făceau acuma o sută de ani. S-a fondat această comunitate în februarie 2020 din dorință profundă de a cunoaște arta hainei tradiționale autentice și readucerea acesteia în portul nostru de sărbătoare. Scopul comunității este unul de cercetare, de a învața și împărtăși cu alții regulile de creare a unei cămăși țărănești, importanța cromaticii și semnificația simbolurilor cusute, dar mai ales, tehnicile de cusut românești, care sunt foarte variate, si toate acestea în ansamblu formeaza compoziția artistică desăvârșită a costumul nostru strămoșesc.

În cadrul comunității activează un grup de “tineri artizani” dornici să studieze arta cusutului tradițional. Prin demararea proiectului “Ne întoarcem la origini”, implementat în perioada martie – iunie 2022, aceștia și-au propus să atragă alți tineri în activități extrașcolare culturale, unde împreună creează competențe noi de lucru, însușesc tehnici de cusut românești și promovează costumul tradițional la diverse activități școlare. Continuă să citești

Festivitatea de lansare a rundei a XXIV–a de granturi mici pentru tineri

În scopul sporirii activismului civic al tinerilor și promovării voluntariatului, partenerii Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”: administraţia raionului Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” au organizat Festivitatea de lansare a rundei a XXIV-a de granturi mici pentru tineri, la 11 aprilie 2022, în sala de festivități a Casei raionale de cultură ,,Andrei Ungureanu”, Ialoveni.

Evenimentul a început cu premiera spectacolui de teatru social, cu genericul: ,,Un dar pentru tine”, prezentat de echipa de tineri actori din raionul Strășeni pentru tinerii din raionul Ialoveni, cu suportul A. O. ,,Institutum Virtutes Civilis” din Chișinău.

Ne-au onorat cu prezenţa sa actorii dezvoltării politicilor de tineret: administrația raionului Ialoveni și A. O. ,,Eco – Răzeni”, împreună cu oaspeții, mentorii, liderii și membrii celor 34 de echipe de proiect.

A urmat înmânarea oficială a certificatelor de grant pentru finaliștii rundei și semnarea acordurilor de colaborare cu liderii și mentorii echipelor responsabile de implementarea celor 34 de proiecte de dezvoltare comunitară ale consiliile locale de tineret, ale consiliilor elevilor şi ale grupurilor de iniţiativă civică din 15 localităţi ale raionului, în perioada 16 martie – 25 iunie 2022, cu un buget total de 250 000 lei. Continuă să citești

Atelierul de scriere a proiectelor de dezvoltare comunitară

În contextul lansării celei de-a XXIV-a runde de granturi mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, la 23 și 30 ianuarie 2022, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni, s-a desfășurat Atelierul de scriere a proiectelor de dezvoltare comunitară, organizat pentru tinerii activi de către administrația raionului Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”.

La instruirea din 23 ianuarie 2022 au participat activ circa 25 de tineri, reprezentanți ai grupurilor de iniţiativă civică, ai consiliilor elevilor și ai consiliilor locale de tineret din 9 localități ale raionului: Ialoveni, Răzeni, Puhoi, Țipala, Văsieni, Zîmbreni, Molești, Gangura și Horodca. De asemenea, în cadrul atelierului ce-a avut loc la 30 ianuarie 2022, s-au implicat ingenios 20 de participanți din grupurile de iniţiativă civică, consiliile elevilor și consiliile locale de tineret din 6 localități ale raionului: Costești, Mileștii Mici, Țipala, Horești, Zîmbreni, Văsieni. Continuă să citești

Noi abilități de viață pentru tineri prin șah

Șahul este mult mai mult decât un sport sau un joc inteligent. Există numeroase studii științifice care demonstrează rolul benefic al practicării sportului minții. În scopul de a contribui la dezvoltarea unei gândiri logice și strategice a elevilor Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Văsieni, membrii Consiliul Elevilor Liceului și-au propus să utilizeze șahul drept instrument.

Proiectul „Împreună facem Școala altfel!” vine să dezvăluie tinerei generații din frumuseţea şi utilitatea jocului de şah, din similitudinile acestuia cu viaţa omului. Mutările pe care le face jucătorul/tânărul în primii ani de liceu îi marchează, mai apoi, întregul joc şi chiar întreaga viaţă. O deschidere reuşită determină în majoritatea cazurilor reuşita unei partide de şah, iar în cazul vieţii unui om, reuşita acesteia. De aici, importanța promovării șahului, sport de strategie și tactică, considerat extrem de important pentru dezvoltarea intelectuală, socială și psihologică a tinerilor. Grupul de inițiativă a organizat o serie de activități și evenimente, prin intermediul cărora elevii Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Văsieni au avut posibilitatea să parcurgă noțiunile de bază ale șahului, să învețe regulile jocului, să cunoască istoria apariției șahului și să afle lucruri noi despre acesta. Organizarea Mesei rotunde cu genericul „Școala altfel” anunțat deschiderea Clubului de șah ,,Better Version’’, iar meciurile de șah au încurajat și motivat copiii să practice acest sport și alte jocuri ale minții. Continuă să citești

Voluntariatul începe acasă

În scopul de a fortifica sănătatea tinerei generații, supusă în ultimii doi ani provocărilor pandemice, dar și din dorința de a le cultiva dragostea şi grija pentru locul unde s-au născut și-și fac studiile, grupul de initiativă ,,Visătorii” din Gangura au elaborat proiectului ,,Copilărie, dulce păpădie”. Voluntariatul și dragostea față de aproape tău începe acasă, în satul de baștină, prin implicarea tinerilor în realizarea lucrurilor frumoase în comunitate.

Între blocul claselor primare și cel al sălii de sport din cadrul gimnaziului Gangura există un teren, destinat pentru joacă și odihnă, unde, însă, nu este nimic amenajat, decât câțiva arbori. Terenul, care nici până la pandemie nu era utilizat ca loc de recreere, a devenit, după pandemie, o adevărată necesitate, pentru a evita aglomerația curții școlii, dar și pentru stabilirea unor intrări separate, destinate claselor gimnaziale și primare. Din acestea și alte considerente, grupul de inițiativă, împreună cu administrația gimnaziului și a primăriei, au decis reabilitarea și amenajarea corespunzătoare a terenul dat, pentru a le oferi copiilor din treapta primară un loc atractiv și plăcut de odihnă și socializare. Continuă să citești

Festivalul raional ,,Dor de Eminescu”, Ediția I, desfășurat la Ulmu

În scopul valorificării operei poetice eminesciene, la 15 ianuarie 2022, în sala de festivități a Gimnaziului ,,Mihai Eminescu” din s. Ulmu, s-a desfășurat Festivalul raional ,,Dor de Eminescu”, Ediția I. În cadrul acestui eveniment au adus un omagiu poetului național și universal Mihai Eminescu la 172 de ani de la naștere, administrația raionului Ialoveni, Primăria satului Ulmu, profesorii și elevii Gimnaziului ,,Mihai Eminescu”, Ulmu, precum și Asociația băștinașilor din diasporă Ulmu.

În deschiderea festivității, domnul Mihail SILISTRARU, președintele raionului Ialoveni a subliniat că luceafărul poeziei românești e universul cultural în care se afirmă națiunea română, iar creația sa – izvor nesecat de patriotism și de înțelepciune. Apoi, domnul președinte Mihail SILISTRARU a felicitat cordial și a decernat diplome de merit laureaților concursului desfășurat pe parcursului lunii decembrie 2021, în cadrul Festivalului raional ,,Dor de Eminescu”, la care au participat peste 115 elevi talentați din instituțiile de învățământ din localitățile raionului. Continuă să citești

Tinerii din Zîmbreni militează pentru un mod sănătos de viață

Din ce în ce mai des auzim astăzi despre adoptarea și menținerea unui mod mai sănătos de viață de la mic la mare. Și deși mulți dintre noi asociem stilul de viață sănătos cu slăbitul și dietele, o viață sănătoasă și echilibrată începe cu obiceiuri alimentare corecte și activitate fizică regulată. Conștienți de multiplele beneficii ale acestui stil de viață sănătos pentru copii și adulți, membrii Consiliului Local al Tinerilor Zîmbreni au elaborat proiectul “Fitness ZUNEA” prin care promovează alimentația sănătoasă și practicarea cu regularitate a sportului în rândul tinerilor.

Importanța unei alimentații sănătoase și a activității fizice pentru sănătatea fiecăruia dintre noi nu necesită a fi demonstrate. De când tehnologiile au înlocuit jocurile tradiționale și practic totul a devenit disponibil la un click distanță, plimbările în aer liber sau cu bicicleta au devenit o raritate. Proiectul “Fitness ZUNEA” vine să reînvie motivația și interesul generației tinere pentru practicare activităților sportive și a unui stil de viață activ și echilibrat prin implementarea unui plan de acțiuni concrete de stimulare. Organizarea unei mesei rotunde, dedicate alimentației sănătoase și a competițiilor sportive vesele pentru copii au reușit să sensibilizeze publicul din Zîmbreni, de la mic la mare, să se întoarcă către sport și să facă alegeri alimentare sănătoase. Continuă să citești

Egalitate în rândul tinerilor din raionul Ialoveni

Zilnic, în mod repetat, în instituțiile școlare, trei din zece elevi sunt excluși din grupul de colegi, amenințați cu bătaia sau lovirea de către colegi sau umiliți în fața colegilor. Deși se fac multe astăzi în vederea combaterii fenomenului de bullying și, în special, cel de cyberbullying, numărul victimelor intimidării și hărțuirii tinerilor crește necontenit. Voluntarii YK Avante din marea familie Youth Klinik Ialoveni vin în ajutor instituțiilor școlare în misiunea comună de a asigura o dezvoltare armonioasă tinerilor din raionul Ialoveni.

Școala este, fără îndoială, mediul prioritar dezvoltării cognitive, sănătății mentale și emoționale ale copiilor. Însă, în școală, copiii continuă să fie amenințați și supuși acțiunilor de bullying zi de zi. Nu întotdeauna instituțiile de învățământ reușesc să pună accent pe dezvoltare personală și să asigure un mediu protector și de socializare copiilor, pentru ca ei să poată trăi și acumula experiențe benefice. Deseori, de la intimidare la violență nu-i decât un pas, iar partea mai urâtă e ca această violență poate fi de lungă durată, dăunând atât copiilor victime ale bullying-ului, dar afectând negativ întregul climat școlar, menit să asigure oportunități egale tuturor elevilor de a învăța și de a se realiza. Grupul de inițiativă YK Avante din Ialoveni a elaborat proiectul “Confruntarea bullying-ului și cyberbullying-ului–drepturi, respect și egalitate în rândul tinerilor din raionul Ialoveni”prin intermediul căruia au instruit tinerii raionului Ialoveni și cadrele didactice cum ar trebui să facă față experiențelor negative, inclusiv bullying-ului, cyberbullying-ul, precum și altor forme de violență. Continuă să citești

O curte mai plăcută pentru elevii claselor primare din Puhoi

Odată cu pandemia, am început să acordăm o atenția mai sporită spațiilor naturale din jurul nostru: parcuri, curți, grădini sau alei. Spațiul din curtea școlii reprezintă o modalitate excelentă de relaxare și de petrecere a timpului liber în rândul elevilor, iar pentru corpul profesor o modalitate perfectă de a alterna activitățile educaționale formale cu cele nonformale. Astfel, grupul de inițiativă Noi suntem schimbarea din satul Puhoi, și-au propus să ofere colegilor din ciclul primar un loc în care să le fie drag să iasă la pauze și să interacționeze.

Astăzi,copiii petrec tot mai puțin timp liber în natură, la aer curat, iar acest lucru este, desigur, un semnal de alarmă. Pentru ca școala să devină un spațiu plăcut învățării și să creeze deopotrivă, profesorilor și elevilor, acea stare de bine, necesară reușitei procesului educațional, e nevoie ca și curtea școlii să fie amenajată corespunzător și prietenos copiilor. Membrii Grupul de inițiativă Noi suntem schimbarea din Puhoi au venit cu inițiativa de a dota spațiul din spatele Liceului Teoretic “Gheorghe Palade” cu bănci, coșuri de gunoi și arbori decorativi, pentru ca elevii claselor primare să poată să-și petreacă timpul liber cât mai armonios și sănătos. Astfel, cu forțele proprii și din dorința de a schimba spre bine aspectul curții, tinerii puhoieni au reușit să mobilizeze 25 de voluntari, tineri și părinți din comunitate, împreună cu care au reușit să implementeze cu succes proiectul “Natura – exemplu pentru cei mici”.

Continuă să citești

Un cuibușor mai echipat și mai eficient pentru voluntarii din Văsieni

Într-o lume din ce în ce mai robotizată și digitalizată, puțini au mai rămas care încă mai cred în voluntariat, implicare și comunitate. Mulți nu ştiu că ştiu o mulţime de lucruri, iar restul crede că nu contează ceea ce ei ştiu sau pot face. Voluntarii Consiliului Local de Tineri Văsieni cred că contează enorm atunci când dăruieşti, ajuţi, visezi şi transformi, împreună cu ceilalţi ca tine, visele în realitate.

Fiecare dintre noi este o valoare și un potențial, iar împreună, putem schimba ceea ce nu ne place sau nu ne dorim. De această părere sunt tinerii din Văsieni, care, prin elaborarea proiectului „Împreună spre succes” și-au propus să-și amenajeze și doteze cu cele necesare spațiul TeamWork pentru o mai bună consolidare și eficientizare a echipei Consiliului Local de Tineret din localitate. Noul spațiul, renovat cu eforturile proprii ale tinerilor și echipat cu mese, scaune și dulap pentru rechizite, s-a dorit a fi, întâi de toate, un cuib al tinerilor cetăţeni activi ai Văsieni-ului, al oamenilor cu spirit civic care doresc să se implice în comunitate pentru a schimba spre bine lumea din jur. Continuă să citești

Promovarea voluntariatul la Molești

Deși mulți dintre noi definesc voluntariatul drept o muncă neplătită, voluntariatul este, de fapt, mult mai mult decât atât. Prin voluntariat investim întâi de toate în propria persoană și apoi în lumea în mijlocul căreia trăim și ne formăm. Anume din acest motiv, membrii Consiliului Local de Tineret Molești sunt motivați să-i încurajeze și pe semenilor lor să se implice în proiecte locale ce presupun activități de voluntariat, cu un impact major asupra evoluției întregii comunități.

Pandemia COVID-19 a avut multiple repercusiuni asupra tuturor aspectelor vieții umane, mai cu seamă asupra voluntariatului – aducător al stării noastre de bine. Tinerii din Molești au simțit că în lipsa voluntariatului, lumea devine din ce în ce mai mică, mai interdependentă şi mai egoistă. Pentru a stopa pasivitate și dezinteresul tinerilor, dar mai ales pentru a nu permite distanțării sociale să-și lase amprenta peste valorile legate de comunitate, tinerii moleșteni au elaborat și implementat proiectul “Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor din satul Molești”. Cei 15 membri ai echipei de proiect au întocmit un plan de activități atractive, prin intermediul cărora peste 40 de tineri și copii ai Liceului Teoretic Molești au fost instruiți și implicați direct în activități de voluntariat, precum: Noaptea Dovlecilor, ediția a II-a, Flash Back o 90’, Micii Voluntari ș.a. Continuă să citești

O echipă eficientă începe de la un spațiu adecvat și dotat

Indiferent de natura activităților promovate și de proiectele pe care le implementează, tinerii voluntari au început să conștientizeze faptul că spațiul le influențează munca și motivația. De aceea, tinerii din satul Bardar, membri ai Consiliul Local de Tineret, și-au unit eforturile pentru a-și spori productivitatea și consolida echipa prin transformarea sediului existent într-un spațiu de lucru creativ și atractiv.

Membrii Grupul de inițiativă Tinerii spre eternitate din Bardar sunt plini de entuziasm și dorință de implicare, doar că spațiul de care dispun la moment este departe de a fi unul favorizant și generator de idei și proiecte noi de dezvoltare comunitară. Pentru a remedia acest lucru, tinerii bărdăreni și-au propus să implementeze proiectul “Acum pentru prosperitate” prin care să amenajeze, cu propriile forțe, un mediu de lucru adecvat și generator de noi inițiative ale tinerilor. Totodată, echipa de proiect au speranța că acest nou spațiu va favoriza consolidarea și traducerea în practică a misiunii și obiectivelor Consiliului Local de Tineret din Bardar. Continuă să citești