Concursul planurilor de afaceri pentru tinerii și tinerele NEET din localitățile raionului Ialoveni, ediția a V-a

O nouă oportunitate de finanțare pentru dezvoltarea propriei afaceri inițiate de tinerii și tinerele NEET din localitățile raionului Ialoveni. Programul raional „Fondul pentru tinerii antreprenori din Ialoveni” administrat de Asociația Obștească “Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni anunță lansarea Concursului planurilor de afaceri pentru tineri și tinere, ediția a V-a, realizat cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Suediei prin intermediul Fundației Est-Europene din Moldova.

Concursul este parte componentă a Programului de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni pentru anii 2022-2026, activitate prin care se urmărește promovarea incluziunii și sporirii bunăstării sociale a tinerilor din localitățile raionului Ialoveni, care au vârsta între 16-35 ani, expuși riscului excluziunii sociale, în special, a celor care nu își dezvoltă competențe prin studii și nici nu acumulează experiență activând în câmpul muncii. Continuă să citești

Invitație la Forumul anual: ,,Participarea tinerilor la dezvoltarea social-economică a localităților raionului Ialoveni”

Partenerii Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”: administrația raionului Ialoveni și Asociaţia Obştească ,,Eco-Răzeni” invită cele 27 de echipe finaliste ale Rundei a XXV-a de granturi mici pentru tineri, împreună cu cele 8 echipe finaliste ale Concursului planurilor de afaceri pentru tineri și tinere, Ediţia a IV-a, pentru a-şi prezenta proiectele de dezvoltare comunitară şi planurile de afaceri sociale în cadrul Forumului anual: ,,Participarea tinerilor la dezvoltarea social-economică a localităților raionului Ialoveni” – eveniment dedicat Zilei Naționale a Tineretului, care se va desfășura duminică, 13 noiembrie 2022, ora 11:00, Centrul de Business Ialoveni – loc pitoresc în Pădurea Ruseștii Noi.

Forumul va cuprinde 5 ateliere de lucru privind raportarea intermediară și prezentarea rezultatelor preliminare ale celor 27 de proiecte de dezvoltare comunitară, realizate de consiliile de tineret, consiliile elevilor și grupurile de inițiativă civică din 13 localități ale raionului, în perioada 10 octombrie – 20 decembrie 2022, cu suportul Rundei a XXV – a de granturi mici pentru tineri a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”. Continuă să citești

Finaliştii Programului de granturi mici, runda a XXV-a

Fondul pentru Tineri Ialoveni vă informează despre rezultatele evaluării propunerilor de proiecte depuse în runda a XXV-a a Programului de granturi mici pentru tineri. În total, 27 de proiecte mici intrate în concurs au fost selectate pentru finanţare cu un buget total de 263 000 lei. Proiectele vor fi implementate de grupurile de iniţiativă ale tinerilor și consiliile locale de tineret în treisprezece localităţi din raionul Ialoveni pe parcursul a două luni (10 octombrie – 20 decembrie 2022) cu scopul de a crea condiţii, oportunităţi de dezvoltare personală şi participare a tinerilor la viaţa comunităţii.

Mulţumim tuturor grupurilor de iniţiativă ale tinerilor şi comunităţilor participante la concurs, iar următoarea rundă a Programului de granturi mici va fi desfăşurată în perioada februarie – iunie 2023. Sincere felicitări tuturor învingătorilor din partea membrilor echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni şi partenerilor programului. Vă comunicăm cu deosebită plăcere că procedura de semnare a Acordurilor de colaborare cu Fondul pentru Tineri Ialoveni este planificată pentru a doua jumătate a lunii octombrie 2022 (cu detalii revenim), prin deplasarea echipei noastre în cele treisprezece localități în care se vor implementa proiectele. Continuă să citești

Topul proiectelor din runda a XXV-a: clasamentul publicului

În perioada 30 septembrie – 03 octombrie 2022, publicul a avut posibilitatea să voteze inițiativele favorite din lista celor 27 de proiecte depuse spre finanțare de către consilii locale de tineret și grupuri de inițiativă, din treisprezece localități ale raionului Ialoveni, în runda a XXV-a a Programului de granturi mici. În total, proiectele au adunat peste 8900 voturi. Menționăm că selectarea proiectelor se desfășoară în două etape, fiecare dintre ele asigurând câte 50% din votul final:

1. votarea online pe pagina web www.fondultinerilor.md , unde orice persoană a avut posibilitatea să-și dea votul pentru maximum 3 proiecte favorite din lista proiectelor depuse spre finanțare în această rundă de granturi și

2. punctajul acordat în urma interviurilor și analizei dosarelor de către membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni, în baza celor 6 criterii de selecție (fezabilitatea ideii de proiect, măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului, raportul cost beneficii, impactul, parteneriate). Continuă să citești

START vot online!

Fondul pentru Tineri Ialoveni a încheiat la 24 septembrie 2022 procesul de recepţionare a solicitărilor de finanţare din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri, runda a XXV-a. La această rundă au fost depuse 27 proiecte prin care se solicită suport financiar în valoare totală de 334,8 mii lei. Menționăm că selectarea proiectelor se desfășoară în două etape, fiecare dintre ele asigurând câte 50% din votul final:

1. votarea online pe pagina web www.fondultinerilor.md , unde orice persoană va avea posibilitatea să-și dea votul pentru maximum 3 proiecte favorite din lista proiectelor depuse spre finanțare în această rundă de granturi și

2. punctajul acordat în urma interviurilor și analizei dosarelor de către membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni, în baza celor 6 criterii de selecție (fezabilitatea ideii de proiect, măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului, raportul cost beneficii, impactul, parteneriate). Continuă să citești

Lista proiectelor depuse și orarul interviurilor pentru runda a XXV-a a Programului de granturi mici

Fondul pentru Tineri Ialoveni a încheiat la 24 septembrie 2022 procesul de recepţionare a solicitărilor de finanţare din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri, runda a XXV-a. La această rundă au fost depuse 27 proiecte prin care se solicită suport financiar în valoare totală de 334,8 mii lei (suma nu include alte surse de finanţare identificate de grupurile de iniţiativă).

Circa 170 tineri, din care: 83% elevi, 5% studenți şi 12% angajați, cu vârsta cuprinsă între 14 – 35 ani, din 13 localităţi ialovenene au reuşit să formeze grupuri de iniţiativă și consilii locale de tineret cu scopul de creare a oportunităților de participare a tinerilor pentru a contribui la dezvoltarea comunității și dezvoltarea personală. Grupurile de iniţiativă, în medie, au în componenţa lor cîte 5 – 6 tineri, dintre care din totalul lor sunt: 30 băieţi şi 143 fete. Continuă să citești

A fost lansată runda a XXV-a a Programului de granturi mici pentru tineri și tinere. Termenul de depunere a proiectelor – 24 septembrie 2022.

Ești tânăr(ă) și activ(ă)? Dornic(ă) să te implici și să aduci o schimbare semnificativă în beneficiul comunității din care faci parte? Fondul pentru Tineri Ialoveni îți vine în ajutor, oferind susținere financiară prin intermediul rundei a XXV-a a concursului de proiecte din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri. Îți reamintim că Programul se adresează în exclusivitate grupurilor de iniţiativă ale tinerilor, precum şi consiliilor locale de tineret din localităţile raionului Ialoveni pentru a le crea un mediu atractiv și dinamic de a participa cât mai activ la dezvoltarea socio-economică a comunității.

După 24 runde realizate cu succes, Fondul pentru Tineri Ialoveni vine cu o nouă oportunitate pentru tineri de a accesa resurse financiare pentru implementarea ideilor de proiect, precum și de a acumula experiență valoroasă în domeniul managementului proiectelor. Pentru a fi selectate, proiectele, ce urmează a fi depuse în runda a XXV-a de granturi mici, trebuie să facă parte din aria geografică a raionului Ialoveni și să aibă ca obiectiv central responsabilizarea civică a membrilor tineri ai comunității prin participarea activă a acestora în diverse activități de voluntariat și la procesul decizional local în subiectele ce îi vizează pe tineri și tinere. Continuă să citești

Invităm tinerii și tinerele la atelierul de instruire ,,Scrierea proiectelor”

Partenerii Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”: administrația raionului Ialoveni și A.O. ,,Eco-Răzeni” invită tinerii activi din grupurile de iniţiativă civică, consiliile elevilor și consiliile locale de tineret, care au dorința de a elabora proiecte, și intenția de a participa la concursul de proiecte lansat în cadrul Rundei a XXV – a de granturi mici pentru tineri, să participe la atelierul de instruire ,,Scrierea proiectelor”, ce se va desfăşura sâmbătă, 10 septembrie 2022 și duminică, 18 septembrie 2022, orele 10:00 – 16:00, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni.

Începem runda de toamnă cu o instruire despre elaborarea unui proiect conform matricii cadrului logic (problema, scopul, obiectivele, planul de acțiuni, bugetul și rezultatele scontate), deoarece, aplicanții care vor participa la concursul de proiecte, vor fi antrenați în exercițiul de accesare a Platformei online a tinerilor activi: ,,Eu sunt Ialoveni”. Continuă să citești

Concursul planurilor de afaceri pentru tinerii și tinerele din localitățile raionului Ialoveni, ediția a IV-a

Din 2018, în raionul Ialoveni se implementează Programul „Fondul pentru tinerii antreprenori din Ialoveni”, administrat de Asociația Obștească “Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul raional Ialoveni. Programul presupune, atât instruiri în domeniul antreprenoriatului, mentorat, vizite de studiu, cât și finanțarea sub formă de grant a proiectelor pentru testarea, lansarea și/sau dezvoltarea ideilor de afaceri, inițiate de tineri și tinere cu vârste cuprinse între 16 – 35 de ani din localitățile raionului Ialoveni.

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de maximum 500 000 lei. Suma maximă oferită per plan de afaceri nu va depăși 50 000 lei. În total vor fi acordate cel puțin 10 (zece) granturi de finanțare a Planurilor de afaceri dezvoltate de tinerii și tinerele din localitățile raionului Ialoveni. Continuă să citești

Studiu privind situația și analiza necesităților tinerilor NEET din localitățile raionului Ialoveni

Multitudinea de provocări cu care se confruntă tânăra generație – cataloghează acest grup, ca fiind unul dintre cele mai defavorizate din țara noastră, în comparație cu alte grupe de vârstă. Așa cum tinerii constituie un grup social foarte important, atât din perspectiva dezvoltării sociale, cât și mai ales, a dezvoltării economice a țării, formând baza populației active – nivelul și modul de integrare al tinerilor în societate, este un lucru esențial atât pentru viitorul lor, cât și pentru viitorul acestei țări.

Astfel, Asociația Obștească “Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni și suportul financiar al Uniunii Europene prin intermediul Fundației Est-Europene a realizat conform planului de activități al Programului “Fondul pentru tinerii antreprenori din raionul Ialoveni”, parte componentă a Programului de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni pentru anii 2022-2026, Studiul privind situația și analiza tinerilor NEET din localitățile raionului Ialoveni. Continuă să citești

Este semnat Acordul de parteneriat privind lansarea rundei a IV-a de granturi pentru tinerii antreprenori din Ialoveni

În temeiul Deciziei Consiliului Raional Ialoveni nr. 8/2 din 24 decembrie 2021, domnul Mihail SILISTRARU, președintele raionului Ialoveni și domnul Sergiu GURĂU, directorul executiv al Asociației Obștești ,,Eco-Răzeni”, au semnat Acordul de parteneriat privind implementarea Programului ,,Fondul pentru tinerii antreprenori din raionul Ialoveni”, ce cuprinde desfășurarea cursului gratuit de educație antreprenorială și concursul ideilor de afaceri ale tinerilor, în perioada 10 august – 15 septembrie 2022, precum acordarea suportului financiar pentru realizarea planurilor de afaceri ce vor fi desemnate finaliste ale rundei a IV – a de granturi pentru tinerii antreprenori.

Conform Planului de acțiuni pentru dezvoltarea politicilor de tineret ale raionului Ialoveni pentru anul 2022, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Ialoveni nr. 7/4 din 16 decembrie 2021, Prioritatea III ,,Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de angajare în rândul tinerilor, inclusiv a celor cu șanse reduse”, în scopul sporirii participării tinerilor la viața social-economică, administrația raionului Ialoveni și A. O. ,,Eco-Răzeni” au convenit ca pe parcursul lunii august 2022 să desfășoare cursul gratuit de educație antreprenorială pentru tineri și să lanseze a patra ediție a concursului ideilor de afaceri sociale, cu elemente de inovație și prietenoase mediului. Continuă să citești

Curs gratuit de educație antreprenorială pentru tinerii din raionul Ialoveni, interesați în crearea propriei afaceri

Ți-ai dorit vreodată să-ți lansezi propria afacere, dar nu știi sigur de unde să începi? Cursul gratuit de educație antreprenorială pentru tinerii din raionul Ialoveni – ar putea fi punctul de plecare!!!

Organizat de Asociația Obștească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni și suportul financiar al Uniunii Europene prin intermediul Fundației Est-Europene în cadrul proiectului „Fondul de antreprenoriat pentru tineri Ialoveni”, programul oferă posibilitate tinerilor din localitățile raionului Ialoveni, să beneficieze de instruire, formare și finanțare pentru lansarea și dezvoltarea unei afaceri. Continuă să citești

Finaliştii Programului de granturi mici, runda a XXIV-a

Fondul pentru Tineri Ialoveni vă informează despre rezultatele evaluării propunerilor de proiecte depuse în runda a XXIV-a a Programului de granturi mici pentru tineri. În total, 34 de proiecte mici intrate în concurs au fost selectate pentru finanţare cu un buget total de 250 000 lei. Proiectele vor fi implementate de grupurile de iniţiativă ale tinerilor și consiliile locale de tineret în cincisprezece localităţi din raionul Ialoveni pe parcursul a trei luni (16 martie – 20 iunie 2022) cu scopul de a crea condiţii, oportunităţi de dezvoltare personală şi participare a tinerilor la viaţa comunităţii.

Mulţumim tuturor grupurilor de iniţiativă ale tinerilor şi comunităţilor participante la concurs, iar următoarea rundă a Programului de granturi mici va fi desfăşurată în perioada septembrie – decembrie 2022. Sincere felicitări tuturor învingătorilor din partea membrilor echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni şi partenerilor programului. Vă comunicăm cu deosebită plăcere că procedura de semnare a Acordurilor de colaborare cu Fondul pentru Tineri Ialoveni este planificată pentru a doua jumătate a lunii martie 2022 (cu detalii revenim), prin deplasarea echipei noastre în cele cincisprezece localități în care se vor implementa proiectele. Continuă să citești

(video) Topul proiectelor din runda a XXIV-a: clasamentul publicului

În perioada 04 – 07 martie 2022, publicul a avut posibilitatea să voteze inițiativele favorite din lista celor 35 de proiecte depuse spre finanțare de către consilii locale de tineret și grupuri de inițiativă, din șaisprezece localități ale raionului Ialoveni, în runda a XXIV-a a Programului de granturi mici. În total, proiectele au adunat peste 8900 voturi. Menționăm că selectarea proiectelor se desfășoară în două etape, fiecare dintre ele asigurând câte 50% din votul final:

1. votarea online pe pagina web www.fondultinerilor.md , unde orice persoană a avut posibilitatea să-și dea votul pentru maximum 3 proiecte favorite din lista proiectelor depuse spre finanțare în această rundă de granturi și

2. punctajul acordat în urma interviurilor și analizei dosarelor de către membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni, în baza celor 6 criterii de selecție (fezabilitatea ideii de proiect, măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului, raportul cost beneficii, impactul, parteneriate). Continuă să citești

START vot online! Vezi filmulețele pregătite de către echipele de tineri.

Fondul pentru Tineri Ialoveni a încheiat la 26 februarie 2022 procesul de recepţionare a solicitărilor de finanţare din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri, runda a XXIV-a. La această rundă au fost depuse 35 proiecte prin care se solicită suport financiar în valoare totală de 388,7 mii lei. Menționăm că selectarea proiectelor se desfășoară în două etape, fiecare dintre ele asigurând câte 50% din votul final:

1. votarea online pe pagina web www.fondultinerilor.md , unde orice persoană va avea posibilitatea să-și dea votul pentru maximum 3 proiecte favorite din lista proiectelor depuse spre finanțare în această rundă de granturi și

2. punctajul acordat în urma interviurilor și analizei dosarelor de către membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni, în baza celor 6 criterii de selecție (fezabilitatea ideii de proiect, măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului, raportul cost beneficii, impactul, parteneriate). Continuă să citești