Festivitatea de semnare a acordurilor de colaborare cu 19 grupuri de inițiativă ale tinerilor din Ialoveni

semnare_acorduri_XVÎn scopul sporirii nivelului de implicare a tinerilor în procesul de consolidare a democraţiei participative şi implementării Legii cu privire la tineret nr. 215 din 29. 07. 2016, Legii Voluntariatului nr. 121 din 18. 06. 2010, precum şi priorităţilor Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1006 din 10 decembrie 2014, la 28 septembrie 2017, sala mare de şedinţe, Consiliul Raional Ialoveni, s-a desfăşurat Festivitatea de lansare a Rundei a XV – a de Granturi pentru Tineri şi a Săptămînii Naţionale a Voluntariatului în localităţile raionului Ialoveni.

În cadrul evenimentului a avut semnarea acordurilor de colaborare şi înmânarea oficială a certificatelor de grant pentru implementarea celor 19 proiecte comunitare ale celor 19 grupuri de iniţiativă civică şi consilii locale de tineret din cele 14 localităţi ale raionului Ialoveni, în perioada 29 septembrie – 08 decembrie 2017.

De asemenea, au participat cu prezentări de activităţi coordonatorii de voluntari la nivel local ai Săptămânii Naţionale a Voluntariatului ,,Hai în gaşca voluntarilor”, Ediţia XI – a, care se va desfăşura în perioada 02 – 08 octombrie 2017, în localităţile raionului Ialoveni.

La această serbare ne-a onorat cu prezenţa actorii cei mai perspicace ai dezvoltării politicilor de tineret: domnul Victor ISTRATIEV, Suplinitor al atribuţiilor preşedintelui raionului Ialoveni; doamna Monica BABUC, Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, doamna Daniela NEDELCIUC, Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova în teritoriul raionului Ialoveni, domnul Sorin MEREACRE, Preşedintele Fundaţiei Est-Europene din Moldova; doamna Antoniţa FONARI, Preşedintele A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, domnul Victor BÎNZARI, Vicepreşedintele Raionului Ialoveni, doamna Galina NIŢA, Şef, Direcţia Generală Educaţie Ialoveni.

În deschiderea festivităţii, domnul Victor ISTRATIEV, Suplinitor al atribuţiilor preşedintelui raionului Ialoveni, a exprimat un mesaj de felicitare pentru tinerii curajoşi, subliniind că tinerii sunt promotorii schimbării sociale pozitive care sensibilizează comunitatea deoareceschimbarea începe de la noi înşine !

Cu persuasiune, doamna Monica BABUC, Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova a evidenţiat investiţia pe care o fac actorii statului şi ai societăţii civile în cele mai originale, ingenioase şi reuşite activităţi pentru tineret, cu impact în viitor, pentru a potenţa implicarea tinerilor în pilotarea de proiecte şi propulsarea de idei inovative.

Cu multă generozitate, domnul Sorin MEREACRE, Preşedintele Fundaţiei Est-Europene din Moldova, a remarcat suportul fundaţiei pe parcursul acestor 15 runde de granturi pentru consolidarea parteneriatului durabil între instituţiile statului, ONG-urile şi tinerii asociaţi în consilii de tineret pentru prosperarea comunităţii.

Cu mult curaj, doamna Antoniţa FONARI, Preşedintele A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” a îndemnat tinerii să fie bravi şi activi în Săptămîna Voluntariatului, pentru că, în cadrul Festivalului Voluntarilor se va pune în valoare şi va fi scoasă în evidenţă rezultatele notorii ale muncii voluntare a tinerilor, orientată spre impactul major în comunitate.

Moderatorul festivităţii, domnul Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, a menţionat că, în scopul stimulării activismului civic al tinerilor, promovării voluntariatului, Programul ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” este implementat din anul 2010 de A. O. ,,Eco – Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, Fundaţia Est – Europeană din Moldova, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, cu desfăşurarea a 14 runde de granturi mici pentru tineri, cu realizarea a 210 proiecte în 23 localităţi ale raionului – indicatori ce relevă potenţialul uman, valoric şi creator al tinerilor.

De asemenea, a evidenţiat faptul că, în a cinsprezecea rundă, în perioada 20 august – 15 septembrie 2017, s-au depus spre finanţare 19 proiecte ale celor 19 grupuri de iniţiativă şi consilii locale de tineret din 14 localităţi ale raionului, care au solicitat un suport financiar de 132 mii lei, dar, urmare interviului cu aplicanţii din 25 septembrie 2017, au obţinut suport 19 proiecte din 14 localităţi, cu un buget total de 120 000 lei, dintre care 70 000 lei este contribuţia financiară a Consiliului Raional Ialoveni şi 50 000 lei este suportul Fundaţiei Est-Europene din Moldova.

Pentru ca granturile oferite să demonstreze parteneriatul şi co-managementul consolidat al actorilor comunitari, oficialii prezenţi au înmînat acordurile de colaborare şi certificatele de grant celor 19 de grupuri de iniţiativă şi consilii locale de tineret.

Deoarece tinerii voluntari implementează aceste proiecte,
domnul Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, a desfăşurat atelierul de instruire privind documentaţia care urmează a fi elaborată în cadrul activităţilor din Săptămâna Naţională a Voluntariatului ,,Hai în gaşca voluntarilor”, Ediţia XI – a, în perioada 02 – 08 octombrie 2017, în localităţile raionului Ialoveni.

De asemenea, domnul Sergiu GURĂU, Preşedintele A. O. ,,Eco – Răzeni” a informat echipele în cadrul unui atelier de instruire despre procedurile de implementare a proiectelor, regulile de promovare a acţiunilor desfăşurate, managementul financiar, întocmirea raportului financiar şi narativ, organizarea activităţilor din proiecte şi respectarea Calendarului Rundei a XV – a, a Programului de Granturi Mici al Fondul pentru Tineri Ialoveni – o rundă destinată promovării voluntariatului şi consolidării instrumentelor de participare a tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunităţii şi la procesul de luare a deciziilor, conform etapelor:

1. Implementarea şi monitorizarea proiectelor – 29 septembrie – 08 decembrie 2017;

2. Clubul Tinerilor Lideri Comunitari – şedinţa de coordonare/raportare intermediară – 02 noiembrie 2017;

3. Festivalul Tinerilor Activi – 09 decembrie 2017;

4. Raportarea narativă şi financiară – 09 – 23 decembrie 2017.

Astfel, încît, proiectele care se vor realiza, să corespundă criteriilor:

– Inovaţie (o nouă abordare a activităţilor de tineret);
– Continuitate;
– Impact asupra comunităţii, tinerilor;
– Durabilitate;
– Replicabilitate (practica poate fi implementată în alte localităţi);
– Eficienţă;
– Utilizarea raţională a resurselor (raportul cost-eficienţă);
– Participare (implicarea cetăţenilor, ONG-urilor, mass-media, în procesul de promovare a acţiunilor de tineret).

Vă prezentăm cu mîndrie finaliştii Rundei a XV – a, Programul de Granturi Mici, Fondul pentru Tineri Ialoveni:

1. Grupul de iniţiativă civică ,,Tinerii protectori”, Horeşti, lider – Eduard NIRCA, mentor – Ecaterina GUJA, proiectul ,,Remediu pentru mediu”, a obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 4 500 lei, pentru organizarea campaniei de informare ,,Salvăm natura”, amenajarea curţii L. T. Horeşti, procurarea şi instalarea a 2 tomberoane.

2. Consiliul Local al Tinerilor Malcoci, lider – Andreea GÎNDEA, mentor – Tatiana PUIU, proiectul ,,Eco-Park”, a obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 5 000 lei, pentru procurarea şi instalarea lămpilor LED şi a panourilor solare în parcul din centrul localităţii.

3. Consiliul Local al Tinerilor Ţipala, lider – Valeria CASTRAVEŢ, proiectul ,,Change the community”, a obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 7 000 lei, pentru confecţionarea şi instalarea a 6 urne şi 12 bănci în parcul din centrul localităţii.

4. Grupul de iniţiativă civică ,,Impact”, Suruceni, lider – Cătălina ERMURACHE, mentor – Andrei BEREZOVSCHII, proiectul ,,Satul meu – mîndria mea”, a obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 7 000 lei, pentru amenajarea şi reconstruirea staţiei de pasageri din centrul localităţii.

5. Grupul de iniţiativă civică ,,GOLD – Generaţia cu Obiective Libere şi Democratice”, Văsieni, lider – Igor BODEAN, proiectul ,,Implicare pentru Dezvoltare”, a obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 6 000 lei, pentru organizarea atelierelor de instruire, competiţiilor sportive, concursurilor de poezie, eseu şi desen, precum şi pentru amenajarea şi salubrizarea locurilor atractive din localitate.

6. Grupul de iniţiativă civică ,,Eco-Socieni”, Sociteni, lider – Alexandra MOLDOVANU, mentor – Igor BODEAN, proiectul ,,Sociteni – un sat european”, a obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 7 000 lei, pentru curăţirea străzii centrale din localitate, procurarea şi instalarea a 12 urne, precum şi desfăşurarea Concursului ,,Cea mai curată mahala”.

7. Grupul de iniţiativă civică ,,Generaţia de aur”, Ulmu, lider – Ana NICHIFOR, mentor – Igor BODEAN, proiectul ,,Nu pot alţii – putem NOI”, a obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 7 000 lei, pentru salubrizarea şi amenajarea curţii Casei de Cultură Ulmu, procurarea şi instalarea a 8 urne şi 4 bănci.

8. Consiliul Local al Tinerilor Bardar, lider – Ion TONU, proiectul ,,Citius ! Altius ! Fortius !”, a obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 7 000 lei, pentru amenajarea stadionului sportiv din localitate şi dotarea cu utilaj şi echipament pentru atletism şi gimnastică, precum şi desfăşurarea Concursului ,,Cel mai bun sportiv”.

9. Consiliul Local al Tinerilor Ruseştii Noi, lider – Veronica COLŢA, mentor – Eugenia COLŢA, proiectul ,,Prin participare aducem schimbare!”, a obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 6 000 lei, pentru organizarea acţiunilor pentru copii şi tineret: cinema în aer liber, ,,City Quest” şi spartachiada tinerelor familii.

10. Grupul de iniţiativă civică ,,Implicare = Succes”, Mileştii Mici, lider – Aliona COZONAC, proiectul ,,Înverzirea mediului – indicele de sănătate al unei comunităţi”, a obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 7 500 lei, pentru înverzirea unui teren cu arbuşti şi copaci, procurarea şi instalarea a 5 bănci şi 2 urne.

11. Consiliul Elevilor L. T. Ruseştii Noi, lider – Marian RUSSU, mentor – Viorica CODREANU, proiectul ,,Împreună ne putem salva!”, a obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 3 000 lei, pentru organizarea atelierelor de instruire, salubrizarea curţii şi terenului aferent liceului, precum şi vopsirea utilajului sportiv.

12. Grupul de iniţiativă civică ,,Respect”, Răzeni, lider – Mihai JALBĂ, proiectul ,,Bănci tehnice pentru stadionul sătesc”, a obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 7 000 lei, pentru desfăşurarea lucrărilor de construcţie şi instalare a 2 bănci tehnice pe stadion.

13. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Alexandra BEREGOI, mentor – Eugeniu GURĂU, proiectul ,,Prin valori – mai aproape de baştină!”, a obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 5 500 lei, pentru colectarea fotografiilor din localitate şi organizarea unei expoziţii în cadrul Festivalului ,,Gustul pîinii de acasă”, editarea broşurilor despre personalităţile satului Răzeni şi completarea ,,Istoricului satului” pe site-ul www.razeni.md .

14. Grupul de iniţiativă civică ,,LEAD 2017”, Ialoveni, lider – Andrei IOSIP, proiectul ,,Un licean informat – un cetăţean respectat”, a obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 7 500 lei, pentru desfăşurarea unui set de 4 lecţii pe subiecte juridice cu elevii din 4 localităţi ale raionului Ialoveni.

15. Grupul de iniţiativă civică ,,IaLovEco”, Ialoveni, lider – Elena RUDOI, proiectul ,,Voluntari pentru mediu”, a obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 7 500 lei, pentru desfăşurarea atelierelor de instruire, excursii de informare şi sensibilizare în domeniul ecologiei şi reciclării.

16. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Cătălina MOCANU, mentor – Eugeniu GURĂU, proiectul ,,Cu un pas mai siguri!”, a obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 7 000 lei, pentru desfăşurarea campaniei de informare despre siguranţa traficului rutier, distribuirea reflectorizantelor, precum şi instalarea a două denivelări artificiale pe strada centrală din localitate.

17. Grupul de iniţiativă civică ,,Promotorii sănătăţii”, Costeşti, lider – Mariana DIACONU, proiectul ,,STOP Tuberculozei şi HIV / SIDA”, a obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 6 000 lei, pentru desfăşurarea campaniei de informare privind profilaxia bolilor infecţioase în localităţile: Puhoi, Costeşti, Mileştii Mici, Bardar, Dănceni.

18. Grupul de iniţiativă civică ,,SpeakUp Moldova!”, Răzeni, lider – Anghelina TULGARA, proiectul ,,Egalitate de gen şi toleranţă”, a obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 5 000 lei, pentru a organiza ateliere de instruire privind egalitatea de gen, discursul în public, dezbateri, filmuleţe, jocuri de creativitate.

19. Grupul de iniţiativă civică ,,Tendinţa viitorului”, Văratic, lider – Stas PALADII, proiectul ,,Consiliul Local de Tineret Văratic – un pas mic pentru tineri, un salt uriaş pentru viitor”, a obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 7 500 lei, pentru a procura materialele necesare şi pentru a construi o staţie de autobus pentru cetăţenii din localitate.

Un program artistic deosebit a prezentat Ansamblul de fluerari al Şcolii de Arte Ialoveni, profesor – Sergiu Moşneagu.

Articol realizat de:
Victor Pletosu
Specialist principal în domeniul politicilor de tineret
Consiliul raional Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki