Schimb de bune practici şi experienţe în implementarea Programului naţional ,,Fondul pentru Tineri”

111Dumincă, 24 iunie 2018, echipa Fondului pentru Tineri Varniţa, r. Anenii Noi, coordonator – doamna Svetlana BUDIŞTEAN, specialist principal în domeniul tineretului şi sportului, Primăria Varniţa, coordonator de programe la Asociaţia Obştească ,,Şansa”, Varniţa, a efectuat o vizită de studiu la Fondul pentru Tineri Ialoveni pentru a consolida comunicarea şi cooperarea între tinerii membri ai Programului ,,Youth Bank Moldova”. Atelierul s-a desfăşurat pe teritoriul Complexului Turistic Costeşti, cu exerciţii de cunoaştere reciprocă şi jocuri energizante, organizate de echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni.

În deschiderea atelierului au luat cuvîntul actorii: domnul Petru VÎRLAN, şef interimar, Direcţia Administraţie Publică, Consiliul Raional Ialoveni; domnul Sergiu GURĂU, director executiv, A. O. ,,Eco-Răzeni”; doamna Svetlana BUDIŞTEAN, specialist principal în domeniul tineretului şi sportului, Primăria Varniţa; domnul Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, Consiliul Raional Ialoveni, care au subliniat contribuţia partenerilor pentru susţinerea programului ,,Fondul pentru Tineri”, în scopul stimulării activismului civic, voluntariatului şi implicării tinerilor la dezvoltarea comunităţii prin implementarea proiectelor elaborate şi implementate de consiliile locale de tineret şi susţinute de autorităţile administraţiei publice locale şi centrale în parteneriat cu Fundaţia Est-Europeană. Este un instrument de cultivare a liderismului în rîndul tinerilor şi creşterea viitorilor lideri veritabili şi inteligenţi ai comunităţii.

Cu entuziasm, membrii Fondului pentru Tineri Varniţa au povestit despre rundele de granturi mici pentru tineri desfăşurate în scopul de a spori participarea tinerilor la procesul de luare a deciziilor şi de a contribui atît la afirmarea şi promovarea tinerilor, cît şi la dezvoltarea localităţilor.

Cu ingeniozitate, membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni, au prezentat echipa fondului, rezultatele, activităţile şi dinamica proiectelor implementate în cele 16 runde de granturi pentru tineri, acţiunile de colectare a fondurilor de la donatori, harta şi impactul Programului ,,Fondul pentru Tineri ”, precum şi acţiunile de promovare a fondului.

De asemenea, tinerii din cele două raione şi–au împărtăşit experienţa despre calendarul concursului de finanţare, procesul de selecţie şi analiză a proiectelor, festivitatea de lansare a rundei şi de semnare a acordurilor de colaborare şi a certificatelor de grant, precum şi implementarea, monitorizarea, raportarea şi evaluarea finală a proiectelor.

Cu multă exigenţă, rînd pe rînd, membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni, în calitate de curatori au efectuat o analiză a celor 26 de proiecte care se implementează în Runda a XVI – a de Granturi Mici pentru Tineri, în cele 16 localităţi ale raionului.

Cu multă inspiraţie, cele două echipe au discutat care este impactul programului: reaţeaua consiliilor locale de tineret, cluburi pe interese, grupuri de iniţiativă, ziare şi radiouri şcolare, instrumente de consultare a tinerilor, spaţii publice amenajate, parteneriate cu actorii din comunitate, capacităţi de elaborare şi implemtare a proiectelor, precum şi de organizare a evenimentelor publice.

Cu avânt civic, cei peste 30 de participanţi au ilustat beneficiile programului prin metoda posterului: implicarea activă a tinerilor în viaţa comunităţii şi cultivarea abilităţilor utile în dezvoltarea personală; oferirea posibilităţii tinerilor de a-şi petrece util şi plăcut timpul liber prin organizarea acţiunilor comunitare; schimbul de experienţe şi interacţiunea cu alţi tinerim prin lucrul în echipă, creativitate şi entuziasm.

Cu mult elan, participanţii au enumerat ideile ingenioase şi iniţiativele frumoase pe care le-au susţinut prin intermediul programului: cunoaşterea drepturilor prin educaţia non-formală, excursii, camping, acţiuni culturale, sportive, turistice şi de protecţia mediului, ateliere de informare, instruire şi de dezvoltare personală, dotarea cu tehnologii informaţionale şi WiFi, şcoala voluntarilor, centre de resurse cu practici inclusive şi jocuri intelectuale pentru societate.

Exprimăm profunda noastră recunoştinţă actorilor generoşi: Consiliul Raional Ialoveni, A. O. ,,Eco-Răzeni”, Primăria Varniţa, r. Anenii Noi, Asociaţia Obştească ,,Şansa”, Varniţa, şi Fundaţiei Est-Europene din Moldova, din resursele acordate de Guvernul Suediei, care au contribuit substanţial la buna organizare şi desfăşurare a vizitei de studiu.

Articol realizat de:
Victor Pletosu
Specialist în domeniul politicilor de tineret
Consiliul raional Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki