Atelierul instruire pentru tineri ,,Managementul proiectelor de dezvoltare comunitară”

În contextul lansării celei de-a XXII-a runde de granturi mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, la 10 și 17 aprilie 2021, online, pe Platforma Zoom, s-a desfășurat atelierul de instruire ,,Managementul proiectelor de dezvoltare comunitară”, organizat pentru tinerii activi de către A.O. ,,Eco-Răzeni” și administrația raionului Ialoveni. La instruire au participat activ circa 38 de reprezentanți ai grupurilor de iniţiativă civică și ai consiliilor locale de tineret din 13 localități ale raionului: Ialoveni, Ulmu, Molești, Zîmbreni, Răzeni, Mileștii Mici, Horești, Puhoi, Horodca, Țipala, Ruseștii Noi, Sociteni, Cărbuna.

Participanții și-au împărtășit reciproc experiența în scrierea și implementarea proiectelor, pasiunea fiecăruia, cea mai îndepărtată localitate pe care au vizitat-o și titlul unei cărți pe care au citit-o. Apoi fiecare s-a regăsit într-un jucător ce-i reprezintă rolul său în echipă, într-o imagine cu un meci de fotbal pe terenul de sport.

Tinerii au definit ce este un proiect ce contribuie la dezvoltarea comunității: un set de acțiuni sau activități planificate și desfășurate de un grup de oameni, ca rezultat al deciziei luate în comun pentru efectuarea unei schimbări pozitive sau îmbunătățiri în comunitate, într-un cadru de timp limitat, conform resurselor disponibile. Sămânța din care răsare ideea de proiect este problema ce-i afectează negativ pe oameni.
Tinerii au parcurs etapele iniţierii şi scrierii unui proiect:

1. Formarea echipei de realizare a proiectului. Proiectul are acordul întregului grup?

2. Efectuarea sondajului pentru a consulta opinia oamenilor. Întrebăm oamenii ce am putea face cu 6 000 lei pentru comunitate. Pentru a-i ghida le oferim 3 probleme ca oamenii s-o aleagă pe cea mai importantă ! Sondajul este argumentul de ce am ales această problemă, am cules date ce confirmă existenţa problemei și am scris acest proiect. În timpul desfășurării sondajului putem identifica noi voluntari cointeresați și dornici de a se implica în soluționarea problemei. Se recomandă să realizăm imagini video în care oamenii vorbesc despre problema ce-i afectează.

3. Efectuarea analizei arborelui problemei cu identificarea cauzelor problemei şi efectelor care se vor produce, dacă problema nu va fi soluţionată – este cea mai importantă parte a propunerii de proiect – o experiență pentru tineri, o provocare și un exercițiu foarte util;

4. Identificarea celor mai bune soluţii. O metodă de identificare a soluțiilor, în cadrul echipei, este să scriem în limba română sau în engleză, pe google, spre exemplu sintagma ,,proiect de amenajare a parcului” sau în ce domeniu este proiectul, și să dăm la căutare imagini video și foto. Le alegem pe cele mai relevante pentru situația noastră și începem să le analizăm. Dacă suntem creativi în comunicare, cu siguranță, echipa de proiect va genera idei noi.

5. Stabilirea scopului şi obiectivelor proiectului. Scopul este schimbarea scontată pe care dorim s-o obţinem în rezultatul implementării proiectului. Este soluţia practică a problemei identificate. Obiectivele inteligente sunt pașii de realizare a scopului, și sunt formulate SMART (specifice, măsurabile, realizabile, reale şi limitate în timp), ce derivă din cauzele principale ale problemei.

6. Analiza situaţiei şi inventarierea resurselor: materiale, financiare, de timp și spațiu, cunoștințele și sfaturile valoroase ale specialiștilor. Analizăm ce resurse avem disponibile și cât trebuie să solicităm. Despre resursele informaționale (televiziune, radio, ziar local, rețele sociale) trebuie să analizăm dacă proiectul implică mijloacele de informare în masă ca să atragem atenția cetățenilor și să-i implicăm, pentru a schimba atitudinea despre tineri. Activitățile mediatizate trezesc interesul donatorilor, cât și a diasporei de peste hotare.

Proiectul sensibilizează membrii comunității ca să conștientizeze problema în cauză, dacă le explicăm care sunt consecințele nesoluționării ei ! Întrunește acest proiect nevoile reale ale comunității, în mod transparent? Dezvoltă proiectul potențialul capitalului social – resursa umană – cea mai valoroasă resursă. Contribuie la dezvoltarea celorlalte categorii sociale?

7. Elaborarea planului de acţiuni şi a perioadei de implementare, conform proiectului model.

8. Descrierea activităţilor proiectului. Se recomandă ca proiectele pentru tineri include elementul distractiv ce îmbină armonios utilul cu plăcutul: excursii, jocuri intelectuale, gala talentelor locale, evenimente de celebrare a rezultatelor. Proiectul poate să includă și o componentă de advocacy.

9. Distribuirea clară a responsabilităţilor între membrii echipei ne asigură succesul.

10. Estimarea costului proiectului şi a devizului de cheltuieli reiese din activitățile planificate și descrise. În bugetul narativ argumentăm necesitatea efectuării procurărilor și vom arăta contribuția financiară a actorilor din comunitate. Proiectul are stabilite rezultate măsurabile, concrete, care ne ajută la întocmirea devizului de cheltuieli.

11. Stabilirea parteneriatelor. Tinerii identifică actorii comunitari – părțile cointeresate care participă direct la implementarea proiectului şi care sunt potenţialii lor parteneri. Le expediază scrisori despre problema aleasă și soluția – proiectul elaborat. Pentru a construi încrederea între tineri și autoritățile administrației publice le comunicăm că este necesară contribuția partenerilor. Grupurile de inițiativă civică și consiliile locale de tineret se pot adresa primarului localității sau consiliului local ca să planifice și să aprobe, anual, în bugetul local, suma de 15 000 lei pentru ca să poată oferi contribuția necesară la implementarea proiectelor realizate de către tineri în cadrul rundelor de granturi ale Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”.

12. Argumentarea continuităţii proiectului trebuie dovedită printr-o scrisoare de garanție a actorilor parteneri implicați în realizarea proiectului.

13. Stabilirea titlului proiectului după finalizarea scrierii lui – este cartea de vizită a proiectului.

14. Completarea formularului de aplicare – a propunerii de proiect, respectând cerințele donatorului, povestind o istorie ce captivează cititorul, focusându-ne pe oameni și folosind exemple concludente.

Tinerii au selectat câte o problemă din comunitățile lor care necesită o rezolvare urgentă. Apoi, au efectuat analiza arborelui problemei cu identificarea cauzelor şi efectelor ce se vor produce, dacă problema nu va fi soluţionată. Conform matricii cadrului logic, au transformat, într-un mod creativ, arborele problemei în arborele obiectivelor, găsind soluţii viabile ce exprimă situația îmbunătățită pentru fiecare aspect negativ, prin exerciţii practice de formulare a scopului, obiectivelor şi descrierea activităţilor corelate cu cauzele secundare ale problemei, precum și rezultatele scontate calitative și cantitative sugerate de efectele primare ale problemei.

Deoarece, această rundă prevede oportunitatea ca proiectele de dezvoltare comunitară ale grupurilor de inițiativă civică să participe la concurs, precum și suportul necesar pentru proiectele de organizare a alegerilor pentru consiliile locale ale tinerilor, cei prezenți au convenit să participe la atelierul de instruire ,,Alegerile pentru tineret – exercițiu al democrației participative”, ce se va desfăşura joi, 22 aprilie 2021, orele 18:00 – 19:30, online, pe Platforma Zoom.

Prin urmare, tema pentru acasă a participanților este de a ajusta și îmbunătăți proiectele elaborate conform matricii cadrului logic, modelului de proiect completat și ghidului solicitantului de finanțare în Runda a XXII – a de granturi mici pentru tineri, după care, vor fi expediate pe poșta electronică a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” fondultinerilor@gmail.com, până la 25 aprilie 2021.

Tinerii sunt agenții schimbării ce inspiră comunitatea!

În contextul stării de urgență Vă îndemnăm să fim prudenți și să respectăm întocmai regulile impuse de autorități!

Suntem profund recunoscători partenerilor consecvenţi: administrația raionului Ialoveni, A.O. ,,Eco-Răzeni” şi Fundaţia Est-Europeană din Moldova pentru generozitatea şi suportul substanțial acordat la desfăşurarea atelierului de instruire.

Pentru conformitate,
Victor Pletosu,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki