(video) Topul proiectelor din runda a XXIV-a: clasamentul publicului

În perioada 04 – 07 martie 2022, publicul a avut posibilitatea să voteze inițiativele favorite din lista celor 35 de proiecte depuse spre finanțare de către consilii locale de tineret și grupuri de inițiativă, din șaisprezece localități ale raionului Ialoveni, în runda a XXIV-a a Programului de granturi mici. În total, proiectele au adunat peste 8900 voturi. Menționăm că selectarea proiectelor se desfășoară în două etape, fiecare dintre ele asigurând câte 50% din votul final:

1. votarea online pe pagina web www.fondultinerilor.md , unde orice persoană a avut posibilitatea să-și dea votul pentru maximum 3 proiecte favorite din lista proiectelor depuse spre finanțare în această rundă de granturi și

2. punctajul acordat în urma interviurilor și analizei dosarelor de către membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni, în baza celor 6 criterii de selecție (fezabilitatea ideii de proiect, măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului, raportul cost beneficii, impactul, parteneriate).

Rezultatele finale privind proiectele finaliste și bugetele aprobate vor fi publicate pe pagina web www.fondultinerilor.md la data de 11 martie 2022. Vă reamintim că proiectele vor fi implementate în perioada 16 martie – 20 iunie 2022.

Vă prezentăm mai jos clasamentul publicului:

Nr. dosar Titlul proiectului Localitatea Voturi acumulate
581 Profesia noastră de vis Costești 1163
604 Un ungheraș de poveste pentru fiecare, ed. II Văsieni 1078
582 Un parc altfel 2.0 Răzeni 651
583 Consolidarea CLT Răzeni Răzeni 586
584 Locul Amintirilor Răzeni 585
596 Școala – stare de bine a fiecărui elev Gangura 565
585 Timpul liber recreează, timpul liber inovează Dănceni 534
580 Biblioteca ZUNEA, ed. 2 Zîmbreni 521
613 Tinerii pun umărul Văsieni 472
590 Școala – a doua casă Molești 444
593 Aleea Tinerilor Ialoveni 438
589 Bine ați venit! Gangura 427
588 Cafeneaua literară Ialoveni 383
599 Un spațiu nou pentru clubul de robotică Ialoveni 376
600 Creștem! Învățăm! Ne jucăm! Creăm! Răzeni 369
592 Educația nu are vârste Mileștii Mici 342
586 Știința – cunoașterea organizată Ialoveni 334
605 Eco-Bike Văsieni 333
614 Pro – inițitivă, implicare și schimbare Horești 331
606 Educația: din datorie în plăcere Ialoveni 325
610 Un pas spre schimbare, succes și mobilizare Ialoveni 271
595 Foișorul prieteniei Sociteni 243
609 Micii cercetași ai istoriei satului Puhoi 242
598 O minte sănătoasă, într-un corp sănătos Ulmu 223
601 Printre brazi Răzeni 195
612 Voluntarii în prim-plan Cărbuna 170
591 Întoarcere la origini Costești 160
594 Scuarul Porumbița Ialoveni 155
603 Un tânăr implicat – un mediu curat! Molești 139
587 Sunt sănătos! Creez! Particip! Ialoveni 132
607 Biblioteca stradală Ialoveni 111
611 Comunicarea – cheia succesului Puhoi 106
608 Youth space (ediția 2) Țipala 60
602 Streetball Țipala 59
597 O nouă viață parcului de distracții Horodca 25

Programul de Granturi Mici pentru tineri este desfăşurat de Fondul pentru Tineri Ialoveni cu suportul financiar oferit de Consiliul raional Ialoveni și Fundaţia Est-Europeană Moldova din resursele Suediei.

Vă propunem să priviți materialele video pregătite de consiliile locale de tineret și grupurile de inițiativă civică aplicante la runda a XXIV-a a Programului de granturi mici, prin care se prezintă problemele identificate de aceștia în comunitățile lor și motivația de a se implica în soluționarea lor:

(580) Zîmbreni; Titlu proiect: Biblioteca ZUNEA, ed. 2; Soluția: Înnoirea fondului de carte al bibliotecii publice, inclusiv promovarea lecturii și a spiritului de echipă în rândul fetelor și băieților tineri.

(581) Costești; Titlu proiect: Profesia noastră de vis; Soluția: Susținerea copiilor cu CES în procesul de incluziune socio-profesională prin dotarea liceului cu materiale și desfășurarea activități precum vizite la întreprinderi și masterclass-uri.

(582) Răzeni; Titlu proiect: Un parc altfel 2.0; Soluția: Implicarea tinerilor în acțiuni de amenajare a parcului (leagăne, bănci) și desfășurarea activităților în aer liber – film, seară muzicală, etc.

(583) Răzeni; Titlu proiect: Consolidarea CLT Răzeni; Soluția: Consolidarea capacităților echipei de tineri consilieri locali prin organizarea de trening-uri în domeniul managementului CLT, public speaking, etc.

(584) Răzeni; Titlu proiect: Locul Amintirilor; Soluția: Implicarea tinerilor în acțiuni de amenajare a parcului (foișor) și desfășurarea activităților în aer liber – jocuri de societate, campionat de tenis, etc.

(585) Dănceni; Titlu proiect: Timpul liber recreează, timpul liber inovează; Soluția: Dotarea bibliotecii publice cu videoproiector, bean-baguri necesare organizării sesiunilor de informare pentru tineri cu implicarea diverșilor specialiști și difuzări de filme în aer liber.

(586) Ialoveni; Titlu proiect: Știința – cunoașterea organizată; Soluția: Promovarea în rândul tinerilor a științelor reale și umane, totodată implicarea acestora în diverse acțiuni civice comunitare.

(587) Ialoveni; Titlu proiect: Sunt sănătos! Creez! Particip!; Soluția: Promovarea participării proactive a tinerilor în dezvoltarea responsabilității pentru propria sănătate, stare și dezvoltare armonioasă prin implicarea în grupul de mediatori, trening-uri și spectacole sociale. Dotarea cu mobilier a CSPT Avante.

(588) Ialoveni; Titlu proiect: Cafeneaua literară; Soluția: Dezvoltarea abilităților de gândire critică și promovarea lecturii în rândul tinerilor prin acțiuni ca: vizite la teatru, seară de film, clubul de lectură, training-uri, etc.

(589) Gangura; Titlu proiect: Bine ați venit!; Soluția: Revovarea pavajului deteriorat din curtea școlii și amenajarea unei parcări pentru biciclete.

(590) Molești; Titlu proiect: Școala – a doua casă; Soluția: Amenajarea unui spațiu de odihnă (cu bănci) pentru elevi în incinta liceului, inclusiv desfășurarea acțiunilor de ghidare în carieră pentru tinerii absolvenți.

(591) Costești; Titlu proiect: Întoarcere la origini; Soluția: Stimularea interesului fetelor și băieților tineri față de arta cusutului tradițional prin realizarea masterclass-urilor de brodat.

(592) Mileștii Mici; Titlu proiect: Educația nu are vârste; Soluția: Transformarea parcului din curtea liceului într-un spațiu prietenos pentru odihna și socializarea tinerilor, unde se joacă șah, se difuzează filme și se desfășoară lecții în aer liber, etc.

(593) Ialoveni; Titlu proiect: Aleea Tinerilor; Soluția: Amenajarea Aleii Tinerilor – spațiu sigur și atractiv, creat în baza viziunii și necesităților tinerilor. Acțiunea va implica tânăra generație în lucrări de pavare, înverzire a terenului, instalarea luminilor decorative și altor elemente handmade.

(594) Ialoveni; Titlu proiect: Scuarul Porumbița; Soluția: Implicarea tinerilor în amenajarea Scuarului “Porumbița” din curtea Casei Raionale de Cultură: instalarea băncilor și a urnelor, plantarea arbuștilor decorativi.

(595) Sociteni; Titlu proiect: Foișorul prieteniei; Soluția: Montarea unui foișor pentru odihna tinerilor și organizarea diverselor acțiuni de teambuilding: concursuri, camping, etc.

(596) Gangura; Titlu proiect: Școala – stare de bine a fiecărui elev; Soluția: Implicarea tinerilor voluntari în lucrări de amenajare a cabinetului de limbi moderne a gimnaziului.

(597) Horodca; Titlu proiect: O nouă viață parcului de distracții; Soluția: Participarea tinerilor consilieri locali la lucrările de reparație și amenajare a parcului de odihnă și distracții din localitate.

https://youtube.com/shorts/sPgtCOPKQiI?feature=share

(598) Ulmu; Titlu proiect: O minte sănătoasă, într-un corp sănătos; Soluția: Achiziționarea echipamentului sportiv necesar desfășurării activităților cultural-sportive pentru tineri: maratoane, turneu de baschet, competiții de șah, etc.

(599) Ialoveni; Titlu proiect: Un spațiu nou pentru clubul de robotică; Soluția: Amenajarea unui nou spațiu mai sigur și confortabil destinat activității membrilor clubului de robotică a Bibliotecii Publice Raionale „Petre Ștefănucă”.

(600) Răzeni; Titlu proiect: Creștem! Învățăm! Ne jucăm! Creăm!; Soluția: Diversificarea activităților pentru copii de la grădiniță prin instalarea unui videoproiector și a ecranelor de proiecție în sălile instituției.

(601) Răzeni; Titlu proiect: Printre brazi; Soluția: Implicarea elevilor în lucrări de transformare a parcului liceului într-un spațiu de recreere amenajat cu bănci, urne, brazi și flori multianuale.

(602) Țipala; Titlu proiect: Streetball; Soluția: Realizarea lucrărilor de restaurare și amenajare a terenului de baschet al liceului, inclusiv dotarea acestuia cu coșuri, bănci și panouri noi.

(603) Molești; Titlu proiect: Un tânăr implicat – un mediu curat!; Soluția: Antrenarea tinerilor consilieri locali în acțiuni de sensibilizare a comunității privind problemele de mediu și realizarea măsurilor de salubrizare, plantare arbori, etc.

(604) Văsieni; Titlu proiect: Un ungheraș de poveste pentru fiecare, ed. II; Soluția: Reamenajarea sălii de lectură a bibliotecii publice prin restaurarea stilajelor, schițarea unei imagini pe perete, procurarea de noi cărți și crearea clubului de lectură.

(605) Văsieni; Titlu proiect: Eco-Bike; Soluția: Promovarea practicării ciclismului sigur în rândul elevilor liceului și instalarea parcărilor pentru biciclete în curtea instituției.

(606) Ialoveni; Titlu proiect: Educația – din datorie în plăcere; Soluția: Amenajarea unei zone de recreere pentru elevi în holul Liceului Teoretic „Petre Ștefănucă” și dotarea acestuia cu mobilier, jocuri interactive, mini-bibliotecă.

(607) Ialoveni; Titlu proiect: Biblioteca stradală; Soluția: Amenajarea primei biblioteci stradale și promovarea lecturii în comunitate.

(608) Țipala; Titlu proiect: Youth space (ediția 2); Soluția: Dotarea sediului Consiliului Local de Tineret cu mobilier și materiale necesare pentru desfășurarea activităților de promovare a participării tinerilor la viața comunității.

(609) Puhoi; Titlu proiect: Micii cercetași ai istoriei satului; Soluția: Editarea unei culegeri de articole bazate pe interviuri cu persoanele resursă din localitate care să reflecte principlalele evenimente din sec. XX.

(610) Ialoveni; Titlu proiect: Un pas spre schimbare, succes și mobilizare; Soluția: Antrenarea elevilor în diverse activități extracurriculare pentru dezvoltarea competențelor în domeniul incluziunii sociale, mediu ambiant, viața culturală, etc: trening, falshmob, vizită la teatru, lecție publică.

(611) Puhoi; Titlu proiect: Comunicarea – cheia succesului; Soluția: Desfășurarea trainingurilor de comunicare eficientă pentru tineri cu implicarea formatorilor experimentați.

(612) Cărbuna; Titlu proiect: Voluntarii în prim-plan; Soluția: Motivarea tinerilor să se implice în activități de voluntariat prin organizarea excursiilor la mai multe obiective turistice de importanță națională.

(613) Văsieni; Titlu proiect: Tinerii pun umărul; Soluția: Transformarea curții casei de cultură într-un spațiu de inspirație, creație și participare a tinerilor prin plantarea arborilor și a clumbelor cu flori, plasarea căsuțelor pentru păsări, organizarea curselor de biciclete, vizite la muzeu, etc.

(614) Horești; Titlu proiect: Pro – inițitivă, implicare și schimbare; Soluția: Sporirea gradului de participare a elevilor în soluționarea problemelor liceului prin implicare acestora la amenajarea terenului cu bănci, urne și arbori.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki