Topul proiectelor din runda a XXVI-a: clasamentul publicului

În perioada 04 – 07 martie 2023, publicul a avut posibilitatea să voteze inițiativele favorite din lista celor 40 de proiecte depuse spre finanțare de către grupuri de iniţiativă, consilii ale elevilor și consilii locale de tineret, din șaptesprezece localități ale raionului Ialoveni, în runda a XXVI-a a Programului de granturi mici. În total, proiectele au adunat peste 28500 de voturi. Menționăm că selectarea proiectelor se desfășoară în două etape, fiecare dintre ele asigurând câte 50% din votul final:

1. votarea online pe pagina web www.fondultinerilor.md , unde orice persoană a avut posibilitatea să-și dea votul pentru maximum 3 proiecte favorite din lista proiectelor depuse spre finanțare în această rundă de granturi și

2. punctajul acordat în urma interviurilor și analizei dosarelor de către membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni, în baza celor 6 criterii de selecție (fezabilitatea ideii de proiect, măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului, raportul cost beneficii, impactul, parteneriate).

Rezultatele privind proiectele finaliste și bugetele aprobate vor fi publicate pe pagina web www.fondultinerilor.md la data de 09 martie 2023. Sesiunea de instruire în domeniul managementului eficient al proiectelor și regulile de respectat în procesul de implementare de către echipele finaliste, se va desfășura în regim online, vineri, 10 martie 2023, ora 18:00.  Vă reamintim că proiectele vor fi implementate în perioada 11 martie – 25 iunie 2023.

Vă prezentăm mai jos clasamentul publicului:

Nr. dosar Titlul proiectului Localitatea Voturi acumulate
678 Viitor: dezvoltare și siguranță Ialoveni 2103
674 Împreună pentru un mediu curat Cărbuna 1851
665 Parchează bicicleta – slavează Planeta! Cărbuna 1781
695 Cu toți grămadă Răzeni 1752
677 Sănătatea și ecologia Gangura 1489
693 Într-un corp sănătos, o minte sănătoasă Gangura 1362
664 Biblioteca ZUNEA 3.0 Zîmbreni 1264
659 Tabla Viitorului Molești 1184
680 Nimic nu se pierde, totul se transformă Gangura 1089
694 Sportul, un pas spre schimbare și succes Ialoveni 1072
660 Îngrijorează-te pentru sănătatea ta și a celorlalți Molești 998
692 Un pas spre natură Răzeni 796
667 Un pas real pentru sănătate! Răzeni 725
685 Foișorul lecturii Ialoveni 712
672 Muzica – formă de manifestare Horești 709
662 Uniți prin muzică Suruceni 575
679 Moldova, eu rămân! Suruceni 518
682 Portul popular – o perlă strămoșească Puhoi 517
675 Lumini, cameră, acțiune! Răzeni 511
666 Cu un pas mai aproape de tineri! Ialoveni 494
663 Prin implicare spre dezvoltare Văsieni 489
686 Un viitor mai bun Văratic 484
688 Scena ne unește Văratic 482
681 Alegerea de azi – viitorul de mâine Ialoveni 477
689 Ideal în devenire Ialoveni 461
687 Făurim o școală mai frumoasă Văratic 460
671 Zestrea Buneilor Zîmbreni 443
683 Amprenta trecutului Văsieni 440
673 Răzeni joacă fotbal Răzeni 435
696 Între carte și film Zîmbreni 415
676 Confort și Interacțiune Țipala 333
690 Chemistry Lab Mileștii Mici 323
661 Printre file de carte Horești 312
698 Un loc pentru fiecare Puhoi 291
668 Un parc pentru toți Dănceni 275
684 Biblioteca de azi și de mâine, partea a II-a Ulmu 253
669 Biblioclik pe tineri! Dănceni 232
670 Citește și zâmbește Hansca 189
697 Implicarea aduce schimbare! Ialoveni 178
691 Matematica în culori Bardar 110

Programul de Granturi Mici pentru tineri este desfăşurat de Fondul pentru Tineri Ialoveni cu suportul financiar oferit de Consiliul raional Ialoveni, Fundaţia Est-Europeană Moldova și IM Swedish Development Partner din resursele Suediei.

Vă prezentăm lista proiectelor depuse spre finanţare în cadrul rundei a XXVI-a de granturi mici pentru tineri, în perioada 01 – 22 februarie 2023:

(659) Molești; Titlu proiect: Tabla viitorului; Soluția: Dotarea Centrului Educațional Digital al Liceului Teoretic Molești cu video proiector și tablă interactivă.

(660) Molești; Titlu proiect: Îngrijorează-te pentru sănătatea ta și a celorlalți!; Soluția: Echiparea laboratorlui de chimie a Liceului Teoretic Molești cu utilaj tehnico-sanitar și sistem de canalizare.

(661) Horești; Titlu proiect: Printre file de carte; Soluția: Achiționarea de titluri noi de carte și dotarea bibliotecii Liceului Teoretic Horești.

(662) Suruceni; Titlu proiect: Uniți prin muzică; Soluția: Promovarea muzicii și a tinerelor talente la Suruceni prin intermediul Festivalului-concurs dedicat muzicii.

(663) Văsieni; Titlu proiect: Prin implicare spre dezvoltare; Soluția: Dotarea Centrului Digital Educațional IMPACT din Văsieni cu pirografe și echipamente TIC.

(664) Zîmbreni; Titlu proiect: Biblioteca ZUNEA 3.0; Soluția: Echiparea Bibliotecii Publice Zîmbreni cu titluri noi de carte și jocuri de societate.

(665) Cărbuna; Titlu proiect: Parchează bicicleta – salvează planeta!; Soluția: Dotarea stadionului Gimnaziului Cărbuna și a parcului central cu parcări pentru biciclete.

(666) Ialoveni; Titlu proiect: Cu un pas mai aproape de tineri; Soluția: Promovarea implicării civice a tinerilor prin activități de voluntariat și de dezvoltare a spiritului de echipă.

(667) Răzeni; Titlu proiect: Un pas real pentru sănătate!; Soluția: Reamenajarea terenului de volei al Liceului Teoretic „Ion Pelivan” din Răzeni și organizarea de meciuri amicale și competiții sportive.

(668) Dănceni; Titlu proiect: Un parc pentru toți!; Soluția: Crearea și amenajarea unui parc de recreere pentru tineri în Dănceni.

(669) Dănceni; Titlu proiect: Biblioclick pe tineri!; Soluția: Completarea lotului de carte al Bibliotecii Publice „Andrei Vartic” din Dănceni și crearea unui serviciu nou pentru cititori.

(670) Hansca; Titlu proiect: Citește și zâmbește!; Soluția: Încurajarea lecturii în rândul elevilor Gimnaziului Hansca prin amenajarea unui loc special în cadrul bibliotecii.

(671) Zîmbreni; Titlu proiect: Zestrea buneilor; Soluția: Dotarea cu mobilier a Muzeului de Istorie și Etnografie Zîmbreni.

(672) Horești; Titlu proiect: Muzica – formă de manifestare; Soluția: Crearea și dotarea unui studiou de înregistrare audio-video în raionul Ialoveni, destinat tinerelor talente.

(673) Răzeni; Titlu proiect: Răzeni joacă fotbal; Soluția: Renovarea gardului stadionului de fotbal al Liceului Teoretic „Ion Pelivan” din Răzeni.

(674) Cărbuna; Titlu proiect: Împreună pentru un mediu curat; Soluția: Achiziționarea și instalarea a 15 urne pe drumurile publice din satul Cărbuna.

(675) Răzeni; Titlu proiect: Lumini, cameră, acțiune!; Soluția: Echiparea sălii de festivități a Liceului Teoretic „Ion Pelivan” cu echipament acustic și scenic.

(676) Țipala; Titlu proiect: Confort și Interacțiune; Soluția: Amenajarea holului Liceului Teoretic Țipala cu mobilier pentru recreere.

(677) Gangura; Titlu proiect: Sănătatea și ecologia; Soluția: Plantarea a 30 de arbori și 25 de arbuști decorativi în curtea Gimnaziului Gangura.

(678) Ialoveni; Titlu proiect: Viitor – dezvoltare și siguranță; Soluția: Creșterea gradului de integrarea socială a tinerilor dezavantajați din Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” prin dezvoltarea de abilități practice.

(679) Suruceni; Titlu proiect: Moldova – eu rămân!; Soluția: Dezvoltarea și ghidarea vocațională a tinerilor din Suruceni.

(680) Gangura; Titlu proiect: Nimic nu se pierde, totul se transform; Soluția: Renovarea sălii de clasă de biologie și chimie a Gimnaziului Gangura.

(681) Văsieni; Titlu proiect: Alegerea de azi – viitorul de mâine; Soluția: Informarea tinerilor Liceului Teoretic „Ruseștii Noi”, Luceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” și Gimnaziului „Grigore Vieru” despre posibilitățile de formare în carieră și angajare în diverse domenii și instituții de stat.

(682) Puhoi; Titlu proiect: Portul popular – o perlă strămoșească; Soluția: Dotarea Ansamblului etnofolcloric „Eternitate” din Puhoi cu costume tradiționale.

(683) Văsieni; Titlu proiect: Amprenta trecutului; Soluția: Renovarea monumentului de comemorare a victimelor războaielor din curtea Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Văsieni.

(684) Ulmu; Titlu proiect: Biblioteca de azi și de mâine, ediția a II-a; Soluția: Dotarea bibliotecii Gimnaziului „Mihai Eminescu” din satul Ulmu cu mobilier și lot de carte.

(685) Ialoveni; Titlu proiect: Foișorul lecturii; Soluția: Amenajarea curții Bibliotecii Publice raionale „Petre Ștefănucă” cu un foișor destinat lecturii și petrecerii activităților nonformale.

(686) Văratic; Titlu proiect: Un viitor mai bun; Soluția: Dotarea a 4 săli de clasă a Gimnaziului Văratic cu mobilier și table școlare triptice magnetice liniare pentru cretă.

(687) Văratic; Titlu proiect: Făurim o școală mai frumoasă; Soluția: Echiparea sălilor de clasă ale Gimnaziului Văratic cu table școlare magnetice.

(688) Văratic; Titlu proiect: Scena ne unește; Soluția: Renovarea sălii de festivități a Gimnaziului Văratic.

(689) Ialoveni; Titlu proiect: Ideal în devenire; Soluția: Cultivarea interesului elevilor Liceului Teoretic „Andrei Vartic” din Ialoveni pentru activități ecologice și de voluntariat.

(690) Mileștii Mici; Titlu proiect: Chemistry Lab; Soluția: Dotarea cu mobilier a laboratorului de chimie al Liceului Teoretic „Mihail Bârcă” din Mileștii Mici.

(691) Bardar; Titlu proiect: Matematica în culori; Soluția: Echiparea pereților coridoarelor Liceului Teoretic „Aurel David” din Bardar cu panouri informaționale și planșe interactive.

(692) Răzeni; Titlu proiect: Un pas spre natură; Soluția: Reamenajarea foișorului Liceului Teoretic „Ion Pelivan” și achiziționarea jocurilor de societate și a unui lot de carte de dezvoltare personală.

(693) Gangura; Titlu proiect: Într-un corp sănătos – o minte sănătoasă; Soluția: Amenajarea unui teren de volei în aer liber și dotarea Gimnaziului Gangura cu utilaj și echipament sportiv.

(694) Ialoveni; Titlu proiect: Sportul, un pas spre schimbare și succes; Soluția: Dotarea echipei de volei „Volleyball Club Ialoveni” a Liceului Teoretic „Petre Ștefănucă” cu echipament și uniforme sportive.

(695) Zîmbreni; Titlu proiect: Între carte și film; Soluția: Echiparea sălii de clasă de limbă și literatură română a Liceului Teoretic Zîmbreni cu tablă interactivă și cărți.

(696) Răzeni; Titlu proiect: Cu toți grămadă; Soluția: Amenajarea ravenei din centrul satului Răzeni cu mobilier stradal și plantarea arborilor decorativi.

(697) Ialoveni; Titlu proiect: Implicarea aduce schimbare!; Soluția: Promovarea modului sănătos de viață și schimbarea de comportament în rândul tinerilor orașului Ialoveni.

(698) Puhoi; Titlu proiect: Un loc pentru fiecare; Soluția: Dotarea curții Liceului Teoretic „Gheorghe Palade” din satul Puhoi cu mobilier stradal.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki