Strategia de activitate

Planul de acţiuni a Fondului pentru Tineri Ialoveni pentru 2013:

1. Organizarea Concursului de selectare a noilor membri (ianuarie-februarie)
Selectarea noilor membri în echipa Fondului va avea loc în baza dosarului de aplicare (Formular de aplicare, copia actului de identitate) şi a interviului personal cu fiecare aplicant separat. Tinerii vor fi selectaţi de o comisie specială formată din 5 persoane, din ei reprezentanţi ai: administraţiei raionului, sectorului asociativ, mass-mediei şi tineretului.

2. Atelier de evaluare şi planificare a activităţilor (22-24 februarie)
Atelierul se va organiza cu scopul de a evalua activitatea FpT Ialoveni, a identifica problemele şi lecţiile învăţate în primii doi ani de activitate. Va fi definitivată structura şi atribuţiile FpT Ialoveni, va fi întocmit Planul de activitate pentru următoarea perioadă şi se vor distribui sarcinile pentru fiecare membru. Se va revizui Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea FpT Ialoveni.
Planul de activitate a FpT Ialoveni va cuprinde 3 compartimente: 1. Încurajarea comportamentului filantropic în rîndul actorilor comunitari din localităţile raionului pentru mobilizarea şi distribuirea de resurse necesare finanţării iniţiativelor şi proiectelor tinerilor; 2. Susţinerea şi promovarea iniţiativelor şi proiectelor tinerilor în comunităţile raionului; 3. Promovarea imaginii Fondului pentru tineri şi asigurarea transparenţei activităţilor programului.

3. Analiza necesităţilor tinerilor din localităţile raionului Ialoveni (februarie-martie)
Cu scopul de a reevalua şi actualiza informaţiile privind necesităţile tinerilor din localităţile raionului Ialoveni, în luna februarie 2013 se va efectua o nouă analiză a nevoilor tinerilor şi problemelor cu care se confruntă aceştia. Pentru această se vor utiliza metoda chestionarului şi a forumurilor comunitare.
În acest proces vor fi antrenaţi activ membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni care vor elabora un plan de acţiuni pentru a organiza analiza necesităţilor tinerilor din localităţile raionului.
În cinci localităţi se vor organiza forumuri de o zi ale tinerilor moderate de echipa de proiect şi membrii FpT Ialoveni, la care vor fi discutate problemele şi necesităţile tinerilor, în celelalte localităţi ale raionului va avea loc chestionarea tinerilor în scopul identificării necesităţilor acestora. Chestionarul va fi elaborat de echipa de proiect împreună cu membrii Fondului.

4. Menţinerea paginii web a Fondului (ianuarie – decembrie)
Echipa de proiect împreună cu echipa FpT va continua lucrul de menţinere şi reînnoire a paginii web www.fondultinerilor.md cu scopul de a promova, asigura transparenţa, facilita accesul la informaţie şi a mediatiza acţiunile desfăşurate în cadrul Programului Fondul pentru tineri Ialoveni.

5. Desfăşurarea şedinţelor de lucru a membrilor Fondului (de două ori pe lună)
Pentru coordonarea activităţilor şi organizarea eficientă a lucrului membrilor Fondului, aceştia se vor întruni în şedinţe de lucru. Primele şedinţe vor fi de organizare, formare a echipei, familiarizarea cu obiectivele şi activităţile proiectului, formare şi promovarea imaginii. Celelalte şedinţe vor fi dedicate în special procesului de colectare a fondurilor şi organizare a Programului de granturi mici pentru tineri.

6. Colectarea fondurilor (ianuarie – decembrie)
Membrii Fondului sunt familiarizaţi cu diverse metode de colectare a fondurilor locale şi externe (solicitare directă de la agenţii economici, autorităţile publice, expedierea scrisorilor, organizarea evenimentelor speciale, a tîrgurilor cu vînzare, etc.). Reieşind din metodele selectate, se va lucra intensiv asupra colectării cît mai multor fonduri pentru a mări suma de bani care va fi acordată ca granturi tinerilor din raion.

7. Desfăşurarea Programului de granturi mici pentru tineri, rundele VI (martie) şi VII (septembrie)
A şasea rundă a Programului de granturi mici pentru tineri va fi lansată în luna martie, iar perioada de implementare a proiectelor va fi lunile mai – octombrie. Cea de a şaptea rundă va fi lansată în luna septembrie, iar perioada de implementare a proiectelor va fi lunile octombrie şi decembrie. Informarea potenţialilor beneficiari va avea loc prin intermediul mass-mediei locale, posterelor care vor fi plasate în instituţiile mai des vizitate de tineri, întîlniri publice în localităţi cu grupurile de iniţiativă care vor manifesta interes faţă de PGM, informaţii detaliate vor fi disponibile şi pe pagina web a Fondului pentru tineri Ialoveni www.fondultinerilor.md.
Proiectele vor fi scrise în baza Formularului de aplicare şi Ghidului solicitantului de finanţare. Ghidul de solicitantului de finanţare va cuprinde obligatoriu informaţii despre tipul de proiecte care se finanţează sau nu, care sunt criteriile de eligibilitate sau criteriile de selectare, cum se desfăşoară selectarea, etc. Va fi stabilit un grafic al procesului de selectare cu indicarea datelor calendaristice exacte.
În caz de necesitate, echipa de proiect însoţiţi de membrii Fondului, vor organiza în localităţi sesiuni de consultare a grupurilor de iniţiativă ale tinerilor care intenţionează să aplice la Programul de granturi mici. Sesiuni de consultare vor fi organizate şi cu grupurile de iniţiativă care vor obţine finanţare.

8. Organizarea Zilei Internaţionale YouthBank şi 3 ani Fondul pentru Tineri Ialoveni (25 mai)
Acţiunea are scopul de a realiza totalurile a trei ani de activitate a Fondului pentru Tineri Ialoveni. Aniversarea de 3 ani de activitate va fi marcată prin organizarea unui eveniment public cultural-artistic la care vor fi invitaţi partenerii, donatorii şi beneficiarii programului, personalităţi care s-au născut la Ialoveni şi au o carieră de succes, oaspeţi din alte raioane. Va fi realizată o prezentare a rezultatelor, o expoziţie cu imagini şi produse ale programului, o tombolă de colectare a fondurilor.
Cu ocazia acestui eveniment va fie editat un nou raport de activitate şi va fi produs un filmuleţ video. Acţiunea se va desfăşura la Casa raională de cultură Ialoveni.

9. Clubul tinerilor lideri comunitari (o dată la două luni)
Scopul Clubului tinerilor lideri comunitari este de a forma la tinerii din localităţile raionului Ialoveni a abilităţilor de identificare a problemelor şi găsirea soluţiilor, scrierea şi implementarea proiectelor. Experienţa din cadrul rundelor anterioare ale Programului de granturi mici a demonstrat că tinerii necesită a fi instruiţi în domeniul managementului proiectelor, cel puţin să fie familiarizaţi cu principiile şi tehnicile de bază, pentru a se încadra uşor în cerinţele Programului de granturi mici pentru tineri desfăşurat de două ori pe an de către Fondul pentru Tineri Ialoveni, a completa cît mai corect Formularul de aplicare şi de a implementa cu succes acţiunile planificate.
Din aceste considerente a apărut necesitatea organizării seminarelor de instruire pentru potenţialii aplicanţi la Programul de granturi mici. Acţiunea reiese şi din misiunea programului de a forma şi susţine tinerii cu iniţiativă, aceasta ar asigura un interes mai sporit faţă de Programul de granturi mici, ar contribui la creşterea calităţii conţinutului dosarelor de aplicare şi impact sporit al proiectelor implementate cu sportul FpT Ialoveni.
Clubul tinerilor lideri comunitari îşi va desfăşura activitatea cel puţin o dată pe lună şi va fi deschis tuturor doritorilor de a fi instruiţi în domeniul managementului proiectelor. Fiecare persoană se va înscrie în Club în baza unui fişe de înscriere. Şedinţele Clubului vor avea loc fie în oraşul Ialoveni sau în alte localităţi ale raionului, în dependenţă de amplasarea geografică a membrilor Clubului.
Seminarele de instruire vor fi moderate de echipa de proiect, membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni sau, după caz, va fi invitat un expert.

10. Atelierul de creaţie „Fondul pentru Tineri Ialoveni” (o dată pe lună)
Atelierul de creaţie se va institui cu scopul de a crea produse marca Fondul pentru Tineri Ialoveni cu implicarea tinerilor pentru a fi vîndute, iar resursele financiare obţinute vor fi destinate Programului de granturi mici. Astfel, tinerii cu abilităţi de creaţie din localităţile raionului vor fi implicaţi în procesul de colectare a fondurilor. Atelierul de creaţie îşi va desfăşura activitatea cel puţin o dată pe lună, şedinţe la care participanţii vor învăţa să meşterească diverse produse: felicitări, tablouri, suvenire, jucării, broderii, etc.
Produsele vor fi vîndute în cadrul expoziţiilor şi prin intermediul unui magazin online. Acţiunea va implica mai mulţi tineri voluntari care vor contribuia la acumularea de resurse financiare în Fondul pentru Tineri. Materialele din care se vor produce obiecte vor fi procurate din resursele Fondului pentru Tineri sau vor fi utilizate materiale reciclabile, în dependenţă de tehnica de creaţie utilizată.
Atelierul de creaţie îşi va începe activitatea în luna octombrie 2012. Atelierul îşi va desfăşura activitatea într-un spaţii amenajate la o instituţiile de învăţămînt sau casele de cultură din localităţile raionului Ialoveni.

11. Organizarea Festivalului tinerilor activi (decembrie)
Festivalul raional al tinerilor activi se va organiza în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni în incinta Casei raionale de cultură Ialoveni. Festivalul se va desfăşura în luna decembrie cu scopul de a susţine şi promova proiectele de succes implementate în cadrul Programului de granturi mici. Vor fi amenajate expoziţii cu imagini, produse ale proiectelor, obiecte netradiţionale pentru vînzare, va fi organizat în tîrg al ONG-urilor şi a grupurilor de iniţiativă din localităţile raionului.
Vor fi premiate grupurile de iniţiativă active, cei mai activi voluntari, persoanele publice care s-au implicat în activităţi iniţiate de tineri, cei mai activi donatori din raion

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki