Despre noi

La baza conceptului Fondul pentru Tineri (FpT) Ialoveni stă faptul că tinerii sînt cei care vor modela viitorul. Paradoxal însă, oportunităţile lor de a modela prezentul nu sînt întotdeauna disponibile. Astfel, potenţialul tinerilor, creativitatea şi energia lor sînt valorificate de societate doar parţial.

Fondul pentru Tineri Ialoveni oferă tinerilor un cadru în care ei să lucreze împreună şi să ia decizii privind comunităţile din care fac parte, este un program care încurajează şi sprijină iniţiativele tinerilor de a se implica în viaţa socială a comunităţilor.

Acest program este administrat de un grup de tineri, selectaţi şi instruiţi, cunoscuţi ca şi “cei mai tineri bancheri din Ialoveni” care acumulează, promovează şi administrează transparent un fond special destinat finanţării proiectelor iniţiate şi implementate de către tineri pentru dezvoltarea comunităţilor locale.

Programul „Fondul pentru Tineri Ialoveni” este coordonat de către Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, susţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcii (DANIDA) şi Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul Fundaţiei Eurasia, în cooperare cu Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

Principiile pe care Fondul pentru Tineri Ialoveni se bazează sînt:
– Responsabilitatea dezvoltării şi administrării acestor activităţi revine unui grup de tineri selectaţi şi pregătiţi în acest scop;
– Iniţierea şi punerea în practică a proiectelor ce sînt finanţate prin Fondul pentru Tineri aparţin în exclusivitate tinerilor, fără intervenţia adulţilor;
– Fondul pentru Tineri funcţionează pe principiul co-finanţării pentru a încuraja tinerii să caute suportul comunităţii pentru acţiunile lor;
– Sumele administrate de Fondul pentru Tineri trebuie sa fie într-un cuantum suficient pentru a determina rezultate în comunităţi dar potrivite nevoilor şi capacităţilor de administrare a unor tineri.

Beneficiile programului:
– Implicarea activă a tinerilor în viaţa comunităţii – întrucît programul presupune implicarea directă a tinerilor, fără amestecul adulţilor – prin activităţile pe care le vor desfăşura, aceştia vor dobîndi diverse abilităţi utile în dezvoltarea personală: încredere în forţele proprii, tehnici eficiente  de comunicare, lucru în echipă, administrare financiară etc.
– Oferă tinerilor posibilitatea de a-şi petrece plăcut şi util timpul liber – în cadrul acestui program, tinerii vor fi implicaţi în acţiuni pozitive pentru ei şi întreaga comunitate.
– Schimb de experinţă – programul oferă posibilitate permanentă de a interacţiona cu diverşi tineri din comunitate. Aceştia vor avea posibilitatea să lucreze în echipă, unde vor beneficia de  schimb de experienţă, utilizînd şi dezvoltînd creativitatea, spontaneitatea şi entuziasmul fiecărui tînăr implicat în proiect.

Etapele programului:
– Selecţia şi pregătirea membrilor FpT – Această etapă presupune selecţia şi pregătirea echipei Fondului pentru Tineri. Ea se finalizează cu instruirea membrilor, unde aceştia sunt învăţaţi cum să acumuleze şi să administreze fondul (training în fundraising) şi cum să evalueze şi să monitorizeze proiectele.
– Strîngerea de fonduri – în această etapă membrii FpT au misiunea de a acumula bani pentru fondul destinat tinerilor din comunitate. Această campanie se va desfăşura prin diverse modalităţi – atragerea fondurilor de la potenţialii donatori  sau diverse evenimente / acţiuni ce vizează acelaşi scop.
– Concurs de finanţare – Etapă în care membrii FpT vor anunţa concursul de granturi. Tinerii din raionul Ialoveni vor avea posibilitate să facă cunoştiinţă cu ghidul de finanţare, care va defini explicit mecanismul finanţării, şi prin intermediul formularului de aplicare, să propună diverse proiecte pentru comunitatea lor.
– Selecţia proiectelor – Deciziile finale privind selecţia proiectelor vor aparţine membrilor FpT, care, în baza criteriilor de eligibilitate, a interviurilor şi a procedeelor de selecţie stabilite, vor hotărî care proiecte vor primi finanţare.
– Implementare / monitorizare proiecte finanţate – În această etapă grupurile de iniţiativă vor avea la dispoziţie o perioadă anumită de timp, destinată implementării şi monitorizării proiectelor înanaintate în cadrul programului.
– Raportare proiecte finanţate – Grupurile de iniţiativă vor avea misiunea de a raporta membrilor FpT desfăşurarea şi rezultatele proiectelor.
– Evaluarea programului – Etapă finală, în care membrii FpT vor evalua întreaga activitate şi rezultatele ei pe parcursul întregului an de activitate. Se va elabora un raport anual, care va ajuta derulării unei noi ediţii a programului.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki