Program granturi mici

Etapele Programului de Granturi Mici pentru Tineri:

I. Concursul de finanţare – etapă în care membrii Fondului anunţă concursul de granturi. Tinerii din raionul Ialoveni au posibilitate să facă cunoştinţă cu ghidul solicitantului de finanţare, care defineşte explicit mecanismul finanţării, şi prin intermediul formularului de aplicare, propun diverse proiecte pentru comunitatea lor. În Ialoveni, concursul de finanţare este lansat de două ori pe an (primăvara, toamna) şi se desfăşoară conform unui calendar prestabilit.
II. Selecţia proiectelor – deciziile finale privind selecţia proiectelor aparţine membrilor Fondului, care, în baza criteriilor de eligibilitate, a interviurilor şi a procedeelor de selecţie stabilite, hotărăsc care proiecte primesc finanţare în limitele resurselor financiare disponibile.
III. Implementarea şi monitorizarea proiectelor finanţate – în această etapă grupurile de iniţiativă au la dispoziţie o perioadă anumită de timp, destinată implementării şi monitorizării proiectelor finanţate în cadrul programului de granturi mici.
IV. Raportarea privind proiectele finanţate – grupurile de iniţiativă au misiunea de a raporta membrilor Fondului desfăşurarea şi rezultatele proiectelor.

Fondul pentru Tineri Ialoveni, prin Programul de granturi mici pentru tineri, are ca scop încurajarea şi creşterea participării tinerilor din localităţile raionului Ialoveni la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc prin oferirea de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor acestora.
Programul de granturi mici se adresează grupurilor de iniţiativă ale tinerilor din localităţile raionului Ialoveni care sînt implicate în realizarea sau intenţionează să realizeze un proiect care demonstrează alinierea la priorităţile comunităţilor locale în domeniul tineretului sau altor domenii conexe cu acesta, şi care asigură o integrare a activităţilor de proiect în dezvoltarea socio-economică locală. Astfel, se încurajează solicitarea finanţării proiectelor ancorate în necesităţile cotidiene reale ale comunităţilor, care au sprijinul cetăţenilor, suportul autorităţilor publice locale şi/sau a reprezentanţilor businessului privat local.
Prin intermediul Programului de granturi mici, tinerii ialoveneni sînt încurajaţi să iniţieze proiecte prin care să aducă beneficii comunităţii şi în acelaşi timp să-şi dezvolte abilităţi personale de management financiar, liderism şi comunicare. Fondul pentru Tineri promovează astfel implicarea tinerilor în viaţa comunităţii prin asumarea unor roluri active care îi responsabilizează şi le oferă în acelaşi timp, posibilitatea de a petrece timpul liber într-un mod care să-i ferească de atracţii periculoase şi să îi implice în acţiuni pozitive din care au de învăţat.
Programul de granturi mici este destinat tinerilor cu vîrsta cuprinsă între 15 şi 30 ani din localităţile raionului Ialoveni. Pentru a putea solicita finanţare, tinerii trebuie să facă parte dintr-un grup de iniţiativă, format din minim 3 persoane, care sînt responsabile de conceperea ideii de proiect şi implementarea acestuia.
Regulile privind procedura de depunere, selecţie şi implementare a proiectelor în cadrul Programului de granturi mici sînt stabilite în Ghidul solicitantului de finanţare elaborat de către membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni pentru fiecare rundă separat, disponibil în variantă electronică pe pagina web www.fondultinerilor.md sau este distribuit în variantă tipărită la toate întîlnirile cu tinerii, expediat prin poştă la toate primăriile, instituţiile de învăţămînt, ONG-urile, Centrele de resurse pentru tineri din regiune.
Concursul de finanţare se desfăşoară în conformitate cu un calendar prestabilit. De obicei, perioada de primire a aplicaţiilor durează 30 zile calendaristice iar procesul de selectare a proiectelor cîştigătoare durează în medie 15 zile.
Înscrierea la concurs a unui proiect se face pe baza Formularului de aplicare tip care poate fi descărcat de pe site-ul www.fondultinerilor.md sau poate fi solicitat prin email la pgm@fondultinerilor.md.
Proiectele propuse trebuie să se desfăşoare pe aria geografică a raionului Ialoveni şi pot acoperi domeniul tineretului şi oricare alte domenii conexe acestuia, de exemplu: sportiv, artă, ecologie, sănătate, social, IT, etc. Fondul pentru Tineri Ialoveni încurajează creativitatea şi originalitatea ideilor de proiecte. De obicei, anual se desfăşoară două runde ale Programului de granturi mici pentru tineri

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki