Finanțarea afacerilor tinerilor

flag_yellow_high
Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană

Scopul programului Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni (perioada august 2018 – noiembrie 2020) este: tinerii (femei și bărbați), inclusiv din categorii defavorizate, rezidenți ai raionului Ialoveni, sunt abilitați și accesează mai multe oportunități sustenabile de participare economică la nivel local.

În acest sens, au fost setate următoarele trei obiective specifice:
Obiectiv specific 1. Stimularea spiritului de întreprinzător și dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rîndul a 5% din populația tînără, inclusiv din categorii defavorizate, din raionul Ialoveni pînă în luna noiembrie 2020;
Obiectiv specific 2. Susținerea financiară a tinerilor pentru lansarea și dezvoltarea a 6 afaceri, cu accent sporit pe afacerile inovative care sunt alineate sau ar contribui la dezvoltarea durabilă, în localitățile din raionul Ialoveni pînă în luna noiembrie 2020;
Obiectiv specific 3. Creșterea cu 10% a numărului întreprinderilor active gestionate de către tineri și a noilor locuri de muncă create în cadrul acestora, inclusiv pentru persoane din categorii defavorizate, în localitățile din raionul Ialoveni pînă în luna noiembrie 2020.

Activităţi şi strategii de realizare a obiectivelor specifice:
1. Consolidarea capacităților echipei YB Ialoveni în domeniul antreprenoriatului;
2. Elaborarea conceptului și a documentației Fondului de susținere a antreprenoriatului pentru tineri;
3. Laboratorul de inovație socială și antreprenoriat pentru tineri;
4. Acțiuni de colectare a fondurilor și stabilire de parteneriate;
5. Organizarea concursului ideilor de afaceri și instruirea potențialilor beneficiari de finanțare;
6. Desfășurarea concursului planurilor de afaceri și finanțarea afacerilor tinerilor (2 ediții);
7. Instruire și mentorat pentru administratorii afacerilor lansate;
8. Crearea Asociației Tinerilor Antreprenori din Ialoveni;
9. Promovarea ideilor de afaceri ale tinerilor. Organizarea “Forumului Tinerilor Antreprenori”.

Aria de intervenţie a programului: 25 de localități din raionul Ialoveni.

Program administrat de Asociația Obștească “Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul raional Ialoveni, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Guvernul Suediei prin intermediul Fundației Est-Europene, în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socio-economică a țării”. Opiniile exprimate aici aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene, Consiliului raional Ialoveni, Fundației Est-Europene sau al Guvernului Suediei.

Logouri

Contextul programului

În Republica Moldova există multe rezerve neexplorate în domeniul antreprenoriatului pentru tineri. Statisticile arată că trei din zece tineri din Republica Moldova fac parte din categoria persoanelor active din punct de vedere economic (persoane ocupate și șomeri). Patru din zece șomeri sînt tineri. Cei mai dezavantajați pe piața muncii sînt tinerii din categoria de vîrstă 15-24 de ani, rata șomajului în rîndul acestora reprezentă circa 13%. Deseori, tinerii cu studii superioare și pregătire profesională nu-și pot găsi un loc de muncă din cauza lipsei experienței, doar 22% din tineri și-au găsit un loc de muncă imediat după finalizarea studiilor. Dintre tinerii ocupaţi pe piaţa muncii, peste 31% au locuri de muncă informale, iar în rândul tinerilor salariați 10,4% lucrează fără contracte individuale de muncă.

În Republica Moldova încadrarea tinerilor pe piaţa muncii este profund marcată de opţiunea emigrării peste hotarele ţării. Patru din zece migranți sînt tineri de 16-30 de ani, iar intențiile de emigrare în scop de muncă în viitorul apropiat, le exprimă, de asemenea, într-o pondere mai mare tinerii.

Tinerii sînt rezervați privind oportunitățile economice actuale din Republica Moldova. Locurile de muncă existente sînt remunerate modest şi neatractive pentru tineri. Astfel, o bună parte din tineri intenţionează să plece peste hotare la studii şi/sau muncă. Tinerii care îşi doresc să activeze în Republica Moldova se orientează, de obicei, spre centrele raionale sau capitală. În mediul rural populația îmbătrîneşte, iar deficitul de forță de muncă este deja resimțit practic în toate domeniile.

Inițierea și dezvoltarea afacerilor ar putea reprezenta o soluție pentru tinerii cu idei inovative, dar care, în cele mai multe cazuri, nu dispun de resursele financiare necesare, de cunoștințe şi abilități antreprenoriale.

Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă una dintre prioritățile de bază în creșterea economică a țării, fiind inclusă în cele mai relevante documente strategice de politici. În Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020” una dintre cele șapte priorități de dezvoltare se referă direct la ameliorarea climatului de afaceri, care prevede dezvoltarea pe mai multe nivele măsurabile a sectorului, inclusiv stimularea deschiderii afacerilor noi. Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii este considerat drept principalul furnizor al locurilor de muncă.

Cu toate că în Republica Moldova paleta programelor de suport pentru întreprinzători este una destul de variată, se resimte o insuficiență în domeniul susținerii tinerilor pentru inițierea sau dezvoltarea afacerii, unde ponderea acestora rămâne a fi relativ mică, 2,4% din antreprenori au vârsta de până la 24 ani și 20,3% au vârsta cuprinsă între 25-34 ani. Datele statistice identificate în procesul de cercetare pe domeniul antreprenoriat demonstrează că tinerii din Moldova sunt mai predispuși să inițieze o afacere (44.40%), comparativ cu adulții (24.99%). Tinerii întreprinzători sunt mai creativi și inovativi, mai deschiși spre implementarea inovațiilor sau introducerea unor metode și modele de afaceri care pot contribui la o creștere rapidă și internaționalizare ale acestora. Problema principală pentru tinerii întreprinzători rămâne a fi accesul la resurse financiare ieftine și ușor accesibile. Astfel, implicarea și susținerea tinerilor în activitățile de antreprenoriat ar fi o soluție valoroasă pentru micșorarea ratei șomajului, dar totodată și pentru dezvoltarea economiei statului. Puținele programe existente, inclusiv și Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor gestionat de ODIMM nu acoperă necesitățile acestei grupe de populație, ceea ce stimulează tinerii să caute oportunități de valorificare ale cunoștințelor și competențelor sale în domeniul antreprenoriatului în afara țării.

În acelaşi timp, cadrul de dezvoltare durabilă adoptat de ONU în 2015 (ODD și Agenda 2030) reprezintă o bună platformă pentru identificarea nişelor de business ale viitorului, pe care tinerii ar putea să-l exploreze şi identifice domeniul propriu de afaceri sustenabil. Potențialul pe care ODD-urile îl deschid companiilor din sectorul privat, inclusiv noile afaceri lansate, este estimat la 12 trilioane în doar patru domenii de afaceri: industria alimentară și agricultură, dezvoltarea orașelor, energie și bunuri, sănătate şi bunăstare. Mai multe oportunități de piață urmează să fie create şi explorate, printre care agricultura urbană, piața alimentară pentru cei cu venituri mici, acvacultura sustenabilă, micro-irigarea, împărțirea birourilor, clădirile din cherestea, sistemele de stocare a energiei, chimicalele verzi, recuperarea resurselor, monitorizarea de la distanță a pacienților, gestionarea mai bună a maladiilor, instruiri în domeniul sănătății, și multe alte oportunități.

Menținerea tinerilor în țară dar și motivarea acestora pentru desfășurarea activităților de antreprenoriat și crearea locurilor de muncă, preponderent în zonele rurale, inclusiv prin explorarea oportunităţilor oferite de cadrul ODD, Agenda 2030 și documentele de politici publice naționale din domeniul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, stimularea integrării tinerilor în circuitul economic, a impulsionat inițierea Fondului de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni, program care va fi realizat în parteneriat și cofinanțarea Consiliului raional Ialoveni. În cele 25 localități ale raionului Ialoveni locuiesc circa 30 mii de tineri cu vîrsta cuprinsă între 16 și 35 ani.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki