4. Procedura de evaluare, selectare şi aprobare a proiectelor

4.1. Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor
Toate propunerile de proiecte primite până la data limită vor fi analizate şi evaluate de către echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni, formată dintr-un grup de tineri, selectaţi şi instruiţi, cunoscuţi ca şi “cei mai tineri bancheri din Ialoveni”, pe care îi uneşte un scop şi obiective comune, şi anume de a constitui, promova şi administra transparent un fond special destinat finanţării proiectelor iniţiate şi implementate de către tineri pentru dezvoltarea comunităţilor locale.
Membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni se bazează în activitatea sa de următoarele principii:
– Responsabilitatea dezvoltării şi administrării acestor activităţi revine unui grup de tineri selectaţi şi pregătiţi în acest scop;
– Iniţierea şi punerea în practică a proiectelor ce sînt finanţate prin Fondul pentru tineri aparţin în exclusivitate tinerilor, fără intervenţia adulţilor;
– Fondul pentru tineri funcţionează pe principiul co-finanţării pentru a încuraja tinerii să caute suportul comunităţii pentru acţiunile lor;
– Sumele administrate de Fondul pentru tineri trebuie sa fie într-un cuantum suficient pentru a determina rezultate în comunităţi dar potrivite nevoilor şi capacităţilor de administrare a unor tineri.

4.2. Criterii de selecţie
Procesul de selecţie a proiectelor va cuprinde trei etape: preselecţia aplicaţiilor pe baza criteriilor de eligibilitate; o etapă intermediară în care vor fi realizate interviuri clarificatoare cu aplicanţii şi selecţia finală realizată pe baza criteriilor de selecţie.
Criterii de eligibilitate a aplicaţiilor:
1. Sunt cel puţin trei tineri implicaţi?
2. Grupul de iniţiativă aplicant este format din tineri cu vârsta cuprinsă între 15 şi 30 ani din localităţile raionului Ialoveni?
3. Aplicaţia a fost trimisă înainte de termenul limită (30 septembrie 2013 inclusiv)?
5. Sunt clare informaţiile primite?
Proiectele care nu îndeplinesc unul dintre criteriile de eligibilitate menţionate anterior vor fi respinse. Proiectele care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate vor fi acceptate pentru a fi incluse în procesul de selecţie. Procesul de selecţie a proiectelor este competitiv. Proiectul trebuie scris cu mare atenţie, fiindcă, un proiect prost structurat va fi respins, chiar dacă ideea prezentată este bună.
Criteriile de selecţie care vor fi folosite pentru departajarea propunerilor de proiecte sunt:
1. Fezabilitatea ideii de proiect (cât de clară şi realistă este ideea);
2. Măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului (tinerii sunt cei care iau deciziile; îşi asumă responsabilitatea pentru implementarea proiectului; rolul adulţilor);
3. Raportul cost beneficii (valoarea proiectului raportată la suma solicitată; cât de clar şi realist este bugetul);
4. Impactul (beneficiile proiectului pentru tineri şi comunitate, schimbările semnificative pe care le va produce proiectul);
5. Parteneriate (numărul şi rolul partenerilor, în ce măsură proiectul este capabil să atragă alte resurse);
6. Originalitatea (creativitatea proiectului, aspectul novator).
Proiectele vor primi punctaje şi vor fi finanţate în ordinea punctajului obţinut, până la limita epuizării mijloacele financiare disponibile în Fondul pentru Tineri Ialoveni la această rundă.

4.3. Informarea solicitanţilor
Pe parcursul procesului de selecţie a proiectelor, aplicanţii vor primi mai multe tipuri de informaţii.
În ziua depunerii Formularului de aplicare, aplicantul va primi un mesaj electronic sau o recipisă care confirmă recepţionarea dosarului. Mesajul sau recipisa va conţine informaţii despre: numele grupului de iniţiativă, titlul proiectului, data prezentării şi numărul de înregistrare a aplicaţiei. În cazul recepţionării aplicaţiei prin poştă, liderul şi membrii grupului de iniţiativă vor primi un mesaj prin intermediul poştei electronice prin care vor fi informaţi că aplicaţia a fost recepţionată şi înregistrată. Membrii grupurilor de iniţiativă sînt încurajaţi să se abţină de la apelurile telefonice pentru a verifica dacă aplicaţia a ajuns. De asemenea, aplicanţii pot vedea lista proiectelor primite pe pagina web www.fondultinerilor.md.
Rezultatele selecţiei vor fi comunicate prin telefon şi/sau prin poşta electronică. Aveţi de asemenea posibilitatea de a verifica rezultatele pe pagina web www.fondultinerilor.md. La etapa intermediară a procesului de selecţie, după necesitate, aplicanţii vor fi contactaţi pentru realizarea interviurilor clarificatoare, de aceea este foarte important să prezentaţi informaţii de contact precise. Proiectele ale căror membri ai grupurilor de iniţiativă nu vor fi capabili să ofere informaţia suplimentară la timp, riscă să fie respinse la această etapă.
Decizia de selecţie a membrilor Fondului pentru Tineri de a nu acorda finanţare unor idei de proiecte este definitivă. Respectiv, aceştia nu vor oferi motivele neselectării anumitor proiecte.
Alte detalii privind concursul de proiecte şi programul Fondul pentru Tineri Ialoveni, puteţi obţine direct de la coordonatorul programului:
Sergiu GURĂU
Telefon: 0 268 95146
Mobil: 079641243, Skype: sergiu.gurau
Fax: 0 268 73325
E-mail: fondultinerilor@gmail.com
Web: www.fondultinerilor.md
www.ecorazeni.wordpress.com

4.4. Contestaţii
Solicitantul finanţării care se consideră nedreptăţit de rezultatele procesului de evaluare, selectare şi aprobare a proiectului depus de acesta pentru finanţare, poate formula în scris o contestaţie care va fi trimisă spre soluţionare pe adresa Fondului pentru Tineri Ialoveni.
Contestaţia se va formula în scris şi va cuprinde:
– datele de identificare ale contestatarului (numele grupului de iniţiativă şi a liderului, localitatea);
– numărul de înregistrare a Formularului de aplicare şi titlul proiectului;
– obiectul contestaţiei;
– motivele;
– dovezile pe care se întemeiază;
– semnătura contestatarului;
– copia mesajului de informare cu privire la rezultatele etapei de evaluare şi selecţie a proiectelor care face obiectul contestaţiei.
Contestaţiile se trimit prin poştă sau se depun direct la sediul Fondului pentru Tineri Ialoveni. Contestaţia se depune în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data informării cu privire la rezultatele etapei de evaluare şi selecţie a proiectelor. Contestaţiile vor fi soluţionate de către Fondul pentru Tineri Ialoveni în termen de 5 zile calendaristice de la data înregistrării contestaţiei.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki