5. Managementul proiectelor

5.1. Procedura de contractare
Un acord de colaborare standard va include propunerea de proiect finală aprobată, bugetul aprobat, lista de rezultate şi calendarul efectuării procurărilor. După semnare, acordul de colaborare devine obligatoriu din punct de vedere juridic între Fondul pentru Tineri Ialoveni şi grupul de iniţiativă al tinerilor a cărui proiect a fost selectat pentru finanţare (beneficiar).
Prin semnarea acordului de colaborare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi finanţarea şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primeşte finanţare.
În cazul în care proiectul a fost finanţat, solicitantul este invitat să semneze acordul de colaborare în două exemplare în original, în limba română.
Odată ce acordul de colaborare este semnat, acesta nu poate fi modificat fără aprobarea prealabilă în scris din partea Fondului pentru Tineri Ialoveni.

5.2. Procedura de decontare
Responsabil de efectuarea cheltuielilor prevăzute în acordul de colaborare cu beneficiarul finanţării este Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Beneficiarul finanţării (membrii grupului de iniţiativă) pot identifica singuri sau cu ajutorul reprezentantului Fondului pentru Tineri Ialoveni furnizorii de bunuri materiale şi prestatorii de servicii prevăzute în limita bugetul aprobat al proiectului. Decontările pentru bunuri materiale şi servicii se efectuează de către Fondul pentru Tineri, după care acestea sunt livrate în termeni rezonabili beneficiarului finanţării.

5.3. Realizarea proiectului
Pe parcursul realizării proiectului, beneficiarul este obligat să informeze Fondul pentru Tineri (prin telefon sau e-mail) despre toate evenimentele importante, care pot influenţa pozitiv sau negativ realizarea proiectului.
Orice modificări intervenite în derularea unui proiect în raport cu planul de activităţi aprobat, trebuie să fie explicate, argumentate şi coordonate cu Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Toate publicaţiile (broşuri, ghiduri, pliante, postere, articole în presă) trebuie în mod obligatoriu să fie consultate cu membrii Fondului pentru Tineri înainte de a fi printate sau difuzate.

5.4. Cerinţe de raportare
Grupurile de iniţiativă ale tinerilor beneficiare ale Programului de Granturi Mici pentru Tineri vor trebui să prezinte, în termen de 10 zile calendaristice de la data încheierii proiectului, raportul narativ (oferă informaţii despre realizarea proiectului) şi raportul financiar (oferă informaţii despre cheltuielile întreprinse în cadrul proiectului). Împreună cu rapoartele se va prezenta: cîte un exemplar al tuturor materialelor promoţionale realizate pe parcursul desfăşurării proiectului; copii ale articolelor din presă referitoare la proiect; liste ale participanţilor la acţiuni cu datele lor de contact; înregistrări video şi audio; fotografii care să ateste desfăşurarea acţiunilor descrise în proiect. Liderul, după caz, mentorul grupului de iniţiativă al tinerilor, este responsabil direct de raportare pentru proiect.
Acordul de colaborare include cerinţele de raportare pentru fiecare proiect. Toate rapoartele trebuie să fie prezentate în limba română. Grupurile de iniţiativă ale tinerilor care câştigă finanţarea proiectelor, vor primi modele ale rapoartelor şi instrucţiuni complete despre procesul de raportare.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki