O nouă generație de tineri cu inițiativă crește în localitățile raionului Ialoveni

IMG_3113În contextul gamei de manifestări consacrate jubileului de 40 ani ai raionului Ialoveni, la 11 aprilie 2017, sala mare de şedinţe, Consiliul Raional Ialoveni, s-a desfăşurat Festivitatea de lansare a rundei a XIV-a de Granturi Mici pentru Tineri a Fondului pentru Tineri Ialoveni, cu semnarea acordurilor de colaborare şi înmînarea certificatelor de grant pentru implementarea celor 17 proiecte din 14 localităţi ale raionului. La eveniment ne-au onorat cu prezenţa sa, actorii pentru dezvoltarea politicilor de tineret, personalităţi care au desfăşurat un dialog constructiv cu tinerii ingenioşi, activi şi inteligenţi.

În deschiderea festivităţii, domnul Anatolie DIMITRIU, Preşedintele Raionului Ialoveni, a exprimat un mesaj de felicitare pentru tinerii curajoşi şi mentorii acestora, care se implică în dezvoltarea comunităţii şi implementează proiecte pentru a atrage resurse în localitate. De asemenea, a menţionat că, investește în tinerii sunt agenţi ai schimbării sociale pozitive, şi va oferi suportul necesar ca rundele de granturi să răspundă receptiv şi adecvat la necesităţile şi provocările tinerilor, identificate în sondajul privind situaţia tinerilor, efectuat de Consiliul Raional de Tineret în perioada ianuarie – martie 2017, dar şi pentru a traduce în viaţă soluţiile propuse în cadrul Forumului Raional de Tineret din 25 – 26 martie 2017. Domnul Preşedinte a invitat tinerii să participe la Festivitatea consacrată jubileului de 40 ani ai raionului Ialoveni, care se va desfăşura la 30 aprilie 2017, orele 12:00 – 22:00, Piaţa Unirii, or. Ialoveni.

Cu persuasiune, doamna Galina NIŢA, Şef, Direcţia Generală Educaţie Ialoveni, a apreciat efortul elevilor dotaţi şi al cadrelor didactice în scrierea şi implementarea proiectelor, şi organizarea acţiunilor de voluntariat. Doamna director a enumerat pilonii pe care construim viitorul european al ţării pe care ni-l dorim: activismul tinerilor, voluntariatul, viaţa asociativă, educaţia civică, oportunităţi economice, participarea la viaţa comunităţii, incluziunea socio-profesională şi susţinerea instituţiilor statului pentru tineri în realizarea ideilor ingenioase. De asemenea, a informat tinerii că instituţiile de învăţămînt organizează o suită de manifestări cu genericul: ,,Ialoveni – 40 ani. Istorie. Cultură. Tradiţie”.

Moderatorul festivităţii, domnul Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret a menţionat că, în scopul stimulării activismului civic al tinerilor, promovării voluntariatului, Programul ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” este implementat din anul 2010 de A. O. ,,Eco – Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, Fundaţia Est – Europeană din Moldova, Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, cu desfăşurarea a 13 runde de granturi mici pentru tineri, cu realizarea a 193, proiecte în 23 localităţi ale raionului – indicatori ce relevă potenţialul uman, valoric şi creator al tinerilor. Evidenţiem că, în a treisprezecea rundă, în perioada 15 – 31 martie 2017, s-au depus spre finanţare 22 de proiecte ale celor 22 de grupuri de iniţiativă şi consilii locale de tineret din 17 localităţi ale raionului, care au solicitat un suport financiar de 109, 5 mii lei, dar, urmare interviului cu aplicanţii din 04 – 05 aprilie 2017, au obţinut suport 17 de proiecte din 14 localităţi, cu un buget total de 70 000 lei – contribuţia financiară a Consiliului Raional Ialoveni – actor determinat cu funcţia de a contribui la formarea bugetului Fondului pentru Tineri.

Pentru ca granturile oferite să demonstreze parteneriatul şi co-managementul consolidat al actorilor comunitari, oficialii prezenţi au înmînat acordurile de colaborare şi certificatele de grant celor 17 de grupuri de iniţiativă ale tinerilor şi consilii locale de tineret, iar domnul Sergiu GURĂU, Preşedintele A. O. ,,Eco – Răzeni” a informat echipele în cadrul unui atelier de instruire despre procedurile de implementare a proiectelor, regulile de promovare a acţiunilor desfăşurate, managementul financiar, întocmirea raportului financiar şi narativ, organizarea activităţilor din proiecte şi respectarea Calendarului Rundei a XIV – a, a Programului de Granturi Mici al Fondul pentru Tineri Ialoveni – o rundă destinată consolidării Reţelei Consiliilor Locale de Tineret din Raionul Ialoveni:
1. Implementarea şi monitorizarea proiectelor (12 aprilie – 20 iunie 2017);
2. Şedinţa Clubului Tinerilor Lideri Comunitari pentru analiza, coordonarea şi raportarea intermediară a activităţilor realizate şi problemelor apărute (10 mai 2017);
3. Raportarea narativă şi financiară (30 iunie 2017);
4. Gala Bunelor Practici, cu genericul: ,,Instrumente de participare a tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunităţii” (01 iulie 2017).

Astfel, încît, proiectele care se vor realiza, să corespundă criteriilor:
– Inovaţie (o nouă abordare a activităţilor de tineret);
– Continuitate;
– Impact asupra comunităţii, tinerilor;
– Durabilitate;
– Replicabilitate (practica poate fi implementată în alte localităţi);
– Eficienţă;
– Utilizarea raţională a resurselor (raportul cost-eficienţă);
– Participare (implicarea cetăţenilor, ONG-urilor, mass-media, în procesul de promovare a acţiunilor de tineret).

Vă prezentăm finaliştii Rundei a XIV – a, Programul de Granturi Mici, Fondul pentru Tineri Ialoveni:
1. Consiliul Local al Tinerilor Gangura, lider – Iulian Gopleac, mentor – Afanasii Mitev, proiectul ,,Fii pe val”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 6 000 lei, pentru a organiza un concert pentru copii şi tineret, cu activităţi sportive şi discotecă în aer liber.
2. Grupul de iniţiativă ,,Gangura Winners”, Gangura, lider – Cristina Gopleac, mentor – Petru Ţîrcu, proiectul ,,Spartachiada comunei Gangura”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 3 500 lei, pentru a organiza spartachiada comunei Gangura la probele: fotbal, handbal, volei, baschet.
3. Consiliul Local al Tinerilor Nimoreni, lider – Alexandra Gheorghiţă, mentor – Natalia Eremia, proiectul ,,Carnavalul copiilor”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 3 000 lei, pentru a organiza carnavalul copiilor la 1 iunie cu starturi vesele şi promovarea unui mod sănătos de viaţă.
4. Consiliul Local al Tinerilor Ţipala, lider – Valeria Castraveţ, proiectul ,,Sit down”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 4 000 lei, pentru asamblarea a 4 urne şi instalarea a 8 bănci în parcul din centrul satului.
5. Consiliul Local al Tinerilor Moleşti, lider – Mihaela Bălănuţa, proiectul ,,Educate ! Inspire ! Change !”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 3 000 lei, pentru organizarea cursurilor de oratorie, organizarea jocului de a căuta comorile ,,City Quest”, Concursul de inteligenţă ,,Erudit Cafe”, filmul motivaţional şi concursul TVC.
6. Consiliul Elevilor L. T. ,,Ion Suruceanu”, Suruceni, lider – Laura Şoimu, mentor – Zinaida Gulica, proiectul ,,Să ne cunoaştem ţara”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 4 500 lei, pentru organizarea vizitei elevilor social-vulnerabili la Teatrul ,,Luceafărul”, la ,,Orheiul Vechi”, la ,,Grădina Botanică” şi la Grădina Zoologică”.
7. Grupul de iniţiativă ,,Tendinţa viitorului”, Văratic, lider – Stas Paladii, proiectul ,,Consiliul Local al Tinerilor Văratic – un pas mic pentru tineri, un salt uriaş pentru viitor”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 4 000 lei, pentru organizarea campaniei electorale, alegerilor locale şi constituirea Consiliului Local al Tinerilor Văratic.
8. Consiliul Local al Tinerilor Bardar, lider – Ştefan Luchiţa, proiectul ,,Green Power ! Green Change !”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 5 000 lei, pentru informarea populaţiei despre protecţia mediului, salubrizarea anumitor terenuri din localitate şi premierea celor mai harnici tineri voluntari şi gospodari ai satului.
9. Consiliul Local al Tinerilor Hansca, lider – Adriana Muntean, proiectul ,,Reamenajarea staţiilor din satul Hansca”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 4 500 lei, pentru curăţirea străzii principale şi a staţiilor din localitate, amenajarea staţiilor cu urne şi panouri informative, şi pictarea imaginilor.
10. Consiliul Local al Tinerilor Puhoi, lider – Nicoleta Modval, mentor – Tatiana Soltan, proiectul ,,Dezbateri Puhoi”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 3 000 lei, pentru a organiza ateliere de recrutare şi instruire a tinerilor despre metodele şi regulile de desfăşurare a dezbaterilor, de asemenea organizarea dezbaterilor între tineri şi părinţi pe anumite subiecte de interes comunitar.
11. Consiliul Local al Tinerilor Malcoci, lider – Valeria Cotun, mentor – Tatiana Puiu, proiectul ,,Amenajarea curţii Oficiului Poştal”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 4 000 lei, pentru a face acţiuni de salubrizare a localităţii, de a instala 5 urne şi 2 bănci în scuarul Oficiului Poştal.
12. Consiliul Local al Tinerilor Horeşti, lider – Mădălina Movileanu, mentor – Ecaterina Guja, proiectul ,,Informarea este cheia puterii !”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 4 000 lei, pentru a instala un panou informativ la Casa de Cultură Horeşti pentru a informa populaţia, dar şi instalarea unei boxe de idei pentru a consulta populaţia, inclusiv tinerii din localitate.
13. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Alexandra Beregoi, mentor – Eugeniu Gurău, proiectul ,,Eco-Decor – acasă-i cel mai bine”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 5 000 lei, pentru organizarea acţiunilor de informare despre protecţia mediului, de a amenaja şi picta staţiile din localitate şi a de instala panouri informative.
14. Consiliul Local al Tinerilor Ruseştii Noi, lider – Andrei Cebotaru, mentor – Pavel Manolache, proiectul ,,Un mediu curat şi sănătos pentru un viitor frumos !”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 5 000 lei, pentru organizarea acţiunilor de informare despre protecţia mediului şi salubrizarea ,,Parcului Tineretului”, cu sădirea pomilor şi florilor, instalarea a 3 urne, repararea a 6 felinare şi vopsirea urnelor, băncilor.
15. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Elena Rău, mentor – Eugeniu Gurău, proiectul ,,Ora Eco”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 3 500 lei, pentru organizarea acţiunilor de informare despre protecţia mediului, organizarea zilei salubrizării în localitate, instalarea a 40 urne pe stada centrală din localitate.
16. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Diana Creţu, mentor – Eugeniu Gurău, proiectul ,,Răzeni şi Mogoşeşti – împreună pentru promovarea activităţilor culturale şi de tineret”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 5 000 lei, pentru a organiza transport şi recuzita necesară pentru ca ansamblul de tineret din Răzeni să desfăşoare un program de concert în comuna Mogoşeşti, jud. Iaşi, România.
17. Consiliul Local al Tinerilor Văsieni, lider – Natalia Darii, proiectul ,,Din online în offline !”, au obţinut un suport financiar, valoarea căruia constituie 3 000 lei, pentru a organiza acţiuni de informare despre securitatea pe internet, dar şi concursuri de esee şi desene despre internetul în viziunea copiilor şi tinerilor, premierea laureaţilor şi jocul de inteligenţă ,,Insula comorilor”.

Tinerilor activi le dorim mult succes şi cordiale felicitări cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti!

Articol realizat de:
Victor Pletosu
Specialist politici de tineret
Consiliul raional Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki