Ședința Clubului tinerilor lideri comunitari din raionul Ialoveni

IMG_3880În contextul gamei de manifestări prilejuite jubileului de 40 ani ai raionului Ialoveni, astăzi, 10 mai 2017, sala mare de şedinţe, Consiliul Raional Ialoveni, s-a defăşurat şedinţa Clubului Tinerilor Lideri Comunitari – un atelier de raportare intermediară, analiză şi monitorizare a implementării celor 17 proiecte din 15 localităţi ale raionului, în cadrul Rundei a XIV – a de Granturi Mici a Fondului pentru Tineri Ialoveni, cu suportul financiar al Consiliului Raional Ialoveni, al A. O. ,,Eco-Răzeni” şi al Fundaţiei Est-Europene din Moldova.

Lucrările atelierului au fost moderate de domnul Victor Pletosu, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, Consiliul Raional Ialoveni, şi de domnul Sergiu GURĂU, preşedinte, A. O. ,,Eco-Răzeni”, care prin exerciţii practice de cunoaştere şi de consolidare a lucrului în echipă au atins scopul atelierului: cultivarea deprinderilor, capacităţilor, cunoştinţelor şi abilităţilor de comunicare şi de a administra un buget.

Au participat cu prezentări de proiecte reuşite, bune practici şi istorii de succes, grupurile de iniţiativă civică cu mentorii lor şi consiliile locale de tineret. Comunicările tinerilor au fost structurate conform unor puncte de reper concrete: imagini video / foto despre acţiunile proiectelor, relevarea rezultatelor şi impactul activităţilor, numărul de beneficiari și categoriile acestora, bugetul proiectului şi alte resurse atrase, partenerii și rolul actorilor în proiect, implicarea tinerilor, lecţiile învăţate, problemele întîlnite şi soluțiile identificate, dar şi continuitatea activităţilor proiectului.

1. Consiliul Local al Tinerilor Gangura, lider – Iulian Gopleac, mentor – Afanasii Mitev, implementează proiectul ,,Fii pe val”, şi a desfăşurat 3 şedinţe de lucru pentru a organiza un concert pentru copii şi tineret, cu activităţi sportive şi discotecă în aer liber.

2. Grupul de iniţiativă ,,Gangura Winners”, Gangura, lider – Cristina Gopleac, mentor – Petru Ţîrcu, implementează proiectul ,,Spartachiada comunei Gangura”, în cadrul căruia a desfăşurat şedinţele de lucru pentru a organiza spartachiada comunei Gangura la probele: fotbal, handbal, volei, baschet.

3. Consiliul Local al Tinerilor Nimoreni, lider – Alexandra Gheorghiţă, mentor – Natalia Eremia, implementează proiectul ,,Carnavalul copiilor”, în parteneriat cu Primăria Nimoreni şi Gimnaziul ,,Mitropolit Gurie Grosu”. Au desfăşurat acţiuni de promovare a sărbătorii ,,Carnavalul copiilor”, care va avea loc la 1 iunie 2017, pe terenul de sport al satului şi va cuprinde: concursul tinerelor talente, fotbal, volei, concurs de desene, origami, film în aer liber, campania de informare privind drepturile copilului prin distribuirea pliantelor şi a diferitor materiale ilustrative, precum şi starturi vesele pentru promovarea unui mod sănătos de viaţă.

IMG_38894. Consiliul Local al Tinerilor Ţipala, care cuprinde 11 tineri consilieri activi, în frunte cu liderul Valeria Castraveţ, implementează proiectul ,,Sit down”, în parteneriat cu Primăria Ţipala. La moment, se ocupă de reamenajarea spaţiului din centrul localităţii şi de procurarea materialelor necesare pentru asamblarea a 4 urne şi instalarea a 8 bănci în parcul din centrul localităţii, de care va beneficia cei 4 000 de locuitori. Totodată, se desfăşoară campania de informare a comunităţii despre managementul deşeurilor prin prezentarea de film în aer liber.

5. Consiliul Local al Tinerilor Moleşti, lider – Mihaela Bălănuţa, implementează proiectul ,,Educate ! Inspire ! Change !” în parteneriat cu Primăria Moleşti. Au desfăşurat campania de informare a comunităţii despre proiect pe reţelele de socializare, au efectuat procurările necesare şi au organizat cursurile de oratorie şi comunicare eficientă în faţa publicului. La 12 mai 2017 vor organiza ,,Educate Yourselef”, la 13 mai – jocul de a căuta comorile ,,City Quest” şi la 18 mai – ,,Movie time”.

6. Consiliul Elevilor din L. T. ,,Ion Suruceanu”, Suruceni, lider – Laura Şoimu, mentor – Zinaida Gulica, implementează proiectul ,,Să ne cunoaştem ţara” în parteneriat cu administraţia liceului şi Primăria Suruceni. Au reuşit să sensibilizeze comunitatea şi să implice părinţii în viaţa liceului, desfăşurând o campanie de informare la careurile şcolare şi la adunarea generală a părinţilor, prin distribuirea pliantelor şi a diferitor materiale ilustrative, dar şi prin afişarea pe panurile informative. Au organizat o excursie la Teatrul ,,Luceafărul” din Chişinău pentru 20 elevi ai claselor primare din familiile social-vulnerabile. Vor mai organiza un târg de caritate la 12 mai 2017, o excursie la Complexul ,,Orheiul Vechi”, la 20 mai, pentru 15 elevi cu posibilităţi reduse ai claselor gimnaziale, şi la 26 mai – o excursie pentru 20 elevi ai claselor primare din familiile social-vulnerabile la ,,Grădina Botanică” şi la ,,Grădina Zoologică”.

7. Grupul de iniţiativă ,,Tendinţa viitorului”, Văratic, lider – Stas Paladii, implementează proiectul ,,Consiliul Local al Tinerilor Văratic – un pas mic pentru tineri, un salt uriaş pentru viitor” în parteneriat cu Primăria Văratic. Au desfăşurat 6 şedinţe de lucru, adunarea generală a tinerilor din localitate, campania de informare a comunităţii despre alegeri pentru crearea consiliului local de tineret, înregistrarea candidaţilor, campania electorală, film în aer liber, campania de colectare de fonduri şi ajutorarea unei familii social-vulnerabile, salubrizarea cimitirului şi festivitatea consacrată Zilei de 9 mai. La 13 mai 2017 vor organiza alegerile pentru constituirea Consiliului Local al Tinerilor Văratic şi la 1 iunie – Ziua Copiilor.

8. Consiliul Local al Tinerilor Bardar, lider – Ştefan Luchiţa, implementează proiectul ,,Green Power ! Green Change !” în parteneriat cu Primăria Bardar. Au desfăşurat campania de informare a comunităţii despre proiect şi despre protecţia mediului prin televiziunea locală şi reţelele de socializare. Au identificat şi au salubrizat terenurile de pe râul Botna şi Pădurea Zânei, colectând peste 80 de saci cu deşeuri. Au dat stat Concursului ,,Cea mai curată şi mai amenajată stradă”, iar la 22 mai 2017, de Hramul localităţii, laureaţii – cei mai harnici tineri voluntari şi gospodari ai satului, vor primi plăcuţe cu denumirea străzii respective. Beneficiarii proiectului sunt 2 000 locuitori.

9. Consiliul Local al Tinerilor Hansca, lider – Adriana Muntean, implementează proiectul ,,Reamenajarea staţiilor din satul Hansca”, în parteneriat cu Primăria Hansca. Au desfăşurat campania de informare a comunităţii despre proiect, au procurat materialele necesare şi la 11 mai 2015 vor picta imagini pe pereţii celor 2 staţii; la 25 mai vor organiza o acţiune de salubrizare a străzii principale şi a staţiilor din localitate; iar în perioada 25 – 30 mai vor instala o urnă şi un panou informativ. Beneficiarii proiectului sunt cei 1 150 locuitori ai satului.

10. Consiliul Local al Tinerilor Puhoi, lider – Nicoleta Modval, mentor – Tatiana Soltan, implementează proiectul ,,Dezbateri Puhoi” în parteneriat cu administraţia L. T. Puhoi. Au desfăşurat o campanie de informare despre proiect şi un concurs de recrutare, unde au participat 53 de tineri. La 11 mai 2017 vor desfăşura interviu cu aplicanţii pentru a selecta 15 membri ai clubului; la 15 mai va avea loc instruirea tinerilor despre metodele şi regulile de desfăşurare a dezbaterilor, şi în perioada 19 – 23 mai se vor desfăşura dezbaterile între tineri şi părinţi pe anumite subiecte de interes comunitar. Beneficiarii proiectului sunt 600 de locuitori.

11. Consiliul Local al Tinerilor Malcoci, care cuprinde 11 tineri consilieri activi, în frunte cu liderul Valeria Cotun şi mentorul Tatiana Puiu, implementează proiectul ,,Amenajarea curţii Oficiului Poştal”, în parteneriat cu Primăria Malcoci şi Gimnaziul Malcoci. Au pregătit terenul şi au procurat materialele necesare pentru renovarea bordurii. La 12 mai 2017 vor planta flori în scuarul Căminului Cultural Malcoci, iar la 13 mai vor desfăşura acţiuni de salubrizare a parcului şi vor instala 5 urne şi 2 bănci în scuarul Oficiului Poştal. Beneficiarii proiectului sunt cei 2 501 locuitori ai satului.

12. Consiliul Local al Tinerilor Horeşti cuprinde 15 tineri consilieri activi, în frunte cu liderul Mădălina Movileanu şi mentorul Ecaterina Guja, care implementează proiectul ,,Informarea este cheia puterii !” în parteneriat cu Primăria Horeşti. Au desfăşurat un sondaj on-line în rîndul locuitorilor pentru a-i consulta despre instalarea unui panou informativ la Casa de Cultură Horeşti şi a unei boxe de idei. După propunerile parvenite, la 22 iunie 2017, vor instala panoul informativ şi boxa de idei – instrument de a consulta populaţia, inclusiv tinerii din localitate despre activitatea administraţiei publice locale. Vor elabora şi distribui pliante cu proiectele consiliului local de tineret. Beneficiarii proiectului sunt cei 4 500 locuitori ai satului.

13. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni are în componenţa sa 11 tineri consilieri activi, în frunte cu liderul Alexandra Beregoi şi mentorul Eugeniu Gurău, care implementează proiectul ,,Eco-Decor – acasă-i cel mai bine”, în parteneriat cu Primăria Răzeni. Au desfăşurat campania de informare a comunităţii despre proiect şi despre protecţia mediului, au procurat materialele necesare, au curăţit şi amenajat o staţie care va fi pictată în perioada 09 – 14 mai 2017, precum şi indicatorul cu denumirea localităţii, iar la 03 iunie vor fi instalate panourile informative.

14. Consiliul Local al Tinerilor Ruseştii Noi are în componenţa sa 19 tineri consilieri activi, în frunte cu liderul Andrei Cebotaru şi mentorul Pavel Manolache, care implementează proiectul ,,Un mediu curat şi sănătos pentru un viitor frumos !” în parteneriat cu Primăria Ruseştii Noi. Au desfăşurat o campanie de sensibilizare a comunităţii despre importanţa îngrijirii spaţiilor verzi, pe reţelele de socializare. La moment, are loc amenajarea şi salubrizarea ,,Parcului Tineretului” din localitate cu sădirea pomilor şi florilor, renovarea a 4 bănci, vopsirea a 16 bănci şi 8 felinare, instalarea unei urne şi văruirea a 100 copaci.

15. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Elena Rău, mentor – Eugeniu Gurău, implementează proiectul ,,Ora Eco”, în parteneriat cu Primăria Răzeni. Au desfăşurat sedinţe de lucru şi au planificat ca la 14 mai 2017 să organizeze grupuri de voluntari, iar la 17 mai să desfăşoare campania de informare a comunităţii despre protecţia mediului prin distribuirea pliantelor. La 04 iunie va avea loc ziua salubrizării în localitate, cu instalarea a 40 urne pe stada centrală şi Festivalul ,,Ora Eco”, cu premierea celor mai activi voluntari.

16. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Diana Creţu, mentor – Eugeniu Gurău, implementează proiectul ,,Răzeni şi Mogoşeşti – împreună pentru promovarea activităţilor culturale şi de tineret”, în parteneriat cu Primăria Răzeni. Au desfăşurat şedinţe de lucru pentru asigurarea transportului şi recuzita necesară pentru ca Studioul artistic ,,Mlădiţa” şi Ansamblul etnofolcloric ,,Răzeşii” să prezinte un program de concert în comuna Mogoşeşti, jud. Iaşi, România, la 20 – 21 mai 2017, unde vor mai avea loc şi vizite de studiu şi schimb de experienţe în domeniul politicilor culturale şi de tineret.

17. Consiliul Local al Tinerilor Văsieni cuprinde în componeneţa sa 8 tineri consilieri activi, în frunte cu liderul Natalia Darii, implementează proiectul ,,Din online în offline !”, în parteneriat cu Primăria Văsieni. Au procurat materialele necesare şi au desfăşurat ateliere de discuţii cu 200 elevi din L. T. ,,Dimitrie Cantemir”. La moment demarează acţiunile de informare despre securitatea pe internet, dar şi concursurile de esee şi desene despre internetul în ochii tinerilor. Urmează o masă rotundă cu premierea laureaţilor, jocul de inteligenţă ,,Insula comorilor”, film cu prietenii la Casa de Cultură şi pictarea unei staţii cu tema ,,Generaţia moji” la 17 mai 2017.

Tinerilor activi le dorim mult succes în realizarea proiectelor şi atingerea obiectivelor, care vor fi prezentate în cadrul Galei Bunelor Practici cu genericul: ,,Instrumente de participare a tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunităţii”, care se va desfăşura 01 iulie 2017!

Articol realizat de:
Victor Pletosu
Specialist principal politici de tineret
Consiliul raional Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki