Atelier de instruire pentru tineri în domeniul managementului financiar

În contextul Proiectului major ,,Costești – Capitala Tineretului 2019”, la 31 martie 2019, în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional Ialoveni, s-a desfăşurat Atelierul de instruire ,,Managementul financiar”, cu participarea a peste douăzeci de tineri activi din localitățile: Răzeni, Costeşti, Sociteni, Hansca, Ruseştii Noi, Ialoveni, Pojăreni și Mileștii Mici.

Moderatoarea atelierului – doamna expert Angela GLADEI, directorul Companiei ,,Business Development Capital” (BDC) – a reuşit să familiarizeze participanții cu structura bilanțului contabil format din clasele (conturile) active și pasive egale și corelate, în mod logic, între ele.

Bilanțul este cartea de vizită a întreprinderii, deoarece relevă indicatorii de performanță și cît de capitalizat este antreprenorul – informație folosită pe larg de către băncile comerciale și organele fiscale. Bilanțul reflectă expresia valorică la un moment dat și este echilibrul dintre bunurile economice (averea, patrimoniul) și sursele de finanțare / formare a acestora, și se întocmește la finele anului de gestiune.

Tipurile de active: fixe (mai puțin lichide și greu transformate în bani, procurate pentru procesul de producere: încăpere, utilajul nesesar, mijloc de transport), mobile (lichide, cu mișcare permanentă, pe termen scurt, care pot fi ușor transformate în bani: stocuri, inventar), corporale și intangibile (licență, brevete, autorizație, softul). Activele investiționale sunt banii cu care o întreprindere cumpără o cotă parte de acțiuni de la altă întreprindere. Activele circulante sunt materia primă pentru producere, cum ar fi benzina, motorina, energia electrică. Activele curente sunt stocurile, creanțele, investiții pe termen scurt, casa și conturile la bănci.

În evidența contabilă pot fi efectuate modificările: activ – activ, pasiv – pasiv, activ – pasiv și pasiv – activ. Creanțele sunt banii datorați de către un client pentru produsele și serviciile furnizate în credit. Un antreprenor poate cere reevaluarea activelor în scopul majorării capitalului și a activelor, pentru îmbunătățirea situației financiare. Fluxurile de numerar relevă încasările și ieșirile pe fiecare lună, dar un flux numerar negativ afectează buna funcționare a întreprinderii. Incapacitatea de plată duce la riscul de insolvență.

Pasivele sunt alcătuite din capitalul propriu și datoriile pe termen scurt și lung. Capitalul propriu este resursa ponderată la risc. Cu cît riscul este mai mare, cu atît este necesar de majorat capitalul. Dacă împrumuturile sunt mai mari decît capitalul de cîteva ori, atunci se conturează un anumit risc. Deși fiecare business are riscurile lui, fiecare industrie are ciclul ei de producere care demonstrează capacitatea de a investi bani în producere și de obținere a profitului. Raportul profit – pierdere reflectă situația financiară, veniturile și cheltuielile, iar probabilitatea de-a avea profit este și probabilitatea de-a avea pierdere. În scopul prevenirii pierderilor se formează rezervele, care sunt pernuța de securitate, și care trebuie prevăzute în politica contabilă a anului de gestiune.

Astfel, invităm tinerii activi, înzestrați cu spirit de întreprinzător să participe la următoarele ateliere de instruire în domeniul managementului finanaciar, care se vor desfășura vineri, 05 aprilie 2019, orele 15:00 – 19:00, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni, precum și sîmbătă, 06 aprilie 2019, orele 10:00 – 16:00, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni,

Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni este administrat de Asociația Obștească “Eco-Răzeni”, în parteneriat cu Consiliul raional Ialoveni, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est-Europene, în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socio-economică a țării”. Opiniile exprimate aici aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene, Consiliului raional Ialoveni, Fundației Est-Europene sau al Suediei.

Articol realizat de:
Victor PLETOSU,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki