Atelier de instruire ,,Alegerile pentru tineret – exercițiu al democrației participative”, partea a II-a

În scopul promovării tradiției de implicare a tinerilor în mecanismele democrației participative, în spiritul continuității, în perioada 15 – 16 mai 2021, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni, și-a desfășurat lucrările cel de-al doilea atelier de instruire ,,Alegerile pentru tineret – exercițiu al democrației participative”, organizat de către A.O. ,,Eco-Răzeni” și administrația raionului Ialoveni pentru tinerii activi care au dorința de a implementa proiecte privind organizarea alegerilor pentru tineret, conform etapelor de creare ale unui consiliu local al tinerilor.

La instruire au participat activ circa 40 de tineri (băieți și fete) din 12 localități ale raionului: Ialoveni, Costești, Puhoi, Suruceni, Ulmu, Văsieni, Ruseștii Noi, Molești, Țipala, Sociteni, Hansca și Horodca. Tinerii, asociați în grupuri de inițiativă civică, au dorința de a accesa resurse financiare în cadrul rundei a XXII-a de granturi mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, pentru implementarea proiectelor de organizare și desfășurare a alegerilor de tineret și constituirea consiliului local al tinerilor, în parteneriat și cu susținerea autorităților administrației publice locale de nivelul I.

Prin jocuri energizante și interactive, postere şi activităţi de educaţie non-formală, participanții au definit conceptul de educație civică, participare sănătoasă la viața publică și atitudine proactivă; au conturat profilul tinerilor din localitățile lor și au formulat mesaje prin care îi mobilează să se implice, mai activ, în procesele democrației participative, precum sunt alegerile, dreptul la vot, programul electoral și campania electorală. Chintesența acestor exerciții constă în conștientizarea rolului important al tinerilor în dezvoltarea comunitară și sporirea participării tinerilor la alegeri, precum și de a pregăti tinerii pentru implicarea lor în procesul decizional la nivel local.

Participanții au conștientizat că un consiliu local al tinerilor reprezintă grupurile distincte: tineretul studios; tineri talentați, pasionați de artă, sport și jocuri intelectuale; tineri cu spirit de întreprinzător; tinerii care se ocupă cu agricultura și protecția mediului; tineri implicați în programe, proiecte comunitare și activități de voluntariat. Dar, este foarte important ca să includem și tinerii cu necesități speciale, cât și pe cei din categoriile defavorizate.

Tinerii au fost familiarizați despre rolul unui consiliu local al tinerilor. E o structură aleasă de tineri, pentru reprezentarea și consultarea tinerilor, pe principiile participării voluntare în procesul de luare a deciziilor, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale. Conform art. 2 al Legii cu privire la tineret nr. 215 din 29. 07. 2016, consiliul local al tinerilor este o structură de reprezentare şi de împuternicire a tinerilor , căreia i se poate atribui statutul de organizaţie necomercială şi a cărei misiune este asigurarea participării tinerilor la dezvoltarea comunitară, în special în procesul decizional.

Articolul 3 al legii nominalizate ne sugerează că realizarea politicii de tineret este fundamentată pe principiile: egalitate – asigurarea echităţii şi diversităţii tinerilor fără nici o discriminare; informare – instituţiile de lucru cu tinerii şi organizaţiile de tineret asigură informarea tinerilor cu privire la provocările, oportunităţile şi drepturile acestora; participare – implicarea activă a tinerilor în procesul de luare a deciziilor prin consultările publice şi realizarea de activităţi care se produc în societate; paritate – proces de luare a deciziilor de comun acord între autorităţile publice şi tineri prin distribuirea egală a responsabilităţilor în bază de încredere şi de respect reciproc.

Potrivit articolului 6 al Legii cu privire la tineret, Statul asigură participarea tinerilor la procesul decizional prin: susținerea creării structurilor de participare a tinerilor la nivel național și local, și finanțarea acestora în limita bugetelor disponibile; implicarea tinerilor în procesul de elaborare, luare și implementare a deciziilor; susținerea financiară a inițiativelor tinerilor prin programe de granturi, desfășurate la nivel central și local; susținerea financiară a activităților de educație non-formală și informală; susținerea inițiativelor și proiectelor de educație civică pentru tineret”; dezvoltarea programelor de participare la procesele democratice prin asumarea responsabilității civice de către tineri și exercitarea drepturilor cetățenești.

În conformitate cu prevederile articolului 12 al Legii cu privire la tineret, autoritățile administrației publice locale promovează în teritoriu politicile de tineret și coordonează implementarea lor, și au următoarele competențe: elaborează și implementează politici de tineret la nivel local; organizează programe de granturi, pentru a susține prin concurs proiectele și inițiativele tinerilor din comunitate; stimulează participarea tinerilor la procesul decizional local; asigură informarea tinerilor despre activitățile pe care le desfășoară și care au efect asupra acestora. Administrația publică locală dezvoltă instrumente care formează abilități pentru participare a tinerilor; informează tinerii; încurajează tinerii să participe la activități de voluntariat; acordă sprijin, inclusiv financiar proiectelor și inițiativelor tinerilor la nivel local.

Conform punctului 3 al Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova nr. T/303 din 31 octombrie 2016, cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea consiliului local al tinerilor, ,,Se recomandă autorităților administrației publice locale să recunoască consiliile locale ale tinerilor care sunt constituite și funcționează în baza Regulamentului-cadru”. Prin urmare, pentru a-și exercita competențele prevăzute în Legea cu privire la tineret, administrația raionului poate să acorde suportul necesar realizării inițiativelor și proiectelor consiliilor locale ale tinerilor care sunt create corect și transparent, prin alegeri organizate conform prevederilor Regulamentului-cadru, și recunoscute de autoritățile administrației publice locale de nivelul I.

Prin urmare, participanții la atelier au analizat și au discutat despre etapele de creare ale unui consiliu local al tinerilor, ce sunt descrise în capitolului II al Regulamentului – cadru privind organizarea și funcționarea consiliului local al tinerilor.

1. Adunarea generală a tinerilor – forul reprezentativ al tinerilor din comunitate. În condițiile actuale, poate avea loc off-line în spațiu liber și on-line. Adunarea generală poate fi organizată de autoritățile administrației publice locale sau de un grup de inițiativă al tinerilor. Anunțul privind organizarea adunării generale se publică pe site-urile oficiale și pe rețelele de socializare cu minim 15 zile înainte, pentru ca să cunoască cât mai mulți tineri. În cadrul adunării generale este aleasă o comisie electorală din 3 – 5 membri doritori și se întocmește un proces-verbal privind crearea acestei comisii. Din componența comisiei electorale pot face parte: reprezentantul APL I, reprezentantul societății civile, precum și tinerii fără apartenență politică. Comisia electorală are următoarele atribuții: stabilește ziua și locul alegerilor; modalitatea alegerilor off-line în spațiul liber sau on-line; înregistrează candidații și colectează dosarele lor; organizează alegerile; întocmește un raport privind rezultatele alegerilor; desfășoară prima ședință de validare a mandatelor membrilor CLT și de constituire a consiliului local de tineret. Deci, adunarea generală a tinerilor ia decizii importante privind crearea comisiei electorale și crearea consiliului local de tineret prin desfășurarea alegerilor.

2. Depunerea dosarelor candidaților. Se anunță public perioada de depunere a dosarelor pe poșta electronică. Dosarul cuprinde documentele: copia actului de identitate, CV-ul, scrisoare de intenție, programul electoral, lista de susținători. Candidații primesc confirmare de la comisia electorală, că dosarul este înregistrat. Pot candida la funcția de membru al CLT tinerii cu vârste cuprinse între 14 – 35 de ani, ce au viza de reședință/domiciliul în localitate, nu au antecedente penale și nu sunt funcționari publici.

3. Campania electorală. După ce comisia electorală a primit dosarele și a înregistrat candidații, începe campania electorală și comisia organizează dezbateri electorale pentru a facilita discuțiile între candidați, adresându-le întrebări deschise: Câte ore pe săptămână poți oferi activității în CLT ? Ești dispus să activezi într-o echipă ? Ce Vă determină să candidați pentru funcția de membru al CLT ? Ce înseamnă voluntariatul pentru tine ? Cu ce ai putea contribui la buna organizare și funcționare a consiliului local de tineret ? etc.

4. Desfășurarea alegerilor poate avea loc off-line în spațiu liber sau on-line, ce cuprinde mai multe secțiuni. Toți tinerii pentru a vota, se pot înregistra, ca să demonstreze că sunt din localitate. Ordinea candidaților în buletinul de vot este conform tragerii la sorți. Seara sunt anunțate rezultatele numărării voturilor de către membrii comisiei electorale sau sunt publicate pe platforma on-line, și se întocmește un proces-verbal privind rezultatele alegerilor, ce cuprinde lista candidaților, numărul de voturi, cine sunt desemnați membri ai CLT și supleanți. Procesul electoral trebuie să fie cât mai transparent.

5. Ședința de validare a mandatelor membrilor CLT, de constituire a CLT, de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a CLT, elaborat conform prevederilor Regulamentului-cadru. Această ședință este organizată de comisia electorală, care anunță ședința cu minim 15 zile înainte, și se întocmește un proces-verbal de constituire cu anexarea raportului comisiei electorale privind rezultatele alegerilor. Componența membrilor unui CLT este egal cu numărul consilierilor din consiliul sătesc / comunal / orășenesc. Președintele ședinței de constituire este ales tânărul cu cea mai multă experiență. La această ședință trebuie invitați și partenerii de încredere pentru a construi relații de colaborare. Comisia electorală se desființează în ziua constituirii consiliului local de tineret.

Prin urmare, participanții au propus ca alegerile pentru constituirea consiliului local al tinerilor să se desfășoare duminică, 27 iunie 2021, iar la urnele de vot sunt așteptați tinerii cu vârste cuprinse între 14 – 35 de ani.

Atelierul de instruire ,,Alegerile pentru tineret – exercițiu al democrației participative” s-a desfășurat în cadrul proiectului regional ,,Activismul tinerilor – soluția dezvoltării comunitare”, implementat de Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” în parteneriat cu administrația raionului Ialoveni, prin intermediul Programului de granturi ,,Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, cofinanțat de către Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Pentru conformitate,
Victor Pletosu,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki