Al doilea Forum Raional de Tineret Ialoveni

În contextul finalizării procesului de elaborare a Programului de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni pentru anii 2022 – 2026, la 30 iunie 2021, administraţia raionului Ialoveni în parteneriat cu Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, au organizat Forumul Raional de Tineret Ialoveni, Ediția a II-a, în incinta Centrului de Sprijinire a Mediului de Afaceri Transfrontaliere – Training, Expoziţii şi Simpozioane, loc pitoresc în Pădurea Ruseştii Noi.

Acest eveniment s-a remarcat prin implicarea activă a circa 70 de tineri bravi şi ingenioși (femei și bărbați), cu vârste cuprinse între 14 și 35 ani, din 14 localități ale raionului Ialoveni, care activează în diferite domenii ale vieții social-economice și sunt implicați în proiectele și acțiunile de voluntariat desfășurate de asociațiile obștești, consiliile locale de tineret, consiliile elevilor și grupurile de inițiativă civică. Participanții reprezintă tineretul din localitățile: Ialoveni, Costești, Răzeni, Molești, Puhoi, Zîmbreni, Hansca, Ulmu, Cărbuna, Horești, Ruseștii Noi, Văsieni, Țipala și Sociteni.

Pe parcursul lucrărilor forumului, distinsa doamnă Galina TONU, vicepreședintele raionului Ialoveni, a desfășurat un dialog constructiv cu participanții, și a remarcat implicarea activă a tinerilor bravi și cutezători în procesul de planificare a activităților și a rezultatelor programului.

Agenda forumului a cuprins activitatea a 4 ateliere de lucru, unde tinerii împreună cu actorii politicilor de tineret au participat la formularea priorităților și a obiectivelor programului, precum și a planului de acțiuni. Vă prezentăm câteva exemple.

Atelierul Prioritatea I. Sporirea activismului civic al tinerilor, coordonat de domnul Victor Pletosu, specialist principal în domeniul politicilor de tineret:
Obiectivul specific 1: ,,Până la finele anului 2026 sunt desfășurate, anual, câte 2 runde de granturi mici, cu participarea a cel puțin 300 de tineri, reprezentanți ai consiliilor locale de tineret, consiliilor elevilor și ai grupurilor de inițiativă civică din cele 25 de localități ale raionului Ialoveni”.
1.1. Implementarea Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”. Desfășurarea rundelor de granturi mici pentru tineri (primăvara și toamna);
1.2. Atelierele de instruire pentru tineri ,,Managementul proiectelor de dezvoltare comunitară” (la începutul fiecărei runde de granturi)
1.3. Desfășurarea concursului de proiecte ale tinerilor. Selectarea celor mai reușite proiecte;
1.4. Finanţarea și implementarea proiectelor de dezvoltare comunitară ale tinerilor din localităţile raionului;
1.5. Întrunirea Clubului tinerilor lideri ai comunității – raportarea intermediară și finală a implementării proiectelor;
1.6. Gala Bunelor Practici ,,Instrumente de participare a tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunității” (eveniment de totalizare a rundei de granturi de primăvară și de premiere a celor mai active echipe de proiect).
1.7. Festivalul Raional al Tinerilor Activi. Gala Premiilor pentru Tineret şi Activism Civic (eveniment de totalizare a rundei de granturi de toamnă și premierea celor mai active structuri de participare a tinerilor).
1.8. Acordarea suportului necesar pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru consiliile locale de tineret prin intermediul rundelor de granturi;
1.9. Creșterea treptată a bugetului raional pentru tineret destinat rundelor de granturi pentru tineri și planificarea de către APL I a resurselor pentru a oferi suportul financiar consiliilor locale de tineret și grupurilor de inițiativă civică la implementarea proiectelor de dezvoltare comunitară.

Atelierul Prioritatea II. Dezvoltarea serviciilor de educație non-formală, informare și instruire pentru tineri, coordonat de domnul Dan Sandu și domnișoara Ludmila Cîrman, membri în echipa Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”:
Obiectivul specific 2: ,,Anual, în perioada 2022 – 2026, este oferit suportul pentru dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii de educație non-formală, instruire și informare, astfel încât, în cele 25 de localități, să fie sporit cu 30 % numărul tinerilor beneficiari care accesează serviciile acestora.
2.1. Acordarea suportului necesar prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor, pentru desfășurarea programelor, proiectelor și diverselor activități de educație non-formală, inclusiv pentru tinerii cu oportunități reduse;
2.2. Semnarea acordurilor de parteneriat între autoritățile administrației publice de nivelul II și asociațiile obștești privind desfășurarea programelor pentru tineri;
2.3. Planificarea de către APL II a resurselor financiare pentru a oferi suport asociațiilor obștești la implementarea programelor ce dezvoltă servicii prietenoase tinerilor.
2.4. Ateliere de instruire pentru tineri pe tematici diverse;
2.5. Susţinerea şi promovarea cluburilor pe interese ale tinerilor: de lectură, dezbateri;
2.6. Desfășurarea campaniilor de informare pe diverse tematici;
2.7. Crearea și lansarea platformei online ,,Eu sunt Ialoveni !”;
2.8. Lansarea paginii web de podcasturi ,,RadiO2 Tineret”.

Atelierul Prioritatea III. Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de angajare în rândul tinerilor, inclusiv a celor cu șanse reduse, coordonat de domnul Sergiu Gurău, director executiv, Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” și doamna Cristina Trofim, specialist, Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialoveni:
Obiectiv specific 3: Până la finele anului 2026 este desfășurată, anual, câte o rundă de granturi pentru susținerea planurilor de afaceri inițiate de echipele de tineri din localităţile raionului Ialoveni.
3.1. Implementarea Programului ,,Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni”. Desfășurarea rundei de granturi pentru tinerii antreprenori (anual);
3.2. Ateliere de instruire pentru tineri privind dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale tinerilor;
3.3. Desfășurarea concursului planurilor de afaceri ale tinerilor. Selectarea celor mai reușite idei de afaceri cu inovație ale tinerilor;
3.4. Acordarea suportului financiar pentru dezvoltarea afacerilor locale inițiate de echipele de tineri din localităţile raionului;
3.5. Forumul Raional al Tinerilor Antreprenori;
3.6. Creșterea treptată a bugetului raional pentru tineret destinat rundei de granturi pentru tinerii antreprenori și planificarea de către APL I a resurselor pentru a oferi suportul financiar ideilor de afaceri inițiate de către tineri;

Atelierul Prioritatea IV. Promovarea modului sănătos de viață în rândul tinerilor și prevenirea comportamentelor riscante, coordonat de doamna Lilia Dunai, șef, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”, Ialoveni și doamna Olesea Gherman, polițist, Inspectoratul de Poliție Ialoveni:
Obiectiv specific 4: Intensificarea măsurilor de promovare a modului de viață sănătos al tinerilor și de prevenire a comportamentelor riscante.
4.1. Informarea tinerilor despre consecințele consumului de substanțe nocive;
4.2. Crearea cluburilor de discuții în localități;
4.3. Informarea tinerilor despre alimentația sănătoasă;
4.4. Organizarea taberelor de vară și a atelierelor de instruire despre educația sexuală a tinerilor;
4.5. Desfășurarea meselor rotunde cu participarea tinerilor și a specialiștilor (ginecolog, dermato-venerolog, psiholog, polițist, etc.);
4.6. Crearea unei echipe de voluntari care să promoveze modul sănătos de viață în rîndul semenilor lor;
4.7. Organizarea cluburilor de dezbateri și a trainingurilor despre violența domestică, siguranța online, bullying;
4.8. Acțiuni de educație sexuală și consiliere psihologică pentru tinerii părinți.

La încheierea lucrărilor forumului, participanții au prezentat rezultatele și concluziile atelierelor de lucru, dar și lecțiile învățate din schimbul de idei și experiențe între tineri. Totodată, a avut loc raportarea intermediară a rezultatelor preliminare ale celor 10 proiecte de dezvoltare comunitară ce se implementează în cadrul Rundei a XXII – a de granturi a Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, precum și prezentarea dosarelor privind desfășurarea alegerilor, la 27 iunie 2021, pentru reconstituirea consiliilor locale de tineret în localitățile: Ialoveni, Costești, Țipala, Zîmbreni, Sociteni, Ruseștii Noi, Văsieni și Molești.

Participanţii au beneficiat de servicii de transport, pauză de cafea și de prânz, spaţiu prietenos pentru instruire şi materiale necesare din atitudinea generoasă şi suportul considerabil al actorilor dezvoltării sustenabile a politicilor de tineret: Consiliul Raional Ialoveni și A.O. ,,Eco-Răzeni” cărora, le suntem profund recunoscători.

Forumul Raional de Tineret Ialoveni, Ediția a II-a, s-a desfășurat în cadrul proiectului regional ,,Activismul tinerilor – soluția dezvoltării comunitare”, implementat de Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” în parteneriat cu administrația raionului Ialoveni, în contextul Programului de granturi ,,Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Tinerilor activi și cutezători le dorim mult succes !!!

Pentru conformitate,
Victor Pletosu,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki