S-au desfășurat interviurile cu aplicanţii la runda a XXV-a de granturi mici pentru tineri și tinere

Partenerii Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”: administrația raionului Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” au lansat la începutul lunii septembrie a XXV-a rundă de granturi mici pentru tineri și tinere. În cadrul acestei runde, în perioada 10 – 24 septembrie 2022, a fost organizat concursul de proiecte, la care au fost depuse 27 de proiecte ale grupurilor de iniţiativă civică, ale consiliilor elevilor și ale consiliilor locale de tineret, care solicită suportul financiar în valoare totală de 334,8 mii lei.

Circa 170 de tineri, dintre care: 83% elevi, 5% studenți şi 12% angajați, cu vârste cuprinse între 14 și 35 ani, din 13 localităţi ale raionului Ialoveni, au reușit să elaboreze proiecte mici și să identifice oportunități de participare a tinerilor la dezvoltarea comunității în unison cu dezvoltarea personală. Echipele de proiect, în medie, au în componenţa lor câte 5 – 6 membri, dintre care, din totalul lor sunt: 30 de tineri și 143 de tinere.

Urmare a atelierelor de instruire privind scrierea proiectelor, organizate la 10 și 18 septembrie 2022, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni, au fost instruiți circa 105 participanți (25 de tineri și 80 de tinere) din 12 localități ale raionului: Ialoveni, Răzeni, Costești, Bardar, Văsieni, Gangura, Puhoi, Țipala, Horești, Ruseștii Noi, Suruceni și Cărbuna.

În perioada 28 – 29 septembrie 2022, în regim online, pe Platforma Zoom, s-au desfășurat interviurile de clarificare cu cele 27 de echipe de tineri și tinere, care au solicitat suportul financiar necesar pentru realizarea proiectelor din cadrul rundei de toamnă de granturi mici pentru tineri.

Participanţii la interviu și-au structurat comunicarea de 15 minute conform punctelor de reper: arborele problemei identificate (cauzele și efectele problemei); arborele soluțiilor (scopul și obiectivele proiectului); descrierea detaliată a activităţilor; evidenţierea rolului participativ al tinerilor; enumerarea rezultatelor scontate; contribuţia comunităţii și bugetul proiectului.

În perioada 30 septembrie – 03 octombrie 2022, publicul a avut posibilitatea să voteze inițiativele favorite din lista celor 27 de proiecte depuse spre finanțare de către consiliile locale de tineret, consiliile elevilor și grupurile de inițiativă civică din cele 13 localități ale raionului Ialoveni. În total, cele 27 de proiecte au acumulat peste 8900 de voturi. Pentru a vedea clasamentul publicului putem accesa link-ul https://fondultinerilor.md/?p=4516#more-4516.

Menționăm că, luni, 10 octombrie 2022, în regim online, pe Platforma Zoom, s-a desfășurat atelierul de instruire privind managementul și regulile de implementare a proiectelor de către echipele de tineri și tinere.

Vă prezentăm cu același entuziasm și elan tineresc cele 27 de echipe de proiect, care au participat la interviu.

1. Grupul de inițiativă civică ,,Prietenii” din Liceul Teoretic Costești, lider – Andreea Levinte, mentor – Liliana Bortă, au prezentat proiectul nr. 623 ,,Ai încredere în tine!”, prin care au solicitat suma de 15 000 lei pentru amenajarea și dotarea Centrului de resurse al liceului cu echipamentul necesar și jocuri intelectuale pentru organizarea activităților de incluziune și de dezvoltare cognitivă, emoțională și verbală a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

2. Grupul de inițiativă civică ,,Artizanii juniori” din s. Costești, lider – Doina Cimpoacă, mentor – Tatiana Bortă, au prezentat proiectul nr. 624 ,,Ne întoarcem la origini! – ediția II”, prin care au solicitat suma de 10 000 lei pentru procurarea materialelor și accesoriile necesare pentru organizarea atelierelor de cusut și de brodat ii și cămăși tradiționale pentru tineri și tinere.

3. Echipa de volei din Liceul Teoretic ,,Aurel David”, Bardar, lider – Daniela Tonu, mentori – Andrei Tonu și Mariana Moșneaga, au prezentat proiectul nr. 625 ,,Per aspera ad astra”, prin care au solicitat suma de 15 000 lei pentru asigurarea cu echipament nou și modern a echipei de volei a liceului pentru a participa la competițiile sportive.

4. Consiliul elevilor din Liceul Teoretic ,,Mihail Bârcă”, Mileștii Mici, lider – Vitalina Popov, au prezentat proiectul nr. 626 ,,Toți pentru unul și unul pentru toți”, prin care au solicitat suma de 14 504 lei pentru procurarea materialelor necesare organizării activităților de consolidare a capacităților membrilor din echipa consiliului elevilor, precum și editarea ziarului liceului.

5. Consiliul elevilor din Liceul Teoretic ,,Mihail Bârcă”, Mileștii Mici, lider – Cătălina Bivol, mentor – Oxana Limbas, au prezentat proiectul nr. 627 ,,Educația nu are vârstă! – 2.0”, prin care au solicitat suma de 10 005 lei pentru amenajarea și dotarea parcului din curtea liceului cu parcare pentru biciclete.

6. Grupul de elevi din Liceul Teoretic ,,Aurel David”, Bardar, lider – Valeria Valache, mentor – Ludmila Tonu, au prezentat proiectul nr. 628 ,,Jocul – începutul cunoașterii”, prin care au solicitat suma de 15 000 lei pentru dotarea liceului cu jocuri intelectuale și a materialelor didactice interactive necesare pentru organizarea activităților cu elevii împreună cu profesorii liceului.

7. Clubul tinerilor cititori de la Biblioteca Liceului Teoretic Horești, lider – Iana Ungureanu, mentor – Tatiana Beliman, au prezentat proiectul nr. 629 ,,Lectura într-un spațiu prietenos”, prin care au solicitat suma de 8 800 lei pentru reamenajarea cu scaune și mese a sălii de lectură a bibliotecii liceului pentru desfășurarea activităților cu elevii.

8. Grupul de inițiativă civică ,,Viitorul ne aparține” din Gimnaziul Văratic, lider – Eva Miron, mentor – Marina Ballaban-Caracu, au prezentat proiectul nr. 630 ,,Viitorul e în mâinile tale!”, prin care au solicitat suma de 15 000 lei pentru amenajarea și dotarea cu bănci și urne a curții Gimnaziului Văratic pentru desfășurarea activităților în aer liber cu elevii.

9. Grupul de inițiativă ,,Uniți pentru viitor” din Liceul Teoretic ,,Aurel David”, Bardar, lider – Nicoleta Valachi, mentor – Xenia Cupcea, au prezentat proiectul nr. 631 ,,Biblioteca – lumea cunoașterii”, prin care au solicitat suma de 7 500 lei pentru completarea fondului de carte a bibliotecii liceului, cu literatura artistică necesară activităților clubului de lectură.

10. Consiliul local de tineret Țipala, lider – Nicoleta Dima, mentor – Bogdan Neculai, au prezentat proiectul nr. 632 ,,Olympic Fest”, prin care au solicitat suma de 4 005 lei pentru implicarea a circa 80 de tineri locuitori ai comunei în diverse activități sportive, intelectuale și de voluntariat, pentru a motiva și a spori participarea tinerilor la viața publică.

11. Grupul de inițiativă civică ,,PRO – potențial, rezultat, organizare” din Liceul Teoretic ,,Gheorghe Palade”, Puhoi, lider – Corina Caragea, mentor – Silvia Iurcu, au prezentat proiectul nr. 633 ,,Sport, prietenie și distracție!”, prin care au solicitat suma de 14 000 lei pentru asigurarea cu echipamentul necesar a echipei de baschet feminin a liceului pentru a participa la competițiile sportive.

12. Grupul de inițiativă civică ,,Eco-Horești” din cadrul Consiliului local de tineret Horești, lider – Gabriela Gore, au prezentat proiectul nr. 634 ,,Salvează mediul și fii Eco!”, prin care au solicitat suma de 15 000 lei pentru salubrizarea și amenajarea cu bănci și urne a terenului sportiv din s. Horești, pentru desfășurarea competițiilor sportive.

13. Grupul de inițiativă civică ,,Tinerii aduc schimbarea” din Gimnaziul Cărbuna, lider – Maria Domenti, mentor – Cristina Rață, au prezentat proiectul nr. 635 ,,Dezvoltarea tinerilor prin cărți”, prin care au solicitat suma de 11 300 lei pentru dotarea cu cărți noi și jocuri de societate a Centrului de resurse din gimnaziu, pentru organizarea activităților de incluziune și de dezvoltare cognitivă a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

14. Grupul de inițiativă civică ,,Youth Klinic ,,Avante” din cadrul Centrului de sănătate prietenos tinerilor ,,Avante”, Ialoveni, lider – Adriela Cujbă, mentor – Maria Bivol, au prezentat proiectul nr. 636 ,,Decizia îmi aparține!”, prin care au solicitat suma de 14 950 lei pentru organizarea activităților interactive și a atelierelor de orientare profesională și de ghidare în carieră, inclusiv pentru tinerii cu oportunități reduse, pentru ca tinerii și tinerele să-și dezvolte competențele de autoevaluare a potențialului propriu în alegerea corectă a profesiei.

15. Grupul de inițiativă civică ,,Lingviștii” din Gimnaziul Gangura, lider – Agnia Ghețiu, mentor – Marina Bumbu, au prezentat proiectul nr. 637 ,,Tinerii de azi – viitorul de mâine!”, prin care au solicitat suma de 15 000 lei pentru implicarea tinerilor voluntari în efectuarea lucrărilor de amenajare a unei săli care va fi un spațiu prietenos pentru activitățile consiliului elevilor din gimnaziu.

16. Grupul de inițiativă civică ,,Visătorii” din Gimnaziul Gangura, lider – Stela Cobzac, mentor – Lilia Șchiopu, au prezentat proiectul nr. 638 ,,Bine ați venit! – ediția II”, prin care au solicitat suma de 14 640 lei pentru implicarea tinerilor voluntari în efectuarea lucrărilor de reamenajare și extindere a parcării pentru biciclete din curtea gimnaziului, precum și renovarea frontispiciului clădirii gimnaziului.

17. Grupul de inițiativă civică ,,Noi suntem schimbarea” din Liceul Teoretic ,,Gheorghe Palade”, Puhoi, lider – Valeria Șarpe, mentor – Dorina Țurcanu, au prezentat proiectul nr. 639 ,,Biblioteca e infinitul sub un singur acoperiș”, prin care au solicitat suma de 8 850 lei pentru dotarea cu mobilier a bibliotecii liceului pentru activitățile clubului tinerilor cititori.

18. Grupul de inițiativă civică ,,Amicii culturii” de la Biblioteca publică Văsieni, lider – Corina Meriacri, mentor – Diana Mihaila, au prezentat proiectul nr. 640 ,,Biblioteca – 2.0”, prin care au solicitat suma de 15 000 lei pentru efectuarea lucrărilor de renovare și de modernizare a sălii multimedia din incinta bibliotecii publice, precum și pentru și organizarea activităților de instruire în domeniul IT pentru copii și tineri.

19. Grupul de inițiativă civică ,,Tinerii aduc schimbarea” din Gimnaziul Cărbuna, lider – Maria Domenti, mentor – Cristina Rață, au prezentat proiectul nr. 641 ,,Aparataj de sonorizare pentru evenimente culturale”, prin care au solicitat suma de 12 180 lei pentru dotarea gimnaziului cu boxe și microfoane necesare pentru organizarea evenimentelor culturale și de promovare a tinerelor talente.

20. Consiliul local de tineret Răzeni, lider – Dragomir Beregoi, mentor – Svetlana Garaba, au prezentat proiectul nr. 642 ,,Parcheaz-o pe asta!”, prin care au solicitat suma de 14 960 lei pentru implicarea tinerilor în acțiuni de amenajare a unei parcări pentru biciclete în parcul din localitate, precum și în organizarea competițiilor sportive.

21. Grupul de inițiativă civică ,,Pro Cultura” din Gimnaziul ,,Mihai Eminescu”, Ulmu, lider – Alexandra Cernean, mentor – Victoria Balaur, au prezentat proiectul nr. 643 ,,Biblioteca de azi și de mâine”, prin care au solicitat suma de 15 000 lei pentru amenajarea și dotarea bibliotecii gimnaziului cu mobilierul necesar pentru organizarea activităților de promovare a lecturii.

22. Consiliul Local de Tineret Ialoveni, lider – Cristina Gaștea, mentor – Cristina Bubulici, au prezentat proiectul nr. 644 ,,Fii creativ! Fii Eco!”, prin care au solicitat suma de 7 680 lei pentru implicarea tinerilor în activități de promovare a comportamentului eco-responsabil și a modului sănătos de viață în rândul tinerilor și tinerelor din or. Ialoveni, inclusiv prin organizarea unei activități de plantare a arborilor, a unei vizite la stația de reciclare a deșeurilor, a unui concurs TVC.

23. Consiliul elevilor din Liceul Teoretic ,,Petre Ștefănucă”, Ialoveni, lider – Alexa Groian, mentor – Rodica Petco, au prezentat proiectul nr. 645 ,,Tinerii mai aproape de doi”, prin care au solicitat suma de 9 000 lei pentru antrenarea elevilor liceului în activități de educație non-formală și de explorare a obiectivelor turistice din Republica Moldova.

24. Consiliul elevilor din Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir”, Văsieni, lider – Madina Nani, mentor – Ala Macari, au prezentat proiectul nr. 646 ,,Istoria de lângă noi!”, prin care au solicitat suma de 11 500 lei pentru implicarea voluntarilor în efectuarea lucrărilor de renovare și de amenajare cu mobilier nou a laboratorului de istorie din incinta liceului, în scopul conservării valorilor patrimoniului cultural al localității.

25. Grupul de inițiativă civică ,,Social Vegs” din s. Bardar, lider – Iulian Luchița, a prezentat proiectul nr. 647 ,,Coșuri de gunoi”, prin care au solicitat suma de 15 000 lei pentru implicarea tinerilor voluntari în efectuarea lucrărilor de amenajare a străzilor din s. Bardar cu 15 coșuri de gunoi.

26. Grupul de inițiativă civică ,,Scânteia” din Liceul Teoretic ,,Ion Pelivan”, Răzeni, lider – Mihaela Spinenco, mentor – Mariana Gureu, au prezentat proiectul nr. 648 ,,Știința altfel”, prin care au solicitat suma de 15 000 lei pentru dotarea cabinetului de chimie al liceului cu materialele didactice necesare desfășurării activităților teoretice și practice.

27. Clubul amatorilor de fotbal din or. Ialoveni, lider – Nicolae Meleca, mentor – Ion Postică, au prezentat proiectul nr. 649 ,,Hai cu noi la fotbal!”, prin care au solicitat suma de 13 000 lei pentru implicarea tinerilor voluntari amatori de fotbal în amenajarea stadionului sportiv raional cu scaune pentru suporteri și spectatori.

Astfel, tinerii au manifestat iniţiative originale şi soluţii ingenioase de a schimba lucrurile spre bine în comunităţile noastre, fapt ce bucură mult partenerii programului.

Menționăm că, selectarea proiectelor se desfășoară în două etape, fiecare dintre ele asigurând câte 50% din votul final:

1. Votarea online pe pagina web www.fondultinerilor.md, unde orice persoană a avut posibilitatea ca în perioada 30 septembrie – 03 octombrie 2022, să-și dea votul pentru maximum 3 proiecte favorite din lista proiectelor depuse spre finanțare în această rundă de granturi;

2. Punctajul acordat în urma interviurilor de clarificare cu cele 26 de echipe de proiect, ce s-a desfășurat în perioada 28 – 29 septembrie 2022, în regim online, pe Platforma Zoom, precum și a analizei dosarelor de către membrii echipei Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, în baza celor 6 criterii de selecție (fezabilitatea ideii de proiect, măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului, raportul cost-beneficii, impactul și parteneriate cu actorii din comunitate).

Rezultatele finale privind proiectele finaliste și bugetele aprobate sunt publicate pe pagina web www.fondultinerilor.md la data de 10 octombrie 2022. Vă reamintim că proiectele vor fi implementate în perioada 10 octombrie – 20 decembrie 2022.

Programul raional „Fondul pentru Tineri Ialoveni” este coordonat de Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu administrația raionului Ialoveni şi realizat cu suportul Fundaţiei Est-Europene din Moldova.

Tinerilor activi le mulţumim pentru interesul manifestat pentru programul de granturi şi le dorim mult succes !

Pentru conformitate,
Victor Pletosu,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki