Gala Bunelor Practici: „Instrumente de participare a tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunităţii”, ediția a VII-a

IMG_5590În scopul celebrării performanţei şi excelenţei proiectelor implementate în runda a XIV-a a Programului de Granturi Mici al Fondului pentru Tineri Ialoveni, precum şi rezultatele frumoase ale activităţii Fondului pentru Tineri Râşcani şi Fondului pentru Tineri Floreşti, la 01 iulie 2017, Centrul de Sprijinire a Mediului de Afaceri Transfrontaliere – Training, Expoziţii şi Simpozioane, Pădurea Ruseştii Noi, s-a desfăşurat Gala Bunelor Practici ,,Instrumente de Participare a Tinerilor la Dezvoltarea Durabilă a Comunităţii”, Ediţia VII, organizată de Consiliul Raional Ialoveni, A. O. ,,Eco-Răzeni” şi Fundaţia Est-Europeană din Moldova.

La eveniment ne-au onorat cu prezenţa sa, actorii de calibru pentru dezvoltarea politicilor de tineret: domnul Anatolie DIMITRIU, Preşedintele Raionului Ialoveni; doamna Daniela NEDELCIUC, Reprezentantul Guvernului în teritoriul raionului; doamna Nadejda STRELCIUC, investment analyst, Organizaţia Finance in Motion Investing in Development; domnul colonel Pavel DAMASCHIN, Şef, Inspectoratul de Poliţie Ialoveni; domnul Sergiu GURĂU, Preşedintele A. O. ,,Eco-Răzeni”. Aceste personalităţi au desfăşurat un dialog constructiv cu tinerii ingenioşi, activi şi inteligenţi pe subiectele: importanţa implicării şi educaţiei civice a tinerilor, motivaţia şi cultura participării la viaţa publică, voluntariatul responsabil în proiecte comunitare şi în laboratoare de inovare cu viziuni de dezvoltare pentru viitor.

Gala Bunelor Practici a cuprins Concursul ,,Topul Proiectelor de Succes”, care s-a desfăşurat în 4 ateliere de lucru, unde, consiliile locale de tineret şi grupurile de iniţiativă ale tinerilor au venit cu prezentări de proiecte, respectînd criteriile: inovaţie şi originalitate, continuitate şi durabilitate, impactul şi beneficiul adus comunităţii, replicabilitate, eficienţă, utilizarea raţională a resurselor, participare şi parteneriate cu diferiţi actori.

La Atelierul I Rolul educaţiei non-formale în dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor, coordonat de doamna Daniela NEDELCIUC, Reprezentantul Guvernului în teritoriul raionului, au participat:
1. Grupul de iniţiativă ,,Gangura Winners”, Gangura, lider – Cristina Gopleac, mentor – Petru Ţîrcu, proiectul ,,Spartachiada comunei Gangura”;
2. Consiliul Local al Tinerilor Moleşti, lider – Mihaela Bălănuţa, proiectul ,,Educate ! Inspire ! Change !”;
3. Consiliul Local al Tinerilor Puhoi, lider – Nicoleta Modval, mentor – Tatiana Soltan, proiectul ,,Dezbateri Puhoi”;
4. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Alexandra Beregoi, mentor – Eugeniu Gurău, proiectul ,,Eco-Decor – acasă-i cel mai bine”.
5. Fondul pentru Tineri Rîşcani, care a prezentat rezultatele activităţii sale.

La Atelierul II Implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi de promovare a educaţiei ecologice, coordonat de domnul Sergiu GURĂU, Preşedinte, A. O. ,,Eco-Răzeni”, au participat:
1. Consiliul Local al Tinerilor Malcoci, lider – Valeria Cotun, mentor – Tatiana Puiu, proiectul ,,Amenajarea curţii Oficiului Poştal”;
2. Consiliul Local al Tinerilor Hansca, lider – Adriana Muntean, proiectul ,,Reamenajarea staţiilor din satul Hansca”;
3. Consiliul Local al Tinerilor Ruseştii Noi, lider – Andrei Cebotaru, mentor – Pavel Manolache, proiectul ,,Un mediu curat şi sănătos pentru un viitor frumos !”;
4. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Elena Rău, mentor – Eugeniu Gurău, proiectul ,,Ora Eco”.
5. Fondul pentru Tineri Floreşti, care a prezentat cele mai reuşite iniţiative ale tinerilor pe carea le-a susţinut financiar.

La Atelierul III Accesul facilitat al tinerilor la activităţi cultural-artistice şi de petrecere a timpului liber, coordonat de doamna Olga GORDILĂ, expert, Fundaţia pentru Dezvoltare din Moldova, au participat:
1. Consiliul Local al Tinerilor Gangura, lider – Iulian Gopleac, mentor – Afanasii Mitev, proiectul ,,Fii pe val”;
2. Consiliul Local al Tinerilor Nimoreni, lider – Alexandra Gheorghiţă, mentor – Natalia Eremia, proiectul ,,Carnavalul copiilor”;
3. Consiliul Elevilor L. T. ,,Ion Suruceanu”, Suruceni, lider – Laura Şoimu, mentor – Zinaida Gulica, proiectul ,,Să ne cunoaştem ţara”;
4. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Diana Creţu, mentor – Eugeniu Gurău, proiectul ,,Răzeni şi Mogoşeşti – împreună pentru promovarea activităţilor culturale şi de tineret”;
5. Consiliul Local al Tinerilor Văsieni, lider – Natalia Darii, proiectul ,,Din online în offline !”.

La Atelierul IV Participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei inteligente şi active, coordonat de domnul Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, Consiliul Raional Ialoveni, au participat:
1. Consiliul Local al Tinerilor Ţîpala, lider – Valeria Castraveţ, proiectul ,,Sit down”;
2. Grupul de iniţiativă ,,Tendinţa viitorului”, Văratic, lider – Stas Paladii, proiectul ,,Consiliul Local al Tinerilor Văratic – un pas mic pentru tineri, un salt uriaş pentru viitor”;
3. Consiliul Local al Tinerilor Bardar, lider – Ştefan Luchiţa, proiectul ,,Green Power ! Green Change !”;
4. Consiliul Local al Tinerilor Horeşti, lider – Mădălina Movileanu, mentor – Ecaterina Guja, proiectul ,,Informarea este cheia puterii !”.

O bună practică care s-a realizat şi care trebuie replicată este semnarea Acordului de colaborare între domnul colonel Pavel DAMASCHIN, Şef, Inspectoratul de Poliţie Ialoveni şi domnişoara Maria LEVINTE, Preşedinte, Consiliul Raional de Tineret Ialoveni. A urmat un atelier de informare, organizat de angajaţii Inspectoratului de Poliţie Ialoveni pe subiectele: organizarea şi funcţionarea Poliţiei în Republica Moldova; structura şi activitatea Inspectoratului de Poliţie Ialoveni; voluntariatul în asigurarea securităţii publice; proiectul ,,Supravegherea de vecinătate”, precum şi condiţiile, criteriile de admitere la Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI, şi de angajare în structurile poliţiei. De asemenea, au amenajat o expoziţie cu mijloace tehnice din dotarea poliţiei pe care tinerii au vizitat-o, au adresat întrebări şi au ascultat explicaţiile instructorilor.

Fundaţia pentru Dezvoltare din Moldova au organizat un sondaj prin metoda chestionarului, pe care l-a completat fiecare tînăr participant, privind necesităţile de instruire, informare şi educaţie non-formală a tinerilor.

După o amplă analiză a proiectelor prezentate, comisia specială a desemnat laureaţii Concursului ,,Topul Proiectelor de Succes”:
Atelierul I Rolul educaţiei non-formale în dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor – Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Alexandra Beregoi, mentor – Eugeniu Gurău, proiectul ,,Eco-Decor – acasă-i cel mai bine”, care s-au învrednicit, după merit, de Trofeul Excelenţei Civice, Diplomă de Laureat, premiul de 1 000 lei, florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni şi 3 tricouri din partea Coaliţiei pentru Voluntariat.
Atelierul II Implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi de promovare a educaţiei ecologice – Consiliul Local al Tinerilor Ruseştii Noi, lider – Andrei Cebotaru, mentor – Pavel Manolache, proiectul ,,Un mediu curat şi sănătos pentru un viitor frumos !”, care s-au învrednicit, după merit, de Trofeul Excelenţei Civice, Diplomă de Laureat, premiul de 1 000 lei, florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni şi 3 tricouri din partea Coaliţiei pentru Voluntariat.
Atelierul III Accesul facilitat al tinerilor la activităţi cultural-artistice şi de petrecere a timpului liber – Consiliul Local al Tinerilor Văsieni, lider – Natalia Darii, proiectul ,,Din online în offline !”, care s-au învrednicit, după merit, de Trofeul Excelenţei Civice, Diplomă de Laureat, premiul de 1 000 lei, florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni şi 3 tricouri din partea Coaliţiei pentru Voluntariat.
Atelierul IV Participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei inteligente şi active – Consiliul Local al Tinerilor Bardar, lider – Ştefan Luchiţa, proiectul ,,Green Power ! Green Change !”, care s-au învrednicit, după merit, de Trofeul Excelenţei Civice, Diplomă de Laureat, premiul de 1 000 lei, florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni şi 3 tricouri din partea Coaliţiei pentru Voluntariat.

Pentru rezultatele notabile în cadrul proiectelor pentru tineret, administraţia raionului Ialoveni şi A. O. ,,Eco-Răzeni” a decernat Diplomă de Gratitudine Fondului pentru Tineri Râşcani şi Fondului pentru Tineri Floreşti.

Festivitatea a culminat cu un splendid program artistic, unde şi-au demonstrat potenţialul valoric tinerele talente veritabile şi inspirate, care au transpus farmecul, frumuseţea şi expresivitatea artei în sufletul tinerilor spectatori: Mădălina STĂVILĂ, Ruseştii Noi; Untilă Alexandrina, Bălan Vlad,Ţîpala; Alii Corina, Răzeni; Cristina Preda, Gratie Artiom, Suhan Daniel, Răzeni; Cernei Adrian, Hansca; Alii Corina, Răzeni; Dulgheru Mellissa, Cîrlan Valeria şi Covali Loredana, Ruseştii Noi; Ermurache Cătălina, Suruceni; Vasiliţa Victoria, Moleşti; Cotun Gabriela, Malcoci; Cornea Romel, Buruiană Valeria, Puhoi; Sava Victoria, Bardar; Cociug Mihaela, Sîrghi Aurelia, Horeşti; Caraje Irina,Vîrlan Marinela, Văsieni; Sireac Sorina, Văratic; Ansamblul de fluierari al Şcolii de Arte Ialoveni, conducător – Sergiu Moşneagu, care au valorificat atît de frumos şi original un ansamblu de instrumente muzicale interpretînd un florilegiu de melodii populare cu multă măiestrie.

Cei peste 100 participanţi au beneficiat de transport, diplome, premii, prînz, din atitudinea generoasă a partenerilor: Consiliul Raional Ialoveni, Fundaţia Est-Europeană din Moldova şi A. O. ,,Eco-Răzeni”.

Tinerilor activi le dorim mult succes!!!

Articol realizat de
Victor Pletosu
Specialist principal in domeniul politicilor de tineret
Consiliul raional Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki