Festivalul raional al Tinerilor Activi, ediția a VIII-a

20171209_Sofia_Astrom_Moldavien_6539În scopul celebrării performanţei proiectelor implementate în Runda a XV – a a Programului de Granturi Mici al Fondului pentru Tineri Ialoveni, precum şi promovării tinerilor activi, implicaţi în activităţile Săptămânii Naţionale a Voluntariatului ,,Hai în gaşca voluntarilor”, la 09 decembrie 2017, Centrul de Sprijinire a Mediului de Afaceri Transfrontaliere – Training, Expoziţii şi Simpozioane, loc pitoresc în Pădurea Ruseştii Noi, s-a desfăşurat Festivalul Raional al Tinerilor Activi, Ediţia VIII, organizat de Consiliul Raional Ialoveni, A. O. ,,Eco-Răzeni” şi Fundaţia Est-Europeană din Moldova, în contextul marcării sărbătorilor ,,5 decembrie – Ziua Internaţională a Voluntariatului” şi ,,10 decembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului”.

La eveniment ne-au onorat cu prezenţa sa şi cu frumoase mesaje de susţinere şi încurajare, actorii de calibru pentru dezvoltarea politicilor de tineret şi voluntariat, care au desfăşurat un dialog constructiv cu tinerii ingenioşi, bravi şi inteligenţi.

Domnul Anatolie DIMITRIU, Preşedintele Raionului Ialoveni, a subliniat că administraţia raionului Ialoveni va spori motivarea tinerilor activi şi comunicarea cu structurile de tineret pentru a implementa în parteneriat proiecte care prestează servicii calitative de dezvoltare a capacităţilor şi competenţelor tinerilor în unison cu dezvoltarea comunităţii.

Domnul Victor BÎNZARI, Vicepreşedintele Raionului Ialoveni, a menţionat că, întotdeauna, acordă suportul necesar tinerilor în pilotarea proiectelor care demonstrează originalitate, unicitate, inovaţie, continuitate şi colaborarea cu actorii din localitate.

Domnul Daniel COJOCARI, coordonator de programe, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, a venit cu îndemnul ,,Înregistrează – te pe ,,U – report” şi contribuie la elaborarea Strategiei ,,Moldova 2030” – principalul document de politici al ţării”. Astfel, a invitat tinerii la evenimentul de lansare a instrumentului de consultare a tinerilor ,,U-Report Moldova”, la 10 decembrie 2017, Teatrul ,,Eugene Ionesco”, cu susţinerea UNICEF Moldova.

Doamna Natalia GREJDIERU, coordonator comunicare, A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, preşedinte – Antoniţa FONARI, care asigură secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat, a evidenţiat faptul că, coordonatorii de voluntari la nivel local ai Săptămânii Naţionale a Voluntariatului ,,Hai în gaşca voluntarilor”, Ediţia XI – a, care s – a desfăşurat în perioada 02 – 08 octombrie 2017, în localităţile raionului Ialoveni, au manifestat activism civic şi au scos în evidenţă rezultatele notorii ale muncii voluntare a tinerilor, orientată spre impactul major în comunitate.

Domnişoara Maria LEVINTE, Preşedintele Consiliului Raional al Tinerilor Ialoveni, care este laureat al Premiului naţional pentru dezvoltarea sectorului de tineret 2017 şi deţinător al Titlului ,,Consiliul Local de Tineret al Anului 2017” a împărtăşit această bucurie cu consiliile locale de tineret, pentru că împreună au desfăşurat acţiuni, proiecte şi programe pentru consolidarea participării tinerilor la procesul de luare a deciziilor.

Domnişoara Elena BÎRCĂ, coordonator de programe, A. O. ,,Alternativa”, Costeşti, preşedinte – Maria BIVOL, a prezentat cu multă energie, creativitate şi inspiraţie, succesele notabile şi realizările remarcabile ale proiectelor şi programelor asociaţiei pe parcursul celor 10 ani de activitate merituoasă în domeniul prestării serviciilor pentru tineret.

Moderatorii festivităţii: domnul Sergiu GURĂU, Preşedintele A. O. ,,Eco-Răzeni” şi domnul Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, au vorbit despre importanţa implicării şi educaţiei civice a tinerilor care cultivă cultura participării la viaţa publică prin voluntariatul responsabil în proiecte finanţate de Fondul pentru Tineri Ialoveni asemeni unor laboratoare de inovare cu viziuni de dezvoltare pentru viitor.

Festivalul Tinerilor Activi, Ediţia VIII, a cuprins Concursul ,,Topul Proiectelor de Succes”, care s-a desfăşurat în 5 ateliere de lucru, unde, consiliile locale de tineret, grupurile de iniţiativă civică ale tinerilor şi echipe devoluntari au venit cu prezentări de activităţi şi proiecte, respectând criteriile: inovaţie şi originalitate, continuitate şi durabilitate, impactul şi beneficiul adus comunităţii, replicabilitate şi eficienţă, utilizarea raţională a resurselor, participare şi parteneriate cu diferiţi actori sociali.

Prin urmare, în cadrul atelierului I ,,Rolul educaţiei non-formale în dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor”, coordonat de domnul Victor BÎNZARI, Vicepreşedintele Raionului Ialoveni, asistat de domnişoara Adriana CORCODEL, membră, Fondul pentru Tineri Ialoveni, au participat:

Grupul de iniţiativă civică ,,Generaţia de aur”, Ulmu, lider – Ana NICHIFOR, mentor – Igor BODEAN, proiectul ,,Nu pot alţii – putem NOI”.
Grupul de iniţiativă civică ,,LEAD 2017”, Ialoveni, lider – Andrei IOSIP, proiectul ,,Un licean informat – un cetăţean respectat”.
Grupul de iniţiativă civică ,,Promotorii sănătăţii”, Costeşti, lider – Mariana DIACONU, proiectul ,,STOP Tuberculozei şi HIV / SIDA”.
Grupul de iniţiativă civică ,,Tendinţa viitorului”, Văratic, lider – Stas PALADII, proiectul ,,Consiliul Local de Tineret Văratic – un pas mic pentru tineri, un salt uriaş pentru viitor”.

În cadrul atelierului II ,,Implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi de promovare a educaţiei ecologice”, coordonat de domnul Sergiu GURĂU, Preşedinte, A. O. ,,Eco-Răzeni”, asistat de domnişoara Carolina BOLDURAT, membră, Fondul pentru Tineri Ialoveni, au participat:

Grupul de iniţiativă civică ,,Tinerii protectori”, Horeşti, lider – Eduard NIRCA, mentor – Ecaterina GUJA, proiectul ,,Remediu pentru mediu”.
Consiliul Local al Tinerilor Malcoci, lider – Andreea GÎNDEA, mentor – Tatiana PUIU, proiectul ,,Eco-Park”.
Consiliul Local al Tinerilor Ţipala, lider – Valeria CASTRAVEŢ, proiectul ,,Change the community”.
Grupul de iniţiativă civică ,,Eco-Sociteni”, Sociteni, lider – Alexandra MOLDOVANU, mentor – Igor BODEAN, proiectul ,,Sociteni – un sat european”.
Grupul de iniţiativă civică ,,Implicare = Succes”, Mileştii Mici, lider – Aliona COZONAC, proiectul ,,Înverzirea mediului – indicele de sănătate al unei comunităţi”.

În cadrul atelierului III ,,Accesul facilitat al tinerilor la activităţi cultural-artistice şi de petrecere a timpului liber”, coordonat de domnul Daniel COJOCARI, coordonator de programe, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, asistat de domnişoara Anastasia FUŞTEI, membră, Fondul pentru Tineri Ialoveni, au participat:

Grupul de iniţiativă civică ,,GOLD – Generaţia cu Obiective Libere şi Democratice”, Văsieni, lider – Igor BODEAN, proiectul ,,Implicare pentru Dezvoltare”.
Consiliul Local al Tinerilor Bardar, lider – Ion TONU, proiectul ,,Citius ! Altius ! Fortius !”.
Consiliul Local al Tinerilor Ruseştii Noi, lider – Veronica COLŢA, mentor – Eugenia COLŢA, proiectul ,,Prin participare aducem schimbare!”.
Grupul de iniţiativă civică ,,Respect”, Răzeni, lider – Mihai JALBĂ, proiectul ,,Bănci tehnice pentru stadionul sătesc”.
Grupul de iniţiativă civică ,,IaLovEco”, Ialoveni, lider – Elena RUDOI, proiectul ,,Voluntari pentru mediu”.

În cadrul atelierului IV ,,Participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei inteligente şi active”, coordonat de domnul Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, Consiliul Raional Ialoveni, asistat de domnişoara Valeria IGNAT, membră, Fondul pentru Tineri Ialoveni, au participat:

Grupul de iniţiativă civică ,,Impact”, Suruceni, lider – Cătălina ERMURACHE, mentor – Andrei BEREZOVSCHII, proiectul ,,Satul meu – mîndria mea”.
Consiliul Elevilor L. T. Ruseştii Noi, lider – Marina RUSSU, mentor – Viorica CODREANU, proiectul ,,Împreună ne putem salva!”.
Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Alexandra BEREGOI, mentor – Eugeniu GURĂU, proiectul ,,Prin valori – mai aproape de baştină!”.
Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Cătălina MOCANU, mentor – Eugeniu GURĂU, proiectul ,,Cu un pas mai siguri!”.
19. Grupul de iniţiativă civică ,,SpeakUp Moldova!”, Răzeni, lider – Anghelina TULGARA, proiectul ,,Egalitate de gen şi toleranţă”.

În cadrul atelierului V ,,Impactul activităţilor desfăşurate în Săptămîna Naţională a Voluntariatului asupra dezvoltării comunităţilor din raionul Ialoveni”, coordonat de doamna Natalia GREJDIERU, coordonator comunicare, A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, asistată de domnişoara Victoria ROŞCA, de la aceeaşi asociaţie, au participat cu prezentări de activităţi desfăşurate în cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului ,,Hai în gaşca voluntarilor”, Ediţia XI – a, în perioada 02 – 08 octombrie 2017, în localităţile raionului Ialoveni, echipele de voluntari:

Echipa de voluntari ai SNV Ruseştii Noi, coordonator – RUSU Marina;
Echipa de voluntari ai SNV Răzeni, coordonator – ŢÎRCHI Daniela;
Echipa de voluntari ai SNV Bardar, coordonator – ROMAN Valeria;
Echipa de voluntari ai SNV Văsieni, coordonator – BODEAN Igor;
Echipa de voluntari ai SNV Ţipala, coordonator – POPA Marius;
Echipa de voluntari ai SNV Sociteni, coordonator – MOLDOVANU Alexandra;
Echipa de voluntari ai SNV Malcoci, coordonator – PUIU Tatiana;
Echipa de voluntari ai SNV Mileştii Mici, coordonator – STAN Gabriela;
Echipa de voluntari ai SNV Mileştii Mici, coordonator – POPOV Diana;
Echipa de voluntari ai SNV Puhoi, coordonator – GOREANU Maria;
Echipa de voluntari ai SNV Costeşti, coordonator – MAHU Elena;
Echipa de voluntari ai SNV Moleşti, coordonator – TOPALĂ Ariadna;
Echipa de voluntari ai SNV Suruceni, coordonator – PETICÎ Marina;
Echipa de voluntari ai SNV Suruceni, coordonator – ROTARU Lilia;
Echipa de voluntari ai SNV Ialoveni, coordonator – CORCODEL Adriana;
Echipa de voluntari ai SNV Ialoveni, coordonator – FUŞTEI Anastasia;
Echipa de voluntari ai SNV Ialoveni, coordonator – CHIRUŢA Milena.

După o amplă analiză a proiectelor prezentate, comisia specială pentru organizare, desfăşurare şi jurizare, a desemnat laureaţii Concursului ,,Topul Proiectelor de Succes”:

Atelierul I ,,Rolul educaţiei non-formale în dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor” – Grupul de iniţiativă civică ,,LEAD 2017”, Ialoveni, lider – Andrei IOSIP, proiectul ,,Un licean informat – un cetăţean respectat”, care s-au învrednicit, după merit, de Trofeul Excelenţei Civice, Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni.
Atelierul II ,,Implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi de promovare a educaţiei ecologice” – Grupul de iniţiativă civică ,,Implicare = Succes”, Mileştii Mici, lider – Aliona COZONAC, proiectul ,,Înverzirea mediului – indicele de sănătate al unei comunităţi”, care s-au învrednicit, după merit, de Trofeul Excelenţei Civice, Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni.
Atelierul III ,,Accesul facilitat al tinerilor la activităţi cultural-artistice şi de petrecere a timpului liber” – Grupul de iniţiativă civică ,,IaLovEco”, Ialoveni, lider – Elena RUDOI, proiectul ,,Voluntari pentru mediu”, care s-au învrednicit, după merit, de Trofeul Excelenţei Civice, Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni.
Atelierul IV ,,Participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei inteligente şi active” – Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Cătălina MOCANU, mentor – Eugeniu GURĂU, proiectul ,,Cu un pas mai siguri”, care s-au învrednicit, după merit, de Trofeul Excelenţei Civice, Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni.
Titlul ,,Tînărul Voluntar al Anului 2017” a fost decernat domnului Igor BODEAN, Preşedintele A. O. ,,GOLD”, Văsieni, care s-a învrednicit, după merit, de Trofeul Excelenţei Civice, Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, pentru că deţine locul III la Festivalul Naţional al Voluntarilor şi menţiune la Gala Premiilor Naţionale pentru Tineret 2017.
Titlul ,,Cel mai Activ Grup de Iniţiativă al Anului 2017” a fost decernat grupului de iniţiativă civică ,,Promotorii sănătăţii”, Costeşti, lider – Mariana DIACONU, care s-a învrednicit, după merit, de Trofeul Excelenţei Civice, Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, pentru implementarea cu succes şi impact a proiectului ,,STOP Tuberculozei şi HIV / SIDA”.
Titlul ,,Tînărul Jurnalist al Anului 2017” a fost decernat domnişoarei Carolina BOLDURAT, membră, Fondul pentru Tineri Ialoveni, care s-a învrednicit, după merit, de Trofeul Excelenţei Civice, Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, pentru promovarea acţiunilor de tineret.
Titlul ,,Cel mai Activ Mentor al Anului 2017” a fost decernat doamnei Zinaida GULICA, profesoară, L. T. ,,Ion Suruceanu”, Suruceni”, care s-a învrednicit, după merit, de Trofeul Excelenţei Civice, Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, pentru că a este mentorul multor proiecte pentru tineret.
Titlul ,,Consiliul Local de Tineret al Anului 2017”, a fost decernat Consiliului Raional de Tineret Ialoveni, preşedinte – Maria LEVINTE, care s-a învrednicit, după merit, de Trofeul Excelenţei Civice, Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, pentru că este laureat al Premiului naţional pentru dezvoltarea sectorului de tineret 2017.
Echipa de voluntari ai SNV Ruseştii Noi, coordonator – RUSU Marina, s-a învrednicit, după merit, de Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 500 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, şi un cadou din partea A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”.
Echipa de voluntari ai SNV Răzeni, coordonator – ŢÎRCHI Daniela, s-a învrednicit, după merit, de Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 500 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, şi un cadou din partea A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”.
Echipa de voluntari ai SNV Bardar, coordonator – ROMAN Valeria, s-a învrednicit, după merit, de Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 500 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, şi un cadou din partea A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”.
Echipa de voluntari ai SNV Văsieni, coordonator – BODEAN Igor, s-a învrednicit, după merit, de Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 500 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, şi un cadou din partea A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”.
Echipa de voluntari ai SNV Ţipala, coordonator – POPA Marius, s-a învrednicit, după merit, de Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 500 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, şi un cadou din partea A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”.
Echipa de voluntari ai SNV Sociteni, coordonator – MOLDOVANU Alexandra, s-a învrednicit, după merit, de Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 500 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, şi un cadou din partea A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”.
Echipa de voluntari ai SNV Malcoci, coordonator – PUIU Tatiana, s-a învrednicit, după merit, de Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 500 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, şi un cadou din partea A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”.
Echipa de voluntari ai SNV Mileştii Mici, coordonator – STAN Gabriela, s-a învrednicit, după merit, de Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 500 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, şi un cadou din partea A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”.
Echipa de voluntari ai SNV Mileştii Mici, coordonator – POPOV Diana, s-a învrednicit, după merit, de Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 500 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, şi un cadou din partea A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”.
Echipa de voluntari ai SNV Puhoi, coordonator – GOREANU Maria, s-a învrednicit, după merit, de Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 500 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, şi un cadou din partea A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”.
Echipa de voluntari ai SNV Costeşti, coordonator – MAHU Elena, s-a învrednicit, după merit, de Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 500 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, şi un cadou din partea A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”.
Echipa de voluntari ai SNV Moleşti, coordonator – TOPALĂ Ariadna, s-a învrednicit, după merit, de Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 500 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, şi un cadou din partea A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”.
Echipa de voluntari ai SNV Suruceni, coordonator – PETICÎ Marina, s-a învrednicit, după merit, de Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 500 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, şi un cadou din partea A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”.
Echipa de voluntari ai SNV Suruceni, coordonator – ROTARU Lilia, s-a învrednicit, după merit, de Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 500 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, şi un cadou din partea A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”.
Echipa de voluntari ai SNV Ialoveni, coordonator – CORCODEL Adriana, s-a învrednicit, după merit, de Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 500 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, şi un cadou din partea A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”.
Echipa de voluntari ai SNV Ialoveni, coordonator – FUŞTEI Anastasia, s-a învrednicit, după merit, de Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 500 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, şi un cadou din partea A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”.
Echipa de voluntari ai SNV Ialoveni, coordonator – CHIRUŢA Milena, s-a învrednicit, după merit, de Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 500 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, şi un cadou din partea A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”.

Festivitatea a culminat cu un splendid program artistic, unde şi-au demonstrat potenţialul valoric tinerele talente veritabile şi inspirate, care au transpus farmecul, frumuseţea şi expresivitatea artei în sufletul tinerilor spectatori: Cătălina ERMURACHE, Suruceni; Cebanu Gheorghe, Nofit Otilia, Sociteni; Moldovanu Jasmin, Sociteni; Budac Emilena, Răzeni; Tatiana Patraşcu, Mileştii Mici; Gîndea Andreea, Malcoci; Alii Corina, Răzeni; Sandu Pimen, Costeşti; Nastas Cristina, Ruseştii Noi; Dulgheru Melissa, Cîrlan Valeria, Ruseştii Noi; Ansamblul de fluierari ,,Muguraşii” al Şcolii de Arte Ialoveni (Buzila Ionuţ, Tudorache Vasile, Pîslaru Cristi), conducător – Sergiu Moşneagu; Balan Vlad, Untilă Alexandrina, Ţîpala; Catan Cristina, Ialoveni; Dumitraşcu Andrian, Văsieni; Sireac Sorina, Văratic; Soltan Mădălina, Ulmu; Munteanu Lavinia, Carabeţ Adelina, Horeşti; Liviu Paşa, L. T. ,,Petre Ştefănucă”, Ialoveni; Cornea Romel, Buruiană Valeria, Puhoi, care au demonstrat multă măiestrie.

Cei peste 130 participanţi au primit diplome de participare activă şi certificate de competenţă, au beneficiat de transport, logistică şi prînz, din atitudinea generoasă a partenerilor consecvenţi: Consiliul Raional Ialoveni, Direcţia Generală Educaţie Ialoveni, Fundaţia Est-Europeană din Moldova şi A. O. ,,Eco-Răzeni”, fapt pentru care le suntem profund recunoscători.

Articol realizat de
Victor Pletosu
Specialist principal în domeniul politicilor de tineret
Consiliul raional Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki