Festivitatea de lansare a rundei a XVI-a a Programului de granturi mici al Fondului pentru Tineri Ialoveni

semnare_acorduri_XVIÎn scopul consolidării instrumentelor de participare a tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunităţii şi la procesul de luare a deciziilor, dar şi implementării principiilor Legii cu privire la tineret şi priorităţilor Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, la 22 martie 2018, sala mare de şedinţe, Consiliul Raional Ialoveni, s-a desfăşurat Festivitatea de lansare a rundei a XVI-a a Programului de Granturi Mici al Fndului pentru Tineri Ialoveni.

În cadrul evenimentului a avut semnarea Acordurilor de colaborare şi înmânarea oficială a certificatelor de grant pentru implementarea celor 26 de proiecte comunitare ale grupurilor de iniţiativă civică şi consiliilor locale de tineret din cele 16 localităţi ale raionului Ialoveni, în perioada 23 martie – 25 iunie 2018.

La această serbare ne-a onorat cu prezenţa actorii cei mai perspicace ai dezvoltării politicilor de tineret: domnul Oleg MEREACRE, Preşedintele interimar al raionului Ialoveni; domnul Victor ISTRATIEV, Vicepreşedintele raionului Ialoveni; distinsa doamnă profesor Daniela NEDELCIUC, Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova în teritoriul raionului Ialoveni, domnul Andrei TRUBCEAC, coordonatorul Programului ,,Fondul pentru Tineri”, Fundaţia Est-Europeană din Moldova; domnul Petru VÎRLAN, Şef interimar, Direcţia Administraţie Publică, Consiliul Raional Ialoveni.

În deschiderea festivităţii, domnul Oleg MEREACRE, Preşedintele interimar al raionului Ialoveni, a menţionat că, Consiliul Raional Ialoveni va contribui la această rundă de granturi cu suma de 100 000 lei, pentru a susţine tinerii activi, dotaţi şi inteligenţi.
Cu persuasiune, distinsa doamnă profesor Daniela NEDELCIUC, Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova în teritoriul raionului Ialoveni, a evidenţiat investiţia pe care o fac actorii statului şi ai societăţii civile în cele mai originale, ingenioase şi reuşite activităţi pentru tineret, cu impact în viitor, pentru a potenţa implicarea tinerilor în pilotarea de proiecte şi propulsare de idei inovative.

Cu multă generozitate, domnul Andrei TRUBCEAC, coordonatorul Programului ,,Fondul pentru Tineri”, Fundaţia Est-Europeană din Moldova, a remarcat despre suportul fundaţiei oferit pe parcursul celor 15 runde de granturi pentru consolidarea parteneriatului durabil între autorităţile publice şi tinerii asociaţi în consilii de tineret pentru prosperarea comunităţii.

Moderatorul festivităţii, domnul Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, a menţionat că, în scopul stimulării activismului civic al tinerilor şi promovării voluntariatului, Programul ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” este implementat din anul 2010 de partenerii: A. O. ,,Eco – Răzeni”, Consiliul Raional Ialoveni, Fundaţia Est – Europeană din Moldova şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, cu desfăşurarea a 15 runde de granturi mici pentru tineri, cu realizarea a 228 de proiecte în 23 localităţi ale raionului. De asemenea, a evidenţiat faptul că, în această rundă, în perioada 03 februarie – 02 martie 2018, s-au depus spre finanţare 34 de proiecte ale grupurilor de iniţiativă civică şi consiliilor locale de tineret din 18 localităţi ale raionului, care au solicitat un suport financiar de 229 497 lei, dar, urmare interviului cu aplicanţii din 08 – 09 martie 2018, au obţinut suport finanaciar 26 de proiecte din 16 localităţi ale raionului, cu un buget total de 130 000 lei, dintre care 100 000 lei este contribuţia financiară a Consiliului Raional Ialoveni şi 30 000 lei este suportul Fundaţiei Est-Europene din Moldova.

Cu entuziasm, domnul Sergiu GURĂU, director executiv, A.O. ,,Eco-Răzeni” a informat echipele de tineret despre procedurile de implementare a proiectelor, regulile de promovare a acţiunilor desfăşurate, managementul financiar, întocmirea rapoartelor financiar şi narativ, organizarea activităţilor din proiecte şi respectarea Calendarului Rundei a XVI – a, a Programului de Granturi Mici al Fondul pentru Tineri Ialoveni, conform etapelor:

1. Implementarea şi monitorizarea proiectelor – 23 martie – 25 iunie 2018;
2. Clubul Tinerilor Lideri Comunitari / Forumul Raional de Tineret – şedinţa de coordonare/raportare intermediară – 10 mai 2018;
3. Gala Bunelor Practici ,,Instrumente de participare a tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunităţii” – 30 iunie 2018;
4. Raportarea narativă şi financiară – 20 – 30 iunie 2018.

Astfel, încît, proiectele care se vor realiza, să corespundă criteriilor:

– Inovaţie (o nouă abordare a activităţilor de tineret);
– Continuitate;
– Impact asupra comunităţii, tinerilor;
– Durabilitate;
– Replicabilitate (practica poate fi implementată în alte localităţi);
– Eficienţă;
– Utilizarea raţională a resurselor (raportul cost-eficienţă);
– Participare (implicarea cetăţenilor, ONG-urilor, mass-media, în procesul de promovare a acţiunilor de tineret).

Pentru ca granturile oferite să demonstreze parteneriatul durabil şi co-managementul consolidat al actorilor comunitari, oficialii prezenţi au înmînat acordurile de colaborare şi certificatele de grant celor 34 de grupuri de iniţiativă civică şi consilii locale de tineret finaliste ale Rundei a XVI – a, Programul de Granturi Mici, Fondul pentru Tineri Ialoveni:
1. Grupul de iniţiativă civică ,,Tineri şi ambiţioşi”, Mileştii Mici, lider – Aliona Cozonac, proiectul ,,Modernizarea parcului”, suma aprobată – 7 000 lei pentru procurarea pavajului şi a bordurii, pentru pavarea unei alei cu suprafaţa de 50 m2 în ,,Parcul Tineretului”;
2. Grupul de iniţiativă civică ,,Aragorn”, Ialoveni, lider – Cristian Drobot, proiectul ,,eSport”, suma aprobată – 4 000 lei pentru procurarea unui sac de box şi a chipiurilor promoţionale pentru practicarea de către 55 copii şi tineri a luptelor marţiale;
3. Consiliul Local al Tinerilor Ruseştii Noi, lider – Diana Fulga, mentor – Pavel Manolache, proiectul ,,Generaţia Nouă Contează”, suma aprobată – 4 000 lei, pentru procurarea inventarului sportiv şi materialelor promoţionale, pentru organizarea a cinci activităţi sportive cu copii şi părinţii acestora;
4. Grupul de iniţiativă civică ,,Vectorii de la Olimp”, Costeşti, lider – Liliana Mereacre, mentor – Valeria Midoni, proiectul ,,Un pas spre egalitate”, suma aprobată – 4 000 lei, pentru procurarea materialelor de construcţie, pentru montarea unei rampe de acces pe scările cantinei liceului;
5. Consiliul Local al Tinerilor Bardar, lider – Cristian Moşneaga, mentor – Valeria Roman, proiectul ,,Aşteptăm zîmbind”, suma aprobată – 5 000 lei, pentru procurarea materialor de reabilitare şi vopsea pentru pictură, pentru amenajarea şi pictarea a două staţii de aşteptare;
6. Clubul tinerelor mămici din Văsieni, lider – Ana – Maria Darii, mentor – Diana Mihăilă,proiectul ,,Un ungheraş de poveste pentru fiecare copil”, suma aprobată – 7 000 lei pentru tobogan, jocuri de masă, materiale de finisare, pentru reparaţia şi amenajarea unei săli de activităţi pentru copii şi tineri la biblioteca din localitate;
7. Consiliul Elevilor L. T. ,,Aurel David”, Bardar, lider – Cristian Moşneaga, mentor – Mariana Moşneaga, proiectul ,,Util. Plăcut. Modern”, suma aprobată – 5 000 lei, pentru mese de şah şi scaune, pentru amenajarea unui spaţiu de odihnă pentru elevi în holul şcolii;
8. Grupul de iniţiativă civică ,,LEAD 2017”, Ialoveni, lider – Andrei Iosip, proiectul ,,Un licean informat, un cetăţean respectat II”, suma aprobată – 4 000 lei, pentru rechizite de birou, suporturi de curs şi combustibil pentru deplasări, pentru organizarea a 12 seminare de educaţie juridică pentru elevii claselor liceale din trei localităţi;
9. Consiliul Local al Tinerilor Gangura, lider – Cristina Gopleac, mentor – Marcel Bobeică, proiectul ,,Cultura care ne uneşte”, suma aprobată – 7 000 lei, pentru materiale de construcţie a mobilierului stradal, pentru amenajarea curţii gimnaziului cu bănci şi urne pentru festivităţi culturale
10. Consiliul Elevilor L. T. Moleşti, lider – Ariadna Topală, mentor – Lia Graur, proiectul ,,Dezvoltarea activismului civic printre adolescenţi”, suma aprobată – 4 500 lei pentru servicii transport auto pasageri în excursie, pentru organizarea activităţilor de socializare şi ajutor a bătrînilor singuratici din localitate cu participarea tinerilor voluntari;
11. Grupul de iniţiativă civică ,,Sounds of life”, Horeşti, lider – Radu Cigoreanu, mentor – Ecaterina Guja, proiectul ,,Wake Up Call”, suma aprobată – 5 000 lei pentru echipament de sonorizare, pentru dotarea sălii de festivităţi a şcolii cu boxe şi stative pentru microfoane;
12. Grupul de iniţiativă civică ,,Tinerii ingenioşi”, Ialoveni, lider – Marcela Ţapeş, mentor – Lidia Rusu, proiectul ,,RoboClub ,,Bookworms” Ialoveni în acţiune, suma aprobată – 5 500 lei, pentru un set de roboţi şi materiale de promovare, ”, pentru creşterea numărului de beneficiari ai clubului şi prezentarea publicului larg despre activităţile acestuia;
13. Grupul de iniţiativă civică ,,Tinerii exploratori”, Cărbuna, lider – Nicoleta Cebotari, mentor – Feodora Jechiu, proiectul ,,Excursie la muzeu”, suma aprobată – 2 500 lei, pentru servicii de transport auto pasageri în excursie şi bilete la muzeu, pentru implicarea copiilor şi tinerilor din familii defavorizate în viaţa socială şi culturală a comunităţii;
14. Grupul de iniţiativă civică ,,Noi suntem schimbarea”, Puhoi, lider – Felicia Îndoitu, mentor – Nicoleta Modval, proiectul ,,O carte pentru fiecare”, suma aprobată – 3 500 lei pentru materiale de construcţie şi montarea unei biblioteci stradale în curtea liceului;
15. Grupul de iniţiativă civică ,,PRO – Potenţial. Rezultat. Organizare”, Puhoi, lider – Doina Uţica, mentor – Dumitriţa Vîrlan, proiectul ,,Bicicleta mea – tranport ecologic”, suma aprobată – 4 000 lei, pentru procurarea unei ţevi metalice şi materiale de montare, pentru crearea părcărilor pentru biciclete la instituţiile publice;
16. Grupul de iniţiativă civică ,,Fetele inteligente şi creative”, Zîmbreni, lider – Alina Cibotari, mentor – Alexandra Pînzaru, proiectul ,,Culorile de acasă”, suma aprobată – 6 000 lei, pentru lucrări de reabilitare şi materiale pentru vopsirea staţiilor, pentru amenajarea şi pictarea a trei staţii de aşteptare;
17. Grupul de iniţiativă civică ,,Impact”, Suruceni, lider – Ştefan Cojuhari, mentor – Aliona Caut, proiectul ,,Un pas spre un eco iluminat”, suma aprobată – 6 000 lei pentru material săditor şi felinare, pentru asigurarea funcţionalităţii parcului comunitar prin iluminare şi înverzire;
18. Consiliul Elevilor L. T. ,,Aurel David”, Bardar, lider – Adrian Iovu, mentor – Ala Plugaru, proiectul ,,Liceu dotat – elev dezvoltat”, suma aprobată – 5 000 lei, pentru mobilier (mese şi dulapuri), pentru amenajarea sălii pentru activitatea consiliului elevilor;
19. Consiliul Local al Tinerilor Ţipala, lider – Valeria Castraveţ, proiectul ,,Change the community III”, suma aprobată – 7 000 lei, pentru procurarea pavajului şi a bordurii, pentru pavarea unei alei cu suprafaţa de 50 m2 în parcul tineretului;
20. Grupul de iniţiativă civică ,,Aripile viitorului”, Ţipala, lider – Marius Popa, mentor – Ion Popa, proiectul ,,Un mod sănătos de viaţă prin mişcare şi forţă”, suma aprobată – 3 500 lei, pentru ţevi din metal şi materiale de montare, montarea instalaţiilor pe terenul de sport al liceului;
21. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Gheorghe Munteanu, mentor – Valeriu Calmaţui, proiectul ,,Răzeni şi Mogoşeşti – împreună pentru promovarea valorilor culturale”, suma aprobată – 6 000 lei, pentru inventar sportiv şi materiale de promovare (cupe, medalii, diplome), pentru organizarea activităţilor culturale şi sportive cu participarea tinerilor din cele două localităţi;
22. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Elena Rău, mentor – Eugeniu Gurău, proiectul ,,Vedem. Analizăm. Cercetăm”, suma aprobată – 2 500 lei, pentru ecrane din pînză pentru proiecţii video, pentru educaţie prin film în grădiniţă;
23. Grupul de iniţiativă civică ,,Dezbateri pentru dezvoltare”, Ialoveni, lider – Iana Caracuian, mentor – Ana Doschinescu, proiectul ,,Lectura – cheia spre succes”, suma aprobată – 5 000 lei, pentru literatură artistică în bibliotecă şi rechizite de birou pentru reparaţia cărţilor deteriorate, pentru crearea clubului de voluntari ai bibliotecii;
24. Grupul de iniţiativă civică ,,Eco-Sociteni”, Sociteni, lider – Alexandra Moldovanu, mentor – Victor Vutcariov, proiectul ,,Volunteer’s house”, suma aprobată – 7 000 lei, pentru materiale de construcţie şi finisare, pentru reparaţia şi amenajarea unei săli cu suprafaţa de 30 m2 pentru activităţile consiliului local al tinerilor;
25. Grupul de iniţiativă civică ,,Răzeni Workout”, Răzeni, lider – Dan Damaschin, mentor – Artur Budac, proiectul ,,Teren pentru trening in street workout”, suma aprobată – 5 000 lei, pentru ţevi din metal şi materiale de montare, materiale de promovare a sportului, pentru montarea instalaţiilor pe terenul de sport al liceului şi crearea clubului sportiv;
26. Consiliul Elevilor L. T. ,,Ion Suruceanu”, Suruceni, lider – Cătălin Salagor, mentor – Zinaida Gulica, proiectul ,,Festivalul Muzicii”, suma aprobată – 5 000 lei, pentru echipament de sonorizare, banner şi premii, pentru organizarea concursului tinerilor talente.

Tinerilor activi, care participă şi investesc suficient de inteligent şi înţelept în dezvoltarea durabilă a localităţilor noastre, le dorim succese notabile şi-i asigurăm de susţinerea dministraţiei raionului Ialoveni în proiecte comunitare.

Articol realizat de:
Victor Pletosu
Specialist în domeniul politicilor de tineret
Consiliul raional Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki