Forumul Rețelei Consiliilor Locale de Tineret din raionul Ialoveni

32765404_1670861422979142_4428459496649523200_oÎn scopul creşterii nivelului de participare a tinerilor la procesul de consolidare a democraţiei participative prin contribuţia la realizarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, Prioritatea I ,,Participarea Tinerilor”, Subprioritatea 1. 2. ,,Activismul civic al tinerilor” şi Subprioritatea 1.3. ,,Consiliile locale ale tinerilor”, la 13 mai 2018, Centrul de Sprijinire a Mediului de Afaceri Transfrontaliere – Training, Expoziţii şi Simpozioane, loc pitoresc în Pădurea Ruseştii Noi, s-a desfăşurat Forumul Reţelei Consiliilor Locale de Tineret din Raionul Ialoveni, organizat de Consiliul Raional al Tinerilor Ialoveni, Preşedinte – Maria CODREANU, cu suportul administraţiei raionului Ialoveni, al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, al Reţelei Naţionale a Consiliilor Locale de Tineret din Moldova, al A. O. ,,Eco-Răzeni” şi echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni.

Acţiunea s-a remarcat prin participarea activă a peste 130 de tineri bravi şi curajoşi din localităţile raionului Ialoveni şi din echipele Fondului pentru Tineri Bălţi şi Sîngerei.

De asemenea, la acest eveniment important ne-au onorat cu prezenţa actorii cei mai consecvenţi ai dezvoltării politicilor de tineret: domnul Lilian CARMANU, Președintele Raionului Ialoveni, domnul Petru VÎRLAN, şef, Direcţie Administraţie Publică, Consiliul Raional Ialoveni; domnul Sergiu GURĂU, director executiv, A. O. ,,Eco-Răzeni” şi domnul Dumitru JURAVELI, secretar general, Reţeaua Naţională a Consiliilor Locale de Tineret din Moldova, care au subliniat importanţa oportunităţilor şi programelor autorităţilor administraţiei publice de implicare a tinerilor în dezvoltarea durabilă a dimensiunilor vieţii comunitare prin realizarea proiectelor complementare şi stimularea activismului civic, liderismului şi voluntariatului.

Cu entuziasm, Nadejda GOGU, Luminiţa CUPCIANU şi Stela RUSNAC, studentele Facultăţii de Sociologie a Universităţii de Stat din Moldova, au prezentat rezultatele sondajului desfăşurat pe parcursul lunii aprilie 2018, de membrii Consiliului Raional al Tinerilor Ialoveni, în scopul identificării necesităţilor tinerei generaţii, dar şi a provocărilor actuale. Prin urmare, pentru a studia arborele problemelor şi pentru a–l transforma în arborele soluţiilor, forumul a cuprins 5 ateliere de lucru, conform dimensiunilor domeniului tineretului:

Atelierul I ,,Rolul educaţiei non-formale în dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor”, moderator – Elena-Crăiţa COSTIN, vicepreşedinte, Consiliul Raional al Tinerilor Ialoveni;

Atelierul II ,,Implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi de promovare a educaţiei ecologice”, – Cristina GOPLEAC, membru, Consiliul Raional al Tinerilor Ialoveni;

Atelierul III ,,Accesul facilitat al tinerilor la activităţi cultural-artistice şi de petrecere a timpului liber”, moderator – Daniel LUCA, membru, Consiliul Raional al Tinerilor Ialoveni;

Atelierul IV ,,Participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei inteligente şi active”, moderator – Mihaela BALANUŢA, membru, Consiliul Raional al Tinerilor Ialoveni;

Atelierul V ,,Dezvoltarea instrumentelor de informare şi instruire pentru tineri”, moderator – Ana-Maria DARII, membru, Consiliul Raional al Tinerilor Ialoveni.

În cadrul atelierelor de lucru a avut loc raportarea intermediară, analiza şi monitorizarea implementării celor 26 de proiecte din 16 localităţi ale raionului, finanţate în Runda a XVI – a a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”.

Fiecare atelier a propus cîte 3 soluţii creative la problemele prioritare, apoi, participanţii au elaborat şi aprobat o rezoluţie a forumului pe care o vor prezenta autorităţilor administraţiei publice.

Totodată, în scopul extinderii Reţelei consiliilor locale de tineret din raionul Ialoveni, tinerii participanţi din localităţile unde nu este un consiliu local al tinerilor au fost familiarizaţi cu modalitatea de creare a acestei structuri de tineret.

Participanţii au beneficiat de servicii de transport, alimentare, instruire, logistică şi materialele necesare din atitudinea generoasă şi suportul considerabil al actorilor dezvoltării durabile a politicilor de tineret: Consiliul Raional Ialoveni, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, A. O. ,,Reţeaua Naţională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova”, Consiliul Raional de Tineret Ialoveni, A. O. ,,Eco-Răzeni” şi echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni, cărora, le suntem profund recunoscători.

Articol realizat de:
Victor Pletosu
Specialist în domeniul politicilor de tineret
Consiliul raional Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki