Gala bunelor practici ,,Instrumente de participare a tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunităţii”, ediţia a VIII-a

36483877_1720863681312249_1436596930502197248_oÎn scopul celebrării rezultatelor performante ale celor 26 de proiecte din 16 localităţi ale raionului Ialoveni, implementate în Runda a XVI – a a de Granturi Mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” la 30 iunie 2018, Centrul de Sprijinire a Mediului de Afaceri Transfrontaliere – Training, Expoziţii şi Simpozioane, loc pitoresc în Pădurea Ruseştii Noi, s-a desfăşurat Gala Bunelor Practici ,,Instrumente de participare a tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunităţii”, Ediţia VIII, organizată de Consiliul Raional Ialoveni, A. O. ,,Eco-Răzeni” şi Fundaţia Est-Europeană din Moldova.

La eveniment ne-au onorat cu prezenţa sa, actorii de calibru pentru dezvoltarea politicilor de tineret: domnul Lilian CARMANU, Preşedintele Raionului Ialoveni; distinsa doamnă profesor Daniela NEDELCIUC, Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova în teritoriul raionului Ialoveni; domnul Petru VÎRLAN, Şef, Direcţia Administraţie Publică, Consiliul Raional Ialoveni, domnul Laurenţiu RACU, membrul biroului de administrare, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova; domnul Sergiu GURĂU, director executiv, A. O. ,,Eco-Răzeni”. Aceste personalităţi notorii ale vieţii publice au desfăşurat un dialog constructiv cu tinerii ingenioşi, activi şi inteligenţi pe subiectele: importanţa implicării şi educaţiei civice a tinerilor, motivaţia şi cultura participării, voluntariatul responsabil în proiecte comunitare şi în laboratoare de inovare cu viziuni de dezvoltare pentru viitor.

Gala Bunelor Practici a cuprins Concursul ,,Topul Proiectelor de Succes”, care s-a desfăşurat în 5 ateliere de lucru, unde, consiliile locale de tineret şi grupurile de iniţiativă civică ale tinerilor au venit cu prezentări de proiecte, respectînd criteriile: inovaţie şi originalitate, continuitate şi durabilitate, impactul şi beneficiul adus comunităţii, replicabilitate, eficienţă, utilizarea raţională a resurselor, participare şi parteneriate cu diferiţi actori sociali.

La Atelierul I Rolul educaţiei non-formale în dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor, coordonat de domnul Petru VÎRLAN, Şef, Direcţia Administraţie Publică, Consiliul Raional Ialoveni, au participat:
1. Consiliul Local al Tinerilor Ruseştii Noi, lider – Diana Fulga, mentor – Pavel Manolache, proiectul ,,Generaţia Nouă Contează”;
2. Consiliul Elevilor L. T. ,,Aurel David”, Bardar, lider – Cristian Moşneaga, mentor – Mariana Moşneaga, proiectul ,,Util. Plăcut. Modern”;
3. Grupul de iniţiativă civică ,,Sounds of life”, Horeşti, lider – Radu Cigoreanu, mentor – Ecaterina Guja, proiectul ,,Wake Up Call”;
4. Grupul de iniţiativă civică ,,Aripile viitorului”, Ţipala, lider – Marius Popa, mentor – Ion Popa, proiectul ,,Un mod sănătos de viaţă prin mişcare şi forţă”;
5. Grupul de iniţiativă civică ,,Răzeni Workout”, Răzeni, lider – Dan Damaschin, mentor – Artur Budac, proiectul ,,Teren pentru trening in street workout”.

La Atelierul II Implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi de promovare a educaţiei ecologice, coordonat de domnul Sergiu GURĂU, director executiv, A. O. ,,Eco-Răzeni”, au participat:
1. Grupul de iniţiativă civică ,,Tineri şi ambiţioşi”, Mileştii Mici, lider – Aliona Cozonac, proiectul ,,Modernizarea parcului”;
2. Consiliul Local al Tinerilor Gangura, lider – Cristina Gopleac, mentor – Marcel Bobeică, proiectul ,,Cultura care ne uneşte”;
3. Grupul de iniţiativă civică ,,PRO – Potenţial. Rezultat. Organizare”, Puhoi, lider – Doina Uţica, mentor – Dumitriţa Vîrlan, proiectul ,,Bicicleta mea – tranport ecologic”;
4. Grupul de iniţiativă civică ,,Impact”, Suruceni, lider – Ştefan Cojuhari, mentor – Aliona Caut, proiectul ,,Un pas spre un eco iluminat”;
5. Consiliul Local al Tinerilor Ţipala, lider – Valeria Castraveţ, proiectul ,,Change the community III”.

La Atelierul III Accesul facilitat al tinerilor la activităţi cultural-artistice şi de petrecere a timpului liber, coordonat de Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, Consiliul Raional Ialoveni, au participat:
1. Grupul de iniţiativă civică ,,Aragorn”, Ialoveni, lider – Cristian Drobot, proiectul ,,eSport”;
2. Grupul de iniţiativă civică ,,Tinerii ingenioşi”, Ialoveni, lider – Marcela Ţapeş, mentor – Lidia Rusu, proiectul ,,RoboClub ,,Bookworms” Ialoveni în acţiune”;
3. Grupul de iniţiativă civică ,,Tinerii exploratori”, Cărbuna, lider – Nicoleta Cebotari, mentor – Feodora Jechiu, proiectul ,,Excursie la muzeu”;
4. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Gheorghe Munteanu, mentor – Valeriu Calmaţui, proiectul ,,Răzeni şi Mogoşeşti – împreună pentru promovarea valorilor culturale”;
5. Consiliul Elevilor L. T. ,,Ion Suruceanu”, Suruceni, lider – Cătălin Salagor, mentor – Zinaida Gulica, proiectul ,,Festivalul Muzicii”.

La Atelierul IV Participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei inteligente şi active, coordonat de domnul Laurenţiu RACU, membrul biroului de administrare, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, au participat:
1. Consiliul Local al Tinerilor Bardar, lider – Cristian Moşneaga, mentor – Valeria Roman, proiectul ,,Aşteptăm zîmbind”;
2. Consiliul Elevilor L. T. Moleşti, lider – Ariadna Topală, mentor – Lia Graur, proiectul ,,Dezvoltarea activismului civic printre adolescenţi”;
3. Grupul de iniţiativă civică ,,Fetele inteligente şi creative”, Zîmbreni, lider – Alina Cibotari, mentor – Alexandra Pînzaru, proiectul ,,Culorile de acasă”;
4. Consiliul Elevilor L. T. ,,Aurel David”, Bardar, lider – Adrian Iovu, mentor – Ala Plugaru, proiectul ,,Liceu dotat – elev dezvoltat”;
5. Grupul de iniţiativă civică ,,Eco-Sociteni”, Sociteni, lider – Alexandra Moldovanu, mentor – Victor Vutcariov, proiectul ,,Volunteer’s house”.

La Atelierul V Dezvoltarea instrumentelor de informare şi instruire pentru tineri, coordonat de doamna Veronica MELINTEANU, manager de program, A. O. ,,Eco-Răzeni” au participat:
1. Grupul de iniţiativă civică ,,Vectorii de la Olimp”, Costeşti, lider – Liliana Mereacre, mentor – Valeria Midoni, proiectul ,,Un pas spre egalitate”;
2. Clubul tinerelor mămici din Văsieni, lider – Ana – Maria Darii, mentor – Diana Mihăilă, proiectul ,,Un ungheraş de poveste pentru fiecare copil”;
3. Grupul de iniţiativă civică ,,LEAD 2017”, Ialoveni, lider – Andrei Iosip, proiectul ,,Un licean informat, un cetăţean respectat II”;
4. Grupul de iniţiativă civică ,,Noi suntem schimbarea”, Puhoi, lider – Felicia Îndoitu, mentor – Nicoleta Modval, proiectul ,,O carte pentru fiecare”;
5. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Elena Rău, mentor – Eugeniu Gurău, proiectul ,,Vedem. Analizăm. Cercetăm”;
6. Grupul de iniţiativă civică ,,Dezbateri pentru dezvoltare”, Ialoveni, lider – Iana Caracuian, mentor – Ana Doschinescu, proiectul ,,Lectura – cheia spre succes”.

După o amplă analiză a proiectelor prezentate, comisia specială a desemnat laureaţii Concursului ,,Topul Proiectelor de Succes”:
Atelierul I Rolul educaţiei non-formale în dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor – Consiliul Elevilor L. T. ,,Aurel David”, Bardar, lider – Cristian Moşneaga, mentor – Mariana Moşneaga, proiectul ,,Util. Plăcut. Modern”, care s-au învrednicit, după merit, de trofeul excelenţei civice, diplomă de laureat, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni.

Atelierul II Implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi de promovare a educaţiei ecologice – Grupul de iniţiativă civică ,,Tineri şi ambiţioşi”, Mileştii Mici, lider – Aliona Cozonac, proiectul ,,Modernizarea parcului”, care s-au învrednicit, după merit, de trofeul excelenţei civice, diplomă de laureat, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni.

Atelierul III Accesul facilitat al tinerilor la activităţi cultural-artistice şi de petrecere a timpului liber – Grupul de iniţiativă civică ,,Aragorn”, Ialoveni, lider – Cristian Drobot, proiectul ,,eSport”, care s-au învrednicit, după merit, de trofeul excelenţei civice, diplomă de laureat, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni.

Atelierul IV Participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei inteligente şi active – Grupul de iniţiativă civică ,,Eco-Sociteni”, Sociteni, lider – Alexandra Moldovanu, mentor – Victor Vutcariov, proiectul ,,Volunteer’s house”, care s-au învrednicit, după merit, de trofeul excelenţei civice, diplomă de laureat, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni.

Atelierul V Dezvoltarea instrumentelor de informare şi instruire pentru tineri – Clubul tinerelor mămici din Văsieni, lider – Ana – Maria Darii, mentor – Diana Mihăilă, proiectul ,,Un ungheraş de poveste pentru fiecare copil”, care s-au învrednicit, după merit, de trofeul excelenţei civice, diplomă de laureat, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni.

De asemenea, au fost desemnaţi şi premiaţi laureaţii Concursului raional ,,Şi tu poţi, reciclează !”, desfăşurat în perioada aprilie – iunie 2018, unde tinerii talentaţi au confecţionat cu iscusinţă diverse obiecte utile din material reciclabil, după cum urmează:
,,Locul I” – Cristian Aftene, Bardar, care s-a învrednicit, după merit, de o diplomă de laureat şi premiul de 400 lei din partea Consiliului Raional Ialoveni.
,,Locul II” – Dana-Maria Zaharia, Ialoveni, care s-a învrednicit, după merit, de o diplomă de laureat şi premiul de 300 lei din partea Consiliului Raional Ialoveni.
,,Locul III” – Maxim Cebotaru, Ruseştii Noi, care s-a învrednicit, după merit, de o diplomă de laureat şi premiul de 200 lei din partea Consiliului Raional Ialoveni.
,,Locul IV” – Diana Fulga, Ruseştii Noi, care s-a învrednicit, după merit, de o diplomă de laureat şi premiul de 100 lei din partea Consiliului Raional Ialoveni.

Festivitatea a culminat cu un splendid program artistic, unde şi-au demonstrat potenţialul valoric autentic tinerele talente veritabile şi inspirate, care au transpus farmecul, frumuseţea şi expresivitatea artei interpretative în sufletul tinerilor spectatori: Laura Bodorin, Ialoveni; Stela Barancea, Mileştii Mici; Tamara Sava, Costeşti; Vadim Vrabii, Ştefan Gheorghiu, Vasile Gheorghiu, Văsieni; Iovu Gabriela, Rusu Sandu, Sava Victoria, Răileanu Ion, Savva Maria, Iovu Adrian, Plugaru Elena, Plugaru Petru, Bardar; Topală Ariadna, Botnari Adrian, Vasiliţa Victoria, Balanuţa Andrei, Moleşti; Cebotari Nicoletta, Plămădeală Mădălina, Caraman Ion, Cărbuna; Conea Ruslan, Conea Romel, Puhoi; Grecu Nicoleta, Zîmbreni; Nicolai Olga, Ţîpala; Crîşmari Ion, Răzeni; Balan Otilia, Ialoveni; Budac Emilena, Răzeni; Macari Paula, Suruceni; Cîrlan Ariana, Ruseştii Noi ; Moldovanu Jasmin, Sociteni ; Budac Emilena, Răzeni; Buzan Daniel, Mihai Bolduratu, Codreanu Valentin, Ialoveni; Tonu Alexandra, Bardar; Volcovschi Elena şi Carapangea Alina, Gangura.

Cei peste 130 participanţi au beneficiat de transport, logistică, diplome, prînz, pauză de cafea, din atitudinea generoasă a partenerilor: Consiliul Raional Ialoveni, Fundaţia Est-Europeană din Moldova şi A. O. ,,Eco-Răzeni”.

Tinerilor activi le dorim mult succes !!!

Articol realizat de:
Victor Pletosu
Specialist în domeniul politicilor de tineret
Consiliul raional Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki