Festivalul Raional al Tinerilor Activi, ediţia a IX-a

festival_activi_2018În scopul celebrării performanţei proiectelor implementate în Runda a XVII – a de Granturi Mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, precum şi promovării tinerilor activi, implicaţi în activităţile Săptămânii Naţionale a Voluntariatului ,,Hai în gaşca voluntarilor”, Ediţia XII, la 08 decembrie 2018, Centrul de Sprijinire a Mediului de Afaceri Transfrontaliere – Training, Expoziţii şi Simpozioane, loc pitoresc în Pădurea Ruseştii Noi, s-a desfăşurat Festivalul Raional al Tinerilor Activi, Ediţia IX, organizat de Consiliul Raional Ialoveni în parteneriat cu A. O. ,,Eco-Răzeni”, echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni şi Consiliul Raional de Tineret Ialoveni, în contextul marcării sărbătorilor ,,5 decembrie – Ziua Internaţională a Voluntariatului” şi ,,10 decembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului”.

La eveniment ne-au onorat cu prezenţa sa şi cu frumoase mesaje de susţinere şi încurajare, actorii de calibru pentru dezvoltarea politicilor de tineret şi voluntariat, care au desfăşurat un dialog constructiv cu tinerii ingenioşi, bravi şi inteligenţi din localităţile raionului Ialoveni.

Domnul Lilian CARMANU, Preşedintele Raionului Ialoveni a subliniat că bugetul raional pentru politicile de tineret pentru anul 2019 constituie 400 000 lei.

Domnul Ion SULĂ, director general, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor a menţionat că va acorda suportul necesar activităţilor ce se vor desfăşura în cadrul Programului ,,Costeşti – Capitala Naţională a Tineretului 2019”.

Distinsa doamnă profesor Daniela NEDELCIUC, Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova în teritoriul raionului Ialoveni a adresat un mesaj de felicitare tinerilor din partea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

Domnul Sergiu GURĂU, director executiv, A. O. ,,Eco Răzeni” şi domnul Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, au evidenţiat că, în Runda a XVII-a de Granturi Mici s-au implementat 15 proiecte în 11 localităţi cu un buget de 105 000 lei.
Domnul Andrei GAIU, director executiv, A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” a remarcat faptul că raionul Ialoveni se află printre raioanele cele mai active care implementează diverse activităţi de voluntariat.

Domnul Laurenţiu RACU, coordonator de programe, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, a subliniat importanţa participării consiliilor locale de tineret în etapele procesului bugetar pe componenta de tineret.

Domnul Dumitru JURAVELI, secretar general, Reţeaua Naţională a Consiliilor Locale de Tineret din Moldova, a menţionat despre capacităţile consolidate ale Reţelei Consiliilor Locale de Tineret din Raionul Ialoveni.

Doamna Liliana ASTRAHAN, specialist în domeniul protecţiei drepturilor copilului, A. O. ,,Terre des Hommes Moldova” a vorbit despre programele şi proiectele pe care le desfăşoară pentru tineri.

Domnişoara Maria Codreanu, Preşedintele Consiliului Raional de Tineret Ialoveni a prezentat raportul de activitate pentru anul 2018.

Festivalul Tinerilor Activi, Ediţia IX, a cuprins Concursul ,,Topul Proiectelor de Succes”, care s-a desfăşurat în 4 ateliere de lucru, unde, consiliile locale de tineret, grupurile de iniţiativă civică ale tinerilor şi echipe de voluntari au venit cu prezentări de activităţi şi proiecte, respectând criteriile: inovaţie şi originalitate, continuitate şi durabilitate, impactul şi beneficiul adus comunităţii, replicabilitate şi eficienţă, utilizarea raţională a resurselor, participare şi parteneriate cu diferiţi actori sociali.

Prin urmare, în cadrul atelierului I ,,Rolul educaţiei non-formale în dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor”, coordonat de domnul Laurenţiu RACU, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, asistat de Laura ŞOIMU, Dana-Maria ZAHARIA, Cristian AFTENE, Anastasia FUŞTEI, membri ai Fondului pentru Tineri Ialoveni, au participat:
1. Grupul de iniţiativă civică ,,Noi suntem schimbarea”, Suruceni, lider – Lilia ROTARU, mentor – Alexandru VREMEA, proiectul ,,Reamenajarea terenului pentru tineri”;
2. Grupul de iniţiativă civică ,,Aripile viitorului”, Ţipala, lider – Ludmila CÎRMAN, mentor – Ion POPA, proiectul ,,Citius !Altius ! Fortius !”;
3. Consiliul Elevilor L. T. ,,Aurel David”, Bardar, lider – Cătălina DAVID, mentori – Tatiana Pisica şi Nina BRAGA, proiectul ,,New utilities, new possibilities”;
4. Consiliul Elevilor L. T. Ruseştii Noi, lider – Marina RUSSU, mentor – Viorica CODREANU, proiectul ,,Familia – cheia succesului şcolar”;
5. Consiliul Elevilor L. T. ,,Aurel David”, Bardar, lider – Daniel HARITON, mentor – Andrei TONU, proiectul ,,Igiena şi sportul – temelia sănătăţii”.

În cadrul atelierului II ,,Implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi de promovare a educaţiei ecologice”, coordonat de domnul Dumitru JURAVELI, secretar general, Reţeaua Naţională a Consiliilor Locale de Tineret din Moldova, asistat de Maria CODREANU, Andreea PLAMADEALA, Adriana CORCODEL şi Valeria IGNAT, membri ai Fondului pentru Tineri Ialoveni, au participat:
6. Grupul de iniţiativă civică ,,Tînărul ecolog”, Costeşti, lider – Ion RUSU, mentor – Ion DUDNICENCO, proiectul ,,Energie verde pentru o viaţă mai bună”;
7. Grupul de iniţiativă civică ,,Generaţia nouă”, Gangura, lider – Elena VOLCOVSCHII, mentor – Lilia ŞCHIOPU, proiectul ,,Tineri activi – viitor prosper”;
8. Grupul de iniţiativă civică ,,PRO – Potenţial. Rezultat. Organizare”, Puhoi, lider – Nicoleta CĂTĂRĂU, mentor – Tatiana SOLTAN, proiectul ,,Premium parc”;
9. Grupul de iniţiativă civică ,,Tinerii ecologişti pentru viaţă şi prosperitate”, Mileştii Mici, lider – Nadejda BUTNARI, mentor – Victoria CAPTARI, proiectul ,,Un mediu curat – o viaţă properă”;
10. Consiliul Local al Tinerilor Ţipala, lider – Valeria CASTRAVEŢ, mentor – Ion POPA, proiectul ,,Confort şi interacţiune”.

În cadrul atelierului III ,,Accesul facilitat al tinerilor la activităţi cultural-artistice şi de petrecere a timpului liber”, coordonat de doamna Liliana ASTRAHAN, specialist în domeniul protecţiei drepturilor copilului, A. O. ,,Terre des Hommes Moldova”, asistat de Serghei MOŞNEAGU, Daniela SULĂ, Alexandrina BIVOL, Marina PETICÎ, Patricia PAHOMEA, membri ai Fondului pentru Tineri Ialoveni, au participat:
11. Consilul Local al Tinerilor Gangura, lider – Cristina GOPLEAC, mentor – Marcel BOBEICĂ, proiectul ,,Haideţi copii la joacă! Partea I”;
12. Grupul de iniţiativă civică ,,Şah-Mat Olimp”, Costeşti, lider – Sorina RUSU, proiectul ,,Daciada sportivă”;
13. Consilul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Elena RUSU, proiectul ,,Măgurele şi Răzeni – în drum spre casă”;
14. Grupul de iniţiativă civică ,,Noi suntem schimbarea”, Puhoi, lider – Adriana GRĂJDEANU, mentor – Tatiana SOLTAN, proiectul ,,Un tînăr echipat – un tînăr dezvoltat”;
15. Consilul Local al Tinerilor Sociteni, lider – Alexandra MOLDOVANU, mentor – Victor VUTCARIOV, proiectul ,,Volunteer’s House: The End Game”.

În cadrul atelierului IV ,,Impactul activităţilor desfăşurate în Săptămîna Naţională a Voluntariatului asupra dezvoltării comunităţilor din raionul Ialoveni”, coordonat de domnul Andrei GAIU, director executiv, A. O. ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, au participat cu prezentări de activităţi desfăşurate în cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului ,,Hai în gaşca voluntarilor”, Ediţia XII – a, în perioada 01 – 07 octombrie 2018, în localităţile raionului Ialoveni, echipele de voluntari:
1. Echipa de voluntari ai SNV Bardar, coordonator – Alina LUCHIŢA;
2. Echipa de voluntari ai SNV Horeşti, coordonator – Silvia SAVA;
3. Echipa de voluntari ai SNV L. T. ,,Petre Ştefănucă”, Ialoveni, coordonator – Patricia PAHOMEA;
4. Echipa de voluntari ai SNV Moleşti, coordonator – Ariadna TOPALĂ;
5. Echipa de voluntari ai SNV Puhoi, coordonator – Doina UŢICĂ;
6. Echipa de voluntari ai SNV Răzeni, coordonator – Alexandrina BIVOL;
7. Echipa de voluntari ai SNV Ruseştii Noi, coordonator – Marina RUSSU;
8. Echipa de voluntari ai SNV Ţipala, coordonator – Valeria CASTRAVEŢ;
9. Echipa de voluntari ai SNV Văsieni, coordonator – BODEAN Igor.

De asemenea, ofiţerii Inspectoratului de Poliţie Ialoveni au adus la cunoştinţă mecanismele de colaborare cu societatea civilă şi au desfăşurat ateliere de instruire referitor la subiectele: ,,Violenţa domestică”, ,,Protecţia drepturilor copilului” şi ,,Prevenirea traficului de fiinţe umane”.

După o amplă analiză a proiectelor prezentate, comisia specială pentru organizare, desfăşurare şi jurizare, a desemnat laureaţii Concursului ,,Topul Proiectelor de Succes”:

1. Atelierul I ,,Rolul educaţiei non-formale în dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor” – Consiliul Elevilor L. T. ,,Aurel David”, Bardar, lider – Daniel HARITON, mentor – Andrei TONU, proiectul ,,Igiena şi sportul – temelia sănătăţii”, care s-a învrednicit, după merit, de Trofeul Excelenţei Civice, Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, A. O. ,,Eco-Răzeni” şi a Fundaţiei Est-Europene din Moldova.

2. Atelierul II ,,Implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi de promovare a educaţiei ecologice” – Grupul de iniţiativă civică ,,Tînărul ecolog”, Costeşti, lider – Ion RUSU, mentor – Ion DUDNICENCO, proiectul ,,Energie verde pentru o viaţă mai bună”, care s-a învrednicit, după merit, de Trofeul Excelenţei Civice, Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, A. O. ,,Eco-Răzeni” şi a Fundaţiei Est-Europene din Moldova.

3. Atelierul III ,,Accesul facilitat al tinerilor la activităţi cultural-artistice şi de petrecere a timpului liber” – Consilul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Elena RUSU, proiectul ,,Măgurele şi Răzeni – în drum spre casă”, care s-a învrednicit, după merit, de Trofeul Excelenţei Civice, Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, A. O. ,,Eco-Răzeni” şi a Fundaţiei Est-Europene din Moldova.

4. Titlul ,,Tînărul Voluntar al Anului 2018” a fost decernat domnişoarei Maria CODREANU din Ruseştii Noi, Preşedintele Consiliului Raional de Tineret Ialoveni, care s-a învrednicit, după merit, de Trofeul Excelenţei Civice, Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, A. O. ,,Eco-Răzeni” şi a Fundaţiei Est-Europene din Moldova.

5. Titlul ,,Cel mai Activ Grup de Iniţiativă al Anului 2018” a fost decernat grupului de iniţiativă civică ,,Generaţia nouă”, Gangura, lider – Elena VOLCOVSCHII, mentor – Lilia ŞCHIOPU, care a implementat proiectul ,,Tineri activi – viitor prosper”, care s-a învrednicit, după merit, de Trofeul Excelenţei Civice, Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, A. O. ,,Eco-Răzeni” şi a Fundaţiei Est-Europene din Moldova.

6. Titlul ,,Cel mai Activ Mentor al Anului 2018” a fost decernat doamnei Victoria CAPTARI, mentor al grupului de iniţiativă civică ,,Tinerii ecologişti pentru viaţă şi prosperitate”, Mileştii Mici, lider – Nadejda BUTNARI, pentru implementarea proiectului ,,Un mediu curat – o viaţă properă”, care s-a învrednicit, după merit, de Trofeul Excelenţei Civice, Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, A. O. ,,Eco-Răzeni” şi a Fundaţiei Est-Europene din Moldova.

7. Titlul ,,Consiliul Local de Tineret al Anului 2018”, a fost decernat Consiliului Raional de Tineret Ialoveni, preşedinte – Maria CODREANU, care s-a învrednicit, după merit, de Trofeul Excelenţei Civice, Diplomă de Excelenţă în ramă, premiul de 1 000 lei şi florile recunoştinţei, din partea Consiliului Raional Ialoveni, A. O. ,,Eco-Răzeni şi a Fundaţiei Est-Europene din Moldova.

De asemenea, diplome de excelenţă, tricori, insigne ,,Voluntar (ă) de nota 10” şi premii în valoare de 500 lei au primit echipele locale de voluntari ai Săptămînii Naţionale a Voluntariatului: Alina LUCHIŢA, Bardar; Silvia SAVA, Horeşti; Patricia PAHOMEA, L. T. ,,Petre Ştefănucă”, Ialoveni; Ariadna TOPALĂ, Moleşti, Doina UŢICĂ, Puhoi; Alexandrina BIVOL, Răzeni; Marina RUSSU, Ruseştii Noi; Valeria CASTRAVEŢ, Ţipala, coordonator – Valeria CASTRAVEŢ; BODEAN Igor, Văsieni.

Festivitatea a culminat cu un splendid program artistic, unde şi-au demonstrat potenţialul valoric tinerele talente veritabile şi inspirate, care au transpus farmecul, frumuseţea şi expresivitatea artei în sufletul tinerilor spectatori: Dumitru MEREACRE, s. Costeşti; Inga LUCHIANENCO, s. Gangura; Tamara SAVA, s. Costeşti; Corina ALII, s. Răzeni; Alina SCOARŢĂ, s. Puhoi; Andreea-Francesca PALACHI, s. Puhoi; Mihaela ANDRONACHI, s. Mileştii Mici; Jasmin MOLDOVANU, s. Sociteni; Emilia VALACHI, s. Bardar; Daniela TROHIN & Mădălina MEŞINĂ, s. Ruseştii Noi; Petru PLUGARU, Valentin TONU, Andrei IOVU, Mihaela PLUGARU, s. Bardar; Marina DĂNUŢĂ, s. Ţipala; Gabriela ARAPU, s. Suruceni; Marina DĂNUŢĂ, s. Ţipala; Serghei MOŞNEAGU, Şcoala de Arte Ialoveni.

Cei peste 120 participanţi au primit diplome de participare activă şi certificate de competenţă, au beneficiat de transport şi prînz, din atitudinea generoasă a partenerilor consecvenţi: Consiliul Raional Ialoveni, Fundaţia Est-Europeană din Moldova şi A. O. ,,Eco-Răzeni”, fapt pentru care le suntem profund recunoscători.

Articol realizat de:
Victor PLETOSU
Specialist în domeniul politicilor de tineret
Consiliul raional Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki