Forumul Rețelei Consiliilor Locale de Tineret din raionul Ialoveni

În contextul Programului ,,Costești – Capitala Tineretului 2019”, în scopul sporirii participării tinerilor la procesul de luare a deciziilor și la dezvoltarea durabilă a localităților, conform principiilor și priorităților Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, la 01 mai 2019, Centrul de Sprijinire a Mediului de Afaceri Transfrontaliere – Training, Expoziţii şi Simpozioane, loc pitoresc în Pădurea Ruseştii Noi, s-a desfăşurat Forumul Reţelei Consiliilor Locale de Tineret din Raionul Ialoveni. Evenimentul inedit este organizat de Consiliul Raional de Tineret Ialoveni, administraţia raionului Ialoveni, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Reţeaua Naţională a Consiliilor Locale de Tineret din Moldova, A. O. ,,Eco-Răzeni” şi echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni.

Activitatea s-a remarcat prin participarea activă a peste 130 de tineri bravi şi ingenioși din localităţile raionului Ialoveni, din consiliile locale de tineret, precum şi din grupurile de iniţiativă civică care implementează cele 22 de proiecte comunitare în cadrul Rundei a XVIII – a de Granturi Mici pentru Tineri.

În deschiderea oficială a festivităţii ne-au onorat cu prezenţa personalităţi din administraţia raionului Ialoveni şi partenerii pentru dezvoltarea politicilor de tineret: domnul Ghenadie SAJIN, Preşedintele Raionului Ialoveni; domnul Radu REBEJA, Secretar de stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; domnul Ion SULĂ, Director General, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; domnul Lilian CARMANU, Vicepreședintele Raionului Ialoveni; doamna Natalia PETREA, Primarul satului Costești; domnul Dumitru JURAVELI, Preşedintele A. O. ,,Reţeaua Naţională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova”, domnul Sergiu GURĂU, Director executiv, A. O. ,,Eco-Răzeni” și domnișoara Maria CODREANU, Președintele Consiliului Raional de Tineret Ialoveni. În pledoariile lor au subliniat importanța implicării tinerilor în viața comunităților, dar și oportunitățile și programele pentru tineret ale autorităților administrației publice centrale și locale pentru stimularea activismului civic, liderismului şi voluntariatului.

Cu mult entuziasm, Maria Levinte, Adriana Corcodel, Anastasia Fuștei, Ana-Maria Darii, Dana-Maria Zaharia și Marina Peticî – membre ale Consiliului Raional al Tinerilor Ialoveni și ale Fondului pentru Tineri Ialoveni, au prezentat rezultatele sondajului desfăşurat în perioada februarie – martie 2019, de tinerii din consiliile locale de tineret din raionul Ialoveni. Prin urmare, pentru a elabora propuneri și recomandări privind depășirea provocărilor cu care se confruntă tinerii, dar și pentru a analiza arborele acestor probleme şi de a-l transforma în arborele soluţiilor, forumul a cuprins 5 ateliere de lucru:

Atelierul I ,,Angajarea tinerilor în câmpul muncii”, moderatori: Anastasia Fuștei și Igor Li, membri ai Fondului pentru Tineri Ialoveni; expert: doamna Viorica Trofim, specialist în cadrul Direcției pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialoveni.

Atelierul II ,,Autopercepția și orientările valorice ale tinerilor”, moderator: Dana-Maria Zaharia și Andrei Cebotaru, membri ai Fondului pentru Tineri Ialoveni; expert: doamna Victoria CAPTARI, psiholog, Centrul socio-cultural Mileștii Mici.

Atelierul III ,,Comportamentul deviant în rândul tinerilor”. moderatori: domnul Iulian Popescu, membru al Fondului pentru Tineri Ialoveni și domnișoara Maria Levinte, membră a Consiliului Raional al Tinerilor Ialoveni; experți: domnul Dorel Nistor, șef secție, și doamna Aliona Dragomirețcaia, șef, secție în cadrul Inspectoratului General al Poliției.

Atelierul IV ,,Participarea tinerilor în procesul decizional”, moderatori: domnișoarele Marina Peticî și Valeria Ignat, membre ale Fondului pentru Tineri Ialoveni; expert: domnul Dumitru JURAVELI, Preşedintele A. O. ,,Reţeaua Naţională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova”.

Atelierul V ,,Agrement și petrecerea timpului liber al tinerilor”, moderatori: domnișoarele Adriana Corcodel, membră a Fondului pentru Tineri Ialoveni și Ana-Maria Darii, membră a Consiliului Raional al Tinerilor Ialoveni; experți: doamna Maria BIVOL, Președintele A. O. ,,Alternativa”, Costești și domnul Igor BODEAN, Președintele A. O. „GOLD”, Văsieni.

Subliniem faptul că, fiecare atelier a propus cîte 3 soluţii creative și viabile la problemele prioritare, apoi, participanţii au elaborat şi aprobat o rezoluţie a forumului pe care o vor prezenta autorităţilor administraţiei publice.

Agenda forumului a cuprins și desfăşurarea atelierelor de lucru privind raportarea intermediară, analiza şi monitorizarea implementării celor 22 de proiecte comunitare din cadrul Rundei a XVIII – a de granturi mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”:

În cadrul atelierului I ,,Rolul educaţiei non-formale în dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor” au participat:

Consiliul elevilor L. T. ,,Aurel David”, Bardar, lider – Alina LUCHIȚA, mentor – Valentina PLUGARU, proiectul ,,Foișorul inteligent;
Consiliul elevilor L. T. Ruseștii Noi, lider – Marina RUSSU, mentor – Viorica CODREANU, proiectul ,,Arta învățatului prin relaxare”;
Grupul de iniţiativă civică ,,Conectați la natură”, Mileștii Mici, lider – Felicia TROFIM, mentor – Nadejda BUTNARI, proiectul ,,Cinema sub stele”;
Grupul de iniţiativă civică ,,SMART (Societatea Membrilor Adepți ai Rațiunii Tinere)”, Țipala, lider – Valeria CASTRAVEȚ, mentor – Ion POPA, proiectul ,,Youth park”.
În cadrul atelierului II ,,Implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi de promovare a educaţiei ecologice”, au participat:

Grupul elevilor creativi ai L. T. Horești, lider – Nicolae DOGOT, mentor – Valeriu BOLBOCEAN, proiectul ,,Amenajarea unui parc”;
Grupul de iniţiativă civică ,,Realiștii”, Răzeni, lider – Natalia UNTILĂ, mentor – Artur BUDAC, proiectul ,,Educație verde”;
Grupul de iniţiativă civică ,,Pro-Eco”, Cigîrleni, lider – Elena JOSU, mentor – Doina PARASCHIV, proiectul ,,Spațiu amenajat”;
Consilul Local al Tinerilor Ruseștii Noi, lider – Mellissa DULGHERU, proiectul ,,Un deșeu la locul său !”.
În cadrul atelierului III ,,Accesul facilitat al tinerilor la activităţi cultural-artistice şi de petrecere a timpului liber”, au participat:

Grupul de iniţiativă civică ,,Retorică și voluntariat”, Costești, lider – Ion MEREACRE, mentor – Ion SCUTARU, proiectul ,,Parc cu amfiteatru”;
Grupul de iniţiativă civică ,,Activiștii”, Zîmbreni, lider – Mariana LUNCA, mentor – Aurelia PALADI, proiectul ,,Vestiar mobilat – confort asigurat”;
Consilul Local al Tinerilor Bardar, lider – Tudor RĂILEAN, mentor – Andrei TONU, proiectul ,,Exatlon Bardar”;
Clubul de dezbateri al L. T. ,,Ion Pelivan”, Răzeni, lider – Iurie MANCOȘ, mentor – Elena BIVOL, proiectul ,,Championship Răzeni”.
În cadrul atelierului IV ,,Participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei inteligente şi active”, au participat:

Grupul de iniţiativă civică ,,PRO – Potențial. Rezultat. Organizare”, Puhoi, lider – Adriana GRĂJDEANU, mentor – Tatiana SOLTAN, proiectul ,,Casa Voluntarilor”;
Grupul de iniţiativă civică ,,GOLD”, Văsieni, lider – Igor BODEAN, proiectul ,,Tinerii implicați – viitor prosper”;
Consilul Local al Tinerilor Văsieni, lider – Maria CÎRLAN, mentor – Igor BODEAN, proiectul ,,Prin implicare se face schimbare”;
Consilul Local al Tinerilor Ruseștii Noi, lider – Elena SECRIERU, mentor – Mellissa DULGHERU, proiectul ,,O echipă unită – forța societății !”;
Grupul de iniţiativă civică ,,PDCR – Noi suntem schimbarea”, Cărbuna, lider – Mădălina PLĂMĂDEALĂ, mentor – Vitalie SPÎNACHI, proiectul ,,Un nou început”.
În cadrul atelierului V ,,Dezvoltarea instrumentelor de informare şi instruire pentru tineri”, au participat:

Grupul de inițiativă civică ,,All for one”, Sociteni, lider – Jasmin MOLDOVANU, mentor – Alexandra MOLDOVANU, proiectul ,,O bibliotecă pentru noi”;
Grupul de iniţiativă civică ,,Luceafărul”, Costești, lider – Aliona ADĂSCĂLIȚA, mentor – Liliana IACOB, proiectul ,,Costești, citește !”;
Grupul de iniţiativă civică ,,Horizon”, Mileștii Mici, lider – Vladislav STICI, mentor – Maria VOLOȘIN, proiectul ,,Crearea clubului de robotică”;
Consilul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Ruslana-Maria ULMANU, mentor – Alexandra BEREGOI, proiectul ,,Adresa ta contează !”;
Grupul de iniţiativă civică ,,Noi suntem schimbarea”, Ialoveni, lider – Evelina PARASCHIV, mentor – Crina MOCANU, proiectul ,,Cafeneaua literară”.
La încheierea lucrărilor forumului, domnul Ghenadie SAJIN, Preşedintele Raionului Ialoveni a înmînat certificate de confirmare tuturor tinerilor.

Participanţii au beneficiat de servicii de transport, pauză de ceai și de prânz, instruire, logistică şi materialele necesare din atitudinea generoasă şi suportul considerabil al actorilor dezvoltării durabile a politicilor de tineret: Consiliul Raional Ialoveni, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, A. O. ,,Reţeaua Naţională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova”, Consiliul Raional de Tineret Ialoveni, A. O. ,,Eco-Răzeni” şi echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni, cărora, le suntem profund recunoscători.

Articol realizat de:
Victor PLETOSU,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki