Atelierul de planificare a activităților și dezvoltare a capacităților echipei YouthBank Ialoveni

În perioada 21 – 23 august 2019, la Complexul Turistic Costești s-a desfășurat atelierul de planificare a activităților și dezvoltare a capacităților membrilor echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni. Lucrările atelierului au fost moderate de domnul Sergiu GURĂU, director executiiv, A. O. ,,Eco-Răzeni” şi Victor Pletosu, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, Consiliul Raional Ialoveni, care prin exerciţii practice de cunoaştere şi de consolidare a lucrului în echipă au atins scopul atelierului: cultivarea deprinderilor, capacităţilor, cunoştinţelor şi abilităţilor de comunicare, aplicarea principiilor și regulilor de aur ale Fondului şi de administrare a Programului de granturi mici, aplicarea metodelor de atragere și colectare de fonduri pentru conştientizarea rolului şi contribuţiei fiecărui membru al fondului în dezvoltarea programului prin utilizarea instrumentelor eficiente de comunicare şi promovare.

Fiecare tînăr şi-a prezentat într-un mod cît mai original şi ingenios momentele esenţiale din CV: realizările importante cu care se mîndreşte, studiile, proiectele, motto-ul vieţii de care se călăuzeşte, precum şi intenţia frumoasă de a fi membru al Fondului pentru Tineri Ialoveni, care oferă posibilităţi tinerilor pentru afirmarea şi dezvoltarea multilaterală a personalităţii.

Prin diferite metode şi activităţi de educaţie non-formală membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni au pătruns în esenţa programului. Au studiat Regulamentul de activitate al fondului. Au convenit asupra aplicării şi respectării principiilor şi valorilor: implicare comunitară, iniţiativa tinerilor, originalitate, nediscriminare, creativitate, responsabilizarea tinerilor, dezvoltarea abilităţilor personale, imparţialitate, obiectivitate, toleranţă şi motivare, disciplină şi spirit de echipă, speranţă şi încredere, comunicare şi deschidere spre noi provocări.

Apoi, au improvizat prin jocuri de rol etapele Programului de Granturi Mici al ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”:
1. Şedinţa consultativă privind lansarea programului de granturi mici;
2. Elaborarea Ghidului solicitantului de finanţare;
3. Întocmirea calendarului concursului de finanţare;
4. Promovarea Programului de Granturi Mici;
5. Înregistrarea aplicaţiilor;
6. Confirmarea recepţionării aplicaţiilor;
7. Şedinţa de preselecţie şi analiză a aplicaţiilor;
8. Interviuri cu aplicanţii la programul de granturi;
9. Vizite la grupurile de iniţiativă aplicante;
10. Şedinţa de selecţie finală a proiectelor;
11. Anunţarea rezultatelor / proiectelor finanţate;
12. Pregătirea evenimentului de semnare a acordurilor de colaborare cu grupurile de iniţiativă;
13. Întocmirea documentaţiei de grant;
14. Desfăşurarea festivităţii de semnare a acordurilor de colaborare;
15. Sesiunea de instruire cu beneficiarii finanţării;
16. Procurarea produselor şi serviciilor necesare în proiectele finanţate;
17. Activitatea curatorilor de proiecte din partea Fondului pentru Tineri Ialoveni;
18. Şedinţa de coordonare şi raportare intermediară în cadrul Clubului tinerilor lideri comunitari;
19. Mediatizarea proiectelor finanţate;
20. Vizite de monitorizare;
21. Prezentarea rapoartelor narative şi financiare;
22. Evaluarea dosarelor proiectelor finanţate;
23. Elaborarea documentaţiei de închidere a grantului;
24. Organizarea Galei Bunelor Practici / a Festivalului Tinerilor Activi;
25. Înmînarea certificatului de competenţe.

Prin urmare, participanţii la atelier au elaborat Calendarul rundei a XIX – a a de Granturi Mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”:
1. Primirea aplicaţiilor (01 – 20 septembrie 2019);
2. Ateliere de instruire privind scrierea proiectelor (07 – 08, 14 – 15 septembrie 2019);
3. Procesul de selecţie a proiectelor (21 – 30 septembrie 2019);
4. Desfăşurarea interviurilor cu aplicanţii (24 – 25 septembrie 2019);
5. Anunţarea rezultatelor (01 octombrie 2019);
6. Festivitatea de semnare a Acordurilor de colaborare pentru implementarea proiectelor (03 octombrie 2019);
7. Atelier de instruire cu beneficiarii de finanţare (03 octombrie 2019);
8. Implementarea şi monitorizarea proiectelor (04 octombrie – 20 decembrie 2019);
9. Şedinţa Clubului tinerilor lideri comunitari pentru coordonarea şi raportarea intermediară a activităţilor realizate şi problemelor apărute în realizarea proiectelor (02 noiembrie 2019);
10. Raportarea narativă şi financiară (20 – 30 decembrie 2019);
11. Festivalul Tinerilor Activi (07 decembrie 2019).

Suntem recunoscători partenerilor conservenţi: A. O. ,,Eco-Răzeni”, administraţia raionului Ialoveni, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova şi Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Uniunea Europeană și Suedia, pentru generozitatea şi suportul acordat la desfăşurarea evenimentului.

Articol realizat de:
Victor PLETOSU,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki