18 inițiative ale tinerilor vor aduce schimbări pozitive în nouă localități

În contextul Proiectului major ,,Costești – Capitala Tineretului 2019”, în scopul consolidării instrumentelor de abilitare și de participare a tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunităţii şi la procesul de luare a deciziilor, dar şi implementării principiilor şi priorităţilor Legii cu privire la tineret şi ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, la 07 octombrie 2019, în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional Ialoveni, s-a desfăşurat Festivitatea de lansare a Rundei a XIX – a de Granturi Mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”.

În cadrul evenimentului a avut loc semnarea acordurilor de colaborare şi înmânarea oficială a certificatelor de grant pentru implementarea celor 18 proiecte comunitare elaborate de grupurile de iniţiativă civică şi consiliile locale de tineret din cele 9 localităţi ale raionului Ialoveni, în perioada 08 octombrie – 20 decembrie 2019.

La această serbare ne-a onorat cu prezenţa actorii cei mai consecvenți și mai perspicace ai dezvoltării politicilor de tineret: domnul Lilian CARMANU, Președintele interimar al raionului Ialoveni și distinsa doamnă profesor Daniela NEDELCIUC, Șef, Direcția Generală Educație și Cultură, Consiliul Raional Ialoveni. În mesajele dumnealor și-au exprimat dorința și speranța de a investi în pilotarea celor mai originale și ingenioase proiecte, cu impact în viitor, deoarece tinerii sunt agenții schimbării sociale pozitive care își valorifică resursele și energia participând cu entuziasm la viața comunității, iar datoria autorităților administrației publice este de a susține, de a motiva și de încuraja tineretul spre un viitor ascendent.

Moderatorul festivităţii, domnul Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, a menţionat că, în scopul stimulării activismului civic al tinerilor, promovării voluntariatului, Programul ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” este implementat din anul 2010 de A. O. ,,Eco – Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, Fundaţia Est – Europeană din Moldova şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, cu desfăşurarea a 18 runde de granturi mici pentru tineri, cu realizarea a 291 de proiecte în 24 localităţi ale raionului – indicatori ce relevă potenţialul uman, valoric şi creator al tinerilor. De asemenea, a evidenţiat faptul că, în a nouăsprezecea rundă, în perioada 01 – 20 septembrie 2019, urmare a atelierelor de instruire privind scrierea proiectelor din 07 – 08 septembrie și 14 – 15 septembrie 2019, s-au depus spre finanţare 18 proiecte elaborate de grupurile de iniţiativă civică şi consiliile locale de tineret din 9 localităţi ale raionului, care au solicitat un suport financiar în valoare de 142 600 lei, dar, urmare a interviului cu aplicanţii din 24 septembrie 2019 și a procedurii de vot online, au obţinut suport financiar toate cele 18 proiecte din cele 9 localități, care se vor implementa în perioada 08 octombrie – 20 decembrie 2019, cu un buget total de 123 000 lei, dintre care 113 000 lei este contribuţia financiară a Consiliului Raional Ialoveni și 10 000 lei este suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Domnul Sergiu GURĂU, Director executiv A. O. ,,Eco – Răzeni” a informat echipele în cadrul unui atelier de instruire despre procedurile de implementare a proiectelor, regulile de promovare a acţiunilor desfăşurate, managementul financiar, întocmirea rapoartelor financiar şi narativ, organizarea activităţilor din proiecte şi respectarea Calendarului Rundei a XIX – a de granturi mici a Fondului pentru Tineri Ialoveni – o rundă destinată promovării voluntariatului, activismului civic și dezvoltării comunitare, conform etapelor:
1. Implementarea şi monitorizarea proiectelor – 16 martie – 25 iunie 2019;
2. Clubul Tinerilor Lideri Comunitari – şedinţa de coordonare/raportare intermediară – 01 noiembrie 2019;
3. Festivalul Tinerilor Activi – 07 decembrie 2019;
4. Raportarea narativă şi financiară – 20 –30 decembrie 2019.

Astfel, încât, proiectele care se vor realiza, să corespundă criteriilor: inovaţie (o nouă abordare a activităţilor de tineret); continuitate; impact asupra comunităţii, tinerilor; durabilitate; replicabilitate (practica poate fi implementată și în alte localităţi): eficienţă; utilizarea raţională a resurselor (raportul cost-eficienţă) și participare activă (implicarea cetăţenilor, ONG-urilor, mass-media, în procesul de promovare a acţiunilor de tineret).
Pentru ca granturile oferite să demonstreze parteneriatul şi co-managementul consolidat al actorilor politicilor de tineret, a urmat înmânarea solemnă a acordurilor de colaborare şi a certificatelor de grant finaliştilor Rundei a XIX – a de granturi mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”:

1. Consiliul Elevilor Liceului Teoretic Molești, lider – Ariadna TOPALĂ, mentor – Lilia TOPALĂ, proiectul “Un corp sănătos – o minte sănătoasă”, suma aprobată – 6 500 lei pentru amenajarea terenului de volei, crearea unei echipe de volei și dotarea acesteia cu echipamentul necesar (mingi și tricouri).

2. Grupul de inițiativă civică „Clubul tinerilor sportivi”, Costești, lider – Alina ADĂSCĂLIȚA, mentor – Liliana BORTA, proiectul „O minte sănătoasă într-un corp sănătos!”, suma aprobată – 8 500 lei pentru amenajarea și mobilarea cu dulăpioare a vestiarului din sala de sport a Liceului Teoretic Costești.

3. Consiliul Local de Tineret Ialoveni, lider – Victoria CEBAN, proiectul „Growing Strong” suma aprobată – 8 300 lei pentru instruirea a 17 tineri consilieri ai CLT Ialoveni în domeniul comunicării și relațiilor cu mass-media.

4. Consiliul Elevilor Liceului Teoretic ,,Dimitrie Cantemir, Văsieni”, lider – Victor ISTRATI, mentor – Ludmila MACARI, proiectul „Fii activ, fii sportiv, fii pozitiv!”, suma aprobată – 6 500 lei pentru procurarea unei mese de tenis, mingi de baschet și alte accesorii pentru sala de sport a Liceului Teoretic ,,Dimitrie Cantemir, Văsieni”.

5. Grupul de inițiativă civică „Tinerii de la Olimp”, Costești, lider – Tudor BIVOL, mentor – Natalia PETREA, proiectul „Biblioteca – templu al cunoștințelor”, suma aprobată – 6 000 lei pentru îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii L.T. Olimp Costești.

6. Grupul de inițiativă civică „Dezvoltatorii”, Horești, lider – Nicolae DOGOT, mentor – Tatiana GUJA, proiectul „Vestiar aranjat”, suma aprobată – 6 000 lei pentru amenajarea unui vestiar mai confortabil în sala de sport a Primăriei Horești.

7. Grupul de inițiativă civică „Noi suntem schimbarea”, Puhoi, lider – Adriana VDOVICENCO, mentor – Ana CATÎRĂU, proiectul „Cu VOInță găsim comoara ascunsă-n pagini !”, suma aprobată – 7 000 lei pentru amenajarea și înverzirea curții Bibliotecii Publice Puhoi.

8. Consiliul Elevilor Liceului Teoretic ,,Aurel David”, Bardar, lider – Valeria OBOROCEANU, mentori – Svetlana PLUGARU și Mariana MOȘNEAGA, proiectul „Arborele Eminescian”, suma aprobată – 7 000 lei pentru achiziționarea unei imprimante color A3 destinată tipăririi revistei liceului.

9. Grupul de inițiativă civică „Clubul tinerelor mămici”, Ialoveni, lider – Cristina ȘTEFĂNUCĂ, proiectul „O nouă orientare a copiilor – biblioteca”, suma aprobată – 7 000 lei pentru mobilarea bibliotecii din Grădinița nr. 3 ,,Lăstărel” și completarea fondului de carte.

10. Grupul de inițiativă civică „Tânărul ecolog”, Costești, lider – Ion RUSU, mentor – Ion DUDNICENCO, proiectul „Amici pentru cei mici”, suma aprobată – 7 500 lei pentru amenajarea curții blocului claselor primare a Liceului Teoretic Costești cu bănci și tomberoane.

11. Grupul de inițiativă civică „PRO”, Puhoi, lider – Cristina CODA, mentor – Tatiana SOLTAN, proiectul „Arta turismului”, suma aprobată – 8 000 lei pentru procurarea echipamentului necesar (corturi, rucsacuri, busole, etc) pentru practicarea turismului în pădurile din apropierea localității.

12. Grupul de inițiativă civică „Tânărul ecolog”, Costești, lider – Ion RUSU, mentor – Ion DUDNICENCO, proiectul „Transportul eco”, suma aprobată – 5 500 lei pentru instalarea parcărilor pentru biciclete în curtea Liceului Teoretic Costești.

13. Consiliul Local al Tinerilor Văsieni, lider – Igor ANGHEL, mentor – Igor BODEAN, proiectul „Tinerii – pilonul principal al localității”, suma aprobată – 4 000 lei pentru renovarea monumentului situat la intrarea în satul Văsieni, și organizarea unei sesiuni de consolidare a echipei.

14. Grupul de inițiativă civică „GOLD”, Văsieni, lider – Igor BODEAN, proiectul „Tineri implicați – Viitor prosper II”, suma aprobată – 7 000 lei pentru organzarea atelierelor de instruire și a concursurilor tematice în scopul cultivării abilităților de dezvoltare personală necesare tinerilor.

15. Consiliul Local al Tinerilor Țipala, lider – Elena GHERMAN, mentor – Ion POPA, proiectul „Împreună spre un viitor mai bun”, suma aprobată – 7 000 lei pentru organizarea atelierelor de instruire și de consolidare a echipei, pentru ca membrii consiliului local de tineret să se implice activ în activitățile de voluntariat din localitate.

16. Grupul de inițiativă civică „Teens got it!”, Ialoveni, lider – Ana-Maria CHERDEVARĂ, proiectul „Tânăr implicat = succes garantat”, suma aprobată – 6 700 lei pentru organizarea Festivalului ,,Hellfest” și implicarea tinerilor în diverse activități de voluntariat în orașul Ialoveni.

17. Consiliul Local al Tinerilor Sociteni, lider – Jasmin MOLDOVANU, mentor – Alexandra MOLDOVANU, proiectul „Colțișorul zâmbetului”, suma aprobată – 8 500 lei pentru amenajarea terenului din curtea Primăriei satului Sociteni pentru a deveni un loc de recreere pentru copii și tineri.

18. Grupul de inițiativă civică „Atelierul culorilor”, Ialoveni, lider – Marina SALCUȚAN, mentor – Nina POPESCU, proiectul „Drumul talentului în lumea culorilor”, suma aprobată – 6 000 lei pentru achiziționarea unui videoproiector pentru dotarea atelierului de pictură al Școlii de Arte Ialoveni.

Tinerilor activi, care participă şi investesc suficient de inteligent şi înţelept în dezvoltarea durabilă a localităţilor noastre, le dorim succese notabile şi-i asigurăm de susţinerea substanțială în implementarea proiectelor, pentru că la Festivalul Tinerilor Activi din 07 decembrie 2019, vom pune în valoare şi vom scoate în evidenţă rezultatele notorii ale muncii orientate spre impactul major în comunitate!

Pentru conformitate,
Victor PLETOSU,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki