Interviul de clarificare cu grupurile de inițiativă civică și consiliile locale de tineret

Programul ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” a încheiat la 25 aprilie 2021 procesul de recepţionare a solicitărilor de finanţare din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri, Runda a XXII-a. La 28 aprilie 2021, online, pe Platforma Zoom, s-a desfășurat interviul de clarificare cu grupurile de inițiativă civică și consiliile locale de tineret care solicită suport financiar în cadrul acestei runde de granturi.

Participanţii la interviu și-au structurat comunicarea de 15 minute conform punctelor de reper: arborele problemei identificate (justificarea proiectului); arborele soluțiilor creative (scopul și obiectivele proiectului); descrierea detaliată a activităţilor; evidenţierea rolului participativ al tinerilor; enumerarea rezultatelor scontate; contribuţia comunităţii și bugetul proiectului.

1. Grupul de voluntari ,,Bibliostașii lecturii”, Molești, lider – Lena Cujbă, mentor – Tamara Ceban, au prezentat proiectul nr. 539 ,,Totul începe de la o bibliotecă organizată, Ediția a II-a”, prin care au solicitat suma de 5 300 lei pentru reamenajarea spațiului și dotarea bibliotecii publice, inclusiv organizarea activităților de promovare a lecturii și a voluntariatului;

2. Grupul de inițiativă ,,Pro Cultura”, Ulmu, lider – Alina Jumir, mentor – Victoria Guțu, au prezentat proiectul nr. 540 ,,Dor de Eminescu”, prin care au solicitat suma de 5 964 lei pentru organizarea activităților de pregătire a primei ediții a Festivalului ,,Dor de Eminescu”, care se va desfășura în luna ianuarie 2022;

3. Grupul de inițiativă ,,Noi suntem schimbarea”, Puhoi, lider – Lidia Plăcintă, mentori – Tatiana Soltan și Veronica Șarpe, au prezentat proiectul nr. 541 ,,Un tânăr informat – un tânăr protejat”, prin care au solicitat suma de 2 410 lei pentru organizarea atelierelor de instruire privind avantajele, riscurile și importanța securității în mediul on-line;

4. Grupul de inițiativă ,,YK Avante”, Ialoveni, lider – Cristina Mereacre, mentor – Lilia Dunai, au prezentat proiectul nr. 542 ,,Standarde de calitate în servicii de sănătate prietenoase tinerilor din raionul Ialoveni”, prin care au solicitat suma de 6 000 lei pentru organizarea activităților de promovare și extindere a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor din raionul Ialoveni;

5. Grupul de inițiativă ,,Perspectiva”, Horești, lider – Gabriela Gore, a prezentat proiectul nr. 544 ,,LogoLand Horești”, prin care au solicitat suma de 6 000 lei pentru efectuarea lucrărilor de salubrizare, amenajare și dotare a parcului din centrul localității;

6. Consiliul Local de Tineret Costești, lider – Elena Bîrcă, mentor – Mihaela Novac, au prezentat proiectul nr. 545 ,,Un nou CLT Costești”, prin care au solicitat suma de 6 000 lei pentru efectuarea lucrărilor de renovare a sediului consiliului local de tineret;

7. Consiliul Local de Tineret Cărbuna, lider – Mădălina Plămădeală, a prezentat proiectul nr. 547 ,,Un tânăr implicat – un parc mai curat”, prin care au solicitat suma de 6 000 lei pentru efectuarea lucrărilor de salubrizare a parcului din centrul localității și construirea unui foișor destinat activităților în aer liber;

8. Grupul de inițiativă ,,Humanitas”, Răzeni, lider – Elena Untilă, a prezentat proiectul nr. 548 ,,Călătoria virtuală”, prin care au solicitat suma de 6 000 lei pentru dotarea cu un proiector și ecran a Centrului Comunitar de Zi pentru Copii în scopul diversificării activităților ce implică beneficiarii centrului;

9. Grupul de inițiativă ,,Tinerii activi”, Horești, lider – Felicia-Iuliana Zgîrcu, mentor – Violeta Dogot, au prezentat proiectul nr. 549 ,,În lumea cărților”, prin care au solicitat suma de 4 500 lei pentru dotarea cu cărți atractive a bibliotecii Liceului Teoretic Horești, inclusiv organizarea activităților de promovare a lecturii și a voluntariatului;

10. Grupul de inițiativă ,,Generațiile de ieri și azi uniți prin sport”, Costești, lider – Aliona Levinte, mentor – Elena Goro, au prezentat proiectul nr. 550 ,,Am dreptul la vestiarul meu”, prin care au solicitat suma de 4 000 lei pentru îmbunătățirea condițiilor sanitare ale vestiarelor sălii de sport din Liceul Teoretic ,,Olimp”, Costești, inclusiv organizarea competițiilor sportive.

Astfel, tinerii au manifestat iniţiative originale şi soluţii ingenioase de a schimba lucrurile spre bine în comunităţile noastre. Partenerii programului s-au convins, încă o dată, că creştem, împreună, o nouă generaţie de lideri veritabili !

Menționăm că selectarea proiectelor se va desfășura în două etape, fiecare dintre ele asigurând câte 50% din votul final:

1. Votarea online pe pagina web www.fondultinerilor.md, a 3 proiecte favorite din lista proiectelor depuse spre finanțare, care va începe la 30 aprilie 2021, ora 09:00 și se va încheia pe 05 mai 2021, ora 23:59.

2. Punctajul acordat în urma interviului desfășurat la 28 aprilie 2021, precum și a analizei dosarelor de către membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni, în baza celor 6 criterii de selecție (fezabilitatea ideii de proiect, măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului, raportul cost-beneficii, impactul, parteneriate).
Lista proiectelor finaliste va fi publicată la data de 06 mai 2021 pe paginile web: www.fondultinerilor.md, www.ecorazeni.md !

Programul „Fondul pentru Tineri Ialoveni” este coordonat de Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni şi realizat cu suportul financiar al Fundaţiei Est-Europene din Moldova, din resursele acordate de Suedia.

Tinerilor activi le mulţumim pentru interesul manifestat pentru programul de granturi şi le dorim mult succes !

Pentru conformitate,
Victor Pletosu,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki