Tinerii din Ialoveni planifică organizarea alegerilor de tineret

În contextul lansării celei de-a XXII-a runde de granturi mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, la 24 aprilie 2021, online, pe Platforma Zoom, s-a desfășurat atelierul de instruire ,,Alegerile pentru tineret – exercițiu al democrației participative”, organizat de către A.O. ,,Eco-Răzeni” și administrația raionului Ialoveni pentru tinerii activi care au dorința de a implementa proiecte privind organizarea alegerilor pentru tineret.

În cadrul acestei runde este oferită o nouă oportunitate de a accesa resurse financiare pentru proiectele de organizare și desfășurare a alegerilor de tineret și constituirea consiliului local al tinerilor, care poate fi elaborat și implementat de actualul consiliu local al tinerilor sau un grup de inițiativă civică al tinerilor din comunitate. Subliniem că, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru constituirea consiliului local al tinerilor va fi în coordonare cu specialistul de tineret din localitate sau altă persoană responsabilă desemnată de primăria localității pentru a fi mentorul proiectului.

Moderatorul atelierului, domnul Sergiu Gurău, directorul executiv al A.O. ,,Eco-Răzeni” împreună cu tinerii participanți au definit conceptul de educație civică, participare sănătoasă la viața publică și atitudine proactivă pentru îmbunătățirea situației comunităților în care locuiesc. Totodată, învățăm procesele democratice precum sunt alegerile, dreptul la vot, campania electorală și program electoral pentru ca să conștientizăm rolul nostru în comunitate, și să punem creativitatea la contribuție privind soluționarea problemei indiferenței și absenteismului tinerilor, precum și participarea scăzută la alegeri.

Distinsa doamnă profesor Galina Tonu, vicepreședintele raionului Ialoveni a menționat că este de datoria autorităților administrației publice locale de a antrena și încuraja tinerii, începând cu vârsta de 14 ani, să participe în procesele democratice la nivel local, deoarece politicile de tineret au rolul de a pregăti tinerii pentru implicarea lor în procesul decizional. În acest scop, administrația raionului oferă suportul logistic și financiar pentru organizarea alegerilor privind crearea consiliilor locale de tineret. Să mobilizăm tinerii în alegeri comunitare, să-i inspirăm ca să avem voluntari la implementarea proiectelor, ca să obținem experiență și competențe dezvoltate este mesajul doamnei vicepreședinte al raionului.

Deoarece, continuăm tradiția de implicare a tinerilor în mecanismele democrației participative și procesul decizional local, proiectele privind organizarea alegerilor pentru crearea CLT vor fi acceptate pentru oferirea suportului financiar, fără concurs.

Participanții au parcurs formularul de aplicare privind etapele de creare ale unui consiliu local al tinerilor: atelierul de instruire privind procesul electoral, adunarea generală a tinerilor, campania electorală, ziua alegerilor, atelierul de instruire a tinerilor consilieri privind rolul și regulamentul unui CLT. Aceste etape sunt descrise în capitolului II al Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea consiliului local al tinerilor.

1. Adunarea generală a tinerilor – forul reprezentativ al tinerilor din comunitate. În condițiile actuale, poate avea loc off-line în spațiu liber și on-line. Adunarea generală poate fi organizată de autoritățile administrației publice locale sau de un grup de inițiativă al tinerilor. Anunțul privind organizarea adunării generale se publică pe site-urile oficiale și pe rețelele de socializare cu minim 15 zile înainte, pentru ca să cunoască cât mai mulți tineri. În cadrul adunării generale este aleasă o comisie electorală din 3 – 5 membri doritori și se întocmește un proces-verbal privind crearea acestei comisii. Din componența comisiei electorale pot face parte: reprezentantul APL I, reprezentantul societății civile, precum și tinerii fără apartenență politică. Comisia electorală are următoarele atribuții: stabilește ziua și locul alegerilor; modalitatea alegerilor off-line în spațiul liber sau on-line; înregistrează candidații și colectează dosarele lor; organizează alegerile; întocmește un raport privind rezultatele alegerilor; desfășoară prima ședință de validare a mandatelor membrilor CLT și de constituire a consiliului local de tineret. Deci, adunarea generală a tinerilor ia decizii importante privind crearea comisiei electorale și crearea consiliului local de tineret prin desfășurarea alegerilor.

2. Depunerea dosarelor candidaților. Se anunță public perioada de depunere a dosarelor pe poșta electronică. Dosarul cuprinde documentele: copia actului de identitate, CV-ul, scrisoare de intenție, programul electoral, lista de susținători. Candidații primesc confirmare de la comisia electorală, că dosarul este înregistrat. Pot candida la funcția de membru al CLT tinerii cu vârste cuprinse între 14 – 35 de ani, ce au viza de reședință/domiciliul în localitate, nu au antecedente penale și nu sunt funcționari publici.

3. Campania electorală. După ce comisia electorală a primit dosarele și a înregistrat candidații, începe campania electorală și comisia organizează dezbateri electorale pentru a facilita discuțiile între candidați, adresându-le întrebări deschise: Câte ore pe săptămână poți oferi activității în CLT ? Ești dispus să activezi într-o echipă ? Ce Vă determină să candidați pentru funcția de membru al CLT ? Ce înseamnă voluntariatul pentru tine ? Cu ce ai putea contribui la buna organizare și funcționare a consiliului local de tineret ? etc.

4. Desfășurarea alegerilor poate avea loc off-line în spațiu liber sau on-line, ce cuprinde mai multe secțiuni. Toți tinerii pentru a vota, se pot înregistra, ca să demonstreze că sunt din localitate. Ordinea candidaților în buletinul de vot este conform tragerii la sorți. Seara sunt anunțate rezultatele numărării voturilor de către membrii comisiei electorale sau sunt publicate pe platforma on-line, și se întocmește un proces-verbal privind rezultatele alegerilor, ce cuprinde lista candidaților, numărul de voturi, cine sunt desemnați membri ai CLT și supleanți. Procesul electoral trebuie să fie cât mai transparent.

5. Ședința de validare a mandatelor membrilor CLT, de constituire a CLT, de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a CLT, elaborat conform prevederilor Regulamentului-cadru. Această ședință este organizată de comisia electorală, care anunță ședința cu minim 15 zile înainte, și se întocmește un proces-verbal de constituire cu anexarea raportului comisiei electorale privind rezultatele alegerilor. Componența membrilor unui CLT este egal cu numărul consilierilor din consiliul sătesc / comunal / orășenesc. Președintele ședinței de constituire este ales tânărul cu cea mai multă experiență. La această ședință trebuie invitați și partenerii de încredere pentru a construi relații de colaborare. Comisia electorală se desființează în ziua constituirii consiliului local de tineret.

Prin urmare, participanții au înțeles că un consiliul local al tinerilor trebuie să reprezinte grupurile distincte: tineretul studios; tineri talentați pasionați de artă, sport și jocuri intelectuale; tineri cu spirit de întreprinzător; tinerii care se ocupă cu agricultura și protecția mediului; tineri implicați în programe, proiecte comunitare, și activități de voluntariat. Este important ca să ajungem și la tinerii cu necesități speciale, dar și la tinerii cuprinși de vicii sociale.

Atelierul de instruire ,,Alegerile pentru tineret – exercițiu al democrației participative” s-a desfășurat în cadrul proiectului regional ,,Activismul tinerilor – soluția dezvoltării comunitare”, implementat de Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” în parteneriat cu administrația raionului Ialoveni, în contextul Programului de granturi ,,Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Pentru conformitate,
Victor Pletosu,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki