Forumul Raional de Tineret Ialoveni 2021

În contextul lansării procesului de elaborare a Programului de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni pentru anii 2022 – 2026, la 05 iunie 2021, administraţia raionului Ialoveni în parteneriat cu Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, au organizat Forumul Raional de Tineret Ialoveni în incinta Centrului de Sprijinire a Mediului de Afaceri Transfrontaliere – Training, Expoziţii şi Simpozioane, loc pitoresc în Pădurea Ruseştii Noi.

Acest eveniment s-a remarcat prin implicarea activă a peste 90 de tineri bravi şi ingenioși (femei și bărbați), cu vârste cuprinse între 14 și 35 ani, din 23 de localități ale raionului Ialoveni, care activează în diferite domenii ale vieții social-economice: educație, cultură, medicină, sport, tineri specialiști, tineri antreprenori, precum și tineri implicați în proiectele și acțiunile de voluntariat desfășurate de consiliile locale de tineret, de consiliile elevilor, asociațiile obștești și grupurile de inițiativă civică. Participanții reprezintă tineretul din localitățile: Ialoveni, Bardar, Costești, Răzeni, Molești, Puhoi, Mileștii Mici, Zîmbreni, Suruceni, Malcoci, Hansca, Ulmu, Dănceni, Nimoreni, Cărbuna, Cigîrleni, Horești, Ruseștii Noi, Văsieni, Gangura, Horodca, Țipala, Sociteni.

La eveniment ne-au onorat cu prezenţa sa și cu frumoase mesaje de încurajare, actorii de calibru pentru dezvoltarea politicilor de tineret: distinsa doamnă Galina TONU, vicepreședintele raionului Ialoveni; domnul Sergiu GURĂU, directorul executiv al A.O. „Eco-Răzeni”; doamna Maria BIVOL, președintele Asociaţiei Obştești ,,Alternativa”, Costești, care a îndemnat tinerii să viziteze Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”, Ialoveni, precum și domnul Vitalie CÎRHANĂ, expert în planificare strategică în domeniul politicilor de tineret, Asociația ,,Institutul de instruire în dezvoltare – MilleniuM” din Chișinău, care a coordonat activitatea atelierelor de lucru. În discursurile dumnealor au subliniat importanţa oportunităţilor şi a programelor de stimulare a entuziasmului tinerilor activi și cutezători, care colorează frumos, cu energia lor inepuizabilă viața localităților noastre.

Forumul Raional de Tineret Ialoveni a cuprins 10 ateliere de lucru. În prima parte a zilei, participanții au identificat și au prioritizat problemele, necesitățile și provocările cu care se confruntă tinerii din localităţile raionului Ialoveni. Enumerăm câteva din cele enunțate: insuficiența spațiilor de agrement pentru tineri; indiferența și pasivitatea tinerilor; voluntarii nu sunt motivați; în unele localități tinerii simt că nu sunt o prioritate pentru APL; insuficiența oportunităților pentru tineri; maturii nu iau în considerare ideile tinerilor; sunt tineri atrași de vicii sociale; sunt tineri descurajați care au nevoie de serviciile unui psiholog; existența gunoiștilor neautorizate în localități; insuficiența resurselor financiare; insuficiența activităților pentru tineret; tinerii nu-și văd viitorul acasă și pleacă peste hotare, etc.

Apoi, în a doua parte a zilei, participanții au formulat soluții creative și viabile, recomandări pentru depășirea problemelor prioritare, a necesităților și a provocărilor cu care se confruntă tinerii din localităţile raionului Ialoveni, pentru a fi incluse în programul de acţiuni. Câteva soluții propuse pentru a fi prioritățile programului sunt: organizarea atelierelor pentru orientarea tinerilor în carieră (vocațional); implicarea activă a tinerilor în scrierea și implementarea proiectelor; organizarea activităților de salubrizare; desfășurarea campaniilor de informare și a atelierelor de instruire; susținerea tinerilor antreprenori prin runde de granturi; organizarea cercurilor pe interese care asigură ocuparea tinerilor; atragerea resurselor de la donatorii externi; asigurarea transparenței procesului decizional; structurile de participare a tinerilor să încheie un acord parteneriat cu APL; tinerii să beneficieze de servicii de consiliere psihologică, susținerea organizațiilor și instituțiilor care lucrează cu tinerii; informarea comunității despre proiectele pentru tineret, etc.

La încheierea lucrărilor forumului, participanții au prezentat rezultatele și concluziile atelierelor de lucru, dar și lecțiile învățate din analiza situației în domeniul tineretului și schimbul de idei și experiențe între tineri. Totodată, au convenit că la 15 și 17 iunie 2021, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni, va avea loc atelierul de planificare strategică.

Participanţii au beneficiat de servicii de transport, pauză de cafea și de prânz, spațiu prietenos pentru instruire şi materialele necesare din atitudinea generoasă şi suportul considerabil al actorilor dezvoltării sustenabile a politicilor de tineret: Consiliul Raional Ialoveni și A.O. ,,Eco-Răzeni” cărora, le suntem profund recunoscători.

Forumul Raional de Tineret Ialoveni s-a desfășurat în cadrul proiectului regional ,,Activismul tinerilor – soluția dezvoltării comunitare”, implementat de Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” în parteneriat cu administrația raionului Ialoveni, în contextul Programului de granturi ,,Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Tinerilor activi și cutezători le dorim mult succes!!!

Pentru conformitate,
Victor Pletosu,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki