Interviurile cu aplicanţii la runda a XXIV-a de granturi mici pentru tineri

Partenerii Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”: administrația raionului Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” au lansat a XXIV-a rundă de granturi mici pentru tineri. În cadrul acestei runde, în perioada 03 – 26 februarie 2022, a fost organizat concursul de proiecte, la care au fost depuse 35 de proiecte ale grupurilor de iniţiativă civică, ale consiliilor elevilor și ale consiliilor locale de tineret, care solicită suportul financiar în valoare totală de 388,7 mii lei. Circa 240 de tineri, dintre care: 77% de elevi, 8% de studenți şi 15% de angajați, cu vârste cuprinse între 14 și 35 ani, din 16 localităţi ale raionului Ialoveni, au reușit să identifice probleme stringente și să elaboreze proiecte mici pentru a contribui la dezvoltarea comunității în unison cu dezvoltarea personală.

Urmare a atelierelor de instruire privind scrierea proiectelor, organizate la 23 și 30 ianuarie 2022, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni, precum și a atelierului de instruire desfășurat la 22 februarie 2022, în mod online, pe Platforma Zoom, au fost instruiți circa 100 de tineri din 14 localități: Ialoveni, Costești, Răzeni, Puhoi, Țipala, Văsieni, Zîmbreni, Ulmu, Molești, Gangura, Mileștii Mici, Horești, Cărbuna și Horodca.

În perioada 03 – 04 martie 2022, online, pe Platforma Zoom, s-au desfășurat interviurile de clarificare cu cele 35 de echipe de proiect, care au solicitat suportul financiar necesar în cadrul rundei de primăvară de granturi mici pentru tineri.

Participanţii la interviu și-au structurat comunicarea de 15 minute conform punctelor de reper: arborele problemei identificate (cauzele și efectele problemei); arborele soluțiilor (scopul și obiectivele proiectului); descrierea detaliată a activităţilor; evidenţierea rolului participativ al tinerilor; enumerarea rezultatelor scontate; contribuţia comunităţii și bugetul proiectului.

În perioada 04 – 07 martie 2022, publicul a avut posibilitatea să voteze inițiativele favorite din lista celor 35 de proiecte depuse spre finanțare de către consiliile locale de tineret, consiliile elevilor și grupurile de inițiativă civică din 16 localități ale raionului Ialoveni. În total, cele 35 de proiecte au acumulat peste 8900 de voturi. Pentru a vedea clasamentul publicului putem accesa link-ul https://fondultinerilor.md/?p=4354 .

1. Consiliul Local de Tineret Zîmbreni, lider – Cătălina Cebotari, mentor – Alexandra Pînzaru, au prezentat proiectul nr. 580, intitulat ,,Biblioteca ,,Zunea”, ediția a II-a”, prin care au solicitat suma de 12 600 lei pentru dotarea fondului Bibliotecii publice Zîmbreni cu un stoc de cărți atractive pentru utilizatori.

2. Grupul de inițiativă civică ,,Prietenii” din Liceul Teoretic Costești, lider – Andreea Levinte, mentor – Liliana Bortă, au prezentat proiectul nr. 581 ,,Toți pentru unul, unul pentru toți în alegerea profesiei noastre de vis”, prin care au solicitat suma de 13 000 lei pentru dotarea cu mobilier a colțișorului de odihnă ,,Pauza de vis” destinat copiilor cu CES, elevilor claselor primare și voluntarilor centrului de resurse.

3. Consiliul Local de Tineret Răzeni, lider – Ion Puica, a prezentat proiectul nr. 582 ,,Un parc altfel, ediția a II-a”, prin care au solicitat suma de 13 000 lei pentru efectuarea lucrărilor de amenajare a parcului din comuna Răzeni pentru desfășurarea activităților cu tineretul.

4. Consiliul Local de Tineret Răzeni, lider – Cristina Zaltur, a prezentat proiectul nr. 583 ,,Consolidarea echipei CLT Răzeni”, prin care au solicitat suma de 13 000 lei pentru procurarea consumabilelor și a materialelor necesare pentru buna organizare și funcționare a consiliului local de tineret.

5. Consiliul Local de Tineret Răzeni, lider – Liliana Munteanu, mentor – Elena Untilă, au prezentat proiectul nr. 584 ,,Locul amintirilor”, prin care au solicitat suma de 13 000 lei pentru dotarea parcului din comuna Răzeni cu un foișor destinat activităților cu tineretul.

6. Grupul de inițiativă civică ,,Împreună pentru un sat mai prosper” din s. Dănceni, lider – Daniela Popov, mentor – Mariana Ursu, au prezentat proiectul nr. 585 ,,Timpul liber recreează, timpul liber inovează”, prin care au solicitat suma de 13 000 lei pentru procurarea echipamentului necesar organizării și desfășurării activităților pentru copii și tineret.

7. Grupul de inițiativă civică ,,Tinerii sunt puterea” din or. Ialoveni, lider – Iana Cazanir, mentor – Victoria Ceban, au prezentat proiectul nr. 586 ,,Știința – cunoașterea organizată”, prin care au solicitat suma de 4 350 lei pentru procurarea consumabilelor și a materialelor necesare organizării și desfășurării diferitor concursuri intelectuale pentru tineri.

8. Grupul de inițiativă civică ,,Youth Klinic ,,Avante”, Ialoveni, lider – Daniel Iovu, mentor – Lilia Dunai, au prezentat proiectul nr. 587 ,,Sunt sănătos ! Creez ! Particip !”, prin care au solicitat suma de 13 000 lei pentru procurarea consumabilelor și a materialelor necesare desfășurării activităților de promovare a modului sănătos de viață în rândul tinerilor, inclusiv organizarea unui spectacol de teatru social.

9. Consiliul elevilor din Liceul Teoretic ,,Andrei Vartic” Ialoveni, lider – Iulita Berezovskaia, mentor – Ana Doschinescu, au prezentat proiectul nr. 588 ,,Cafeneaua literară”, prin care au solicitat suma de 7 395 lei pentru procurarea consumabilelor și a materialelor necesare desfășurării activității clubului de lectură și a clubului de dezbateri cu elevii liceului.

10. Grupul de inițiativă civică ,,Visătorii” din Gimnaziul Gangura, lider – Stela Cobzac, mentor – Lilia Șchiopu, au prezentat proiectul nr. 589 ,,Bine ați venit !”, prin care au solicitat suma de 13 000 lei pentru efectuarea lucrărilor de renovare a pavajului aleii centrale din scuarul Gimnaziului Gangura și amenajarea unei parcări pentru biciclete.

11. Grupul de inițiativă civică ,,Dreamers” din Liceul Teoretic Molești, lider – Aurelia Doibani, mentor – Svetlana Catan, au prezentat proiectul nr. 590 ,,Școala – a doua casă !”, prin care au solicitat suma de 6 130 lei pentru amenajarea unui spațiu prietenos tinerilor în incinta liceului și dotarea lui cu mobilier pentru buna funcționare a consiliului elevilor și organizarea activităților de educație non-formală.

12. Grupul de inițiativă civică ,,Artizanii juniori” din Liceul Teoretic ,,Olimp”, Costești, lider – Gabriela Mereacre, mentor – Diana Roșca, au prezentat proiectul nr. 591 ,,Ne întoarcem la origini”, prin care au solicitat suma de 11 165 lei pentru procurarea consumabilelor și a materialelor necesare pentru buna organizare a atelierelor de cusut și brodat a cămășilor tradiționale pentru tinerele talente.

13. Consiliul elevilor din Liceul Teoretic ,,Mihail Bârcă”, Mileștii Mici, lider – Vitalina Popov, mentor – Oxana Limbas, au prezentat proiectul nr. 592 ,,Educația nu are vârste”, prin care au solicitat suma de 11 933 lei pentru procurarea materialelor și a echipamentului necesar amenajării unui spațiu sigur și prietenos în parcul din curtea liceului destinat activităților de educație non-formală cu elevii.

14. Consiliul Local de Tineret Ialoveni, lider – Andreea Darii, mentor – Victoria Ceban, au prezentat proiectul nr. 593 ,,Aleea tinerilor”, prin care au solicitat suma de 12 834 lei pentru efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenului, înverzire, amenajare și dotare a unui spațiu sigur și prietenos pentru petrecerea timpului liber al tinerilor.

15. Grupul de inițiativă civică ,,Frumosul e în noi” din or. Ialoveni, lider – Alina Corcodel, mentor – Tamara Vîrlan, au prezentat proiectul nr. 594 ,,Scuarul ,,Porumbița”, prin care au solicitat suma de 11 100 lei pentru amenajarea și dotarea cu mobilier stradal a scuarului ,,Porumbița” al Casei raionale de cultură ,,Andrei Ungureanu”, Ialoveni.

16. Consiliul Local de Tineret Sociteni, lider – Cristian Staci, mentor – Alexandra Moldovanu, au prezentat proiectul nr. 595 ,,Foișorul prieteniei”, prin care au solicitat suma de 13 000 lei pentru efectuarea lucrărilor de amenajare și dotare cu un foișor a parcului central din localitate destinat activităților pentru copii și tineri.

17. Grupul de inițiativă civică ,,Ligviștii” din Gimnaziul Gangura, lider – Agnia Ghețiu, mentor – Marina Bumbu, au prezentat proiectul nr. 596 ,,Școala – starea de bine a fiecărui elev!”, prin care au solicitat suma de 12 000 lei pentru procurarea materialelor necesare amenajării cabinetului de limbi moderne din gimnaziu.

18. Consiliul Local de Tineret Horodca, lider – Galina Budeanu, mentor – Ecaterina Ursu, au prezentat proiectul nr. 597 ,,O nouă viață – parcul de distracții !”, prin care au solicitat suma de 10 000 lei pentru efectuarea lucrărilor de salubrizare a terenului, înverzire și amenajare a parcului central din localitate destinat activităților pentru copii și tineri.

19. Grupul de inițiativă civică ,,Sport life” din Gimnaziul ,,Mihai Eminescu”, Ulmu, lider – Valentina Teni, mentor – Tudor Jumir, au prezentat proiectul nr. 598 ,,O minte sănătoasă într-un corp sănătos !”, prin care au solicitat suma de 12 740 lei pentru achiziționarea echipamentului sportiv necesar organizării activităților cultural-sportive pentru elevii gimnaziului.

20. Clubul tinerilor cititori urbani din Biblioteca publică raională ,,Petre Ștefănucă”, Ialoveni, lider – Alexandra Gîndea, mentor – Snejana Crucerescu, au prezentat proiectul nr. 599 ,,Un spațiu nou pentru clubul de robotică”, prin care au solicitat suma de 9 763, 5 lei pentru procurarea materialelor necesare renovării și amenajării unui spațiu sigur pentru activitatea clubului de robotică pentru copii și tineri.

21. Grupul de inițiativă civică ,,Ghioceii” din Grădinița nr. 1 ,,Ghiocel”, Răzeni, lider – Mariana Negru, a prezentat proiectul nr. 600 ,,Creștem ! Învățăm ! Ne jucăm ! Creăm !”, prin care au solicitat suma de 13 000 lei pentru procurarea echipamentului necesar organizării activităților interactive pentru copii.

22. Grupul de inițiativă civică ,,Schimbarea” din Liceul Teoretic ,,Ion Pelivan”, Răzeni, lider – Liliana Munteanu, mentor – Natalia Mereuță, au prezentat proiectul nr. 601 ,,Printre brazi”, prin care au solicitat suma de 13 000 lei pentru procurarea materialelor necesare efectuării lucrărilor de înverzire, amenajare și dotare a parcului liceului, cu mobilier stradal, pentru desfășurarea activităților de educație non-formală cu elevii.

23. Consiliul Local de Tineret Țipala, lider – Bogdan Neculai, mentor – Maria Ghețiu, au prezentat proiectul nr. 602 ,,Streetball”, prin care au solicitat suma de 6 233 lei pentru procurarea echipamentului necesar amenajării terenului de baschet al Liceului Teoretic Țipala, destinat organizării antrenamentelor și a competițiilor sportive pentru elevi.

24. Consiliul Local de Tineret Molești, lider – Diana Cujbă, mentor – Denis Baterianu, au prezentat proiectul nr. 603 ,,Un tânăr implicat – un mediu curat !”, prin care au solicitat suma de 6 443 lei pentru procurarea materialelor necesare desfășurării campaniei de informare privind modul sănătos de viață și organizării activităților de protecție a mediului.

25. Consiliul Local de Tineret Văsieni, lider – Corina Meriacri, mentor – Diana Mihaila, au prezentat proiectul nr. 604 ,,Un ungheraș de poveste pentru fiecare, ediția a II-a”, prin care au solicitat suma de 12 862, 5 lei pentru procurarea materialelor necesare reamenajării sălii de lectură a Bibliotecii publice Văsieni, destinată activităților pentru copii și tineri.

26. Consiliul elevilor din Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir”, Văsieni, lider – Cristina Plotnicov, mentor – Nadejda Malai, au prezentat proiectul nr. 605 ,,Eco-Bike”, prin care au solicitat suma de 7 775 lei pentru procurarea materialelor necesare amenajării unei parcări pentru biciclete și organizării activităților de promovare a ciclismului.

27. Grupul de inițiativă civică ,,Viitorul suntem noi” din Liceul Teoretic ,,Petre Ștefănucă”, Ialoveni, lider – Alexa Groian, mentor – Rodica Petco, au prezentat proiectul nr. 606 ,,Educația: din datorie în plăcere”, prin care au solicitat suma de 13 000 lei pentru procurarea materialelor necesare amenajării și dotării cu mobilă, jocuri interactive și cu o mini-bibliotecă a spațiului sigur și prietenos pentru petrecerea timpului liber al elevilor.

28. Grupul de inițiativă civică ,,Healthy mind” din or. Ialoveni, lider – Tatiana Seul, a prezentat proiectul nr. 607 ,,Bibliotecă stradală în or. Ialoveni – Un copil care citește va fi un adult care gândește”, prin care au solicitat suma de 13 000 lei pentru procurarea materialelor necesare confecționării și amenajării unei biblioteci stradale pentru promovarea lecturii în rândul tinerilor.

29. Consiliul Local de Tineret Țipala, lider – Evelina Plămădeală, mentor – Silviu Bivol, au prezentat proiectul nr. 608 ,,Youth space, ediția a II-a”, prin care au solicitat suma de 11 000 lei pentru procurarea echipamentului necesar dotării și amenajării unui spațiu sigur și prietenos pentru buna organizare și funcționare a consiliului local de tineret.

30. Grupul de inițiativă civică ,,Noi suntem schimbarea” din L. T. ,,Gheorghe Palade”, Puhoi, lider – Lidia Plăcintă, mentor – Tatiana Soltan, au prezentat proiectul nr. 609 ,,Micii cercetași ai istoriei satului”, prin care au solicitat suma de 13 000 lei pentru editarea unei culegeri de articole bazate pe mărturiile locuitorilor din s. Puhoi care au trăit drama evenimentelor istorice din trecut.

31. Grupul de voluntari ai Liceului Teoretic ,,Petre Ștefănucă”, Ialoveni, lider – Adriana Purcica, mentor – Natalia Donică, au prezentat proiectul nr. 610 ,,Un pas spre schimbare, succes și mobilizare”, prin care au solicitat suma de 9 855 lei pentru organizarea activităților culturale, ecologice, de informare, de integrare socială și de asigurare a egalității de șanse pentru toți elevii liceului.

32. Grupul de inițiativă civică ,,PRO” din Liceul Teoretic ,,Gheorghe Palade”, Puhoi, lider – Valeria Șarpe, mentor – Veronica Șarpe, au prezentat proiectul nr. 611 ,,Comunicarea – cheia succesului”, prin care au solicitat suma de 10 400 lei pentru organizarea atelierelor de instruire și a activităților de educație non-formală cu elevii liceului.

33. Consiliul Local de Tineret Cărbuna, lider – Liliana Balan, mentor – Nicoletta Cebotari, au prezentat proiectul nr. 612 ,,Voluntarii în prim-plan”, prin care au solicitat suma de 10 668 lei pentru organizarea excursiilor necesare motivării și stimulării tinerilor voluntari pentru a participa la activitățile din comunitate.

34. Consiliul Local de Tineret Văsieni, lider – Ecaterina Grigoraș, a prezentat proiectul nr. 613 ,,Tinerii pun umărul”, prin care au solicitat suma de 12 085 lei pentru procurarea materialelor necesare efectuării lucrărilor de înverzire și amenajare a spațiului verde din curtea Casei de cultură Văsieni și a Bibliotecii publice Văsieni destinat activităților pentru tineret.

35. Consiliul elevilor din Liceul Teoretic Horești, lider – Adela Munteanu, mentor – Serghei Stavciuc, au prezentat proiectul nr. 614 ,,PRO – inițiativă, implicare și schimbare”, prin care au solicitat suma de 11 000 lei pentru procurarea materialelor necesare efectuării lucrărilor de înverzire și amenajare a spațiului verde din curtea liceului destinat activităților de educație non-formală pentru elevi.

Astfel, tinerii au manifestat iniţiative originale şi soluţii ingenioase de a schimba lucrurile spre bine în comunităţile noastre, fapt ce a bucurat partenerii programului.

Menționăm că, selectarea proiectelor se desfășoară în două etape, fiecare dintre ele asigurând câte 50% din votul final:

1. Votarea online pe pagina web www.fondultinerilor.md, unde orice persoană a avut posibilitatea ca în perioada 04 – 07 martie 2022, să-și dea votul pentru maximum 3 proiecte favorite din lista proiectelor depuse spre finanțare în această rundă de granturi;

2. Punctajul acordat în urma interviurilor de clarificare cu cele 35 de echipe de proiect, ce s-a desfășurat în perioada 03 – 04 martie 2022, online, pe Platforma Zoom, precum și a analizei dosarelor de către membrii echipei Programului raional ,,Fondulu pentru Tineri Ialoveni”, în baza celor 6 criterii de selecție (fezabilitatea ideii de proiect, măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului, raportul cost-beneficii, impactul și parteneriate cu actorii din comunitate).

Rezultatele finale privind proiectele finaliste și bugetele aprobate vor fi publicate pe pagina web www.fondultinerilor.md la data de 11 martie 2022. Vă reamintim că proiectele vor fi implementate în perioada 16 martie – 20 iunie 2022.

Programul raional „Fondul pentru Tineri Ialoveni” este coordonat, în parteneriat, de Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu administrația raionului Ialoveni şi realizat cu suportul Fundaţiei Est-Europene din Moldova.

Tinerilor activi le mulţumim pentru interesul manifestat pentru programul de granturi şi le dorim mult succes !

Pentru conformitate,
Victor Pletosu,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki