Investind azi în tineri, investim în viitor!

Un grup de elevi de la Liceul Teoretic ,,Petre Ştefănucă” din oraşul Ialoveni, membrii echipei ,,Filantropii” care au iniţiat proiectul ,,Liceul meu – liceu prietenos”, sunt beneficiarii Programului de granturi mici al Fondului pentru Tineri Ialoveni. Suportul financiar în valoare de 9 mii lei a fost utilizat pentru dotarea cabinetului de asistenţă psihopedagogică cu două fotolii, canapea, tablă flipchart, elemente indispensabile în cabinetul dat.
Cabinetul de asistenţă psihopedagogică acum reprezintă un spaţiu de lucru primitor, cadru adecvat pentru activităţi de psihoeducaţie, care constituie într-o foarte mare măsură o componentă esenţială pentru reuşita muncii psihologului şi a echipei de proiect.  Proiectul  răspunde unei nevoi acute la nivelul comunităţii liceului, aceea de egalitate de şanse în ce priveşte accesul la educaţie din toate perspectivele acesteia şi se doreşte a fi un model de bune practici extraşcolare în lucrul cu copiii care provin din medii defavorizate, cu grad înalt al nervozităţii, supuşi stresului, discriminării şi marginalizării.
Activităţile care se desfăşoară sunt o formă de educare a copiilor prin stimularea valorilor morale şi volitive, prin necesitatea apropierii între oameni şi prin nevoia de comunicare şi de interacţiune cu alţii pentru a-şi dezvolta interesele, talentele, deprinderile. În acest sens, proiectul promovează implicarea liceului în rezolvarea problemelor sociale ale comunităţii prin desfăşurarea de activităţi educativ-recreative cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, din familii cu venit minim garantat, care provin din familii cu părinţi şomeri, care necesită o atenţie pedagogică sporită, cu elevii care doresc să-şi dezvolte abilităţile practice, artistice, cognitive.
Echipa de proiect este formată din 20 elevi, liderul echipei: Chihai Marin, membrii: Putregai Laura, Bodiu Danu, Bulat Diana, elevi în clasa a IX-a, mentorul: Şincovici Angela, director adjunct pe educaţie, psiholog.
Fiecare activitate a proiectului este derulată cu sprijinul colaboratorilor: direcţia liceului, comitetul părintesc, catedra diriginţilor, bibliotecara liceului, asistenta medicală. Prin activităţile de consiliere şcolară vom contribui la formarea şi educarea unor deprinderi şi atitudini ce contribuie la învăţarea eficientă, a capacităţilor de integrare în viaţa comunitară, a conduitelor şi atitudinilor sanogene. Prin consiliere vocaţională vom ajuta elevii la  identificarea aptitudinilor, valorilor şi intereselor profesionale, formarea capacităţilor de luare a deciziilor privind cariera şi a unor deprinderi de integrare pe piaţa muncii.
Tot în cabinetul de asistenţă psihopedagogică, prin intervenţia psihologică primară se va contribui la dezvoltarea următoarelor arii: intelectuală, afectivă, socială, de personalitate, comportamente de adaptare; promovarea stării de bine şi prevenirea apariţiei unor probleme; consilierea psihoeducaţională a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de criză familială, de inadaptare şcolară, socială, eşec şcolar, abandon şcolar, absenteism etc., precum şi a celor cu tulburări de comportament şi disciplină, a părinţilor, cu privire la importanţa climatului familial pentru dezvoltarea optimă a copiilor şi tinerilor, optimizarea relaţiilor dintre familie şi liceu. De asemenea, elevii sunt încadraţi în activităţi de dezvoltare a abilităţilor practice, unde au posibilitatea  să-şi dezvolte imaginaţia şi creativitatea.
Medierea şcolară şi educaţia de la egal la egal, care este o bună practică a echipei de iniţiativă este cheia succesului echipei. Am iniţiat acest gen de activităţi cu gândul că vom porni în călătoria fără sfârşit, ca într-o poveste fără sfârşit, a căutării de sine şi a descoperirii propriului EU.
Ne-am imaginat că cineva, undeva, cândva a făcut un locşor în Univers pe-o rază de soare pentru fiecare, şi, că fiecare îşi poate descoperi propria poveste, trăire, emoţie, idee, pe acel locşor rezervat, numit ,,EU şi lumea mea” .
În numele echipei “Filantropii”, elevilor din liceu mulţumesc pentru suportul acordat prin intermediul proiectului, care solicită implicarea şi participarea copiilor şi tinerilor – viitorul societăţii. Mulţumim Fondului de Tineri Ialoveni pentru investiţia în copii. Investiţiile în copii constituie investiţii în viitor, iar “Viitorul nu deschide uşa celora ce vin fără trecut” (V. Romanciuc).

Şincovici Angela, director adjunct pe educaţie, psiholog, Liceul Teoretic ,,Petre Ştefănucă”

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki