Clubul tinerilor lideri comunitari – un atelier de analiză şi raportare intermediară a proiectelor complementare

sedinta_raportare_0211În scopul consolidării instrumentelor de participare a tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunităţii şi la procesul de luare a deciziilor, la 02 noiembrie 2017, sala mare de şedinţe, Consiliul Raional Ialoveni, s-a defăşurat şedinţa Clubului Tinerilor Lideri Comunitari – un atelier de raportare intermediară, analiză şi monitorizare a implementării celor 19 proiecte din 14 localităţi ale raionului, în cadrul Rundei a XV – a de Granturi Mici a Fondului pentru Tineri Ialoveni, cu suportul financiar al Consiliului Raional Ialoveni, al Fundaţiei Est-Europene din Moldova şi al A. O. ,,Eco-Răzeni”.

Moderatorii şedinţei – Victor Pletosu, specialist principal în domeniul politicilor de tineret şi Sergiu GURĂU, preşedinte, A. O. ,,Eco-Răzeni”, prin exerciţii practice de cunoaştere şi de consolidare a lucrului în echipă au atins scopul atelierului: cultivarea deprinderilor, capacităţilor, cunoştinţelor şi abilităţilor de comunicare, de organizare a activităţilor comunitare şi de administrare a unui buget.

În cadrul evenimentului, Daniel COJOCARI, Coordonator de programe, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova a prezentat proiectul ,,U-Report Moldova” – un nou instrument al UNICEF Moldova de comunicare cu tinerii. UNICEF asigură implementarea Convenţiei cu privire la drepturile copiilor. Este o inovaţie în domeniul social pentru a amplifica vocea tinerilor în raport cu autorităţile publice. Consolidarea relaţiei pe verticală şi pe orizontală pentru a discuta oportunităţi de participare şi dezvoltare a tinerilor. Tinerii pe facebook se vor conecta pe facebook la U-report pentru a-şi împărtăşi doleanţele şi necesităţile, dar şi bunele practici pentru a fi vizibile – date necesare pentru procesul de luare a deciziilor şi pentru donatori ca să ştie unde să investească.

Au participat cu prezentări de proiecte reuşite, bune practici şi istorii de succes, grupurile de iniţiativă civică cu mentorii lor şi consiliile locale de tineret. Comunicările tinerilor au fost structurate conform unor puncte de reper concrete: imagini video / foto despre acţiunile proiectelor cu informaţii succinte, relevarea rezultatelor şi impactul activităţilor, numărul de beneficiari şi categoriile acestora, bugetul proiectului şi alte resurse atrase, partenerii și rolul actorilor în proiect, implicarea tinerilor, lecţiile învăţate, problemele întîlnite şi soluţiile identificate, dar şi continuitatea activităţilor proiectului.

1. Grupul de iniţiativă civică ,,Tinerii protectori”, Horeşti, lider – Eduard NIRCA, mentor – Ecaterina GUJA, implementează proiectul ,,Remediu pentru mediu”, în parteneriat cu administraţia liceului. A organizat campania de informare pentru elevii şi profesorii liceului, cu genericul: ,,Salvăm natura”, a recrutat voluntari pentru amenajarea curţii L. T. Horeşti, pregătirea porţiunii de teren, procurarea şi instalarea a 2 tomberoane.
2. Consiliul Local al Tinerilor Malcoci, lider – Andreea GÎNDEA, mentor – Tatiana PUIU, implementează proiectul ,,Eco-Park”, în parteneriat cu administraţia publică locală. A pregătit terenul pentru instalarea a 4 piloni şi lămpilor LED în parcul din centrul localităţii.
3. Consiliul Local al Tinerilor Ţipala, lider – Valeria CASTRAVEŢ, implementează proiectul ,,Change the community”, în parteneriat cu administraţia publică locală. A desfăşurat ateliere de instruire la subiectele: managementul timpului, dezvoltarea spiritului civic şi ecologic în rîndul tinerilor. A recrutat voluntari pentru plantarea materialului săditor, confecţionarea şi instalarea a 6 urne şi 12 bănci în parcul din centrul localităţii.
4. Grupul de iniţiativă civică ,,Impact”, Suruceni, lider – Cătălina ERMURACHE, mentor – Andrei BEREZOVSCHII, implementează proiectul ,,Satul meu – mîndria mea”, în parteneriat cu administraţia publică locală. A organizat Tîrgul prăjiturilor de toamnă şi ateliere de instruire ,,Voluntariatul – cheia spre succes” şi cinema pentru tineri. A desfăşurat două acţiuni de salubrizare a staţiei de pasageri din centrul localităţii, a procurat materialele de construcţie pentru a reconstrui staţia, a restaura şi vopsi scaunul şi a o dota cu o urnă.
5. Grupul de iniţiativă civică ,,GOLD – Generaţia cu Obiective Libere şi Democratice”, Văsieni, lider – Igor BODEAN, implementează proiectul ,,Implicare pentru Dezvoltare”, în parteneriat cu administraţia publică locală. A desfăşurat proiecţii de film, campania de informare ,,Omul este autorul propriei sănătăţi”, competiţii sportive, concursuri de poezie, eseu şi desen ,,Implică-te şi vei fi model pentru ceilalţi”. A instalat urne la biblioteca publică şi va amenaja şi salubriza locurile atractive din localitate.
6. Grupul de iniţiativă civică ,,Eco-Socieni”, Sociteni, lider – Alexandra MOLDOVANU, mentor – Igor BODEAN, implementează proiectul ,,Sociteni – un sat european”, în parteneriat cu administraţia publică locală. A desfăşurat campania de sensibilizare a cetăţenilor pentru salubrizarea şi amenajarea străzii centrale ,,Tudor Ciorescu”, din localitate, pentru a fi instalate 12 urne, ca pînă la Hramul satului să se desfăşoare Concursul ,,Cea mai curată mahala”.
7. Grupul de iniţiativă civică ,,Generaţia de aur”, Ulmu, lider – Ana NICHIFOR, mentor – Igor BODEAN, implementează proiectul ,,Nu pot alţii – putem NOI”, în parteneriat cu administraţia publică locală. A salubrizat şi amenajat curtea Casei de Cultură Ulmu, unde au sădit copaci, după care urmează procurarea şi instalarea a 8 urne şi 4 bănci. Va organiza inaugurarea parcului cu proiecţie de film şi discotecă.
8. Consiliul Local al Tinerilor Bardar, lider – Ion TONU, implementează proiectul ,,Citius ! Altius ! Fortius !”, în parteneriat cu administraţia publică locală. A amenajat stadionul sportiv din localitate. A procurat utilaj şi echipament pentru atletism şi gimnastică, pentru asamblarea şi instalarea unui complex sportiv, după care va avea loc desfăşurarea Concursului ,,Cel mai bun sportiv”.
9. Consiliul Local al Tinerilor Ruseştii Noi, lider – Veronica COLŢA, mentor – Eugenia COLŢA, implementează proiectul ,,Prin participare aducem schimbare!”, în parteneriat cu administraţia publică locală. A organizat ateliere de instruire la tema ,,Comunicare. Liderism. Voluntariat”, cinema în aer liber, ,,City Game” şi spartachiada tinerilor activi, precum şi precum şi concursul ,,Ce pot face eu pentru comunitate”.
10. Grupul de iniţiativă civică ,,Implicare = Succes”, Mileştii Mici, lider – Aliona COZONAC, implementează proiectul ,,Înverzirea mediului – indicele de sănătate al unei comunităţi”, în parteneriat cu administraţia publică locală. A identificat şi amenajat terenul de 400 m2. A procurat şi sădit 75 de copaci şi arbuşti, după care urmează procurarea şi instalarea a 8 bănci şi 4 urne.
11. Consiliul Elevilor L. T. Ruseştii Noi, lider – Marina RUSSU, mentor – Viorica CODREANU, implementează proiectul ,,Împreună ne putem salva!”, în parteneriat cu administraţia liceului. A desfăşurat campania de informare despre protecţia mediului, precum şi activităţi de salubrizare a curţii şi terenului aferent liceului, dar urmează vopsirea utilajului sportiv.
12. Grupul de iniţiativă civică ,,Respect”, Răzeni, lider – Mihai JALBĂ, implementează proiectul ,,Bănci tehnice pentru stadionul sătesc”, în parteneriat cu administraţia publică locală. A desfăşurat lucrările de construcţie şi a instalat 2 bănci tehnice pe stadion.
13. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Alexandra BEREGOI, mentor – Eugeniu GURĂU, implementează proiectul ,,Prin valori – mai aproape de baştină!”, în parteneriat cu administraţia publică locală. A colectat fotografii din localitate şi a organizat o expoziţie ,,Prin muncă omul e slăvit”, în cadrul Festivalului ,,Gustul pîinii de acasă”. A editat broşuri despre personalităţile satului Răzeni şi completarea ,,Istoricului satului”, dar şi pe site-ul www.razeni.md .
14. Grupul de iniţiativă civică ,,LEAD 2017”, Ialoveni, lider – Andrei IOSIP, implementează proiectul ,,Un licean informat – un cetăţean respectat”, cu desfăşurarea lecţiilor de educaţie juridică în 4 licee din raionul Ialoveni, pe subiectele: dreptul muncii, discriminare, drepturile consumatorului, drept penal şi răspunderea juridică. A creat o pagină web ,,Centrul de leadership pentru justiţie”. A participat la emisiunea ,,Radio Moldova Tineret” pentru a promova acţiunile din proiect.
15. Grupul de iniţiativă civică ,,IaLovEco”, Ialoveni, lider – Elena RUDOI, implementează proiectul ,,Voluntari pentru mediu”. A organizat o excursie la uzina de sortare a deşeurilor. A desfăşurat ateliere de idei creative pentru voluntari, excursii de informare şi sensibilizare în domeniul ecologiei şi reciclării.
16. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Cătălina MOCANU, mentor – Eugeniu GURĂU, implementează proiectul ,,Cu un pas mai siguri!”. A desfăşurat campania de informare despre siguranţa traficului rutier, a distribuit reflectorizante şi urmează instalarea a două denivelări artificiale pe strada centrală din localitate.
17. Grupul de iniţiativă civică ,,Promotorii sănătăţii”, Costeşti, lider – Mariana DIACONU, implementează proiectul ,,STOP Tuberculozei şi HIV / SIDA”, în parteneriat cu Spitalul Raional Ialoveni. A editat pliante informative, chestionare de evaluare a cunoştinţelor, calendare, pentru a desfăşura campania de informare privind profilaxia bolilor infecţioase în localităţile: Puhoi, Costeşti, Mileştii Mici, Bardar, Dănceni.
18. Grupul de iniţiativă civică ,,SpeakUp Moldova!”, Răzeni, lider – Anghelina TULGARA, implementează proiectul ,,Egalitate de gen şi toleranţă”. A organizat ateliere de instruire privind egalitatea de gen, discursul în public, dezbateri, filmuleţe, jocuri de creativitate în localităţile Suruceni, Ruseştii Noi, Cigîrleni şi urmează să le desfăşoare încă în 6 localităţi ale raionului.
19. Grupul de iniţiativă civică ,,Tendinţa viitorului”, Văratic, lider – Stas PALADII, implementează proiectul ,,Consiliul Local de Tineret Văratic – un pas mic pentru tineri, un salt uriaş pentru viitor”. Deoarece, S. A. ,,Drumuri-Ialoveni” va construi o staţie de aşteptare pentru cetăţenii din localitate, tinerii din Văratic doresc să construiască un pavilion de vară în parcul din centrul localităţii ca un loc de petrecere a timpului liber al tinerilor.

Suntem profund recunoscători pentru atitudinea generoasă a partenerilor: Consiliul Raional Ialoveni, Fundaţia Est-Europeană din Moldova şi A. O. ,,Eco-Răzeni”, care şi-au adus suportul substanţial pentru buna organizare şi desfăşurare a evenimentului.

Tinerilor activi le dorim mult succes în realizarea proiectelor şi atingerea obiectivelor, care vor fi prezentate în cadrul Festivalului Raional al Tinerilor Activi, care se va desfăşura 09 decembrie 2017!

Articol realizat de:
Victor Pletosu
Specialist în domeniul politicilor de tineret
Consiliul raional Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki