Vizită de studiu ,,Schimb de bune practici şi experienţe în domeniul politicilor de tineret şi voluntariat” în Iaşi, România

vizita__Iasi_03.11În scopul stimulării celor mai activi tineri din grupurile de iniţiativă civică şi consiliile locale de tineret care participă la viaţa publică prin implementarea celor 19 proiecte din 14 localităţi ale raionului, în cadrul Rundei a XV – a de Granturi Mici a Fondului pentru Tineri Ialoveni, dar şi recunoaşterii meritelor celor mai activi voluntari din cadrul Săptămînii Naţionale a Voluntariatului ,,Hai în gaşca voluntarilor”, Ediţia XI, administraţia raionului Ialoveni, Asociaţia ,,Euroregiunea Siret – Prut – Nistru” şi A. O. ,,Eco-Răzeni”, cu suportul Fundaţiei Est-Europene din Moldova din resursele Guvernului Suediei, a organizat o vizită de studiu ,,Schimb de bune practici şi experienţe în domeniul politicilor de tineret şi voluntariat”, la 03 noiembrie 2017, în mun. Iaşi, România.

Vizita oficială a început în sala ,,Iacob Negruzzi” a Prefecturii Iaşi, unde tinerii ialoveneni au avut onoarea să discute cu personalităţile notorii ale vieţii politico-administrative ale judeţului Iaşi.

Domnul profesor Dumitru-Tudor JIJIE, Director executiv, Asociaţia ,,Euroregiunea Siret – Prut – Nistru”, Inspector Şcolar General Iaşi, a făcut o prezentare generală a judeţului Iaşi şi a raionului Ialoveni – unităţi administrativ-teritoriale fondatoare a euroregiunii. Totodată, domnul director a subliniat rolul autorităţilor administraţiei publice în dezvoltarea serviciilor pentru tineri şi oferirea oportunităţilor de participare a tinerilor, spre exemplu, în mun. Iaşi sunt 14 organizaţii de tineret active care implementează diferite proiecte cu administraţia publică, cu suportul Programului ,,Erasmus+”.

Domnul Marian ŞERBESCU, Prefectul Judeţului Iaşi, a salutat tinerii şi le-a povestit că mun. Iaşi amplasat pe cele 7 coline este un centru cultural şi academic, care cuprinde 6 universităţi cu 65 000 de studenţi. Este un oraş al iubirii, al tinereţii şi al efervescenţei. Domnul Prefect a decernat o diplomă de excelenţă A. O. ,,Eco-Răzeni” şi a îndemnat tinerii să se implice şi mai mult în acţiuni civice care ne formează personalitatea pentru viitor demonstrînd inovaţie şi co-management.

Domnul Victor CHIRILĂ, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, a felicitat tinerii din numele conducerii judeţului şi a menţionat că face parte dintr-o echipă de 37 de consilieri judeţeni aleşi pentru un mandat de 4 ani. Consiliul Judeţean Iaşi administrează şi gestionează patrimoniul cultural şi social şi colaborează cu cele 98 de primării din judeţ. Prin comisia de dialog social susţine instrumentele de participare a tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunităţilor şi la procesul de luare a deciziilor în pilotarea de proiecte cu organizaţiile de tineret.

Demonstrând o profundă cunoaştere a sistemului administrativ, doamna Valentina IOSUB, Subprefectul Judeţului Iaşi a vorbit despre serviciile prietenoase, accesibile, avantajoase, de calitate înaltă, adecvate necesităţilor tinerilor, prestate de Casa de Cultură a Studenţilor, cluburile sportive şi culturale, care stimulează creşterea, dezvoltarea şi responsabilizarea tinerilor prin cooperare şi comunicare.

Domnul Sergiu GURĂU, preşedinte, A. O. ,,Eco-Răzeni”; a relatat despre Programul ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, implementat din anul 2010 de A. O. ,,Eco – Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni şi Fundaţia Est – Europeană din Moldova, cu desfăşurarea a 15 runde de granturi mici pentru tineri, cu realizarea a 229 proiecte în 23 localităţi ale raionului – indicatori ce relevă potenţialul uman, valoric şi creator al tinerilor, dar şi un indicator de performanţă şi o prioritate pentru administraţia publică locală.

Domnul Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, a menţionat că a venit cu tinerii să studieze bunele practici din experienţa notorie a administraţiei ieşene pentru a le replica în Republica Moldova şi a transmis gazdei mesajul de recunoştinţă şi gratitudine al administraţiei raionului Ialoveni pentru parteneriatul durabil în implementarea diferitor proiecte sociale care ne inspiră încredere în viitor.

Sub îndrumarea unui ghid erudit, vizita a continuat la Palatul Culturii care cuprinde muzeul de etnografie, muzeul de artă, muzeul de ştiinţă şi tehnică, muzeul de istorie.

Tinerii au vizitat şi Casa de Cultură a Studenţilor, care celebrează jubileul de 60 de ani de activitate şi se mîndreşte cu Teatrul ludic, Ansamblul folcloric ,,Doina Carpaţilor”, Ansamblul de dansuri sportive ,,Elegance”, Clubul de arte vizuale: fotografie, grafică, pictură şi alte cluburi de educaţie artistică şi non-formală.

A urmat un tur ghidat prin Iaşi, unde tinerii au ascultat cu luare-aminte istorii despre Muzeul Unirii, Piaţa Unirii, Hotelul ,,Traian”, Palatul Cantacuzino-Râşcanu, Filarmonica din Iaşi, uliţa sîrbească, Teatrul Naţional ,,Vasile Alecsandri”, Catedrala Mitropolitană cu moaştele Sfintei Parascheva, Muzeul ,,Casa Dosoftei”, Palatul Roznovanu – sediul Primăriei Iaşi şi Biserica ,,Sfinţii Trei Ierarhi”.

Cei mai activi tineri care au beneficiat de vizita de studiu sunt:

GUJA Ecaterina, grupul de iniţiativă civică ,,Tinerii protectori”, Horeşti;
BEREGOI Alexandra, Consiliul Local al Tinerilor Răzeni;
MOŞNEAGA Cristian, Consiliul Local al Tinerilor Bardar;
MOCANU Cătălina, Consiliul Local al Tinerilor Răzeni;
CIMPOACĂ Ana, Costeşti, membru, Fondul pentru Tineri Ialoveni;
ROMAN Valeria, coordonator de voluntari, Bardar;
NICOLAI Cătălina, Consiliul Local al Tinerilor Ţîpala;
COZONAC Aliona, grupul de iniţiativă civică ,,Implicare = Succes”, Mileştii Mici;
ŢÎRCHI Daniela, Răzeni, membru, Fondul pentru Tineri Ialoveni;
FULGA Diana, Consiliul Elevilor L. T. Ruseştii Noi;
SULĂ Daniela, Costeşti, membru, Fondul pentru Tineri Ialoveni;
CAZACU Oleg, Horeşti, membru, Fondul pentru Tineri Ialoveni;
CHIRUŢĂ Milena, coordonator de voluntari, L. T. ,,Petre Ştefănucă”, Ialoveni;
CORCODEL Adriana, Ialoveni, membru, Fondul pentru Tineri Ialoveni;
LUCHIŢA Alina, Consiliul Local al Tinerilor Bardar;
CEBOTARU Andrei, Consiliul Local al Tinerilor Ruseştii Noi;
ERMURACHE Cătălina, grupul de iniţiativă civică ,,Impact”, Suruceni;
PETICÎ Marina, Suruceni, membru, Fondul pentru Tineri Ialoveni;
FUŞTEI Anastasia, Ialoveni, membru, Fondul pentru Tineri Ialoveni;
MOLDOVANU Alexandra, grupul de iniţiativă civică ,,Eco-Socieni”, Sociteni;
COCERVA Dumitru, voluntar, Hansca;
ASTROM Sofia, voluntar din Suedia la A. O. ,,Eco-Răzeni”;
Sergiu GURĂU, preşedinte, A. O. ,,Eco-Răzeni”;
Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, Consiliul Raional Ialoveni.

Exprimăm profunda noastră recunoştinţă şi gratitudine partenerilor generoşi: administraţia raionului Ialoveni, Asociaţia ,,Euroregiunea Siret – Prut – Nistru”, A. O. ,,Eco-Răzeni” şi Fundaţia Est-Europenă din Moldova, care au contribuit substanţial la buna organizare şi desfăşurare a vizitei de studiu.

Articol realizat de:
Victor Pletosu
Specialist în domeniul politicilor de tineret
Consiliul raional Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki