Cinci inițiative de tineret au intrat în ,,Topul Proiectelor de Succes 2019”

În contextul Programului ,,Costești – Capitala Tineretului 2019”, în scopul celebrării rezultatelor performante ale celor 22 de proiecte din cele 14 localităţi ale raionului Ialoveni, implementate în perioada 16 martie – 25 iunie 2019, în cadrul Rundei a XVIII – a a de Granturi Mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, la 28 iunie 2019, în incinta Centrului de Sprijinire a Mediului de Afaceri Transfrontaliere – Training, Expoziţii şi Simpozioane, loc pitoresc în Pădurea Ruseştii Noi, s-a desfăşurat Gala Bunelor Practici ,,Instrumente de participare a tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunităţii”, Ediţia IX, organizată de Consiliul Raional Ialoveni, A. O. ,,Eco-Răzeni” şi Fundaţia Est-Europeană din Moldova.

La eveniment ne-au onorat cu prezenţa sa, actorii de calibru pentru dezvoltarea politicilor de tineret: domnul Lilian CARMANU, Vicepreşedintele Raionului Ialoveni; distinsa doamnă profesor Daniela NEDELCIUC, Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova în teritoriul raionului Ialoveni; domnul Sergiu GURĂU, director executiv, A. O. ,,Eco-Răzeni”, care au subliniat că vor oferi în continuare suportul necesar pentru realizarea ideilor ingenioase ale tinerilor. Aceste personalităţi notorii ale vieţii publice au desfăşurat un dialog constructiv cu tinerii activi şi inteligenţi pe subiectele: importanţa implicării şi educaţiei civice a tinerilor, motivaţia şi cultura participării, voluntariatul responsabil în proiecte comunitare şi în laboratoare de inovare cu viziuni de dezvoltare pentru viitor.

Gala Bunelor Practici a cuprins Concursul ,,Topul Proiectelor de Succes”, care s-a desfăşurat în 5 ateliere de lucru, unde, consiliile locale de tineret şi grupurile de iniţiativă civică ale tinerilor au venit cu prezentări de proiecte, respectînd criteriile: inovaţie şi originalitate, continuitate şi durabilitate, impactul şi beneficiul adus comunităţii, replicabilitate, eficienţă, utilizarea raţională a resurselor, participare şi parteneriate cu diferiţi actori sociali.
La lucrările atelierului I Rolul educaţiei non-formale în dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor, coordonat de doamna MELINTEANU Veronica, manager de program, A. O. ,,Eco-Răzeni”, au participat:
1. Consiliul elevilor L. T. ,,Aurel David”, Bardar, lider – Alina LUCHIȚA, mentor – Valentina PLUGARU, proiectul ,,Foișorul inteligent”;
2. Consiliul elevilor L. T. Ruseștii Noi, lider – Marina RUSSU, mentor – Viorica CODREANU, proiectul ,,Arta învățatului prin relaxare”;
3. Grupul de iniţiativă civică ,,Conectați la natură”, Mileștii Mici, lider – Felicia TROFIM, mentor – Nadejda BUTNARI, proiectul ,,Cinema sub stele”;
4. Grupul de iniţiativă civică ,,SMART (Societatea Membrilor Adepți ai Rațiunii Tinere)”, Țipala, lider – Valeria CASTRAVEȚ, mentor – Ion POPA, proiectul ,,Youth park”.

În cadrul atelierului II Implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi de promovare a educaţiei ecologice, coordonat de domnul Sergiu GURĂU, director executiv, A. O. ,,Eco-Răzeni”, au participat:
1. Grupul elevilor creativi ai L. T. Horești, lider – Nicolae DOGOT, mentor – Valeriu BOLBOCEAN, proiectul ,,Amenajarea unui parc”;
2. Grupul de iniţiativă civică ,,Realiștii”, Răzeni, lider – Natalia UNTILĂ, mentor – Artur BUDAC, proiectul ,,Educație verde”;
3. Grupul de iniţiativă civică ,,Pro-Eco”, Cigîrleni, lider – Elena JOSU, mentor – Doina PARASCHIV, proiectul ,,Spațiu amenajat”;
4. Consilul Local al Tinerilor Ruseștii Noi, lider – Mellissa DULGHERU, proiectul ,,Un deșeu la locul său !”.

Atelierul III Accesul facilitat al tinerilor la activităţi cultural-artistice şi de petrecere a timpului liber, a fost coordonat de doamna NEDELCIUC Daniela, şef-adjunct, Oficiul Teritorial Chişinău, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova. Aici au participat:
1. Grupul de iniţiativă civică ,,Retorică și voluntariat”, Costești, lider – Ion MEREACRE, mentor – Ion SCUTARU, proiectul ,,Parc cu amfiteatru”;
2. Grupul de iniţiativă civică ,,Activiștii”, Zîmbreni, lider – Mariana LUNCA, mentor – Aurelia PALADI, proiectul ,,Vestiar mobilat – confort asigurat”;
3. Consilul Local al Tinerilor Bardar, lider – Tudor RĂILEAN, mentor – Andrei TONU, proiectul ,,Exatlon Bardar”;
4. Clubul de dezbateri al L. T. ,,Ion Pelivan”, Răzeni, lider – Iurie MANCOȘ, mentor – Elena BIVOL, proiectul ,,Championship Răzeni”.

Domnul Lilian CARMANU, Vicepreședintele Raionului Ialoveni a coordonat atelierul IV Participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei inteligente şi active. În acest atelier au participat:
1. Grupul de iniţiativă civică ,,PRO – Potențial. Rezultat. Organizare”, Puhoi, lider – Adriana GRĂJDEANU, mentor – Tatiana SOLTAN, proiectul ,,Casa Voluntarilor”;
2. Grupul de iniţiativă civică ,,GOLD”, Văsieni, lider – Igor BODEAN, proiectul ,,Tinerii implicați – viitor prosper”;
3. Consilul Local al Tinerilor Văsieni, lider – Maria CÎRLAN, mentor – Igor BODEAN, proiectul ,,Prin implicare se face schimbare”;
4. Consilul Local al Tinerilor Ruseștii Noi, lider – Elena SECRIERU, mentor – Mellissa DULGHERU, proiectul ,,O echipă unită – forța societății !”;
5. Grupul de iniţiativă civică ,,PDCR – Noi suntem schimbarea”, Cărbuna, lider – Mădălina PLĂMĂDEALĂ, mentor – Vitalie SPÎNACHI, proiectul ,,Un nou început”.

În cadrul atelierului V Dezvoltarea instrumentelor de informare şi instruire pentru tineri, coordonat de domnișoara CODREANU Maria, Președintele Consiliului Raional al Tinerilor Ialoveni, au participat:
1. Grupul de inițiativă civică ,,All for one”, Sociteni, lider – Jasmin MOLDOVANU, mentor – Alexandra MOLDOVANU, proiectul ,,O bibliotecă pentru noi”;
2. Grupul de iniţiativă civică ,,Luceafărul”, Costești, lider – Alina ADĂSCĂLIȚA, mentor – Liliana IACOB, proiectul ,,Costești, citește !”;
3. Grupul de iniţiativă civică ,,Horizon”, Mileștii Mici, lider – Vladislav STICI, mentor – Maria VOLOȘIN, proiectul ,,Crearea clubului de robotică”;
4. Consilul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Ruslana-Maria ULMANU, mentor – Alexandra BEREGOI, proiectul ,,Adresa ta contează !”;
5. Grupul de iniţiativă civică ,,Noi suntem schimbarea”, Ialoveni, lider – Evelina PARASCHIV, mentor – Crina MOCANU, proiectul ,,Cafeneaua literară”.

După o amplă analiză a proiectelor prezentate, comisia specială a desemnat laureaţii Concursului ,,Topul Proiectelor de Succes”:
Atelierul I Rolul educaţiei non-formale în dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor – Consiliul elevilor L. T. ,,Aurel David”, Bardar, lider – Alina LUCHIȚA, mentor – Valentina PLUGARU, proiectul ,,Foișorul inteligent”, care s-a învrednicit, după merit, de trofeul excelenţei civice, diplomă de laureat în ramă, florile recunoştinţei, premiul în valoare de 1 000 lei și un set de tricouri din partea Consiliului Raional Ialoveni și a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Atelierul II Implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi de promovare a educaţiei ecologice – Grupul elevilor creativi ai L. T. Horești, lider – Nicolae DOGOT, mentor – Valeriu BOLBOCEAN, proiectul ,,Amenajarea unui parc”, care s-a învrednicit, după merit, de trofeul excelenţei civice, diplomă de laureat în ramă, florile recunoştinţei, premiul în valoare de 1 000 lei și un set de tricouri din partea Consiliului Raional Ialoveni și a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Atelierul III Accesul facilitat al tinerilor la activităţi cultural-artistice şi de petrecere a timpului liber – Grupul de iniţiativă civică ,,Retorică și voluntariat”, Costești, lider – Ion MEREACRE, mentor – Ion SCUTARU, proiectul ,,Parc cu amfiteatru”, care s-a învrednicit, după merit, de trofeul excelenţei civice, diplomă de laureat în ramă, florile recunoştinţei, premiul în valoare de 1 000 lei și un set de tricouri din partea Consiliului Raional Ialoveni și a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Atelierul IV Participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei inteligente şi active – Grupul de iniţiativă civică ,,PDCR – Noi suntem schimbarea”, Cărbuna, lider – Mădălina PLĂMĂDEALĂ, mentor – Vitalie SPÎNACHI, proiectul ,,Un nou început”, care s-a învrednicit, după merit, de trofeul excelenţei civice, diplomă de laureat în ramă, florile recunoştinţei, premiul în valoare de 1 000 lei și un set de tricouri din partea Consiliului Raional Ialoveni și a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Atelierul V Dezvoltarea instrumentelor de informare şi instruire pentru tineri – Grupul de iniţiativă civică ,,Horizon”, Mileștii Mici, lider – Vladislav STICI, mentor – Maria VOLOȘIN, proiectul ,,Crearea clubului de robotică”, care s-a învrednicit, după merit, de trofeul excelenţei civice, diplomă de laureat în ramă, florile recunoştinţei, premiul în valoare de 1 000 lei și un set de tricouri din partea Consiliului Raional Ialoveni și a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

De asemenea, Gala Bunelor Practici a culminat printr-un splendid program artistic – Concursul Tinerilor Iubitori de Artă ,,Ialoveni are talent”, în cadrul căruia, au intrat în competiție tinerele talente din localităţile raionului recomandate de cele 22 de echipe de proiect din cele 14 localități ale raionului, care au interpretat, la dorinţă, o creaţie artistică, într-un timp de 5 minute:
1. Luchița Alina, Hariton Dan, Bogos Cristian și Sava Victoria, Bardar – ,,Suită”;
2. Jasmin Moldovanu, Sociteni – „Lupii”;
3. Racoveț Valeria, Munteanu Lavinia și Iachim Olesea, Horești – dans modern;
4. Scorța Alina, Puhoi – dansul ,,Hip-hop”;
5. Ansamblul etnofolcloric „Busuiocul”, Văsieni, conducător artistic – Vadim Vrabii;
6. Crîșmari Ion, Răzeni – piesă la chitară;
7. Postica Doina, Costești, – cîntecul „Dragu-mi-i în sat la joc”;
8. Borta Artiom și Pavalachi Liliana, Costești, – piesa „Satele Moldovei Mele”, Costești;
9. Castraveț Cătălin, Mileștii Mici – piesa „Azi îi nor, mâine-i senin”;
10. Istrati Adrian, Văsieni – piesa „Mi-e dor”;
11. Deleanu Sorina, Zîmbreni – dans modern;
12. Negruță Valeria, Cigîrleni – piesa „Hai la Botoșani”;
13. Luchița Alina, Hariton Dan, Bogos Cristian și Sava Victoria, Bardar – Polca, Bardar;
14. Condrea Ionela, Ialoveni – piesa „Nu mă uita”;
15. Răileanu Mihaela, Ruseștii Noi – piesa „Acasă-i România”, Ruseștii Noi;
16. Stratulat Marin și Stănilă Mădălina, Ruseștii Noi – piesa „Dragostea din tei”;
17. Trohin Daniela, Ruseștii Noi – piesa „Rămâi”, Ruseștii Noi;
18. Barancea Stela, Mileștii Mici – piesa „Cine m-a făcut om mare”;
19. Plămădeală Vadim, Groza Andreea, Burlacenco Victor și Groza Alexa, Țipala – dansul ,,Latino mix”.

În rezultatul votului secret al publicului pe buletine de hârtie, laureații care şi-au demonstrat potenţialul valoric autentic de tinerele talente veritabile şi inspirate, care au transpus farmecul, frumuseţea şi expresivitatea artei interpretative în sufletul tinerilor spectatori sunt:
1. Crîșmari Ion, Răzeni, care s-a învrednicit, după merit, de trofeul ,,Simpatia publicului”, diplomă de laureat în ramă, florile recunoştinţei, premiul în valoare de 500 lei din partea Consiliului Raional Ialoveni și a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.
2. Ansamblul etnofolcloric „Busuiocul”, Văsieni, conducător artistic – Vadim Vrabii, care s-a învrednicit, după merit, de trofeul ,,Simpatia publicului”, diplomă de laureat în ramă, florile recunoştinţei, premiul în valoare de 500 lei din partea Consiliului Raional Ialoveni și a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.
3. Stratulat Marin și Stănilă Mădălina, Ruseștii Noi, care s-a învrednicit, după merit, de trofeul ,,Simpatia publicului”, diplomă de laureat în ramă, florile recunoştinţei, premiul în valoare de 500 lei din partea Consiliului Raional Ialoveni și a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Cei peste 130 participanţi au beneficiat de servicii de transport, suport logistic, materialele necesare, diplome, trofee, seturi de tricouri, pauză de prînz și pauză de cafea, din atitudinea generoasă a partenerilor: Consiliul Raional Ialoveni, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Fundaţia Est-Europeană din Moldova şi A. O. ,,Eco-Răzeni”, fapt pentru care le suntem profund recunoscători !

Tinerilor activi le dorim mult succes !!!

Articol realizat de:
Victor PLETOSU,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki