Festivitatea de lansare a rundei a XXI-a de granturi mici

În contextul gamei de manifestări prilejuite sărbătorilor ,,Ziua Naţională a Tineretului” și ,,Ziua Internațională a Studentului”, în scopul implementării principiilor şi priorităţilor Legii cu privire la tineret şi ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, precum și consolidării instrumentelor de abilitare și de participare a tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunităţii, la 19 noiembrie 2020, în incinta Centrului de Sprijinire a Mediului de Afaceri Transfrontaliere – Training, Expoziţii şi Simpozioane, loc pitoresc în Pădurea Ruseştii Noi, s-a desfăşurat Festivitatea de lansare a Rundei a XXI – a de Granturi Mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”.

În cadrul evenimentului a avut loc semnarea acordurilor de colaborare şi înmânarea oficială a certificatelor de grant pentru implementarea celor 19 proiecte elaborate de grupurile de iniţiativă civică şi consiliile locale de tineret din 15 localităţi ale raionului Ialoveni, în perioada 14 octombrie – 20 decembrie 2020. Ne-au onorat cu prezenţa sa actorii dezvoltării politicilor de tineret din administrația raionului Ialoveni și A. O. ,,Eco – Răzeni”, împreună cu oaspeții, mentorii și liderii celor 19 echipe de proiect.

Domnul Mihail SILISTRARU, președintele raionului Ialoveni, asistat de distinsele doamne Galina TONU și Victoria MARIAN-BOGOS, vicepreședinți ai raionului, au subliniat că, contribuția financiară a Consiliului Raional Ialoveni la runda a XXI-a de granturi mici pentru tineri constituie 103 000 lei pentru stimularea creativității și voluntariatului, impulsionarea activismului civic și încurajarea ideilor ingenioase ale tinerilor.

De remarcat faptul că, domnul președinte Mihail SILISTRARU a fost factorul de decizie care a susținut lansarea Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” acum 10 ani, în parteneriat cu A. O. ,,Eco – Răzeni” și Fundația Est-Europeană din Moldova.

Distinsa doamnă profesor Angela GLADEI, expert de notorietate internațională, directorul Companiei de consultanță în afaceri ,,Business Development Capital” a remarcat că apreciază înalt măiestria tinerilor și meritocrația, deoarece fiecare din ei este un talent ce inspiră excelență.

Programul ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” este implementat din anul 2010 de A. O. ,,Eco – Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni și Fundaţia Est – Europeană din Moldova, cu desfăşurarea a 20 runde de granturi mici pentru tineri, cu realizarea a 337 de proiecte în 25 de localităţi ale raionului, cu un buget total de peste 2, 2 mln. lei.

La cea de-a XXI-a rundă, în perioada 01 – 27 septembrie 2020, urmare a atelierelor de instruire privind scrierea proiectelor din perioada 05 – 06 și 12 – 13 septembrie 2020, s-au depus spre finanţare 28 de proiecte elaborate de grupurile de iniţiativă civică şi consiliile locale de tineret din 18 localităţi ale raionului, care au solicitat un suport financiar în valoare de 251 700 lei (suma nu include alte surse de finanţare identificate de grupurile de iniţiativă).

Circa 185 de tineri, dintre care: 82 % de elevi, 14 % de studenți şi 4% de angajați, cu vârsta cuprinsă între 14 – 35 de ani, din 18 localităţi ale raionului Ialoveni, au reuşit să formeze grupuri de iniţiativă și consilii locale ale tinerilor cu scopul de creare a oportunităților de participare a tinerilor pentru a contribui la dezvoltarea comunității și la dezvoltarea personală. Echipele de proiect, în medie, au în componenţa lor câte 5 – 6 tineri, dintre care din totalul lor sunt: 41 de băieţi şi 124 de fete.

În perioada 30 septembrie – 05 octombrie 2020, publicul a avut posibilitatea să voteze inițiativele favorite din lista celor 28 proiecte depuse spre finanțare. Marți, 06 octombrie 2020, membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni s-au întrunit într-o ședință on-line pentru etapa de preselecție, clarificarea criteriilor de selecție, stabilirea graficului interviurilor și distribuirea proiectelor între membrii echipei pentru a pregăti întrebări de clarificare. La 11 octombrie 2020, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni s-au desfășurat interviurile de clarificare cu grupurile de inițiativă civică și consiliile locale de tineret.

Fiecare membru al Fondului pentru Tineri Ialoveni s-a expus asupra procedurii de selecţie şi a prezentat succint proiectele de la interviul de clarificare. A urmat completarea de către fiecare membru a Fondului pentru Tineri Ialoveni a fişei de evaluare finală a proiectelor cu note de la 1 la 10 în baza criteriilor: fezabilitatea ideii de proiect, implicarea tinerilor, raportul cost – beneficii, impactul, parteneriate şi originalitatea. Notele au fost colectate şi introduse în centralizatorul electronic care a calculat media punctajului acumulat de fiecare proiect separat.

Astfel, urmare a interviului cu aplicanţii, desfășurat la 11 octombrie 2020, precum și a procedurii de vot on-line, realizată în perioada 30 septembrie – 05 octombrie 2020, au obţinut suport financiar 19 proiecte din 15 localităţi, cu un buget total de 103 000 lei. Această sumă este contribuţia financiară a Consiliului Raional Ialoveni.

Domnul Sergiu GURĂU, director executiv, A. O. ,,Eco – Răzeni”, a informat echipele, că după ce a desfășurat atelierul de instruire on-line din 14 octombrie 2020, privind procedurile de implementare a proiectelor, regulile de promovare a acţiunilor desfăşurate, managementul financiar, întocmirea rapoartelor financiare şi narative, precum și organizarea activităţilor din proiecte, dar și după şedinţa online de coordonare/raportare intermediară, numită Clubul Tinerilor Lideri Comunitari, ce s-a desfășurat la 06 noiembrie 2020, urmează Festivalul Tinerilor Activi, la 12 decembrie 2020, precum și raportarea narativă şi financiară până la 30 decembrie 2020. Astfel, încât, proiectele ce se realizează, să corespundă criteriilor: inovaţie (o nouă abordare a activităţilor de tineret); continuitate; impact asupra comunităţii, tinerilor; durabilitate; replicabilitate (practica poate fi implementată și în alte localităţi): eficienţă; utilizarea raţională a resurselor (raportul cost-eficienţă) și participare activă (implicarea cetăţenilor, ONG-urilor, mass-media, în procesul de promovare a acţiunilor de tineret).

Vă prezentăm cu admirație finaliștii Rundei a XXI-a de granturi mici a Programului ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”:

 1. Grupul de inițiativă civică ,,GOLD”, Văsieni, lider – Mihaela Plugaru, mentor – Victoria Plugaru, proiectul nr. 506 ,,Tineri implicați – viitor prosper, Ediția IV”, suma aprobată – 6 000 lei, pentru amenajarea unui spațiu de recreere și terapie psiho-emoțională în curtea liceului, pentru organizarea sesiunilor de instruire privind dezvoltarea personală și implicarea activă a tinerilor;
 2. Grupul de inițiativă civică ,,Pentru Dănceni”, lider – Diana Ticaciuc, proiectul nr. 509 ,,Un teren de joacă amenajat – mulți copii fericiți”, suma aprobată – 8 000 lei, pentru crearea și amenajarea unui spațiu de agrement pentru copii (teren de joacă) și adulți (aparate de fitness);
 3. Consiliul Local al Tinerilor Ulmu, lider – Daniela Guțu, mentor – Veronica Bîrcă, proiectul nr. 510 ,,Drag de satul meu – Ulmu”, suma aprobată – 5 000 lei, pentru amenajarea și salubrizarea intrării în satul Ulmu, precum și reabilitarea inscripției cu denumirea localității;
 4. Consiliul Local al Tinerilor Ialoveni, lider – Diana Popov, proiectul nr. 511 ,,Copilul de azi – viitorul de mâine !”, suma aprobată – 5 000 lei, pentru valorificarea abilităților artistice ale elevilor și reamenajarea holului Casei comunitare;
 5. Consiliul Local al Tinerilor Ialoveni, lider – Felicia Zlotescu, mentor – Victoria Ceban, proiectul nr. 512 ,,Descoperă-ți țara !”, suma aprobată – 4 500 lei, pentru explorarea și promovarea patrimoniului național al țării noastre, pe biciclete;
 6. Grupul de inițiativă civică ,,Olimpicii”, Costești, lider – Valentina Boșca, mentor – Eugenia Bordianu, proiectul nr. 514 ,,Renaștem prin sport”, suma aprobată – 6 000 lei, pentru dotarea terenului Liceului Teoretic ,,Olimp” cu inventar sportiv, precum și organizarea evenimentelor sportive;
 7. Consiliul Local al Tinerilor Țipala, lider – Gabriela Untilă, mentor – Marin Tatarciuc, proiectul nr. 515 ,,Tineri pentru Tineri”, suma aprobată – 6 500 lei, pentru organizarea activităților de instruire și de voluntariat pentru dezvoltarea spiritului participativ al elevilor;
 8. Consiliul Local al Tinerilor Costești, lider – Patricia Gîngota, proiectul nr. 517 ,,Educație financiară pentru tineri”, suma aprobată – 3 500 lei, pentru organizarea sesiunilor de educație financiară pentru tineri;
 9. Consiliul Local al Tinerilor Mileștii Mici, lider – Nicoleta Cravcenco, mentor – Daniel Cravcenco, proiectul nr. 518 ,,Teren multifuncțional”, suma aprobată – 7 000 lei, pentru construirea și amenajarea unui teren multifuncţional (volei de plajă, tenis de plajă, badminton);
 10. Grupul de inițiativă civică ,,Noi suntem schimbarea”, Puhoi, lider – Valeria Donciu, mentor – Tatiana Soltan, proiectul nr. 519 ,,Odihnește-te, socializează și învață !”, suma aprobată – 4 000 lei, pentru amenajarea unui spațiu util și comod de relaxare pentru elevi în timpul pauzelor dintre lecții;
 11. Consiliul Local al Tinerilor Molești, lider – Victoria Curocichin, mentor – Marcel Munteanu, proiectul nr. 520 ,,Nu putem schimba lumea, dar putem schimba viitorul !”, suma aprobată – 5 500 lei, pentru consolidarea capacităților membrilor echipei Consiliului Local al Tinerilor Molești și promovarea voluntariatului;
 12. Consiliul Local al Tinerilor Cigîrleni, lider – Lenuța Josu, mentor – Diana Josu-Braniște, proiectul nr. 521 ,,În lumea cărților”, suma aprobată – 4 500 lei, pentru dotarea bibliotecii publice cu cărți și promovarea lecturii în rândul tinerilor;
 13. Consiliul Local al Tinerilor Răzeni, lider – Natalia Untilă, proiectul nr. 524 ,,CLT Răzeni & CLT Cărbuna – colaborarea este cheia !”, suma aprobată – 5 000 lei, pentru încurajarea colaborării și dezvoltarea de parteneriate cu structuri de participare și de reprezentare ale tinerilor din raionul Ialoveni;
 14. Consiliul elevilor din L. T. ,,Aurel David”, Bardar, lider – Andreea Plugaru, mentor – Nadejda Tonu, proiectul nr. 525 ,,Galaxia experimentelor”, suma aprobată – 4 500 lei, pentru dotarea laboratorului de fizică cu echipament, materiale pentru buna desfășurare a orelor practice de fizică în Liceul Teoretic „Aurel David”;
 15. Consiliul Local al Tinerilor Cărbuna, lider – Veronica Botea, proiectul nr. 527 ,,Casa Tinerilor”, suma aprobată – 8 000 lei, pentru renovarea și dotarea sediului CLT Cărbuna pentru buna desfășurare a activităților consiliului de tineret, precum și amenajarea curții sediului;
 16. Grupul de inițiativă civică ,,Tânărul ecolog”, Costești, lider – Ion Rusu, mentor – Ion Dudnicenco, proiectul nr. 528 ,,Odihna – garanția vieții”, suma aprobată – 4 500 lei, pentru reamenajarea și dotarea curții Liceului Teoretic Costești cu bănci și tomberoane;
 17. Consiliul Local al Tinerilor Zîmbreni, lider – Mădălina Malcoci, mentor – Alexandra Pînzaru, proiectul nr. 531 ,,Biblioteca ZUNEA !”, suma aprobată – 3 000 lei, pentru dezvoltarea gândirii critice și promovarea valorilor moral-spirituale prin intermediul unei minibiblioteci, dotată cu titluri de cărţi moderne şi subiecte atractive tinerilor;
 18. Consiliul Local al Tinerilor Dănceni, lider – Maria Frunză, proiectul nr. 532 ,,Un sat frumos cu un viitor sănătos”, suma aprobată – 5 500 lei, pentru salubrizarea stațiilor de microbuz și dotarea lor cu tomberoane de gunoi, inclusiv iluminarea lor;
 19. Consiliul Local al Tinerilor Hansca, lider – Stanislav Bostănică, mentor – Maria Levinte, proiectul nr. 533 ,,Be strong – spațiu de agrement pentru Hansca”, suma aprobată – 7 000 lei pentru amenajarea cu aparate de fitness a spațiului de agrement și recreere, adiacent terenului de sport din s. Hansca.

Tinerilor activi, care participă şi investesc suficient de inteligent şi înţelept în dezvoltarea durabilă a localităţilor în care s-au născut și locuiesc, le dorim succese notabile şi-i asigurăm de susţinerea substanțială în implementarea proiectelor, pentru că, la Festivalul Tinerilor Activi din 12 decembrie 2020, vom aprecia la justa valoare şi vom scoate în evidenţă rezultatele notorii ale muncii voluntare a tinerilor, orientate spre impactul major în comunitate!

Pentru conformitate,
Victor Pletosu,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki