Festivalul Raional al Tinerilor Activi, ediţia a XIII-a

În scopul celebrării rezultatelor performante ale proiectelor şi bunelor practici implementate de consiliile locale ale tinerilor, consiliile elevilor și grupurile de inițiativă civică în cadrul Rundei a XXV – a de granturi mici a Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, în perioada septembrie – decembrie 2022, precum şi în scopul promovării structurilor de reprezentare și de participare ale tinerilor și a organizațiilor de tineret, care realizează proiecte de dezvoltare comunitară, activităţi de educație nonformală, de voluntariat şi servicii pentru tineret, în contextul marcării sărbătorilor: ,,5 decembrie – Ziua Internaţională a Voluntariatului” și ,,10 decembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului”, la 10 decembrie 2022, administraţia raionului Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, au organizat Festivalul Raional al Tinerilor Activi, Ediţia a XIII-a, în incinta Centrului de sprijinire a mediului de afaceri transfrontaliere – training, expoziţii şi simpozioane, loc pitoresc în pădurea Ruseştii Noi.

Acest eveniment s-a remarcat prin participarea activă a peste 100 de tineri ingenioși (fete și băieți), cu vârste cuprinse între 14 și 35 ani, care s-au implicat activ în implementarea proiectelor din cadrul Rundei a XXV – a de granturi mici, îndrumați de mentorii lor adulți și autoritățile administrației publice locale, împreună cu structurile și organizațiile care prestează servicii de educație non-formală pentru tineri.

La festivitate ne-au onorat cu prezenţa lor şi cu frumoase mesaje de felicitare şi de susținere partenerii pentru dezvoltarea politicilor de tineret, care au decernat tinerilor premii, trofee și certificate de competențe.

Domnul Mihail SILISTRARU, preşedintele raionului Ialoveni, a felicitat cordial echipele pentru meritele deosebite în implementarea proiectelor de dezvoltare comunitară, cât pentru implicarea activă a tinerilor în procesul de luare a deciziilor. Domnul președinte a subliniat că, pe parcursul celor 12 ani de activitate ai Programului raional: ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, instituit în anul 2010, administrația raionului Ialoveni a asigurat contribuția financiară și suportul logistic necesar pentru desfășurarea celor 25 de runde de granturi mici pentru tineri, în care au fost realizate peste 400 de proiecte ale tinerilor din 25 de localități ale raionului. De asemenea, domnul președinte a anunțat că, Consiliul raional Ialoveni va susține în continuare programele și proiectele pentru tineri.

Domnul Sergiu GURĂU, director executiv al Asociației Obștești ,,Eco-Răzeni” a transmis mesajul de felicitare al Fundației Est-Europene din Moldova, care co-finanțează programul de granturi mici pentru tineri. Totodată, a subliniat importanța concursului de granturi pentru sporirea activismului civic al tinerilor și dezvoltarea durabilă a comunităților locale, cât și pentru incluziunea socială a tinerilor (fete și băieți), inclusiv din categoriile defavorizate.

În cadrul evenimentului a avut loc prezentarea rezultatelor celor 3 planuri de afaceri finanțate în cadrul Rundei a III-a de granturi pentru tinerii antreprenori, desfășurată în perioada decembrie 2021 – septembrie 2022.
1. Echipa: Nicolae Dogot și Denis Avram din s. Horești, au prezentat rezultatele implementării planului de afaceri ,,Energia naturii”, domeniul de activitate: producere de masă lemnoasă, și s-au învrednicit de trofeul excelenței în afaceri.
2. Echipa: Maxim Visileac și Victor Corăbieru din s. Cigîrleni, au prezentat rezultatele implementării planului de afaceri ,,Atelier solar”, domeniul de activitate: atelier de producere a obiectelor mici din lemn, și s-au învrednicit de trofeul excelenței în afaceri.
3. Echipa: Dumitru Braga și Irina Nepotu din c. Răzeni, au prezentat rezultatele implementării planului de afaceri ,,Brutăria și cantina socială din Răzeni”, domeniul de activitate: brutărie și cantină de ajutor social, și s-au învrednicit de trofeul excelenței în afaceri.

Festivalul Raional al Tinerilor Activi, Ediţia a XIII-a, a cuprins Concursul ,,Topul Proiectelor de Succes”, care s-a desfăşurat în 5 ateliere de lucru. Menționăm că, au fost prezentate rezultatele performante ale echipelor de voluntari, ale grupurilor de iniţiativă civică ale tinerilor, ale consiliilor locale de tineret, ale consiliilor elevilor și ale organizațiilor de tineret care au realizat activităţi, proiecte, programe şi servicii pentru tineretul din localităţile raionului Ialoveni, atât în cadrul Rundei a XXV – a de granturi mici a Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, cât și pe parcursul anului 2022.

Astfel, participanții au demonstrat prezentări MS PowerPoint însoțite de imagini foto/video și informații despre acţiunile fiecărui proiect: rezultatele şi impactul activităţilor, numărul de beneficiari şi categoriile acestora, bugetul proiectului şi alte resurse atrase, partenerii proiectului şi rolul acestora în proiect, implicarea tinerilor, lecţiile învăţate, problemele întâmpinate şi soluţiile identificate, precum și continuitatea activităţilor proiectului. Prezentările au întrunit criteriile de apreciere: inovaţie şi originalitate, continuitate şi durabilitate, impactul şi beneficiul adus comunităţii, replicabilitate şi eficienţă, utilizarea raţională a resurselor, participare şi parteneriate cu diferiţi actori sociali.

O comisia specială a desemnat laureaţii Festivalului Raional al Tinerilor Activi, Ediţia a XIII-a, iar administraţia raionului Ialoveni le-a decernat diplome, trofee și premii.

La lucrările atelierului I Rolul educaţiei non-formale în dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor, au participat:
Grupul de inițiativă civică ,,Prietenii” din Liceul Teoretic Costești, lider – Andreea Levinte, mentor – Liliana Bortă, proiectul nr. 623 ,,Ai încredere în tine!”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ mentor al anului 2022” și premiul în valoare de 800 lei;

Echipa de volei din L.T. “Aurel David”, Bardar, lider – Daniela Tonu, mentori – Andrei Tonu și Mariana Moșneaga, proiectul nr. 625 ,,Per aspera ad astra”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cea mai activă echipă de voluntari a anului 2022” și premiul în valoare de 800 lei;

Consiliul elevilor din L.T. “Mihail Bârcă”, Mileștii Mici, lider – Vitalina Popov, proiectul nr. 626 ,,Toți pentru unul și unul pentru toți”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice al atelierului I ,,Rolul educaţiei non-formale în dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor” și premiul în valoare de 800 lei;

Consiliul local de tineret Țipala, lider – Nicoleta Dima, mentor – Bogdan Neculai, proiectul nr. 632 ,,Olympic Fest”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Consiliul local de tineret al anului 2022” și premiul în valoare de 800 lei;

Grupul de inițiativă civică ,,Pro Cultura” din Gimnaziul ,,Mihai Eminescu”, Ulmu, lider – Alexandra Cernean, mentor – Victoria Balaur, proiectul nr. 643 ,,Biblioteca de azi și de mâine”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ grup de iniţiativă al anului 2022”, și premiul în valoare de 800 lei;

În cadrul atelierului II Implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi de promovare a educaţiei ecologice, au participat:
Grupul de inițiativă civică ,,Viitorul ne aparține” din Gimnaziul Văratic, lider – Eva Miron, mentor – Ina Vdovicenco, proiectul nr. 630 ,,Viitorul este în mâinile tale!”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cea mai activă echipă de voluntari a anului 2022” și premiul în valoare de 800 lei;

Grupul de inițiativă civică ,,Eco-Horești” din cadrul Consiliului local de tineret Horești, lider – Gabriela Gore, proiectul nr. 634 ,,Salvează mediul și fii Eco!”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Tânărul voluntar al anului 2022”, și premiul în valoare de 800 lei;

Consiliul local de tineret Răzeni, lider – Dragomir Beregoi, mentor – Svetlana Garaba, proiectul nr. 642 ,,Parcheaz-o pe asta!”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice al atelierului II ,,Implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi de promovare a educaţiei ecologice” și premiul în valoare de 800 lei;

Consiliul local de tineret Ialoveni, lider – Cristina Gaștea, mentor – Cristina Bubulici, proiectul nr. 644 ,,Fii creativ, Fii Eco!”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Consiliul local de tineret al anului 2022” și premiul în valoare de 800 lei;

Grupul de inițiativă civică ,,Social Vegs” din s. Bardar, lider – Iulian Luchița, proiectul nr. 647 ,,Coșuri de gunoi”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ grup de iniţiativă al anului 2022”, și premiul în valoare de 800 lei;

Grupul de inițiativă civică ,,Scânteia” din L. T. ,,Ion Pelivan”, Răzeni, lider – Mihaela Spinenco, mentor – Mariana Gureu, proiectul nr. 648 ,,Știința altfel”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ mentor al anului 2022” și premiul în valoare de 800 lei;

La lucrările atelierului III Accesul facilitat al tinerilor la activităţi cultural-artistice şi de petrecere a timpului liber, au participat:
Grupul de inițiativă civică ,,Artizanii juniori” din s. Costești, lider – Doina Cimpoacă, mentor – Tatiana Bortă, proiectul nr. 624 ,,Ne întoarcem la origini! – ediția II”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai reușit proiect al anului 2022” și premiul în valoare de 800 lei;

Grupul de inițiativă civică ,,PRO – potențial, rezultat, organizare” din Liceul Teoretic ,,Gheorghe Palade”, Puhoi, lider – Corina Caragea, mentor – Silvia Iurcu, proiectul nr. 633 ,,Sport, prietenie și distracție!”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ grup de iniţiativă al anului 2022”, și premiul în valoare de 800 lei;

Grupul de inițiativă civică ,,Amicii culturii” de la Biblioteca publică Văsieni, lider – Corina Meriacri, mentor – Diana Mihaila, proiectul nr. 640 ,,Biblioteca – 2.0”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice al atelierului III ,,Accesul facilitat al tinerilor la activităţi cultural-artistice şi de petrecere a timpului liber” și premiul în valoare de 800 lei;

Grupul de inițiativă civică ,,Tinerii aduc schimbarea” din Gimnaziul Cărbuna, lider – Maria Domenti, mentor – Cristina Rață, proiectul nr. 641 ,,Aparataj de sonorizare pentru evenimente culturale”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ mentor al anului 2022” și premiul în valoare de 800 lei;

Consiliul elevilor din L.T. ,,Dimitrie Cantemir”, Văsieni, lider – Madina Nani, mentor – Ala Macari, proiectul nr. 646 ,,Istoria de lângă noi!”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cea mai activă echipă de voluntari a anului 2022” și premiul în valoare de 800 lei;

În cadrul atelierului IV Participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei inteligente şi active, au participat:
Consiliul elevilor din L.T. “Mihail Bârcă”, Mileștii Mici, lider – Cătălina Bivol, mentor – Oxana Limbas, proiectul nr. 627 ,,Educația nu are vârstă! – 2.0”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ mentor al anului 2022” și premiul în valoare de 800 lei;

Grupul de inițiativă civică ,,Tinerii aduc schimbarea” din Gimnaziul Cărbuna, lider – Maria Domenti, mentor – Cristina Rață, proiectul nr. 635 ,,Dezvoltarea tinerilor prin cărți”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ grup de iniţiativă al anului 2022”, și premiul în valoare de 800 lei;

Grupul de inițiativă civică ,,Lingviștii” din Gimnaziul Gangura, lider – Agnia Ghețiu, mentor – Marina Bumbu, proiectul nr. 637 ,,Tinerii de azi – viitorul de mâine”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice al atelierului IV ,,Participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei inteligente şi active” și premiul în valoare de 800 lei;

Grupul de inițiativă civică ,,Visătorii” din Gimnaziul Gangura, lider – Stela Cobzac, mentor – Lilia Șchiopu, proiectul nr. 638 ,,Bine ați venit! – ediția II”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai activ mentor al anului 2022” și premiul în valoare de 800 lei;

Grupul de inițiativă civică ,,Noi suntem schimbarea” din Liceul Teoretic ,,Gheorghe Palade”, Puhoi, lider – Valeria Șarpe, mentor – Dorina Țurcanu, proiectul nr. 639 ,,Biblioteca e infinitul sub un singur acoperiș”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Tânărul voluntar al anului 2022”, și premiul în valoare de 800 lei;

La lucrările atelierului V Dezvoltarea instrumentelor de informare şi de instruire pentru tineri, au participat:
Grupul de elevi din L.T. “Aurel David”, Bardar, lider – Valeria Valache, mentor – Ludmila Tonu, proiectul nr. 628 ,,Jocul – începutul cunoașterii”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cea mai activă echipă de voluntari a anului 2022” și premiul în valoare de 800 lei;

Clubul tinerilor cititori de la biblioteca L. T. Horești, lider – Iana Ungureanu, mentor – Tatiana Beliman, proiectul nr. 629 ,,Lectura într-un spațiu prietenos”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cea mai activă echipă de voluntari a anului 2022” și premiul în valoare de 800 lei;

Grupul de inițiativă civică ,,Uniți pentru viitor” din L.T. “Aurel David”, Bardar, lider – Nicoleta Valachi, mentor – Xenia Cupcea, proiectul nr. 631 ,,Biblioteca – lumea cunoașterii”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice al atelierului V ,,Dezvoltarea instrumentelor de informare şi de instruire pentru tineri” și premiul în valoare de 800 lei;

Grupul de inițiativă civică ,,Youth Klinic ,,Avante” din cadrul Centrului de sănătate prietenos tinerilor ,,Avante”, Ialoveni, lider – Adriela Cujbă, mentor – Maria Bivol, proiectul nr. 636 ,,Decizia îmi aparține!”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai reușit proiect al anului 2022” și premiul în valoare de 800 lei;

Consiliul elevilor din L.T. ,,Petre Ștefănucă”, Ialoveni, lider – Alexa Groian, mentor – Rodica Petco, proiectul nr. 645 ,,Tinerii mai aproape de noi”, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe, diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Tânărul voluntar al anului 2022”, și premiul în valoare de 800 lei;

Echipa de tineri voluntari membri ai Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, reprezentant – Iuliana Ciobanu, s-a învrednicit, după merit, de certificate de competențe și premiul în valoare de 800 lei.

Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, coordonator de programe, doamna Galina Spinenco, s-a învrednicit, după merit, de diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,ONG – ul anului 2022” și premiul în valoare de 1000 lei.

Întreprinderea Socială de inserție pentru integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilități ,,Floare de cireș”, Răzeni, director – domnul Dumitru Braga, s-a învrednicit, după merit, de diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai consecvent partener al anului 2022” și premiul în valoare de 1000 lei.

Asociația Obștească ,,Alternativa”, Costești, președinte, doamna Maria Bivol, s-a învrednicit, după merit, de diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,ONG – ul anului 2022” și premiul în valoare de 1000 lei.

Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”, Ialoveni, șef – doamna Lilia Dunai, s-a învrednicit, după merit, de diplomă de laureat în ramă, trofeul excelenţei civice cu titlul ,,Cel mai consecvent partener al anului 2022” și premiul în valoare de 1000 lei.

Festivalul Raional al Tinerilor Activi, Ediţia a XIII-a, a cuprins și Concursul ,,Ialoveni are talent!” – un program artistic cu tinere talente:

1. Mihaela Bortă și Natalia Bivol, Costești, au prezentat un dans modern și s-au învrednicit, după merit, de diplome de laureat și premiul în valoare de 250 lei.

2. Tamara Creciun, Costești, a interpretat 2 piese muzicale și s-a învrednicit, după merit, de diplomă de laureat și premiul în valoare de 200 lei.

3. Iana Ungureanu, Horești, a interpretat 2 piese muzicale și s-a învrednicit, după merit, de diplomă de laureat și premiul în valoare de 200 lei.

4. Corina Meriacri, Adelina Vornicescu, Cristina Vîrlan, Andrei Delimarschii, Văsieni, au prezentat sceneta ,,Cenușăreasa modernă”, s-au învrednicit, după merit, de diplome de laureat și premiul în valoare de 500 lei.

5. Alexandra Tonu, Bardar, a interpretat 2 piese muzicale și s-a învrednicit, după merit, de diplomă de laureat și premiul în valoare de 250 lei.

6. Valeria Cojocaru, Horești, a declamat o poezie și s-a învrednicit, după merit, de diplomă de laureat și premiul în valoare de 150 lei.

7. Cristina Gaștea, Alexandra Cojocaru, Corina Carp, Ialoveni, au prezentat un dans modern cu tematică de iarnă și s-au învrednicit, după merit, de diplome de laureat și premiul în valoare de 350 lei.

8. Ana Nacu, Văsieni, a interpretat o piesă muzicală și s-a învrednicit, după merit, de diplomă de laureat și premiul în valoare de 150 lei.

9. Svetlana Garaba și Anton Roman, Răzeni, au dansat un tangou și s-au învrednicit, după merit, de diplome de laureat și premiul în valoare de 250 lei.

10. Maria Domenti, Nicoleta Barbăneagră și Nicoleta Falcă din Cărbuna, au interpretat 2 piese muzicale și s-au învrednicit, după merit, de diplome de laureat și premiul în valoare de 400 lei.

11. Olivia Lazarev, Ialoveni, a declamat o poezie și s-a învrednicit, după merit, de diplomă de laureat și premiul în valoare de 150 lei.

12. Stanislav Munteanu, Gabriela Cristea, Iuliana Talpă și Maxim Guțu, Ulmu, au încins o mândră horă și s-au învrednicit, după merit, de diplome de laureat și premiul în valoare de 500 lei.

13. Marin Tonu și Ionela Plugaru, Bardar, au interpretat două piese muzicale și s-au învrednicit, după merit, de diplome de laureat și premiul în valoare de 250 lei.

14. Andrei Verdeș, Mileștii Mici, a interpretat un colaj de melodii la chitară și s-a învrednicit, după merit, de diplomă de laureat și premiul în valoare de 200 lei.

15. Tatiana Groza, Teodor Cucu, Carolina Jechiu, Adrian Stihaenco, Țipala, au prezentat un dans modern și s-au învrednicit, după merit, de diplome de laureat și premiul în valoare de 500 lei.

16. Mihaela Gluhu, Maria Cercasov, Mihaela Portos, Eva Miron, Văratic, au cântat un colind și s-au învrednicit, după merit, de diplome de laureat și premiul în valoare de 500 lei.

17. Ion Chironeț, Hansca, a interpretat două piese muzicale și s-a învrednicit, după merit, de diplomă de laureat și premiul în valoare de 200 lei.

Astfel, participanții au beneficiat de certificate de competențe, diplome de laureat în rame, premii și trofee, suvenire, servicii de transport, pauză de cafea și de prânz, spaţiu prietenos pentru ateliere, din atitudinea generoasă şi suportul considerabil al partenerilor pentru dezvoltarea politicilor de tineret: Consiliul Raional Ialoveni, Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” și Fundația Est-Europeană din Moldova din resursele Suediei, fapt pentru care le suntem profund recunoscători.

Deoarece, tradiția de a desfășura runde de granturi pentru tineri generează o performanță uimitoare în dezvoltarea politicilor de tineret, le dorim succese remarcabile tuturor tinerilor activi și cutezători!

Pentru conformitate,
Victor Pletosu,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki