Tinerii ialoveneni au fost consultaţi privind problemele şi necesităţile lor

În scopul consolidării mecanismelor de participare a tinerilor la viaţa publică, administraţia raionului Ialoveni în parteneriat cu A.O. ,,Eco-Răzeni” şi echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni a organizat Forumul de Iarnă al Tinerilor, cu genericul: ,,Tinerii ialoveneni promovează cetăţenia inteligentă şi activă”, la 31 ianuarie 2015, în sala mare de şedinţe, Consiliul Raional Ialoveni. La lucrările forumului au participat peste 70 de tineri, reprezentanţi ai consiliilor locale de tineret: Ialoveni, Bardar, Costeşti, Dănceni, Horeşti, Moleşti, Puhoi, Răzeni, Ruseştii Noi, Suruceni, Ţîpala, Văsieni, Nimoreni; de asemenea, echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni şi a Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”, Costeşti; precum şi organizaţiile non-guvernamentale: ,,Eco-Răzeni, ,,Alternativa”, Costeşti, Asociaţia pentru Dezvoltarea Tinerilor Ruseşteni.

În deschiderea evenimentului, domnul Mihai BRAGA, vicepreşedintele raionului Ialoveni, a menţionat că administraţia raionului apreciază şi promovează tinerii activi, dar un imperativ al timpului este ca grupurile de iniţiativă ale tinerilor care au implementat proiecte cu suportul Fondului pentru Tineri Ialoveni şi al Consiliului Raional Ialoveni, să creeze ONG-uri, care au posibilitatea de a atrage şi mai multe resurse pentru dezvoltarea comunitară.

Continuă să citești

Fondul pentru Tineri Ialoveni a elaborat Planul de acţiuni pentru anul 2015

În perioada 10 – 11 ianuarie 2015, Fondul pentru Tineri Ialoveni a organizat atelierul de instruire a noilor membri şi de planificare a activităţilor pentru anul 2015, activitatea s-a desfăşurat la Pensiunea “Lacul Costeşti” din raionul Ialoveni. Acţiunea s-a desfăşurat datorită faptului că Fondul pentru Tineri Ialoveni a selectat în echipa sa încă zece membri. Membrii cu experienţă din echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni împreună cu membrii recent recrutaţi, au fost informaţi şi instruiţi despre conceptul, principii, etapele de dezvoltare a Fondului, activităţi şi tehnici de colectare a fondurilor, cele mai frecvente erori comise în procesul de colectare a fondurilor, întocmirea unei scrisori de sponsorizare, elementele cheie a unei comunicări eficiente, etapele de organizare a evenimentelor speciale, aspectele practice şi teoretice privind Programul de Granturi Mici, apoi a urmat elaborarea Planul de activitate a Fondului pentru Tineri Ialoveni pentru anul 2015.

Activităţile planificate în cadrul atelierului de instruire a permis membrilor cu experienţă să susţină, să ghideze şi să colaboreze împreună cu membrii noi aleşi, formînd o echipă mai puternică, obiectivă, ingenioasă şi creativă, ceea ce le oferă doar oportunităţi în planificarea şi desfăşurarea viitoarelor activităţi comune.

Continuă să citești

Fondul pentru Tineri Ialoveni – platformă de dezvoltare a tinerilor

La 10 – 11 ianuarie 2015, Complexul de agrement „Costeşti” a găzduit desfăşurarea atelierului de instruire şi planificare a activităţilor Fondului pentru Tineri Ialoveni. Lucrările atelierului au fost moderate de domnul Sergiu Gurău, preşedinte, A.O. ,,Eco-Răzeni” şi Victor Pletosu, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, Consiliul Raional Ialoveni.

Prin diferite metode şi activităţi de educaţie non-formală, membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni au pătruns în esenţa programului. Au studiat Regulamentul de activitate al Fondului, au convenit asupra aplicării şi respectării principiilor şi a valorilor: implicare comunitară, iniţiativa tinerilor, originalitate, nediscriminare, creativitate, responsabilizarea tinerilor, dezvoltarea abilităţilor personale, imparţialitate, obiectivitate, comunicare şi deschidere spre noi provocări. Din realizarea acestor principii rezultă beneficiile programului: participarea tinerilor la viaţa comunităţii; schimbul de experienţe; petrecerea plăcută a timpului liber; dezvoltarea abilităţilor, competenţelor, calităţilor pesonale ale tinerilor; precum şi tehnicile de comunicare, de lucru în echipă, de a administra un buget.

Continuă să citești

Echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni a devenit mai mare

În perioada 2 – 3 decembrie 2014 s-au desfăşurat şedinţele Comisiei de selectare a noilor membri în echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni şi interviurile cu aplicanţii la concursul de selectare. La această rundă de recrutare au fost depuse 16 dosare de aplicare, din care, au participat persoane cu vîrsta cuprinsă între 16 – 24 ani, din 9 localităţi ale raionului Ialoveni.

Dorinţa şi ambiţia a determinat cei mai activi tineri din raionul Ialoveni să aplice la concursul de selectare a noilor membri în echipa Fondului pentru Tineri. Fiecare aplicant a demonstrat că deţine calităţi şi abilităţi deosebite, descurcîndu-se cu uşurinţă cu toate întrebările şi provocările membrilor comisiei. Dosarele fiecărui candidat au fost analizate în detalii şi cu mare grijă de către membrii comisiei pentru a lua o decizie corectă şi responsabilă. În componenţa comisiei de selectare au fost membrii cu experienţă a echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni. Continuă să citești

Vizita de studiu: Bune practici de implementare a Programului YouthBank în România

Cu mult entuziasm, emoţii pozitive şi provocări echipele Fondului pentru Tineri / YouthBank (YB) din opt raioane ale Republicii Moldova au participat la o vizită de studiu în Cluj-Napoca şi Alba Iulia, România. Vizita de studiu, organizată în perioada 9-12 octombrie 2014, a reprezentat un eveniment foarte important pentru toţi participanţii, oferind noi viziuni asupra programului YB, posibilitatea de a discuta şi despre realizările din Republica Moldova, posibilitatea de a compara şi îmbunătăţi activitatea YB Moldova.

În cadrul vizitei de studiu “Bune practici de implementare a Programului Youth Bank în România” am avut oportunitatea să participăm la interviurile de selectare a noilor membri YB Cluj-Napoca, şansa de a învăţa noi tactici de lucru în echipă, idei de promovare, metode de organizare eficientă a timpului, organizare a evenimentelor de colectare a fondurilor, metode de identificare a soluţiilor, metode de instruire şi ghidare a tinerilor.

Continuă să citești

Atelier de educaţie electorală pentru tinerii din 11 localităţi ialovenene

La 23 aprilie 2014, în oraşul Ialoveni, s-a desfăşurat atelierul de instruire privind crearea consiliilor locale de tineret, unde au participat reprezentanţii celor 11 grupuri de iniţiativă ale tinerilor, care au obţinut finanţare de la Fondul pentru Tineri Ialoveni, prin intermediul Programului de granturi mici, runda a VIII-a, suport financiar oferit pentru crearea Consiliilor Locale de Tineret – mecanisme de participare activă şi responsabilă a tinerilor la viaţa comunităţii.

Circa 45 de fete şi băieţi au fost instruiţi în domeniul organizării şi desfăşurării procesului de alegere a Consiliilor Locale de Tineret în cele unsprezece localităţi ialovenene. Participanţii au studiat conţinutul şi anexele Codului electoral, au pus în discuţie paşii privind organizarea alegerilor de tineret, au propus modalităţi de încurajare a participării active a tinerilor la acţiunile preconizate pentru următoarele cinci săptămîni.

Continuă să citești

Şcoala de vară naţională „Fondul pentru Tineri”

Din 28 pînă pe 31 august 2013, membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni împreună cu coordonatorul, Sergiu Gurău şi specialistul de tineret din raionul Ialoveni, Victor Pletosu, au participat împreună cu membrii ai Fondului pentru Tineri din alte şase raioane, la tabăra de vară naţională a Fondului pentru Tineri Moldova. Aceasta s-a petrecut la baza de odihnă „Odiseu” din Vadul lui Vodă.

Tabăra, care a întrunit peste 100 de tineri voluntari, a fost organizată pentru a iniţia în procesul de grantmaking şi fundraising cele patru noi Fonduri pentru Tineri din raioanele Soroca, Bender-Varniţa, Comrat şi Bălţi, dar şi pentru cele din Ialoveni, Cahul şi Ungheni deja existente, pentru a face schimb de experienţe şi bune practici. Membrii acestor organizaţii au fost instruiţi de reprezentanţii YouthBank România: Adina, Ioana, Mihai şi Miri.

Continuă să citești

Aniversarea a 3 ani de activitate ai Fondului pentru Tineri Ialoveni

Festivitatea de aniversare a trei ani de activitate ai Fondului pentru Tineri Ialoveni s-a desfăşurat la 10 iulie 2013 la Complexul de agrement ,,Stejăriş”. Este un eveniment care a prezentat realizările şi bunele practici în domeniul tineretului din cadrul celor 82 de proiecte implementate de grupurile de iniţiativă ale tinerilor din localităţile raionului, cu un buget total de circa 0,5 mln. lei din aprilie 2010 pînă în prezent (dintre care 120 mii lei sunt contribuţia administraţiei raionului Ialoveni), precum şi cei 13 membri ai Fondului pentru Tineri Ialoveni, care implementează şi promovează politicile de tineret în raionul Ialoveni.

Evenimentul a fost organizat de către membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni în parteneriat cu Administraţia raionului Ialoveni, fiind cuprins în Programul de Acţiuni din cadrul Proiectului ,,Ialoveni – Capitala Naţională a Tineretului 2013″. Oaspeţii de onoare ai evenimentului au fost Administraţia raionului Ialoveni, Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, Fundaţia Est-Europeană din Moldova, mentori şi lideri ai grupurilor de iniţiativă, care au implementat proiecte finanţate de Fondul pentru Tineri Ialoveni.

Continuă să citești

Un nou atelier de instruire şi planificare a activităţilor

Membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni au participat la atelierul de instruire şi planificare a activităţilor desfăşurat în perioada 01-03 martie 2013 la Complexul de agrement „Stejăriş”. Coordonatorul programului şi moderatorul sesiunilor de lucru, Dl Sergiu Gurău, împreună cu membrii experimentaţi ai Fondului pentru Tineri Ialoveni  au instruit „proaspeţii tineri bancheri ialoveneni” în domeniul colectării de fonduri şi organizării concursului de proiecte pentru semenii lor.

Prima zi de lucru a început cu familiarizarea participanţilor cu conceptul, principiile, etapele de acţiune şi a rezultatelor Programului raional „Fondul pentru Tineri Ialoveni”. Sesiunea respectivă fiind urmată de un bloc captivant şi interactiv cu jocuri de cunoaştere, formarea abilităţilor de comunicare şi team building. Ziua întîi a culminat cu organizarea Balului mascat al vedetelor, eveniment la care tinerii au demonstrat că sunt creativi şi s-au distrat după o săptămînă de studii.

Continuă să citești

Aho! Aho! Primiţi urătorii?

Noi de şcoală vă vorbim,
Că aici bine ne simţim
Nu venim cu fală goală
Nici cu traista prea uşoară.
Sărbători avem alese,
Roadele când sunt culese,
Sărbători mai cu folos,
Ca naşterea lui Hristos.
Valentini şi Valentine,
Că-s îndrăgostiţi vezi bine.
Festivaluri multe avem,
Şi din toate colectăm.
Să avem sate modernizate,
Rude lângă noi aproape.
Continuă să citești

Vizită de studiu la Ungheni

Cîţiva membri ai echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni au fost întreprins o vizită de studiu la colegii lor de la Fondul pentru Tineri din Ungheni. Vizita s-a desfăşurat cu scopul de a realiza un schimb de idei şi bune practici între „tinerii bancheri” ai celor două raioane din ţară care implementează Programul „Fondul pentru Tineri” cu suportul Fundaţiei Est-Europeană din Moldova. Întîlnirea a avut loc la data de 8 decembrie în una dintre sălile de şedinţă ale Primăriei oraşului Ungheni.
Discuţiile s-au axat pe trei subiecte: colectarea de fonduri din comunitate, realizarea Programului de granturi mici şi planificarea activităţilor comune pentru anul 2012. Tinerii de la Ungheni au menţionat cîteva practici de succes realizate de ei pe parcursul acestui an: vînzarea mărţişoarelor, Karaoke party, Ziua copiilor şi cafeneaua tinerilor. Ialovenenii însă au împărtăşit din experienţa lor  în organizarea evenimentelor speciale (festivaluri, concursuri), expoziţii cu vînzare, organizarea excursiilor pentru tineri şi prezentarea filmelor în desen animat pentru copii. Nu a fost trecut cu vederea nici aspectul cel mai delicat al procesului de fundraising – solicitarea de la agenţii economici, unde a fost menţionat că se întîmpină în continuare greutăţi la realizarea acestei metode.
Continuă să citești

Echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni a devenit mai unită şi eficientă

Un nou atelier de instruire şi planificare a desfăşurat la mijlocul acestei săptămâni echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni. Trainingul a fost deschis de către vice- preşedintele raionului, Anatolie Melenciuc. Acesta a exprimat disponibilitatea Consiliului raional de a oferi în continuare susţinere prin cadrul juridic şi resurse financiare, pentru a spori mecanismul de autocunoaştere a comunităţii prin intermediul proiectului, program care activează de mai bine de un an în satele şi comunele raionului.
Atelierul a cuprins patru sesiuni: colectarea de fonduri din comunitate; grantmaking, promovarea acţiunilor Fondului şi organizarea internă a echipei. Nelipsite au fost exerciţiile de team building, fiindcă recent au fost recrutaţi 10 noi membri. Fundraisingul (colectarea de fonduri) care este văzută de unii ca o activitate de „cerşit în guleraşe albe” în adevăratul sens presupune însă un întreg plan de activitate şi evaluări ale riscurilor. În acest context, tinerii au fost provocaţi la un exerciţiu de rol prin care au „negociat” faţă în faţă cu agenţi economici improvizaţi. Astfel s-a realizat un un feed-back al avantajelor şi dezavantajelor şi erorilor frecvente la colectarea resurselor băneşti. Tema pentru acasă pe care a avut de pregătit fiecare membru a presupus prezentarea unor noi metode de colectare a fondurilor.
Continuă să citești

Fondul pentru Tineri Ialoveni se vede de la înălţime

Seria lucrurilor frumoase realizate de membrii echipei Fondul pentru Tineri Ialoveni continuă. De aceasta dată, la iniţiativa lui Sergiu Gaibu şi cu ajutorul lui Ion Condrea, ambii tineri din oraşul Ialoveni, au început lucrările de desen pe asfalt a logoului Fondului pentru Tineri Ialoveni. Lucrările au început acum o săptămînă în Piaţa Unirii din centrul oraşului Ialoveni cu realizarea schiţei logoului.
Deja, la 19 iulie cei care au trecut prin preajmă au observat că pe o suprafaţă de aproximativ 50 m2 au apărut culori vii pe asfalt care formează logoul „Fondul pentru Tineri”. Acţiunea a fost autorizată de Primăria Ialoveni şi este parte componentă a campaniei de sensibilizare a locuitorilor raionului despre existenţa programului şi promovarea iniţiativelor tinerilor cu spirit civic dezvoltat. Ideea a prins viaţa şi datorită suportului financiar oferit de Fundaţia Est-Europeană din Moldova.
Continuă să citești

A avut loc prima şedinţă în noua componenţă a Fondului pentru Tineri Ialoveni

Noua echipă a Fondului pentru Tineri Ialoveni, care are deja 19 membri, s-a întrunit la 14 iulie 2011 în prima sa şedinţă. Evenimentul a avut loc în Sala mică de şedinţe a Consiliului Raional Ialoveni. Timp de aproape 3 ore, tinerii au fost informaţi despre mecanismul de funcţionare a acestui program, au fost familiarizaţi cu Regulamentul de organizare şi funcționare a Fondului pentru Tineri Ialoveni şi au făcut cunoştinţă între ei – membrii cu experienţă şi membrii proaspăt selectaţi.
Moderatorul şedinţei a fost Sergiu Gurău, preşedintele Asociaţiei Obşteşti „Eco-Răzeni„ şi coordonatorul programului Fondul pentru Tineri Ialoveni. Acesta a prezentat obiectivele şi beneficiile programului, rezultatele unui an de activitate a echipei, a explicat principiile şi etapele de acţiune a Fondului pentru Tineri. Tinerii au ascultat foarte atent discursul moderatorului şi-au înţeles că e binevenit motoul: „Dacă nu noi, atunci cine?”. Alla Luţic, una dintre membrii cu experienţă a Fondului pentru Tineri Ialoveni, a clarificat aspectele privind regulile de lucru în echipă.
Continuă să citești

Oameni noi în Fondul pentru Tineri Ialoveni

Pe 12 iulie s-a finalizat procesul de recrutare a noilor membri în echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni. De această data, la etapa de recrutare au fost depuse 23 formulare de aplicare (11 băieţi şi 12 fete) din 12 localităţi ialovenene. Formularul conţinea informaţii generale despre aplicant, experienţa anterioară în activităţi de voluntariat şi motivaţia de participare la program.
La concursul de recrutare au avut posibilitatea să participe tinerii cu vârsta între 16 – 30 ani, care locuiesc în una dintre localităţile raionului Ialoveni. Perioada de depunere a aplicaţiilor a durat trei săptămâni. În perioada, 11 şi 12 iulie s-au desfăşurat interviurile şi proba scrisă cu toţi tinerii care au intrat în concurs.
Continuă să citești